Під час перегляду відео можна додавати коментарі до окремих кадрів. Кожний коментар прикріплюється до певного кадру, отже, коли переглядаються коментарі, вони з’являються в контексті, в якому їх створено.

  1. Відкривши відео (у PDF-файлі), відкрийте панель зі списком коментарів.

    Примітка.

    Щоб відкрити панель зі списком коментарів, виберіть пункт «Інструменти» > «Коментар». Інструменти коментування та мальовані позначки відобразяться на додатковій панелі інструментів, а коментарі – на панелі праворуч.  

  2. Запустіть відео й натисніть «Призупинити» на тому моменті, до якого ви бажаєте додати коментар.

  3. Виберіть потрібний інструмент коментування на додатковій панелі інструментів, а потім клацніть відеокадр, щоб додати коментар.

  4. Клацніть «Відтворити», щоб продовжити програвання відео.

Коментарі відображаються у списку коментарів.