Renk uygulama

Adobe InDesign, renk uygulama için Araç Kutusu, Örnekler paneli, Renk paneli, Renk Seçici ve Kontrol paneli gibi bir dizi araç sağlar.

Renk uyguladığınızda rengin nesne konturuna mı, yoksa dolgusuna mı uygulanacağını belirtebilirsiniz. Kontur nesnenin kenarlığı ya da çerçevesi, dolguysa nesnenin arka planıdır. Metin çerçevesine renk uyguladığınızda renk değişikliğinin metin çerçevesini mi, yoksa çerçeve içindeki metni mi etkileyeceğini belirtebilirsiniz.

 1. Aşağıdakilerden birini yaparak renklendirmek istediğiniz nesneyi seçin:
  • Yol veya çerçeve için gerektiğinde Seçim aracını  veya Doğrudan Seçim aracını  kullanın.
  • Gri tonlamalı veya tek renkli (1 bitlik) bir görüntü için İçerik Kavrayıcı'yı veya Doğrudan Seçim aracını kullanın. Gri tonlamalı veya tek renkli bir görüntüye yalnızca iki renk uygulayabilirsiniz.
  • Metin karakterlerinde çerçeve içindeki tek sözcüğün veya tüm metnin rengini değiştirmek için Yazma aracını  kullanın.

  Not:

  Tireli, noktalı veya çizgili konturdaki boşlukların rengini değiştirmek için Kontur panelini kullanın.

 2. Araç Kutusu'nda veya Renk ya da Renk Örnekleri panelinde rengin metne mi yoksa metin çerçevesine mi uygulandığını belirlemek için Formatlama Metni Etkiler'i veya Formatlama Kabı Etkiler'i seçin.

 3. Araç Kutusu'nda veya Renk ya da Renk Örnekleri panelinde nesnenin dolgusunu veya konturunu belirlemek için Dolgu kutusunu veya Kontur kutusunu seçin. (Görüntü seçtiyseniz, Kontur kutusunun etkisi olmaz.)
  Rengin Araç Kutusu'nda nasıl uygulanacağını belirler.
  Rengin Araç Kutusu'nda nasıl uygulanacağını belirler.

  A. Dolgu kutusu B. Biçimlendirme Kabı Etkiler C. Kontur kutusu D. Biçimlendirme Metni Etkiler 
 4. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Renk Örnekleri veya Degrade panelini kullanarak renk, renk tonu veya degrade seçin.
  • Kontrol panelindeki Dolgu veya Kontur menüsünden bir renk, renk tonu veya degrade renk seçin.
  • Renk Seçici'yi açmak için Araç Kutusu'ndaki veya Renk panelindeki Dolu veya Kontur kutusunu çift tıklatın. İstediğiniz rengi seçin ve Tamam'ı tıklatın.

Not:

Alfa veya spot renk kanalları içermediği sürece herhangi bir gri tonlamalı görüntüye renk uygulayabilirsiniz. Kırpma yolu içeren bir görüntüyü içe aktarırsanız sadece kırpılan alana renk uygulamak için Doğrudan Seçim aracını kullanarak kırpma yolunu seçin.

Renk Seçici ile renk seçme

Renk Seçici bir renk alanından renk seçebilmenizi veya renkleri sayısal olarak belirleyebilmenizi sağlar. RGB, Lab veya CMYK renk modeli gibi renkler tanımlayabilirsiniz.

 1. Renk Seçici'yi açmak için Araç Kutusu'ndaki veya Renk panelindeki Dolu veya Kontur kutusunu çift tıklatın.
 2. Renk Seçici'de görüntülenen renk tayfını değiştirmek için bir harfi tıklatın: R (Kırmızı), G (Yeşil) veya B (Mavi) ya da L (ışıklılık), a (yeşil-kırmızı eksen) veya b (mavi-sarı eksen).
  Renk Seçici
  Renk Seçici

  A. Orijinal renk B. Yeni renk C. Renk alanı D. Renk ayar düğmesi üçgenleri E. Renk tayfı 
 3. Renk tanımlamak için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Renk alanının içini tıklatın veya sürükleyin. Hedef işaretleri rengin renk alanındaki konumunu gösterir.
  • Renk ayar düğmesi üçgenlerini renk tayfı boyunca sürükleyin veya renk tayfının içini tıklatın.
  • Metin kutularından herhangi birine değerler girin.
 4. Rengi renk örneği olarak kaydetmek için CMYK Renk Örneği Ekle, RGB Renk Örneği Ekle veya Lab Renk Örneği Ekle'yi tıklatın. InDesign uygulaması renk değerlerini adı olarak kullanarak rengi Renk Örnekleri paneline ekler.
 5. Tamam'ı tıklatın.

Son kullanılan rengi uygulama

Araç Kutusu'nda uyguladığınız son renk ve degrade görüntülenir. Bu rengi veya degradeyi doğrudan Araç Kutusu'ndan uygulayabilirsiniz.

 1. Renklendirmek istediğiniz nesneyi ya da metni seçin.
 2. Araç Kutusu'nda metnin veya nesnenin hangi kısmını renklendirmek istediğinize bağlı olarak Dolgu düğmesini veya Kontur düğmesini tıklatın.
 3. Araç Kutusu'nda aşağıdakilerden birini yapın:
  • Renkler veya Renk panelinde son seçilen düz rengi uygulamak için Renk düğmesini  tıklatın.
  • Renkler veya Degrade panelinde son seçilen degradeyi uygulamak için Degrade düğmesini  tıklatın.
  • Nesnenin dolgusunu veya konturunu kaldırmak için Yok düğmesini  tıklatın.

Dolgu veya kontur rengini kaldırma

 1. Rengini kaldırmak istediğiniz metni ya da nesneyi seçin.
 2. Araç Kutusu'nda metnin veya nesnenin hangi kısmını değiştirmek istediğinize bağlı olarak Dolgu düğmesini veya Kontur düğmesini tıklatın.
 3. Nesnenin dolgusunu veya konturunu kaldırmak için Yok düğmesini  tıklatın.

Sürükleme ve bırakma yöntemiyle renk uygulama

Renkleri veya degradeleri uygulamanın kolay bir yolu, bunları renk kaynağından nesneye veya panele sürüklemektir. Sürüklemek veya bırakmak, nesneleri önceden seçmeden renkleri veya degradeleri nesnelere uygulayabilmenizi sağlar. Aşağıdakileri sürükleyebilirsiniz:

 • Araç Kutusu'ndaki veya bir paneldeki Dolgu veya Kontur kutusu.

 • Degrade panelindeki Degrade kutusu.

 • Renk Örnekleri panelindeki renk örnekleri.

 • Panelde gamut dışı simgesinin  yanında bulunan son kullanılan gamut içi renk örneği.

Renkleri ve degradeleri aşağıdaki nesne ve panellere bırakabilirsiniz:

 • Yolun dolgusu veya konturu. Dolgu veya kontura renk bırakmak için, rengi sürüklerken sürükleme simgesinin ortasını tam olarak yolun dolgusunun veya konturunun üzerine bırakın ve fare düğmesini bırakın.

 • Renk Örnekleri paneli.

 

Renk Örnekleri panelindeki bir veya daha çok renk örneğini veya gamut dışı simgesinin yanındaki renk örneğini sürüklerseniz bunları başka bir InDesign belge penceresine bırakabilirsiniz; böylelikle renk örnekleri söz konusu belgenin Renk Örnekleri paneline eklenir.

Renk veya degrade örneği uygulama

 1. Seçim aracını  kullanarak bir metin veya nesne çerçevesi seçin veya Metin aracını  kullanarak bir metin aralığı seçin.

 2. Renk Örnekleri paneli açık değilse Pencere > Renk > Renk Örnekleri'ni seçin.

 3. Renk Örnekleri panelinde Dolgu kutusunu veya Kontur kutusunu seçin.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Seçilen metne renk uygulamak için Metin düğmesini  tıklatın.

  • Seçilen nesneye veya metin kabına (çerçeve veya tablo gibi) renk uygulamak için Nesne düğmesini  tıklatın.

 5. Renk veya degrade örneğini tıklatın. Seçilen renk veya degrade seçilen herhangi bir metne veya nesneye uygulanır ve Renk panelinde ve Araç Kutusu'ndaki Dolgu kutusunda veya Kontur kutusuna görünür.

Not:

Varsayılan dolgu ve kontur renklerini diğer InDesign varsayılanlarını ayarladığınız gibi ayarlayabilirsiniz. Herhangi bir nesnenin seçilmediğinden emin olmak için Düzen > Tüm Seçimleri Kaldır'ı seçin.

Renk panelini kullanarak renk uygulama

Renklerle çalışmak için önerilen panel Renk Örnekleri paneli olsa da renkleri karıştırmak için Renk panelini de kullanabilirsiniz. Geçerli Renk paneli rengini Renk Örnekleri paneline istediğiniz zaman ekleyebilirsiniz. Renk paneli en çok adsız renkleri karıştırmada yararlıdır.

Not:

Adlandırılmış bir renk örneği kullanan bir nesneyi seçerseniz bu nesnenin rengini Renk panelinde düzenlemek sadece o nesnenin rengini değiştirir. Tüm belgedeki rengi düzenlemek istiyorsanız renk örneğini Renk Örnekleri panelinde çift tıklatın.

Dolgu veya kontur rengini düzenleme

 1. Değiştirmek istediğiniz nesneyi ya da metni seçin.
 2. Renk paneli görüntülenmiyorsa Pencere > Renk'i seçin.
 3. Renk panelinde Dolgu kutusunu veya Kontur kutusunu seçin.
  Renk paneli
  Renk paneli

  A. Dolgu kutusu B. Kontur kutusu C. Biçimlendirme Kabı Etkiler D. Biçimlendirme Metni Etkiler 
 4. Metin çerçevesi seçtiyseniz, çerçevedeki dolgunun veya metnin rengini değiştirmek için Kap kutusunu  veya Metin kutusunu  seçin.
 5. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Nesne Renk Örnekleri panelinden bir renk örneği kullandığında varsayılan olarak görülen Renk Tonu sürgüsünü ayarlayın.
  • Renk panel menüsünden Lab, CMYK veya RGB renk modeli seçin ve renk değerlerini değiştirmek için sürgüleri kullanın. Ayrıca renk sürgülerinin yanındaki metin kutularına sayısal değerler girebilirsiniz.
  • İmleci renk çubuğunun üstüne getirin ve tıklatın.
  • Dolgu veya Kontur kutusunu çift tıklatın ve Renk Seçici'den bir renk seçin. Sonra Tamam'ı tıklatın.
 6. Gamut dışı uyarı simgesi  görünürse ve ilk başta belirlediğiniz renge en yakın CMYK renk değerlerini kullanmak istiyorsanız, uyarı simgesinin yanındaki küçük renk kutusunu tıklatın

Renk panelindeki renkten bir renk örneği oluşturma

 1. Renk panelinde etkin Dolgu ve Kontur kutusunun eklemek istediğiniz rengi görüntülediğinden emin olun.
 2. Panel menüsünden Renk Örneklerine Ekle'yi seçin.

Renk modları arasında geçiş yapma

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Renk panelinde, panelin altındaki çubuğu Shift tuşuna basarak tıklatın.
  • Yeni Renk Örneği veya Renk Örneği Seçenekleri iletişim kutusunda renk kutusunu Shift tuşuna basarak tıklatın.
  • Yeni Degrade veya Degrade Seçenekleri iletişim kutusunda bir degrade durağı seçin, Durak Rengi menüsünde RGB, LAB veya CMYK'nin seçildiğinden emin olun ve Shift tuşuna basarak renk kutusunu tıklatın.

Renk Teması aracını kullanarak renk temaları oluşturma

InDesign belgenizdeki seçili alanlardan, görüntülerden veya nesnelerden renk temaları çıkarabilirsiniz. Ayrıca, bir görüntüden, görüntünün tamamından veya mizanpajın tamamından bir renk de seçebilirsiniz. Temel olarak, resminizdeki tüm renklerden renk temaları oluşturabilirsiniz. Renk Teması aracını kullanarak tek bir renk veya tema seçip renk temasını renk örnekleri paneline ekleyin. 

Bu renkleri mizanpaja ve Renk Örnekleri paneline ekleyin. Bu renkleri Creative Cloud Libraries'e de kaydedebilirsiniz.

 1. Araç panelinde Renk Teması aracını tıklatın. I kısayolunu kullanarak Renk Teması aracı ile Damlalık aracı arasında geçiş yapabilirsiniz.

  Renk Teması aracı
  Renk Teması aracı

 2. Mizanpajda herhangi bir kısmı tıklatarak bir renk seçin. Adobe Photoshop, Illustrator veya başka bir dosyaya yerleştirilmiş bir resimdeki renklerden de yararlanabilirsiniz.

  Tema aracı kullanılarak seçilen renk korunur. Renkleri seçtikten sonra, bir nesne çizmek gibi başka bir işlem yapmak için araç değiştirip ardından tekrar Renk Teması aracını seçerseniz daha önceden seçilmiş olan renk korunur. ESC tuşuna basarak paneli kapatmadığınız sürece tema yeniden kullanılmak için olduğu gibi kalır. ESC tuşuna bastığınızda ise her şey temizlenir.

 3. InDesign tarafından otomatik olarak işaretlenmiş, bir renk teması oluşturabileceğiniz alanları incelemek için farenizi alanların üzerine getirin. Bir bölümü seçtiğinizde InDesign bir renk teması oluşturur.

 4. Bir renk teması 5 farklı renkten oluşur. Açılır menüyü tıklatarak oluşturulan diğer renk seçeneklerini görebilirsiniz.

 5. Renk teması aracı - seçenekler
  Renk teması aracı - seçenekler

  A. Tüm temaları görmek için tıklat B. Geçerli renk temasını renk örneklerine ekle C. Geçerli CC Library'ye kaydet 

  Bir renk teması 5 farklı renkten oluşur. Açılır menüyü tıklatarak (görüntüde A) aynı renk teması için oluşturulmuş Renkli, Parlak, Koyu ve Sönük gibi diğer tema seçeneklerini görebilirsiniz.

  Oluşturulmuş olan renk teması hoşunuza gitmezse Esc tuşuna basıp yeniden deneyin veya Alt tuşuna basarak geçici olarak Seç moduna geçip yeni bir tema seçin.

  Shift tuşuna basıp tıklatarak temanın temel rengi olarak tek (belli) bir renk seçin. Renk temaları şu Adobe Color kurallarına göre oluşturulur: Analog, Monokrom, Üçlü, Tamamlayıcı, Bileşik, Gölgeler.

 6. Renkleri uygulamak için Renk Teması aracında belirli bir rengi seçebilirsiniz. Farenizi sayfa öğesinin üzerine getirin. Damlalık yarım dolu olarak görünür; tıklatarak dolgu veya konturu değiştirebilirsiniz.

  Farenizi metnin üzerine getirdiğinizde, damlalık metin olarak değişir. Renk Teması aracından oluşturulan bir rengi metne uygulayabilirsiniz.

 7. Renk Teması aracını çift tıklatın. Seçilen ve renk örneklerine eklenen renkler belgenin amacına uyar ve renk örneklerine eklenmeden ya da diğer nesnelere bırakılmadan önce otomatik olarak uygun renk uzayına dönüşür. Aralarından tercih yapabileceğiniz üç seçenek mevcuttur:

  1. Belge amacına göre dönüştür.
  2. CMYK'ye Dönüştür.
  3. RGB profiline Dönüştür.
  Renk teması seçenekleri
  Renk teması seçenekleri

 8. Renk teması aracı - seçenekler
  Renk teması aracı - seçenekler

  A. Tüm temaları görmek için tıklat B. Geçerli renk temasını renk örneklerine ekle C. Geçerli CC Library'ye kaydet 

  Bu renkleri Renk Örnekleri paneline eklemek içi B'yi tıklatın. Renk teması bir klasör olarak Renk Örnekleri paneline eklenir.

  Renk Örnekleri paneline belirli bir renk eklemek için Alt tuşuna basıp “Geçerli renk temasını renk örnekleri paneline ekle” düğmesini tıklatın.

 9. Renk teması
  Renk teması

  Bu düğmeyi tıklattığınızda, panelde seçilen tema CC Libraries panelinde geçerli CC Library'ye kaydedilir.

 10. Renk seçici, Yeni Renk Örneği ve Renk örneğini düzenleme iş akışında onaltılık RGB kodunu kullanarak renk değerleri uygulayabilirsiniz. Renk değerlerini onaltılık RGB kodunu kullanarak da uygulayabilirsiniz. Bir onaltılık renk değeri üç şekilde uygulanabilir:

  • Yeni Bir Renk Örneğinde Renk Seçici'yi kullanarak: Renk Örneği panelinde, tıklatarak açılır menüyü genişletin ve Yeni Renk Örneği'ni seçin. Yeni Renk Örneği iletişim kutusunda, Renk Modundan RGB'yi seçin.
   Ekran sayısallaştırıcıyı tıklatın, fare düğmesini basılı tutun ve herhangi bir kaynaktaki onaltılık renk değerini görmek için ekranda herhangi bir yeri tıklatın. Ekle'yi tıklatarak renk örneğini ekleyin.
  Yeni Renk Örneği - Onaltılık değer
  Yeni Renk Örneği - Onaltılık değer

  • Renk Örneğini Düzenle: Bir renk örneğini düzenleyip onaltılık değerini değiştirebilirsiniz. Bir renk örneğini çift tıklatın, Renk Modu açılır menüsünden RGB'yi seçin.
  • Renk Temsilcisi: Araçlar panelinde renk temsilcisini çift tıklatın. Burada onaltılık renk değerini seçebilirsiniz.

Damlalık aracını kullanarak renk uygulama

Renk gibi dolgu veya kontur niteliklerini InDesign dosyasındaki herhangi bir nesneden (içe aktarılan grafik dahil) kopyalamak için Damlalık aracını  kullanın. Varsayılan olarak Damlalık aracı nesnenin tüm kullanılabilir dolgu ve kontur niteliklerini yükler ve çizdiğiniz tüm nesnelerin varsayılan dolgu ve kontur niteliklerini ayarlar. Damlalık aracının kopyaladığı nitelikleri değiştirmek için Damlalık Seçenekleri iletişim kutusunu kullanabilirsiniz. Damlalık aracını ayrıca yazma ve saydamlık niteliklerini kopyalamak için de kullanabilirsiniz.

Not:

Nitelik Damlalık Seçenekleri iletişim kutusunda listelenmiyorsa Damlalık aracıyla kopyalanamaz.

Damlalık aracını kullanarak renk uygulama

 1. Değiştirmek istediğiniz dolgu ve kontur nitelikleri olan bir veya daha çok nesne seçin.

 2. Damlalık aracını  seçin.

 3. Örneklemek istediğiniz dolgu ve kontur niteliklerine sahip olan herhangi bir nesneyi tıklatın. Yüklü damlalık görünür  ve seçilen nesneler otomatik olarak tıklattığınız nesnenin dolgu ve kontur nitelikleriyle güncellenir.

 4. Diğer nesneleri aynı niteliklere değiştirmek için nesneleri yüklü damlalıkla tıklatın. Nesne konturluysa ve dolgulu değilse, nesnenin anahattını tıklatın.

Damlalık aracı yüklendiğinde yeni nitelikler alma

 1. Damlalık aracı  yüklenirken Alt (Windows) ya da Option (Mac OS) tuşuna basın. Damlalık aracı yeni nitelikler almaya hazır olduğunu göstermek için yönünü ters çevirir ve boş görünür .

 2. Alt veya Option tuşunu bırakmadan kopyalamak istediğiniz nitelikleri içeren nesneyi tıklatın ve yeni nitelikleri başka bir nesneye bırakabilmek için Alt ve Option tuşunu bırakın.

Damlalık aracı ayarlarını değiştirme

 1. Araç kutusunda, Damlalık aracını  çift tıklatın.

 2. Damlalık aracıyla kopyalamak istediğiniz Dolgu Ayarları ve Kontur Ayarları bölümlerindeki nitelikleri seçin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

Not:

Nesnenin sadece dolgu ve kontur rengini almak ve diğer niteliklerini almamak için nesneyi Damlalık aracıyla Shift tuşuna basarak tıklatın. Rengi başka bir renge uyguladığınızda, araç çubuğunda kontur veya dolgunun üstte olmasına bağlı olarak sadece dolgu veya kontur rengi uygulanır.

Gri tonlamalı görüntülere renk uygulama

InDesign'da yerleştirilmiş gri tonlamalı bir görüntüye renk ekleyebilirsiniz.

 1. Görüntünün gri tonlamalı veya bit eşlem resmi olarak, PSD, TIFF, BMP veya JPG formatında kaydedildiğinden emin olun.

  Photoshop'ta Görüntü > Mod > Bit eşlem veya Görüntü > Mod > Gri Tonlamalı'yı seçebilirsiniz.

 2. Görüntüyü seçmek için İçerik Kavrayıcı'yı veya Doğrudan Seçim aracını  tıklatın.

 3. Örnekler panelinden veya Renk panelinden bir renk seçin.

PSD formatındaki bir görüntü birçok katman içerebilir, ancak en alttaki katman opak olmalıdır. InDesign'da transparan arka planı olan bir PSD görüntüsüne renk uygulayamazsınız. Ek olarak, gri tonlamalı görüntü alfa veya spot kanalları içeremez.

Renk grupları ekleyin ve yönetme

Renk grupları, renk şemalarınızı daha iyi organize etmenizi ve uygulamalar arasında sık kullanılan renk örneklerini değiş tokuş etmenizi sağlar. Renk grupları:

 • Renk örneklerini organize etmenizi sağlar.
 • Illustrator'daki bir projeden renk grupları yüklemenizi sağlar.

Renk grupları ekleme

 1. Bir renk grubu eklemek için Renk Örnekleri panelindeki Renk Grubu simgesini tıklatın. Alternatif olarak, açılır menüden veya bağlam menüsünden de bir renk grubu oluşturabilirsiniz.

  Yeni Renk Grubu
  Yeni Renk Grubu

  • Renk grubunun adını girin.
  • Renk grubu şemasını oluşturmak için ilgili seçeneği işaretleyin:
   • Seçili Renk Örnekleri:  Renk örneklerini oluşturduğunuz sırada bir renk grubuna taşımak istediğinizde bu seçeneği işaretleyin. Yeni Renk Grubu seçeneğini işaretlemeden önce birden çok renk örneği seçmek için Ctrl (Win) veya Option (Mac) tuşunu basılı tutun. Hiç renk örneği seçilmediğinde, boş bir renk grubu oluşturulur.
   • Seçili Sayfa Öğeleri:  Seçili sayfa öğelerinin veya resmin renk örnekleri, oluşturulan renk grubuna eklenir. Bir resim seçiliyken varsayılan olarak bu seçenek işaretlenir.

  Not:

  Renk grubunu oluşturduğunuz sırada adlandırmak için seçeneklerden herhangi birini kullanabilir veya yeni renk grubunu tıklattığınızda Alt (Win) veya Option (Mac) tuşunu basılı tutabilirsiniz.

 2. Ayrıca temel renk grubundaki ve diğer renk gruplarındaki birçok renk örneğini sürükleyerek oluşturulan renk grubuna da bırakabilirsiniz.

 3. Diğer seçenekleri incelemek için bir renk örneğini sağ tıklatın. Bir Renk Grubu görünümüne geçerek renk gruplarıyla kapsamlı şekilde çalışabilirsiniz. Panelin alt kısmındaki filtre simgesini tıklatın ve Renk Gruplarını Göster'i seçin. Bu şekilde renk gruplarıyla kapsamlı şekilde çalışabilirsiniz. Temel renk örnekleri ve degradeler bu görünümde görünmez.

  Renk Gruplarını Göster
  Renk Gruplarını Göster

Renk gruplarını yönetmek için çeşitli işlemler

Renk grupları aşağıdaki işlemlerle yönetilebilir.

 • Bir renk örneğini renk grubuna ekleme: Renk grubunu seçin. Bir renk örneği seçin ve sürükleyerek renk grubuna bırakın.
 • Renk grubunu çoğaltma: Bağlam menüsünden ve açılır menüden çoğaltma yapabilirsiniz. Bir renk grubunu sağ tıklatın ve Renk Grubunu Çoğalt'ı seçin. Renk grubunun içindeki tüm renk örnekleri renk grubunda çoğaltılır. Farklı renk gruplarındaki renk örnekleri karmaşıklığı önlemek için aynı adla oluşturulmaz.
 • Renk grubunu çözme: Bağlam menüsünden ve açılır menüden grubu çözebilirsiniz. Bir renk grubunu sağ tıklatın ve Renk Grubunu Çöz'ü seçin. Grup çözüldüğünde, grup içindeki tüm renk örnekleri renk grubu dışındaki kökenine döner.
 • Renk grubunu yeniden adlandırma: Renk Grupları, bağlam menüsü ya da açılır menüdeki Renk Grupları Seçenekleri kullanılarak yeniden adlandırılabilir. Grubu çift tıklatarak renk grubunun adını düzenleyebilirsiniz. Renk grubunu satır içi olarak da düzenleyebilirsiniz.
 • Renk grubunu silme: Bir renk grubu seçin, sağ tıklatın ve Renk Grubunu Sil'i işaretleyin. Dilerseniz renk grubunu seçip açılır menüden Renk Grubunu Sil'i de işaretleyebilirsiniz.

Not:

Bir renk grubunu sildiğinizde, renk grubunun içindeki tüm renk örnekleri silinir.

Seçili sayfa öğeleriyle bir renk grubu oluşturma

Belgedeki bir resim sayfa öğesini seçerek sayfa öğelerinde bulunan renk örneklerinden bir renk grubu oluşturabilirsiniz. Renk grubuna sayfa öğelerindeki renk örneklerini ekleyebilirsiniz.

 1. Belgedeki sayfa öğelerini seçin.

 2. Açılır menü veya Bağlam menüsünden Yeni Renk Grubu'nu seçin.

 3. Yeni Renk Grubu iletişim kutusunda Seçili Sayfa Öğeleri'ni seçin. Renk örnekleri panelinde birden fazla renk örneğinin seçilmiş olması halinde varsayılan seçim Seçili Renk Örnekleri olur.

 4. Renk grupları tüm liste görünümlerinde (ad, küçük ad) ve ızgara görünümlerinde (küçük renk örneği, büyük renk örneği) çalışır. Oluşturma gibi tüm işlemlerde, renk örneklerini ve renk gruplarını renk örnekleri paneli içindeki tüm farklı görünümlerde sürükleyebilirsiniz.

Bir ASE dosyasındaki renk örneklerini yükleme ve kaydetme

ASE dosyaları, Adobe Illustrator gibi uygulamalardan renk örneklerinin içe ve dışa aktarılmasını sağlar. Renk örnekleri panelinde renk gruplarını yüklemek için .ase dosyalarını içe aktarabilirsiniz. Renk grupları, Renk Örnekleri açılır menüsünden .ase dosyaları olarak da kaydedilebilir. Aynı şekilde, renk grupları Illustrator'dan kaydedildiğinde InDesign'ın içinde de yüklenebilir.

Renk örneklerini yükleme

 1. Renk Örnekleri paneli menüsünden Renk Örneklerini Yükle'yi seçin.

 2. Kaydedilen .ase dosyasını seçin. Aç'ı tıklatın.

Renk örneklerini kaydetme

Bir renk örneğini veya renk grubunu .ase dosyası olarak kaydedebilirsiniz.

 1. Renk grubunu veya renk örneğini seçin.

 2. Açılır menüden Renk Örneğini Kaydet'i seçin.

 3. .ase dosyasının adını girin. Kaydet'i tıklatın.

Color uygulamasından tema içe aktarma

Renk panelindeki temaları, Renk Örnekleri paneline InDesign'daki renk grupları olarak ekleyebilirsiniz. Bu temalar, temanın adını taşıyan bir renk grubu olarak oluşturulur.

 1. Pencere > Renk'i seçin.

 2. Gözat penceresinde, bir tema seçin.

  Temaları InDesign'a dışa aktarmak için aşağıdakilerden herhangi birini yapabilirsiniz:

  • Temanın yanındaki oku tıklatın ve Renk Örnekleri Paneline Ekle'yi seçin.                       
  • Seçili temayı ekle simgesini tıklatarak temayı Renk Örnekleri paneline içe aktarın.

   

  Renk Örnekleri Ekle simgesi/seçeneği
  Renk Örnekleri Ekle simgesi/seçeneği

 3. Ayrıca, Color uygulamasında Oluştur sekmesine gidip Kural Seç alanından bir kural seçtikten sonra Bu temayı renk örneklerine ekle simgesini de tıklatabilirsiniz.

  Renk Örnekleri menüsüne tema ekleme
  Renk Örnekleri menüsüne tema ekleme

Eski davranış desteği

Renk grubu bilgisi içeren bir .idml dosyasını önceki sürümlerde açtığınızda, önceki sürümlerde renk grupları olmadığı için Renk Örnekleri panelindeki düz renk örneği listesinde hiçbir renk grubu görüntülenmez.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi