Let op:

Creative Cloud Packager kan niet worden gebruikt om pakketten te maken die CC 2019-apps of nieuwere apps bevatten. Meer informatie.

device

Creative Cloud voor het onderwijs: apparaatlicenties

 • Licenties voor afzonderlijke computers, in plaats van afzonderlijke gebruikers, met rechten voor installatie op één computer per licentie
 • Keuze uit volledige reeks Creative Cloud-applicaties of optie voor losse app
 • Onlineservices en -opslag zijn niet inbegrepen
 • Beschikbaar via het Adobe Value Incentive Plan (VIP)
 • Onlineaanbieding: computers moeten verbinding maken met Adobe-servers voor de eerste activering en hierna ten minste één keer in de 99 dagen
Zie Het juiste licentielidmaatschap voor uw instelling vinden voor meer informatie en andere licentieopties.

Apparaatlicenties van Creative Cloud voor het onderwijs voorzien in de mogelijkheid om, in plaats van een licentie op naam of een serienummer, een licentie toe te wijzen aan een specifieke computer. Gebruikers hoeven zich nooit aan te melden of een serienummer in te voeren om de software te gebruiken. De licenties zijn gekoppeld aan distributiegroepen voor computers, die automatisch worden gemaakt wanneer u producten bestelt.

Klanten met een lidmaatschap van Creative Cloud voor het onderwijs moeten een VIP-order voor apparaatlicenties plaatsen bij een geautoriseerde Adobe-leverancier voor het onderwijs. Adobe maakt vervolgens een distributiegroep voor de bestelde producten. Als u bijvoorbeeld 100 licenties voor een volledig Creative Cloud-lidmaatschap aanschaft en 50 licenties voor Photoshop, worden er twee distributiegroepen gemaakt.

Apparaatlicenties voor het onderwijs: overzicht

Apparaatlicenties zijn een onlineaanbieding. Nadat u de installatie hebt voltooid, wordt geprobeerd het pakket online te activeren. Als activering niet mogelijk is tijdens het distribueren omdat er geen internetverbinding of proxyconfiguratie beschikbaar is, blijven de verpakte apps actief. Gedurende zeven dagen wordt geprobeerd een stille activering uit te voeren voordat de applicaties stoppen met werken. Na eerste activering moeten de computers één keer in de 99 dagen verbinding maken met de Adobe-servers. Zie Informatie over poorten voor informatie over de gebruikte poorten en sites.

Gebruik Creative Cloud Packager om pakketten met licenties te maken waarmee u apps kunt distribueren. Meld u aan bij de Admin Console en download Creative Cloud Packager via de sectie Distributiegereedschappen.

Raadpleeg de volgende bronnen voor meer informatie over het gebruik van Creative Cloud Packager:

Creative Cloud-apps distribueren

Adobe Acrobat distribueren

Pakketten met apparaatlicenties maken

 1. Start Creative Cloud Packager en kies Creative Cloud voor onderwijsinstellingen. Meld uzelf vervolgens aan met de Adobe ID die is gekoppeld aan het VIP-lidmaatschap.

  Product selecteren
 2. Klik op Pakket maken om een nieuw pakket te maken. 

  Creative Cloud Packager
 3. Voer in het dialoogvenster Pakketdetails de informatie in zoals hieronder wordt beschreven:

  Pakketdetails

  Pakketnaam

  Voer de naam in van het pakket dat wordt gemaakt.

  Opslaan in

  Voer de locatie in waar u het gemaakte pakket wilt opslaan. U kunt op het pictogram Bladeren klikken om de doelmap te zoeken of het absolute pad invoeren.

  Organisatie selecteren

  Selecteer de naam van uw organisatie.

  32-bits/64-bits

  In Windows: Selecteer ondersteuning voor 32-bits of 64-bits processors. U moet afzonderlijke pakketten maken voor 32-bits en 64-bits installaties.
  Een 32-bits pakket kan niet worden uitgevoerd op een
  64-bits computer.

  Opmerking:

  Deze optie is alleen beschikbaar als u een Windows-besturingssysteem gebruikt.

  Licentietype

  Selecteer Apparaatlicentie. Als u Apparaatlicentie niet als een optie ziet, meldt u zich dan af en daarna weer aan met een Creative Cloud voor het onderwijs-account. Het maakt een pakket met een geldige licentie aan. Met deze workflow kunt u de licentie voor een product of een groep met producten die updates bevatten, activeren voordat u het pakket distribueert naar de computers van cliënten. Op de clientcomputer is geen verdere validatie vereist.

  Pakketconfiguraties

  De instellingen voor de pakketconfiguratie bevatten opties waarmee u onder andere kunt aangeven of conflicterende processen tijdens de installatie moeten worden genegeerd. Zie Pakketconfiguratie wijzigen om de instellingen van de pakketconfiguratie te controleren of te wijzigen.

  Creative Cloud desktop-applicatie

  De Adobe Creative Cloud desktop-app is het centrale punt voor Creative Cloud-activiteiten en biedt gebruikers de mogelijkheid om applicaties en updates weer te geven.

  De Adobe Creative Cloud desktop-app is het centrale punt voor Creative Cloud-activiteiten en biedt gebruikers de mogelijkheid om applicaties en updates weer te geven. Als uw gebruikers geen beheerdersrechten hebben, kunt u deze optie het beste uitschakelen.
  De Adobe Creative Cloud desktop-app is het centrale punt voor Creative Cloud-activiteiten en biedt gebruikers de mogelijkheid om applicaties en updates weer te geven. Als uw gebruikers geen beheerdersrechten hebben, kunt u deze optie het beste uitschakelen.
  De Adobe Creative Cloud desktop-app is het centrale punt voor Creative Cloud-activiteiten en biedt gebruikers de mogelijkheid om applicaties en updates weer te geven. Als uw gebruikers geen beheerdersrechten hebben, kunt u deze optie het beste uitschakelen.
  De Adobe Creative Cloud desktop-app is het centrale punt voor Creative Cloud-activiteiten en biedt gebruikers de mogelijkheid om applicaties en updates weer te geven. Als uw gebruikers geen beheerdersrechten hebben, kunt u deze optie het beste uitschakelen.
  De Adobe Creative Cloud desktop-app is het centrale punt voor Creative Cloud-activiteiten en biedt gebruikers de mogelijkheid om applicaties en updates weer te geven. Als uw gebruikers geen beheerdersrechten hebben, kunt u deze optie het beste uitschakelen.

  Let op:

  Schakel deze optie niet in. Adobe raadt aan om deze optie voor apparaatlicentiepakketten uitgeschakeld te houden. 

  Er is een bekend probleem met bepaalde soorten accounts dat ertoe kan leiden dat de licentie van het systeem wordt verwijderd wanneer de gebruiker zich afmeldt bij de Creative Cloud desktop-app. Dit is geen vereiste, maar als gebruikers zich afmelden en weer aanmelden kan dit onverwachte resultaten hebben.

  Applicaties en updates weergeven via het deelvenster Apps

  Deze optie is alleen van toepassing als Adobe Creative Cloud desktop-applicatie is ingeschakeld. Als deze optie is uitgeschakeld, wordt het deelvenster Apps in de Creative Cloud desktop-applicatie verborgen voor eindgebruikers.

  Als u deze optie in- of uitschakelt, resulteert dit in de volgende wijzigingen in het gedeelte Gedrag van Adobe Update Manager van het dialoogvenster Geavanceerde configuraties:

  Selectie van gebruiker Gebruikers met beheerdersrechten kunnen bijwerken via Adobe Update Manager Adobe Update Manager is uitgeschakeld (ICT-afdeling beheert distributie van updates) Adobe Update Manager inschakelen Adobe Update Manager uitschakelen
  Selecteer Applicaties en updates via het deelvenster Apps weergeven Ingeschakeld      
  Schakel Applicaties en updates via het deelvenster Apps weergeven uit   Ingeschakeld    
  Selecteer Applicaties en updates via het deelvenster Apps weergeven en Interne updateserver gebruiken
      Ingeschakeld  
  Schakel Applicaties en updates via het deelvenster Apps weergeven en Interne updateserver gebruiken uit
        Ingeschakeld

  Opmerking:

  Als u deze optie in- of uitschakelt, wordt het gedrag van het updateprogramma dat u in de pakketconfiguraties hebt gewijzigd, overschreven. U wordt aangeraden de updates van de pakketconfiguratie te controleren voordat u doorgaat.

  Verhoogde bevoegdheden

  Deze optie biedt gebruikers de mogelijkheid om apps en updates te beheren zelfs wanneer ze geen beheerdersrechten hebben. Selecteer deze optie als u wilt dat gebruikers zonder beheerdersreferenties apps en updates kunnen beheren.

  Wanneer u een pakket hebt gedistribueerd met verhoogde bevoegdheden en u de verhoogde bevoegdheden later wilt intrekken, moet u een pakket maken met alleen de Creative Cloud desktop-app, waarvoor u Verhoogde bevoegdheden uitschakelt, en dit pakket distribueren. Als u verhoogde bevoegdheden wilt verlenen aan bestaande gebruikers, moet u een pakket met alleen de Creative Cloud desktop-app maken waarvoor u Verhoogde bevoegdheden inschakelt en dit pakket distribueren.

  De optie Verhoogde bevoegdheden is alleen beschikbaar als u hebt geselecteerd dat apps en updates via het deelvenster Apps kunnen worden weergegeven.

  Opmerking:

  U moet de Creative Cloud desktop-applicatie opnieuw starten om deze wijziging door te voeren.

 4. Klik op Selecteren om het venster Distributiegroep selecteren te openen. Klik op een distributiegroep en klik op Selecteren.

  Elke distributiegroep omvat een afzonderlijk besteld product gegroepeerd op hoeveelheid. Als u bijvoorbeeld 100 licenties voor Creative Cloud volledig aanschaft en 50 licenties voor Photoshop, wordt er één groep gemaakt voor Creative Cloud volledig en één voor Photoshop.

  Distributiegroep

  Het veld Distributie naar in Creative Cloud Packager geeft het aantal gedistribueerde licenties aan. Klik op Volgende in het venster Pakketdetails.

 5. In het venster voor applicaties en updates wordt een lijst weergegeven met de applicaties die zijn gekoppeld aan de distributiegroep. Selecteer de gewenste apps en updates en klik op Samenstellen.

  Applicaties en updates

  Wanneer u een pakket met een update voor de nieuwste versie van enkele van de applicaties maakt, kunt u het pakket toepassen op het systeem waarop u nog geen basisversie van de applicatie hebt geïnstalleerd. U kunt deze apps herkennen aan het pictogram (). Zie Applicaties die zonder hun basisversie kunnen worden gedistribueerd voor een lijst met dergelijke applicaties.

  De update van Photoshop 2015.0.1 kan bijvoorbeeld worden geïnstalleerd op een clientcomputer waarop al een basisversie van Photoshop 2015 is geïnstalleerd. De nieuwste update van Photoshop kan worden geïnstalleerd op een computer waarop mogelijk nog geen basisversie van Photoshop is geïnstalleerd. Wanneer u een pakket maakt, kunt u er zodoende voor kiezen om alleen de updateversie op te nemen voor de apps die zonder hun basisversie kunnen worden gedistribueerd.

  U kunt ook pakketten met gearchiveerde softwareversies maken. Als u een lijst met eventuele ondersteunde vorige versies wilt weergeven, schakelt u het selectievakje Gearchiveerde versies tonen in. Geselecteerde producten of updates met een pijl omlaag naast de naam zijn al gedownload naar uw computer.

  Nadat het pakket is samengesteld, wordt het samenvattingsvenster weergegeven.

  Opmerking:

  Raadpleeg Pakketten maken voor meer informatie.

  Nadat u het pakket hebt gemaakt, moet u het pakket distribueren. Zie Pakketten distribueren voor informatie.

Pakketten verwijderen

Let op: Met de conventionele verwijderingsmethode wordt de licentie niet weer vrijgegeven in de distributiegroep.

Als u de conventionele verwijderingsprocedure gebruikt om een afzonderlijke Creative Cloud-app als Photoshop of Illustrator te verwijderen van een clientcomputer, wordt de verwijderde licentie niet weer vrijgegeven in de distributiegroep. Het aantal beschikbare licenties in de distributiegroep wordt niet verhoogd. 

Ga als volgt te werk om de verwijderde apparaatlicentie weer vrij te geven in de distributiegroep:

 • Windows: voer de verwijdering uit met hetzelfde pakket (<pakketnaam>.msi) dat u hebt gebruikt voor installatie. U kunt dit doen door met de rechtermuisknop op het pakket te klikken en Verwijderen te kiezen of vanaf de opdrachtregel de volgende opdracht uit te voeren: msiexec /x <pakketnaam>.msi /q
 • Mac OS: voer de verwijdering uit met het verwijderingspakket (<pakketnaam>_Uninstall.pkg) dat samen met het installatiepakket is gemaakt (in dezelfde map).

Bestaande licenties migreren naar apparaatlicenties

Als u al Adobe-software hebt gedistribueerd en migreert naar apparaatlicenties, kunt u de workflow Licentiepakket maken gebruiken om eerder gedistribueerde licenties op naam of pakketten met proefversies te migreren naar apparaatlicenties. U kunt een licentiepakket distribueren om een licentie toe te passen op apps die al zijn gedistribueerd zonder dat u de apps opnieuw hoeft te verpakken. Zie de toepasselijke sectie hieronder:

Licenties op naam migreren

Als u een bestaande distributie van Creative Cloud hebt, gebruikt u de volgende workflow om apparaatlicenties te gebruiken in plaats van licenties op naam:

Stap 1

Maak een licentiepakket voor apparaatlicenties. Zie Licentiepakket maken voor meer informatie.

Stap 2

Eindgebruikers moeten zich afmelden bij Creative Cloud om de licentie van bestaande software te verwijderen. Gebruikers kunnen zich afmelden via de Creative Cloud-app of een ander geïnstalleerd product.

 • Creative Cloud-app: kies  > Voorkeuren > Account en klik op Afmelden bij Creative Cloud.
 • Geïnstalleerd product: kies Help > Afmelden.

Stap 3

Distribueer het licentiepakket naar de computers van de eindgebruikers en voer het uitvoerbare bestand AdobeSerialization uit met beheerdersrechten. Dit bestand wordt gemaakt wanneer u een licentiepakket maakt.

Enterprise Agreement voor het onderwijs migreren

De bestaande distributies van de Enterprise Agreement voor het onderwijs (EEA) gebruiken licenties op basis van serienummers. Gebruik de volgende workflow om te migreren naar apparaatlicenties:

Stap 1

Maak een licentiebestand voor apparaatlicenties. Zie Licentiebestand maken voor meer informatie.

Stap 2

Als u de licentie voor de momenteel geïnstalleerde applicaties wilt verwijderen, voert u op de computer van de eindgebruiker het uitvoerbare bestand RemoveVolumeSerial uit met beheerdersrechten. Dit bestand wordt gemaakt wanneer u een licentiepakket maakt.

Stap 3

Voer het uitvoerbare bestand AdobeSerialization, dat is gemaakt in stap 1, uit met beheerdersrechten. Gebruikers kunnen vervolgens Adobe-apps starten en gebruiken zonder zich aan te melden.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid