Identiteitstypen met Adobe-ondersteuning

Adobe biedt drie verschillende soorten identiteiten of accounts om gebruikers te verifiëren en te autoriseren. Deze identiteitstypen zijn:

 • Federated ID
 • Enterprise ID
 • Adobe ID

Adobe beveelt alle ondernemingen met geclaimde domeinen aan om hun Adobe ID-gebruikers te migreren naar Federated ID of Enterprise ID, omdat deze identiteitsmodellen de beste gegevensprocedures ondersteunen en een effectieve software-implementatie mogelijk maken.

Opmerking:

Er zijn enkele producten en diensten, zoals de Adobe-licentiewebsite en Adobe-forums, die alleen Adobe ID's ondersteunen.

Overstappen van Adobe ID naar Enterprise ID of Federated ID

Als systeembeheerder kunt u het identiteitstype van de gebruikers in uw organisatie via de Admin Console wijzigen van Adobe ID in Enterprise ID of Federated ID. Zie Identiteitstypen met Adobe-ondersteuning voor meer informatie over ondersteunde identiteitstypen voor gebruikers.

Opmerking:

Als u het identiteitstype wilt wijzigen van Enterprise ID in Federated ID of van Federated ID in Enterprise ID, neemt u contact op met de ondersteuning van Adobe.

Gevolgen voor eindgebruikers van Creative Cloud

Als u het identiteitstype van gebruikers wijzigt van Adobe ID in Federated/Enterprise ID, blijven deze gebruikers toegang houden tot hun persoonlijke Adobe ID. De toegang tot de Adobe-apps, -services en -oplossingen van de organisatie gebeurt echter wel via de nieuwe Federated ID of Enterprise ID die aan hen is toegewezen.

Als uw gebruikers al een Adobe ID hebben waaraan middelen zijn gekoppeld, kunnen ze deze middelen migreren van hun Adobe ID-account naar hun nieuwe ondernemingsaccount.

Als bestaande gebruikers van Creative Cloud gebruikmaakten van services die niet zijn opgenomen in Creative Cloud voor ondernemingen, wordt hun lidmaatschap weer omgezet naar gratis versies.

Identiteitstype bewerken via CSV-bestand

Met de volgende procedure kunt u het identiteitstype bewerken voor meerdere gebruikers tegelijkertijd. U kunt gebruikersgegevens zoals e-mailadressen en namen echter ook bewerken in de Admin Console, de tool Gebruikerssynchronisatie of de API voor gebruikersbeheer.

 1. Meld u aan bij Admin Console en navigeer naar Gebruikers.

 2. Klik op  en selecteer Identiteitstype bewerken via CSV-bestand in de vervolgkeuzelijst.

  Het dialoogvenster Identiteitstype bewerken via CSV-bestand wordt weergegeven.

  Identiteitstype bewerken via CSV-bestand
 3. Als u gebruikers wilt opnemen van wie u het identiteitstype wilt bewerken, kunt u de huidige lijst met gebruikers of het CSV-standaardsjabloon downloaden door op CSV-sjabloon downloaden te klikken.

  Het gedownloade CSV-bestand bevat de volgende gegevens.

  • Identiteitstype: Federated ID, Enterprise ID of Adobe ID
  • Gebruikersnaam
  • Domein
  • Nieuw identiteitstype: Federated ID, Enterprise ID of Adobe ID
  • Nieuw e-mailadres
  • Nieuwe gebruikersnaam
  • Nieuwe landcode
 4. Open het .csv-bestand in een applicatie die CSV-bestanden kan bewerken en bewerk de identiteitstypen naar wens.

  Opmerking:

  Als u het identiteitstype van gebruikers wijzigt van Adobe ID in Federated/Enterprise ID, moet het e-mailadres van de Adobe ID overeenkomen met die van het ondernemingsaccount.

 5. Open het dialoogvenster Identiteitstype bewerken via een CSV-bestand en upload het bijgewerkte CSV-bestand. Zorg dat dit bestand wordt opgeslagen met UTF-8.

  Zodra het proces is voltooid, ontvangt u een e-mailbericht.

Via deze procedure worden de machtigingen en beschikbare producten voor alle gemigreerde gebruikers overgezet. De gebruikers van wie de identiteit is gewijzigd, ontvangen een melding dat ze hun nieuwe Enterprise ID- of Federated ID-account moeten gebruiken wanneer ze met de Adobe-producten werken waartoe ze toegang hebben.

Als uw gebruikers eerder een Adobe ID gebruikten en er middelen aan hebben gekoppeld, moeten deze gebruikers bovendien toestemming geven voor de migratie van middelen. Wanneer middelen worden gemigreerd, worden de middelen van gebruikers automatisch van hun Adobe ID-account verplaatst naar hun ondernemingsaccount.

Middelen migreren

Wanneer u het identiteitstype van de gebruikers wijzigt van Adobe ID in Federated ID/Enterprise ID, kunnen gebruikers ondersteunde inhoud van hun huidige Adobe ID-account dat aan hun bedrijf is toegewezen, migreren naar hun nieuwe ondernemingsaccount. Deze migratie kan op twee manieren worden uitgevoerd:

Als u wilt dat gebruikers hun inhoud automatisch kunnen migreren, moet u aan gebruikers opslagruimte voor Creative Cloud en Document Cloud toewijzen. U kunt gebruikers op een van de volgende manieren toegang geven tot opslagruimte voor Creative Cloud en Document Cloud:

 • Wijs een productprofiel toe dat het Creative Cloud Alle apps-lidmaatschap met opslagruimte biedt en waarbij PDF Services is ingeschakeld.
 • Wijs een Creative Cloud-productprofiel met opslagruimte en een Document Cloud-productprofiel met opslagruimte toe (met uitzondering van aanbiedingen alleen voor desktop) waarbij PDF Services is ingeschakeld.

Nadat het identiteitstype is bewerkt, ontvangt de eindgebruiker een e-mailmelding met instructies over hoe ze hun middelen kunnen migreren.

Als IT-beheerder kunt u het statusrapport voor de voltooiing van de migratie van middelen downloaden voor alle gebruikers die onderdeel waren van het identiteitsbewerkingsproces. U kunt het rapport als volgt downloaden:

 1. Navigeer naar Admin Console > Gebruikers.

 2. Klik op en selecteer Migratierapport exporteren naar CSV in de vervolgkeuzelijst.

  Het rapport wordt gedownload.

Dit rapport vermeldt wie toestemming heeft gegeven, wie toestemming heeft geweigerd en wie nog geen actie heeft ondernomen. Als u meer wilt weten over inhoudstypen die worden ondersteund in het migratieproces, bekijkt u de veelgestelde vragen over de migratie van middelen.

Opmerking:

Soms kan de automatische migratie van middelen voor enkele gebruikers niet worden geactiveerd. Deze gebruikers ontvangen een melding waarin hen wordt gevraagd hun inhoud handmatig over te zetten en ze worden uitgesloten van het migratierapport.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid