Перегляд коментарів

Список коментарів з’явиться на панелі справа у вікні документа. Список коментарів відображає всі коментарі у PDF-файлі та надає панель інструментів із загальними параметрами, наприклад сортуванням, фільтруванням та іншими параметрами для роботи з коментарями.

Список коментарів в Acrobat
Список коментарів

 1. Виберіть пункт «Інструменти» > «Коментар».

  Набір інструментів «Коментарі» відображатиметься на допоміжній панелі інструментів, а список коментарів – на панелі справа.

 2. За допомогою меню «Параметри» у верхній правій частині списку коментарів виконайте одну з наведених нижче дій:

  • Розгорніть чи згорніть коментарі. Клацніть «Розгорнути все» або «Згорнути все» в меню параметрів списку коментарів. Щоб розгорнути окремий коментар, клацніть цей коментар або клацніть () у цьому коментарі. Щоб згорнути окремий коментар, клацніть () у цьому коментарі.
  • Створення або друк зведення коментарів.
  • Імпорт і експорт коментарів.
  • Експорт у Word або в AutoCAD.
  • Визначте параметри коментування.

Для зручнішого читання довгих коментарів можна розгорнути панель коментарів.

 • Для зміни розміру панелі встановіть курсор із лівого краю панелі та потягніть за край ліворуч або праворуч.

Коментарі в списку «Коментарі» можна сортувати за номером сторінки, автором, датою, типом, статусом «Непрочитані» або кольором. У низці відповідей сортується лише перше повідомлення, а повідомлення-відповіді сортуються в тій самій категорії, що й перше повідомлення в низці.

 1. Виберіть пункт «Інструменти» > «Коментарі».

 2. Виберіть один із пунктів меню «Сортувати коментарі за» у списку коментарів.

Ви можете приховати або показати коментарі за їхнім статусом, рецензентом (автором), типом чи кольором. Фільтрування впливає на вигляд коментарів як у вікні документа, так і в списку коментарів. Коли ви роздруковуєте або підсумовуєте коментарі, ви можете вказати, чи друкуються або підсумовуються сховані коментарі. Коли ви приховуєте коментарі-примітки, на які одержано відповідь, вся решта відповідей у низці також приховується.

Примітка.

Під час рецензування за допомогою електронної пошти приховані коментарі не включаються, коли ви надсилаєте коментарі ініціаторові.

 1. У меню «Фільтрувати коментарі»  в списку коментарів можна виконувати будь-які із зазначених нижче дій.

  • Щоб скинути всі фільтри, натисніть «Очистити все». Також можна скористатися комбінацією клавіш Ctrl+8 (у Windows) або Command+8 (у Mac OS).

  • Використовуйте перемикач, щоб показати чи приховати всі коментарі. Також можна скористатися комбінацією клавіш Ctrl+Shift+8 (у Windows) або Command+Shift+8 (у Mac OS).

  • Щоб виконати фільтрування коментарів, виберіть категорії, які потрібно відображати. Наприклад, якщо потрібно відображати лише неприйняті клейкі примітки, виберіть  > «Типи» > «Клейкі примітки», щоб відображалися лише клейкі примітки, а потім виберіть  > «Стан» > «Не вирішено», щоб відображалися лише невирішені клейкі примітки-коментарі.

  • Щоб відкрити всі спливаючі примітки, клацніть одну з анотацій правою кнопкою миші та виберіть «Відкрити всі спливаючі об’єкти». (Доступно, лише якщо закрито список коментарів)

  • Щоб закрити всі спливаючі примітки, клацніть одну з анотацій правою кнопкою миші та виберіть «Згорнути спливаючі об’єкти». (Доступно, лише якщо закрито список коментарів)

Відповідь на коментарі

Примітка.

В Acrobat Reader функції коментування доступні лише в PDF-файлах, у яких активовано коментування. PDF-файли, що використовуються в робочому процесі рецензування, зазвичай надають права коментування.

Відповіді на коментарі дуже важливі в спільному рецензуванні,коли учасники можуть прочитати коментарі один одного. Їх також можуть використовувати ініціатори рецензування, щоб рецензенти могли знати, як застосовуються їхні пропозиції. Коли один або декілька рецензентів відповідають на якийсь коментар, набір відповідей називається низкою. У списку коментарів відображаються всі відповіді. Відповіді ставляться уступом під первісним коментарем.

 1. Відкрийте спливаючу примітку для коментаря.
 2. Натисніть «Відповісти» в правому верхньому куті спливаючої примітки.

 3. Уведіть відповідь у полі, що з’явиться.

 1. Виберіть коментар у списку коментарів.
 2. Уведіть відповідь у полі, що з’явиться.

 1. Виберіть коментар і скористайтеся тегом @згадування, щоб привернути увагу потрібного рецензента.

 2. Введіть відповідь у полі, що з’явиться.

Ви можете видаляти свої коментарі в PDF-файлі. Однак ви не можете видаляти коментарі інших рецензентів.

 1. У спливаючій примітці клацніть відповідь правою кнопкою миші й виберіть «Видалити».

Установлення стану

Для PDF-файлів, спільний доступ до яких надано за допомогою Adobe Document Cloud

Стан використовується для відстеження коментарів, що їх ви прочитали, або тих, що потребують додаткових дій. Установлюючи стан рецензування, ви можете поінформувати учасників рецензування, як ви збираєтесь обробляти коментар.

Виберіть коментар у списку коментарів і клацніть правою клавішею миші. Ви також можете клацнути меню параметрів () для вибраного коментаря й виконати такі дії:

 • Щоб позначити коментар як вирішений, виберіть «Вирішити».
 • Щоб позначити коментар як непрочитаний, виберіть «Позначити як непрочитане».

Для PDF-файлів, спільний доступ до яких надано за допомогою мережевої папки

Установлення стану або позначки

 У Windows ви можете скористатися позначками стану й галочками, щоб указати, які коментарі ви бажаєте експортувати в документ Word. Встановлюючи стан рецензування, ви можете показати чи приховати групу коментарів і поінформувати учасників рецензування, як ви збираєтесь обробляти коментар. Коли встановлено стан рецензування, можна усувати відображення стану рецензування з коментаря в списку коментарів, навіть якщо стан рецензування змінюється на «Немає». Галочки, призначені для вашого власного користування, не з’являються, коли інші переглядають PDF-файл, хіба що ви змінюєте стан коментарів.

 1. Виберіть коментар у списку коментарів і клацніть правою кнопкою, щоб відобразити меню параметрів. Потім виберіть параметр у меню «Установити стан».

  Статус рецензування з’являється в коментарі разом з іменем того, хто його встановив. Якщо стан рецензування для цього коментаря встановлює інший рецензент, у списку коментарів з’являються імена обох рецензентів разом зі станами рецензування.

 2. Щоб переглянути історію змін коментарів, клацніть правою кнопкою миші значок примітки, позначку або рядок заголовка спливаючої примітки та виберіть «Властивості». Клацніть вкладку «Історія рецензії».

Позначення коментарів галочкою

 1. Виберіть коментар зі списку. У меню  виберіть пункт «Додати відмітку». Також можна клацнути на коментарі правою кнопкою миші й вибрати «Додати відмітку». Значок відмітки з’явиться в коментарі.

Примітка.

За замовчуванням це поле для позначки приховано. У разі використання полів для позначок у кількох документах Acrobat запропонує вам увімкнути поля для позначок для всіх документів.

Щоб відобразити поля для позначок для всіх коментарів, виконайте такі дії:

 1. Виберіть «Правка» > «Параметри» (у Windows) або «Acrobat» > «Параметри» (в Mac OS). Відкриється діалогове вікно параметрів.

 2. У категорії «Коментування» виберіть «Показати поле для позначки» в розділі «Додавання коментарів».

  Показати поле для позначки
 3. Клацніть OK.

Відтепер поле для позначки доступне для всіх коментарів. Щоб додати позначку, виберіть поле для позначки поруч із відповідним коментарем.

Підсумовування коментарів є зручним способом одержати зведення всіх коментарів, пов’язаних із даним PDF-файлом. Підсумовуючи коментарі, ви можете створити новий PDF-файл із коментарями, які можна друкувати, або ж просто надрукувати зведення. Зведення не асоціюється та не прив’язується до PDF-файлу, з якого походять коментарі.

Параметри макета сторінки для зведень коментарів
Параметри макета сторінки для зведень коментарів

A. Документ і коментарі зі з’єднувальними лініями на одній сторінці B. Документ і коментарі зі з’єднувальними лініями на окремих сторінках C. Лише коментарі D. Документи й коментарі з порядковими номерами 

Без налаштування Acrobat друкує PDF-файли із поставленими штампами. Для найкращого керування друком коментарів виберіть  > «Друкувати зі зведенням коментарів» у списку коментарів.

 1. Виконайте фільтрування коментарів, щоб відобразити лише коментарі, які потрібно включити у зведення. (У списку коментарів виберіть команду «Фільтрувати коментарі» та виберіть категорії коментарів, які потрібно відображати.)

  Категорія фільтра
 2. Для найкращого керування друком коментарів виберіть  > «Друкувати зі зведенням коментарів». Також можна вибрати  > «Створити зведення коментарів», щоб створити з коментарів окремий PDF-файл.

 3. У діалоговому вікні «Створити зведення коментарів» виконайте зазначені нижче дії.

  • Виберіть схему для документа і коментарів. Макет визначає доступні можливості.

  • Виберіть, як сортувати коментарі.

  • Вкажіть діапазон сторінок і виберіть, чи включати сторінки без коментарів.

  • Виберіть, які коментарі мають відображатися у зведенні: усі чи лише ті, що наразі відображаються.

 4. Клацніть «Створити зведення коментарів».

Пошук коментаря

Знаходження коментаря у списку коментарів шляхом пошуку за певним словом або фразою.

 1. Виберіть «Інструменти» > «Коментарі» для відображення списку коментарів.

 2. Клацніть . У полі «Пошук у коментарях» укажіть слово або фразу, які потрібно знайти.

У списку коментарів відображаються коментарі, які відповідають критеріям пошуку; кількість коментарів відображається в заголовку панелі.

Видалення коментарів

Неможливо видаляти коментарі інших рецензентів у спільній рецензії, а також заблоковані коментарі.

Примітка.

Щоб видалити всі коментарі з PDF-файлу, виберіть «Інструменти» > «Редагувати» > «Видалити приховану інформацію». Потім виберіть на панелі «Результати» пункт «Коментарі та позначки». Ця функція недоступна у програмі Reader.

Видалення коментаря

 1. Виконайте·одну·з наведених нижче дій.
  • Виділіть потрібний коментар і натисніть кнопку «Видалити».

  • У списку коментарів клацніть правою кнопкою миші коментар, який треба видалити, і виберіть у контекстному меню «Видалити».

   Примітка. Перед тим як натискати клавішу «Видалити», переконайтеся, що потрібний коментар виділено.

Розблокування коментаря

Примітка.

Доступно лише для PDF-файлів, спільний доступ до яких надано за допомогою мережевої папки

 1. Клацніть коментар правою кнопкою миші та виберіть «Властивості».

 2. Зніміть виділення з поля «Заблоковано».

Перевірка правопису всього тексту в коментарях

Ви можете перевіряти правопис у тексті, що ви додаєте в коментарі-нотатці або в полі форми. Проте ви не можете перевіряти правопис тексту в базовому PDF-файлі.

 1. Виберіть коментар. У меню параметрів виберіть «Правка».

 2. Клацніть на тексті правою кнопкою миші й виберіть «Перевірити орфографію».

 3. Клацніть «Початок». Щоб змінити слово, виконайте одну з таких дій:

  • Виправте виділене слово. Щоб скасувати внесені зміни, клацніть «Скасувати правку». Щоб прийняти внесені зміни, клацніть «Змінити».

  • Двічі клацніть запропоноване виправлення.

  • Виділіть запропоноване виправлення та клацніть «Змінити». Клацніть «Змінити всі», щоб замінити кожний екземпляр нерозпізнаного слова запропонованим виправленням.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності