Примітка.

Повний перелік статей про захист див. у розділі Огляд захисту в Acrobat та PDF-файлах.

Навіщо видаляти або редагувати конфіденційний вміст?

Перед розповсюдженням документа PDF іноді є сенс перевірити наявність у ньому конфіденційного вмісту або відомостей, що не підлягають розголосу, і за якими цей документ міг би бути пов'язаний із вами. Скористайтеся інструментами редагування для видалення або редагування конфіденційних умісту та зображень, що відображаються в документі PDF.

Використовуйте функцію «Видалити приховану інформацію», щоб знаходити та видаляти прихований вміст у PDF-файлах. Наприклад, після створення PDF-документа в його метаданих зазвичай міститься прізвище автора цього документа. Можливо, доведеться видалити вміст, який випадково може змінити вигляд документа. Сценарії JavaScript, дії та поля форми є типами вмісту, що підлягають зміні.

Редагування конфіденційного вмісту (Acrobat Pro DC)

Редагування – це процес видалення з документа видимих тексту та графіки без можливості відновлення. Інструменти редагування використовуються для видалення вмісту. На місці видалених елементів можна залишити позначки правки у вигляді кольорових прямокутників або пусту область. Можна вказати, щоб крізь позначки правки було видно додатковий текст або редакторські коди.

Примітка.

Якщо треба знайти та видалити певні слова, символи або речення, застосуйте натомість інструмент «Знайти текст».

Редагування конфіденційного вмісту
Текст, позначений для редагування (ліворуч) і редагований (праворуч)

 1. Виберіть команду меню «Інструменти» > «Редагувати».

  Набір інструментів для редагування відображатиметься на додатковій панелі інструментів.

 2. Виберіть на додатковій панелі інструментів пункт «Позначити для редагування» > «Текст і зображення».

 3. (За бажанням) Щоб визначити вигляд позначок правки, виберіть параметр «Властивості» на додатковій панелі інструментів.  (Див. розділ Зміна вигляду позначок редагування.)

 4. Позначте елементи, які потрібно видалити, виконавши одну з наступних дій:
  • Двічі клацніть слово або зображення, щоб виділити його.
  • Виділіть лінію, блок тексту, об'єкт або область методом перетягування.
  • Натисніть Ctrl під час перетягування, щоб виділити області сторінки у сканованому документі.

  Примітка.

  Щоб попередньо переглянути позначки редагування, наведіть вказівник на область із позначкою.

 5. Щоб застосувати кілька записів коду до однієї редакції, клацніть редакторську позначку правою кнопкою миші та виберіть параметр. Щоб отримати докладнішу інформацію, див. розділ Застосування кількох закодованих записів для редагування.

 6. (Необов'язково) Щоб забезпечити повторне відображення редакторської позначки, клацніть її правою кнопкою миші та виберіть пункт повтору позначки на всіх сторінках. Це зручно, якщо певний верхній або нижній колонтитул чи водяний знак відображаються в тому самому місці на багатьох сторінках.

 7. Завершивши позначення елементів, які слід відредагувати, клацніть пункт «Застосувати» на додатковій панелі інструментів, щоб видалити елементи, після чого натисніть «».

  Ці елементи буде видалено остаточно лише під час збереження документа.

 8. Якщо за допомогою функції «Видалити приховану інформацію» в документі необхідно знайти приховану інформацію та видалити її, натисніть «Так» у діалоговому вікні. В іншому випадку натисніть «Ні».

 9. Виберіть команду меню «Файл» > «Зберегти» й укажіть ім'я та розташування файлу. До імені файлу додається суфікс «_Redacted». Якщо небажано перезаписувати вихідний файл, збережіть його з іншим іменем чи в іншій папці, або зробіть і те, й інше.

Пошук і видалення тексту (Acrobat Pro DC)

Використовуйте інструмент «Знайти текст» для пошуку та видалення слів або фраз в одному або декількох PDF-файлах, які містять придатний для пошуку текст.

Примітка.

Інструмент «Знайти текст» не здійснює пошук у захищених (зашифрованих) PDF-файлах.

 1. Виберіть команду меню «Інструменти»> « Редагувати».

  Набір інструментів для редагування відображатиметься на додатковій панелі інструментів.

 2. Виберіть на додатковій панелі інструментів команди «Позначити для редагування» > «Знайти текст».

 3. У діалоговому вікні «Пошук» визначте, чи слід виконати пошук у поточному документі PDF або у всіх PDF-документах в іншому місці розташування.

 4. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Для пошуку лише одного слова або фрази виберіть «Окреме слово або фразу» та введіть слово або фразу до текстового поля.
  • Для пошуку кількох слів виберіть «Кілька слів або фразу», потім клацніть «Вибрати слова». Введіть кожне слово до текстового поля «Нове слово або фраза» і натисніть «Додати». Також можна імпортувати текстовий файл зі списком слів або фраз для пошуку.
  • Щоб здійснити пошук шаблонів (наприклад, телефонних номерів, номерів кредитних карток, адрес електронної пошти, номерів соціального страхування або певних дат) клацніть «Шаблони». Оберіть один із доступних шаблонів. Можна змінити мовну версію шаблонів. (Див. розділ Вибір іншої мовної версії для шаблонів.)
 5. Клацніть пункт «Знайти та видалити текст».

 6. У результатах пошуку натисніть знак «плюс» (+) поряд з іменем документа, щоб переглянути всі випадки появи слова або фрази. Потім виберіть випадки вживання, які потрібно позначити для зміни:
  • Щоб виділити всі збіги в списку, клацніть пункт «Виділити все».
  • Щоб вибрати окремі випадки вживання, встановіть прапорці біля кожного випадку, який потрібно змінити. Клацніть текст поруч із прапорцем, щоб переглянути відповідний випадок вживання на сторінці.
  • Щоб не позначати жодного збігу, закрийте вікно «Пошук», а щоб розпочати пошук знову, клацніть пункт «Новий пошук».
  • Щоб позначити цілі слова або частини слів (символи) для редагування, виберіть потрібний пункт у розділі параметрів редакторської позначки. Щоб позначити часткові збіги, виберіть параметр «Позначити частини слова (слів) для редагування» у діалоговому вікні «Параметри», що з'явиться на екрані. У діалоговому вікні «Параметри» зазначте кількість і місце розташування символів, як слід редагувати. Редагування символів стає у пригоді під час пошуку шаблона, наприклад номерів кредитних карток, якщо частину номера потрібно залишити видимою з метою ідентифікації.
 7. Виділивши збіги, які підлягають редагуванню, виберіть параметр «Позначити перевірені результати для компонування».

  Вибрані в списку елементи відображаються позначеними для редагування.

  Примітка.

  Якщо файл не збережений, можна виділити в документі позначки правки й видалити їх, натиснувши «Видалити». Після збереження документа позначки правки залишаються постійними.

 8. Щоб видалити позначені елементи, клацніть пункт «Застосувати» на додатковій панелі інструментів і натисніть кнопку «».

  Ці елементи буде видалено остаточно лише під час збереження документа.

 9. Якщо за допомогою функції «Видалити приховану інформацію» у документі необхідно знайти приховану інформацію та видалити її, натисніть «Так». В іншому випадку натисніть «Ні».

 10. Виберіть команду меню «Файл» > «Зберегти» й укажіть ім'я та розташування файлу. Якщо небажано перезаписувати вихідний файл, збережіть його з іншим іменем чи в іншій папці, або зробіть і те, й інше.

Знаходження та видалення прихованого вмісту

Функція «Видалити приховану інформацію» застосовується для пошуку й видалення небажаного вмісту в документі, наприклад прихованого тексту, метаданих, коментарів і вкладених файлів. Під час видалення елементів із документа автоматично видаляються додаткові елементи. До елементів, що видаляються, належать цифрові підписи, відомості про документ, додані модулями та програмами від сторонніх розробників, а також спеціальні функції, що надають користувачам програми Adobe Reader змогу рецензувати, підписувати та заповнювати PDF-документи.

Примітка.

Щоб перевіряти кожний PDF-файл на наявність прихованого вмісту перед його закриттям або надсиланням електронною поштою, активуйте цю функцію в розділі «Документи» діалогового вікна «Параметри».

 1. Виберіть команду меню «Інструменти»> «Редагувати».

  Набір інструментів для редагування відображатиметься на додатковій панелі інструментів.

 2. Клацніть на додатковій панелі інструментів пункт «Видалити приховану інформацію».

  У разі виявлення прихованих елементів вони виводяться на панелі «Видалити приховану інформацію» з відміткою у полі поруч із кожним елементом.

 3. Переконайтеся, що прапорці встановлені лише для елементів, що підлягають видаленню із документа. (Див. розділ Параметри видалення прихованої інформації.)
 4. Клацніть «Видалити», щоб видалити вибрані елементи з файлу, і натисніть «».

 5. Виберіть команду меню «Файл» > «Зберегти» й укажіть ім'я та розташування файлу. Якщо небажано перезаписувати вихідний файл, збережіть його з іншим іменем чи в іншій папці, або зробіть і те, й інше.

Виділений вміст видаляється остаточно після збереження файлу. Якщо файл закрито без збереження, повторіть цей процес і обов’язково збережіть файл.

Параметри видалення прихованої інформації

Метадані

Метадані містять інформацію про документ та його вміст, наприклад ім’я автора, ключові слова та відомості про авторські права. Щоб переглянути метадані, виберіть пункт меню «Файл» > «Властивості».

Вкладені файли

У документи PDF може бути вкладено файли будь-якого формату. Щоб переглянути вкладення, виберіть команди меню «Перегляд» > «Показати/сховати» > «Панелі навігації» > «Вкладення».

Закладки

Закладки – це посилання з репрезентативним текстом, яке відкриває певні сторінки в PDF. Щоб переглянути закладки, виберіть команди меню «Перегляд» > «Показати/сховати» > «Панелі навігації» > «Закладки».

Коментарі та позначки

Цей елемент містить усі коментарі, додані до документа PDF за допомогою інструментів коментування та розмітки, зокрема коментарі у вигляді вкладених файлів. Щоб переглянути коментарі, виберіть команду меню «Інструменти» > «Коментарі».

Поля форм

Цей елемент містить поля форм (включаючи поля для підписів), а також усі пов'язані з ними дії й обчислення. Видалення цього елемента призведе до того, що всі поля форм будуть перетворені на звичайний текст, і їх не можна буде заповнювати, змінювати або підписувати.

Прихований текст

Цей елемент вказує на текст у PDF-файлі, що є прозорим, закривається іншим вмістом, або колір якого зливається з фоновим кольором.

Приховані шари

PDF-файли здатні містити декілька шарів, які можуть бути прихованими або видимими. Видалення прихованих шарів з PDF призводить до того, що документ залишається без них, а решта шарів зводяться в один. Щоб переглянути шари, виберіть команди меню «Перегляд» > «Показати/сховати» > «Панелі навігації» > «Шари».

Вбудований індекс пошуку

Вбудований індекс пошуку прискорює пошук у PDF-файлі. Щоб визначити, чи містить документ PDF індекс пошуку, виберіть команду меню «Інструменти» > «Індекс», після чого клацніть пункт «Керування вбудованим індексом» на додатковій панелі інструментів. Видалення індексу пошуку призводить до зменшення розміру документа PDF, але разом із тим і до збільшення тривалості пошуку в ньому.

Видалений або обрізаний вміст

У PDF-документах іноді зберігається видалений вміст, який тепер є невидимим, наприклад обрізані або видалені сторінки чи видалені зображення.

Посилання, дії та JavaScript

Цей пункт стосується посилань, дій, доданих за допомогою майстра дій, та JavaScript по всьому документу.

Об'єкти, що накладаються

Цей пункт стосується об'єктів, що накладаються на інші об'єкти. Такими об'єктами можуть бути зображення (що складаються з пікселів), векторна графіка (що складається з контурів), градієнти або візерунки.

Вибір іншої мови версії для шаблонів (Acrobat Pro DC)

Шаблони різними мовами відображаються на панелі пошукуРедагувати» > «Позначити для редагування» > «Знайти текст»).

 1. Виберіть команду меню «Редагувати» > «Налаштування» (у Windows) або Acrobat > «Налаштування» (у Mac OS).

 2. У переліку категорій ліворуч виберіть «Документи».

 3. В області редагування виберіть мову в меню вибору локалізації для пошуку та видалення текстових шаблонів. Потім натисніть кнопку «».

Зміна вигляду редакторських позначок (Acrobat Pro DC)

За замовчуванням навколо зображень та тексту, позначених для редагування, відображаються тонкі червоні контури, а на місці відредагованих зображень та тексту з'являються чорні прямокутники. Перед позначенням об'єктів для редагування можна встановити вигляд редакторських позначок за замовчуванням. Змінити вигляд редакторських позначок можна також перед застосуванням редагувань.

Визначення вигляду за замовчуванням усіх позначок

 1. Виберіть команду меню «Інструменти» > «Редагувати».

  Набір інструментів для редагування відображатиметься на додатковій панелі інструментів.

 2. Виберіть на додатковій панелі інструментів пункт «Властивості».

  На екрані буде відображено діалогове вікно «Властивості інструмента редагування».

 3. Виберіть на вкладці «Вигляд» параметри, які потрібно змінити, і натисніть «ОК»:

  • Клацніть значок «Колір заливки компонованої області» і виберіть на палітрі колір заливки прямокутників, які відображаються замість видалених елементів. Щоб залишити змінену область порожньою, виберіть параметр «Без кольору».
  • Якщо потрібно вибрати додатковий текст або параметри редакторських кодів, виберіть параметр «Використовувати перекриття тексту». Виберіть шрифт, його розмір і вирівнювання тексту.
  • Виберіть параметр «Власний текст» і введіть текст, який має відображатися в зміненій області.
  • Виберіть «Код редакції», а потім виберіть код у наявному наборі, або клацніть «Редагувати код», щоб визначити новий набір кодів або новий код. (Див. розділ Створення редакторських кодів і їхніх наборів.)
  • В області вигляду редакторських позначок клацніть значок кольору контура, значок кольору заливки або обидва значки. Виберіть колір із палітри кольорів для зображень та тексту, позначених вами для редагування. Перемістіть повзунок, щоб налаштувати непрозорість кольору. Щоб залишити вибрану область порожньою, виберіть параметр «Без кольору».

Властивості редагування тексту (Acrobat Pro DC)

Власний текст

Текст, введений у полі «Власний текст» на чорному прямокутнику, відображається поверх мітки редагування.

Шрифт

Власний текст відображається вибраним шрифтом.

Розмір шрифту

Власний текст відображається шрифтом вибраного розміру.

Автоматичний вибір розміру тексту за розміром області компонування

Розмір власного тексту підбирається за розміром області компонування. Якщо цей параметр вибрано, то він застосовується для тексту накладання замість параметра «Розмір шрифту».

Колір шрифту

Власний текст має вибраний колір, який можна змінити, клацнувши зразок кольору.

Повторювати текст перекриття

У області компонування власний текст повторюється стільки разів, скільки потрібно для її заповнення, без зміни розміру шрифту. Наприклад, якщо в якості додаткового тексту вказано літеру x або дефіс (-), ці знаки повторюються в усій області компонування.

Вирівнювання тексту

Вирівнювання тексту за лівим краєм, правим краєм або центром.

Коди редагування (Acrobat Pro DC)

Acrobat використовує текст накладання для областей накладання друку, вибраних для редагування. Одним із прикладів тексту накладання є код редагування, що складається з одного або кількох записів з набору кодів. Acrobat містить набори кодів U.S. FOIA та U.S. Privacy Act, якими ви можете скористатися. Для створення тексту накладання можна використати коди або власний текст. Різниця полягає в тому, що редакторські коди — це такий текст, який можна зберігати, експортувати та імпортувати. В одному наборі може бути декілька кодів.

Примітка.

У ході визначення коду такі атрибути тексту перекриття, як колір, параметри шрифту, повторення та розмір тексту, разом із ним не зберігаються. Визначення кодів лише дають змогу повторно використовувати текст перекриття у наступних сеансах або передати ці набори текстів для використання іншим користувачами. Інші атрибути кодів визначаються у діалоговому вікні «Параметри інструмента компонування».

Створення редакторських кодів і їхніх наборів

 1. Виберіть команду меню «Інструменти» > «Редагувати».

  Набір інструментів для редагування відображатиметься на додатковій панелі інструментів.

 2. Виберіть на додатковій панелі інструментів пункт «Властивості».

  На екрані буде відображено діалогове вікно «Властивості інструмента редагування».

  Властивості інструмента «Редагування» в Acrobat
  Створіть коди редагування за допомогою діалогового вікна «Властивості інструмента редагування».

 3. Виберіть параметр «Використовувати перекриття тексту».

 4. Виберіть код редагування.

  • Щоб додати кілька записів коду до коду редагування, виберіть запис зі списку записів коду та натисніть кнопку додавання вибраного запису. За бажання повторіть. Виберіть пункт «Видалити виділений елемент», щоб видалити елемент коду зі списку «Код редакції».
  • Натисніть кнопку «Редагувати коди», щоб внести додаткові зміни.
 5. У діалоговому вікні «Редактор коду редакції» натисніть кнопку «Додати набір».

 6. (Необов’язково) Введіть нове ім’я набору до текстового поля, розташованого нижче від списку наборів кодів, а потім натисніть кнопку «Перейменувати набір».

 7. Натисніть кнопку «Додати код» і введіть до поля, розташованого нижче від списку кодів, той текст, що буде використано як текст перекриття. Потім натисніть кнопку «Перейменувати код».

 8. Щоб додати інший код до цього набору, повторіть попередню дію. Щоб додати нові набори та коди, повторіть три попередні дії.

Внесення змін у редакторські коди й набори кодів (Acrobat Pro DC)

 1. Виберіть команду меню «Інструменти» > «Редагувати».

  Набір інструментів для редагування відображатиметься на додатковій панелі інструментів.

 2. Виберіть на додатковій панелі інструментів пункт «Властивості».

  На екрані буде відображено діалогове вікно «Властивості інструмента редагування».

 3. Виберіть параметр «Використовувати перекриття тексту», а потім виберіть «Редакторський код».

 4. Виберіть параметр «Набір редакторських кодів» у списку ліворуч і натисніть кнопку «Змінити коди».

 5. У діалоговому вікні «Редактор коду редакції» виконайте одну з таких дій:

  • Щоб видалити набір кодів і всі коди, які він містить, виділить цей набір кодів і натисніть кнопку «Видалити набір».
  • Щоб експортувати код до окремого XML-файлу, який можна повторно використовувати в інших PDF-файлах або надавати іншим користувачам, виберіть набір кодів. Потім клацніть пункт «Експортувати набір», укажіть ім’я файлу та місце розташування й натисніть кнопку «Зберегти».
  • Щоб імпортувати збережений раніше набір кодів, натисніть кнопку «Імпорт набору», знайдіть і виберіть цей файл, а потім натисніть кнопку «Відкрити».
  • Щоб перейменувати набір кодів, виділіть елемент у кодовому наборі, введіть нове ім'я в полі під списком і натисніть кнопку «Перейменувати набір».
 6. У виділеному наборі кодів виберіть код, який необхідно змінити, та виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Щоб видалити елемент коду, натисніть кнопку «Видалити код».
  • Щоб перейменувати елемент коду, введіть нове ім'я в полі, розташованому під списком, і натисніть «Перейменувати код».

Застосування кількох записів коду до однієї редакції

 1. Клацніть редакторську позначку правою кнопкою миші.

 2. Виберіть набір кодів зі списку контекстного меню, а потім виберіть запис коду в розкривному меню. Коли код застосовується, поруч із записом коду з'являється позначка.

 3. Повторіть попередні кроки, щоб додати до редакції інший запис коду.

Наведіть вказівник на редакторську позначку, щоб побачити записи коду, розділені комами.

Примітка.

Щоб застосувати один код до декількох редакцій, перш ніж позначити вміст, задайте властивості редагування. Клацніть на додатковій панелі інструментів пункт «Властивості». Виберіть параметр «Використовувати перекриття тексту», а потім виберіть «Редакторський код». Виділіть набір коду та оберіть запис коду, після чого клацніть «Додати виділений запис».

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності