Огляд Acrobat Distiller

В Acrobat Distiller можна вибирати параметри перетворення документів у формат PDF, параметри безпеки й інформацію про шрифти. За допомогою вікна Acrobat Distiller також можна переглядати документи, які перебувають у черзі на перетворення у формат PDF.

Вікно Acrobat Distiller
Головне вікно Acrobat Distiller (у Windows)

A. Меню B. Файли параметрів Adobe PDF C. Файли в черзі D. Збій роботи E. Контекстне меню F. Вікно стану 

Примітка.

Для автоматичного перетворення файлів PostScript в Acrobat Pro налаштуйте спостережувану папку в Distiller.

Щоб відкрити Acrobat Distiller (у Windows), виберіть «Всі програми» > Adobe Acrobat Distiller DC.

Керування чергою перетворення

Distiller дає змогу ставити в чергу файли, які створюються у спеціальних програмах, а потім слідкувати за процесом їхнього перетворення у формат PDF.

Черга файлів PostScript

 1. Виберіть у спливаючому меню «Параметри за замовчуванням» програми Distiller файл параметрів Adobe PDF.
 2. (Необов’язково) Виберіть у меню «Параметри» > «Захист» і задайте рівень шифрування.
 3. Відкрийте файл PostScript і запустіть процес перетворення одним із наведених нижче методів.
  • Виберіть команду «Файл» > «Відкрити», виберіть файл PostScript і натисніть кнопку «Відкрити».

  • Перетягніть потрібні файли PostScript із робочого столу у вікно Acrobat Distiller.

Примітка.

Якщо потрібно переглянути чергу перед тим, як Distiller починає перетворювати файли, натисніть кнопку «Призупинити» перед виконанням 3-го кроку.

Зміна черги під час опрацювання

Виконайте одну з таких дій:

 • Для того щоб тимчасово зупинити роботу, яка наразі виконується, натисніть кнопку «Призупинити».
 • Щоб відновити обробку поточного завдання, натисніть кнопку «Відновити».
 • Для того щоб видалити файли з черги, натисніть кнопку «Скасувати завдання». Функція «Скасувати завдання» видаляє з черги всі файли, які ще не виконані. Або (тільки для Windows) виберіть у черзі завдань окремі файли, клацніть їх правою кнопкою миші та виберіть команду «Скасувати завдання» для видалення лише цих файлів.
 • (Тільки для Windows) Для того щоб відкрити папку, у якій знаходяться вибрані файли, клацніть правою кнопкою миші чергу завдань і виберіть пункт «Дослідити».
 • (Тільки для Windows) Для того щоб відкрити вибрані PDF-файли у програмі Acrobat, переглядачі або Reader, клацніть правою кнопкою миші чергу завдань і виберіть пункт «Перегляд». Або двічі клацніть PDF-файл, щоб відкрити його в Acrobat.

Збереження історії робочої черги (Windows)

 1. Клацніть правою кнопкою миші чергу завдань і виберіть команду «Зберегти список».

Distiller зберігає та відкриває історію у форматі PDF.

Очистка черги

Видаліть усі призупинені й успішно перетворені файли зі списку.

 • (У Windows) Клацніть правою кнопкою миші чергу завдань і виберіть команду «Видалити історію».
 • (У Mac OS) Натисніть кнопку «Очистити список» над чергою.

Параметри Distiller

Параметри Distiller керують програмою Distiller. Щоб установити параметри Distiller, виберіть пункт меню «Файл» > «Параметри» (Windows) або «Distiller»  > «Параметри» (Mac OS).

Повідомити про недоступність папок, за якими ведеться спостереження (Acrobat Pro)

Надсилає повідомлення, якщо спостережувана папка стає недосяжною або її неможливо знайти.

(У Windows) Повідомляти, коли папка Windows TEMP близька до заповнення

Посилає повідомлення, коли доступний простір жорсткого диска стане меншим за 1 МБ. Необхідний простір жорсткого диска зазвичай удвічі перевищує розмір файлу PostScript, який обробляється.

Запитувати про місце призначення PDF-файлу

Дає змогу вказувати назву та розташування файлів під час їхнього перетягування або виконання команди «Друк».

Запитувати перед заміною наявного PDF-файлу

Попереджує, якщо ви збираєтеся перезаписати PDF-файл, який уже існує.

Переглядати PDF під час використання Distiller

Автоматично відкриває перетворений PDF-файл.

Видалити файли звіту про успішно виконані завдання

Створює файл журналу (з назвою messages.log), тільки якщо є повідомлення процесу інтерпретації файлу PostScript або в разі виникнення помилки PostScript. (Файли реєстрації невиконаних завдань створюються завжди.)

Указівки до створення файлів PostScript

Для точного керування створенням PDF-файлу з параметрами Distiller або операторами pdfmark спочатку створіть файл PostScript, а потім перетворіть його у формат PDF. Додаткові відомості про Adobe Acrobat DC SDK див. на веб-сторінці центру Acrobat для розробників за адресою www.adobe.com/go/learn_acr_devcenter_ua (лише англійською мовою).

У таких авторських додатках, як Adobe InDesign використовуйте команду друку із принтером Adobe PDF для того, щоб перетворити файл на PostScript. Діалогове вікно друку може бути різним у різних програмах. Інструкції щодо створення файлу PostScript у конкретній програмі див. у документації до цієї програми.

Під час створення файлів PostScript необхідно враховувати перелічені далі основні фактори.

 • По можливості використовуйте мовний рівень PostScript Language Level 3, оскільки цей формат надає найбільш удосконалені функції PostScript.

 • Використовуйте принтер Adobe PDF як принтер PostScript.

 • (У Windows) Надсилайте шрифти, які використовуються в документі.

 • Називайте файл PostScript так само, як вихідний документ, але з розширенням .ps. (У деяких програмах замість цього використовується розширення .prn)

 • Використовуйте кольори та власні розміри сторінок, які надаються з файлом PPD програми Acrobat Distiller DC. Якщо використовуютьсь інші PPD-файли, кольори, шрифти та розміри сторінок можуть відображатися неправильно в PDF-файлі.

 • Відправляйте файли PostScript як 8-розрядні бінарні дані, якщо для обміну файлами між комп’ютерами використовується протокол FTP, особливо на різних платформах. Ця операція запобігає перетворенню переходів рядка на повернення каретки або навпаки.

Про відстежувані папки (Acrobat Pro)

Програму Distiller можна налаштувати таким чином, щоб вона шукала файли PostScript у певних папках, які називаються відстежуваними папками. Distiller може відстежувати більш ніж 100 папок. Коли Distiller виявляє, що файл PostScript розташований у відстежуваній теці, він перетворює його у формат PDF, а потім переміщує (а зазвичай разом із ним файл PostScript і всі пов’язані файли журналу) у зовнішню папку. Відстежувана папка може мати власні настройки Adobe PDF і настройки безпеки, які застосовуються до всіх файлів, що обробляються з цієї папки. Настройки захисту для відстежуваної папки мають вищий пріоритет, ніж настройки для Distiller. Наприклад, Distiller не перетворює файл PostScript у відстежуваній папці, якщо файл має атрибут «лише читання».

(Windows) Налаштування і параметри визначаються для кожного користувача окремо. У файлових системах, відмінних від NTFS, файли з користувацькими параметрами, які зберігаються в цій теці параметрів, доступні для читання та записування кожному користувачеві системи. У системі NTFS файли доступні для читання та запису лише для користувачів, які їх створили. Файли параметрів, створені іншими користувачами, доступні лише для читання. (Файли з параметрами за замовчуванням, які встановлюються разом із програмою Adobe Acrobat Distiller DC, доступні тільки для читання і є прихованими.)

(Mac OS) Зазвичай настройки та параметри кожного користувача для програми Distiller недоступні для інших користувачів. Для можливості сумісного використання папки іншими користувачами, створивший папку користувач повинен встановити відповідні параметри дозволу для вхідної та вихідної папок. Можливість сумісного використання дає змогу іншим користувачам копіювати файли у вхідну папку й отримувати файли з вихідної папки. Користувач, який створює папку, повинен бути зареєстрованим у системі, і програма Distiller повинна бути запущеною. Інші користувачі повинні зареєструватися для отримання віддаленого доступу у реальному часі до відстежуваної папки та змоги обробляти власні файли.

Примітка.

Неможливо налаштувати відстежувані папки як мережеву послугу для інших користувачів. Кожний користувач, який створює PDF-файли, повинен мати наявну ліцензію Acrobat Pro.

Настройка відстежуваних папок (Acrobat Pro)

 1. Відкривши Acrobat Distiller DC, виберіть пункт «Параметри» > «Спостережувані папки».

 2. Натисніть кнопку «Додати папку» та виберіть цільову папку. Distiller автоматично зберігає вхідну та вихідну папки в цільову папку. Вхідну та вихідну папки можна розташовувати на будь-якому рівні жорсткого диска.
 3. Для того щоб встановити налаштування захисту для папки, виділіть її і клацніть пункт «Змінити параметри захисту». Натисніть кнопку «OK», щоб повернутися до діалогового вікна «Папки, які спостерігаються».

  Примітка.

  Спереду до назв усіх папок, для яких установлена безпека, приєднується значок безпеки. Для того щоб повернути початкові настройки папки, вибрані у вікні Distiller, виберіть папку і клацніть пункт «Видалити захист».

 4. Установіть настройки перетворення Adobe PDF для таких папок:
  • Для того щоб змінити налаштування Adobe PDF, які будуть застосовані до папки, виділіть папку, клацніть команду «Змінити параметри» і змініть налаштування Adobe PDF. Натисніть кнопку «OK» для того, щоб зберегти відстежувані папки як folder.joboptions.

  • Для того щоб використати інший набір настройок Adobe PDF, виберіть папку і клацніть команду «Завантажити параметри». Скористайтеся будь-якими встановленими, названими та збереженими настройками, а потім натисніть кнопку «OK».

 5. Задайте параметри для керування обробкою файлів.
  • Уведіть кількість секунд, щоб указати частоту перевірки папок. Максимальне значення  9999 секунд. (Наприклад, 120 секунд – це 2 хвилини, а 9999 секунд – приблизно 2,75 години).

  • Виберіть дії, які потрібно виконати з файлом PostScript після його обробки. Його можна перемістити у вихідну папку разом із PDF-файлом або видалити. Будь-який файл журналу також автоматично копіюється у вихідну папку.

  • Для того, щоб видалити PDF-файли після певного періоду часу, введіть кількість днів (не більше 999). Цей параметр також видаляє файли PostScript і файли журналу, якщо вибране їхнє видалення.

 6. Якщо потрібно видалити папку, виберіть її та натисніть кнопку «Видалити папку». Перед видаленням папки переконайтеся, що Distiller закінчив обробляти всі файли цієї папки.

  Примітка.

  При видаленні відстежуваної папки Distiller не видаляє вхідні та вихідні папки, їхній уміст або файл folder.joboptions. За необхідності можна видалити їх вручну.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності