Під час експорту PDF-файлів в інший формат за допомогою інструмента «Експорт у PDF» кожний формат файлу містить унікальні параметри перетворення.

Примітка.

Цей документ містить інструкції з використання Acrobat DC. Якщо ви використовуєте програму Acrobat Reader DC, див. статтю Можливості програми Adobe Reader. За використання програми Acrobat XI див. довідку Acrobat XI.

Параметри Adobe PDF (Acrobat Pro DC)

Можна зберігати PDF-файли як оптимізовані PDF-файли за допомогою параметрів діалогового вікна «Оптимізація PDF». Оптимізація PDF дає змогу змінювати версію сумісності PDF-файлів таким чином, щоб їх можна було переглядати в попередніх версіях програм Acrobat DC або Acrobat Reader DC. У результаті зміни параметрів сумісності в PDF-файлі нові можливості можуть стати недоступними. Пояснення кожного параметра сумісності можна знайти в розділі Рівні сумісності PDF.

Примітка.

Якщо ви бажаєте використовувати ті самі параметри кожного разу, коли перетворюєте PDF-файли у певний формат, вкажіть ці параметри в діалоговому вікні «Параметри». На панелі «Перетворити з PDF» виберіть формат файлу зі списку та клацніть «Редагувати параметри». (Можна в будь-який момент натиснути кнопку «Відновити параметри за замовчуванням», щоб повернути параметри за замовчуванням).

Параметри перетворення зображень

Параметри JPEG і JPEG2000

Примітка.

Якщо PDF-файл містить колекцію зображень, можна експортувати їх в окремі файли JPEG, PNG або TIFF; для цього виберіть пункт «Інструменти» > «Експорт у PDF» > «Зображення» > «Експортувати всі зображення».

Зазначимо, що доступні параметри залежать від того, у який формат експортується документ: у JPEG чи у JPEG 2000.

Градації сірого/Кольоровий

Вказує параметр стиснення, з яким досягається баланс між розміром та якістю зображення. Чим меншим є файл, тим нижчим є якість зображення.

Розмір сегмента

Розділяє зображення, що стискується, на сегменти заданого розміру. (Якщо висота та ширина зображення не ділиться без залишку на розмір сегмента, на краях використовуються частини сегментів.) Дані зображення для кожного сегмента стискаються окремо, і їх можна розпакувати окремо. Рекомендується використовувати значення за замовчуванням 256. Цей параметр доступний лише для формату JPEG2000.

Формат

Визначає спосіб відображення файлу. Параметр доступний тільки для формату JPEG.

Базова лінія (стандартна)

Відображає зображення, коли воно повністю завантажилося. Цей формат JPEG розпізнається більшістю переглядачів.

Базова лінія (оптимізована)

Оптимізує якість кольору зображення і зменшує розмір файлу, але підтримується не всіма браузерами.

Прогресивне (3 сканування – 5 сканувань)

Завантажує зображення спочатку як зображення з низькою роздільною здатністю з поступовим покращенням якості під час завантаження.

RGB/CMYK/Градації сірого

Визначає тип керування кольором, який буде застосований до вихідного файлу, і необхідність вбудовування ICC-профілю.

Примітка.

Якщо в PDF-файлі, що містить зображення JPEG та JPEG 2000, використовується команда «Експортувати у» або «Експортувати всі зображення», і вміст експортується у формат JPEG чи JPEG 2000, кінцеве зображення може виглядати інакше, якщо його відкрити в Acrobat DC. Це може статися, якщо зображення мають колірний профіль на рівні сторінки, але не всередині даних зображення. У такому випадку програма Acrobat DC не може внести колірний профіль на рівні сторінки в кінцеве записане зображення.

Колірний простір/Роздільна здатність

Визначає колірний простір та роздільність кінцевого файлу. Ви можете наказати Acrobat визначати ці параметри автоматично. Щоб перетворити кольорове зображення на файл у відтінках сірого, оберіть «Градації сірого».

Примітка.

Вищі значення роздільної здатності, як наприклад 2400 пікселів на дюйм (ppi), придатні лише для малих розмірів сторінки (до 6,826 дюймів або 173,380 мм).

Параметри PNG

Формат PNG підходить для зображень, які будуть використовуватися в Інтернеті.

Чергувати

Визначає, чи буде зображення відображатися черезрядково. Вибір значення «Немає» призводить до створення зображення, яке відображається у веб-переглядачеві лише по завершенні завантаження. Adam7 створює зображення, яке роздільна здатність якого в переглядачеві підвищується по мірі завантаження даних файлу. Завдяки Adam7 час завантаження може здаватися коротшим, і користувач буде упевненим, що завантаження відбувається; однак при цьому збільшується розмір файлу.

Фільтр

Дає змогу вибрати алгоритм фільтрування.

Немає

Стискає зображення без фільтра. Рекомендується для зображень з індексованими кольорами та растрових зображень.

Під

Оптимізує стиснення зображень з одноманітними горизонтальними візерунками або з накладеною текстурою.

Угору

Оптимізує стиснення зображень з одноманітними вертикальними візерунками.

Середній

Оптимізує стиснення шуму низького рівня, знаходячи середні значення кольорів прилеглих пікселів.

Контур

Оптимізує стиснення шуму низького рівня, наново призначаючи значення прилеглих кольорів.

Адаптивний

Застосовує алгоритм фільтрації – «Під», «Угору», «Середній» або «Контур», який найкраще підходить для зображення. Виберіть значення «Адаптивний», якщо ви не упевнені в тому, який фільтр потрібно використовувати.

RGB/Градації сірого

Визначає тип керування кольором, який буде застосований до файлу виведення, і необхідність вбудовування ICC-профілю.

Колірний простір/Роздільна здатність

Визначає колірний простір та роздільність кінцевого файлу. Ви можете наказати Acrobat визначати ці параметри автоматично. Щоб перетворити кольорове зображення на файл у відтінках сірого, оберіть «Градації сірого».

Примітка.

Вищі значення роздільної здатності, наприклад 2400 ppi, підходять лише для малих розмірів сторінки (до 6,826 дюймів або 173,380 мм).

Параметри TIFF

TIFF – це гнучкий растровий формат зображень, який підтримують майже всі програми для малювання, редагування зображень і розмітки сторінок. Роздільна здатність визначається автоматично.

Монохромний

Визначає формат стиснення. За замовчуванням установлений стандарт CCITTG4, і загалом він створює файл меншого розміру. ZIP-стиснення також створює файли меншого розміру.

Примітка.

Деякі програми не можуть відкрити TIFF-файли, збережені з JPEG- або ZIP-стисненням. У цьому разі рекомендується використовувати LZW-стиснення.  

RGB/CMYK/Градації сірого/Інше

Визначає тип керування кольором у файлі виведення.

Колірний простір/Роздільна здатність

Визначає колірний простір та роздільність кінцевого файлу. Ви можете наказати Acrobat визначати ці параметри автоматично. Щоб перетворити кольорове зображення на файл у відтінках сірого, оберіть «Градації сірого».

Примітка.

Вищі значення роздільної здатності, наприклад 2400 ppi, підходять лише для малих розмірів сторінки (до 6,826 дюймів або 173,380 мм).

Параметри Microsoft Word і RTF

PDF-файл можна експортувати у формат Word (DOCX або DOC) або Rich Text Format (RTF). Доступні наведені нижче параметри.

Зберегти плаваючий текст

Визначення необхідності збереження плаваючого тексту.

Зберегти макет сторінки

Визначення необхідності збереження макета сторінки

Включити коментарі

Експорт коментарів до файлу виведення.

Включити зображення

Експорт зображень до файлу виведення.

Розпізнавати текст за необхідності

Розпізнавання тексту, якщо PDF-файл містить зображення з текстом.

Встановити мову

Визначення мови для оптичного розпізнавання символів.

Параметри веб-сторінки HTML

Одна HTML-сторінка

Визначає, що під час експорту у формат HTML створюватиметься один файл HTML. Щоб додати навігаційну панель, увімкніть такі налаштування:

  • Додати навігаційний кадр на основі заголовків

  • Додати навігаційний кадр на основі закладок

Декілька HTML-сторінок

Визначає, що під час експорту у формат HTML створюватиметься кілька файлів HTML. Виберіть один із критеріїв розбиття документа на кілька файлів HTML.

  • Розділити за заголовками документа

  • Розділити за закладками документа

Включити зображення

Визначення необхідності експорту зображень під час експорту PDF-файлу у формат HTML.

Знайти і видалити колонтитули

Визначає, чи має бути видалений із файлів HTML вміст колонтитулів PDF-файлу.

Розпізнавати текст за необхідності

Розпізнавання тексту, якщо PDF-файл містить зображення з текстом.

Встановити мову

Визначення мови для оптичного розпізнавання символів.

Параметри електронних таблиць

Налаштування книги Excel

Визначає необхідність створення робочого аркуша для кожної таблиці чи сторінки або всього документа.

Числові налаштування

Визначає розділювачі десяткових і тисячних розрядів для числових даних. Виберіть один з наступних параметрів:

  • Визначити розділювачі десяткових і тисячних розрядів за допомогою регіональних налаштувань

  • Використовувати наведені нижче символи як розділювачі десяткових і тисячних розрядів. Введіть або виберіть розділювачі у відповідних полях.

Розпізнавати текст за необхідності

Розпізнавання тексту, якщо PDF-файл містить зображення з текстом.

Встановити мову

Визначення мови для оптичного розпізнавання символів.

Параметри PostScript або Encapsulated PostScript (EPS)

PDF-файл можна експортувати в PostScript® для використання у програмах підготовки до друку. Файл у форматі PostScript містить повні коментарі DSC (структурного перетворення документів) та іншу додаткову інформацію, збережену модулем Adobe Acrobat Distiller®. З будь-якого PDF-файлу можна також створити файл у форматі EPS для вкладання або відкриття в інших програмах. Доступні параметри залежать від того, на який формат перетворюється документ: на PostScript чи на EPS.

Примітка.

У випадку створення EPS-файлів для кольороподілу в Acrobat Pro DC всі колірні простори зображення повинні бути у форматі CMYK.

Файл опису принтера

Файл опису принтера PostScript (PostScript Printer Description, PPD) надає необхідну інформацію для коректного форматування файлу PostScript для певного пристрою виведення. За умови апаратної незалежності можливо створити тільки складні (без поділу кольорів) файли PostScript або EPS. Acrobat Default надає стартову точку та посилання для створення всіх типів PostScript і відновлює всі параметри за замовчуванням для перетворення. Adobe PDF 7.0 сумісний з більшістю пристроїв. Цей параметр доступний лише для формату PostScript (PS).

ASCII або бінарний

Указує формат виведення даних зображення. Файли, виведені в бінарному форматі, мають менший розмір, але в усіх робочих процесах допускається обробка бінарного формату.

PostScript

Указує рівень сумісності PostScript. Використовуйте 3-й рівень мови, тільки якщо цільовий пристрій виведення підтримує його. 2-й рівень мови підходить для EPS-файлів, що будуть розташовані в іншому документі і до яких буде застосовано кольороподіл як до частини цього документа. Використовуйте 2-й рівень мови для EPS-файлів, які імпортуються у програми Microsoft.

Включення шрифтів

Визначення шрифтів, які потрібно включити у файл PostScript. Вбудовані шрифти переносяться безпосередньо з PDF-файлу, зв’язані – з використовуваного комп’ютера.

Включити коментарі

Збереження вигляду коментарів у отриманому файлі PostScript.

Перетворити шрифти TrueType на Type1

Перетворення в отриманому файлі PostScript шрифтів TrueType на Type 1.

Включити перегляд

Визначає, чи створювати перегляд TIFF для отриманого EPS-файлу. Цей параметр недоступний у разі збереження у формат PostScript.

Діапазон сторінок

Указує сторінки, які підлягають експорту. У ході експорту файлів у формат EPS кожна сторінка діапазону зберігається як окремий EPS-файл.

Параметри тексту та XML

Кодування

Стосується лише двійкових значень, основаних на міжнародних стандартах, які використовуються для представлення текстових символів. UTF-8 – це представлення символів Unicode, що використовує один або або більше 8-бітових байтів для одного символу; UTF-16 представляє символи, використовуючи 16-бітові байти. ISO-Latin-1 – це 8-бітове представлення символів, які є надмножиною ASCII. UCS-4 – це універсальний набір символів, закодований у 4-х октетах. HTML/ASCII – це 7-бітове представлення символів, розроблених ANSI.

У випадку використання таблиці перетворення за замовчуванням використовується кодування символів, визначене в таблицях перетворення, які містяться в папці Plug-ins/SaveAsXML/MappingTables. Ці таблиці перетворення визначають різноманітні характеристики способу виведення даних, у тому числі таке кодування символів за замовчуванням: UTF-8 (Зберегти як XML або HTML 4.0.1) і HTML/ASCII (Зберегти як HTML 3.2).

Створити закладки

Створює закладки у вигляді посилань на вміст для документів HTML або XML. Посилання вставляються на початку цільового HTML- або XML-документа.

Створити теги для файлів, у яких вони відсутні

Створює теги для файлів, в яких ще відсутні теги, наприклад, для PDF-файлів, створених за допомогою Acrobat 4.0 або старішої версії. Якщо цей параметр не обраний, файли, в яких відсутні теги, не перетворюватимуться.

Примітка.

Теги застосовуються тільки як частина процесу перетворення й анулюються після перетворення. Це не є методом створення PDF-файлів із тегами зі старих файлів

Створити зображення

Контролює спосіб перетворення зображень. Посилання на файли перетворених зображень містяться в документах XML і HTML.

Використовувати вкладену папку

Визначає папку, в якій будуть зберігатися створені зображення. За замовчуванням використовується значення «Зображення».

Використовувати префікс

Визначає префікс, який буде додаватися до імен файлів із зображеннями за наявності декількох версій одного файлу із зображеннями. Назви файлів, присвоєні зображенням, мають формат назва файлу_img_#.

Формат виводу

Визначення остаточного формату зображень. За замовчуванням – це JPG.

Знизити роздільну здатність до

Знижує роздільну здатність файлів із зображеннями до певного значення. Якщо цей прапорець знятий, файли із зображеннями будуть мати таку ж роздільну здатність, що й вихідний файл. Роздільна здатність файлів із зображеннями ніколи не підвищується.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності