Про брошури

Брошури – це багатосторінкові документи, упорядковані на аркушах так, що коли аркуші складають, зберігається правильний порядок сторінок. Можна створити 2 і більше зшитих посередині брошур, коли дві розташовані поряд сторінки з друком з обох боків згинаються один раз та скріплюються вздовж згину. Перша сторінка друкується на тому самому аркуші, що й остання. Друга сторінка друкується на тому самому аркуші, що й передостання, і т.д. Кожна сторінка автоматично центрується на аркуші, а великі сторінки масштабуються (зменшуються) відповідно до області друку. Коли ви зберете, зігнете та скріпите сторінки з друком з обох боків, ви отримаєте цільну книжку із правильною нумерацією.

Щоб друкувати брошури, ваш принтер має підтримувати або автоматичний або ручний двосторонній друк (друк на обох сторонах аркуша). Для ручного двостороннього друку потрібні два окремі проходи друку: один для друку лицьової сторони, а другий — для друку зворотної сторони. Щоб дізнатися, чи підтримує ваш принтер двосторонній друк, знайдіть цю інформацію у посібнику до принтера або зверніться до виробника принтера.

Багатосторінкові документи в Acrobat
Багатосторінковий документ (ліворуч), сторінки, впорядковані в макеті брошури (по центру) та сторінки, згорнуті в нову брошуру (праворуч)

 1. Оберіть «Файл» > «Друк» та виберіть принтер.

 2. Вкажіть, які сторінки слід друкувати:
  • Щоб друкувати сторінки з першої до останньої, виберіть «Всі».
  • Щоб розділити велику брошуру на менші групи, виберіть «Сторінки» та вкажіть діапазон сторінок для першої групи. Друкуйте кожен діапазон сторінок окремо.
 3. Виберіть пункт «Брошура».

 4. Щоб друкувати певні сторінки на іншому папері або папері з іншого типу, вкажіть ці сторінки за допомогою параметра «Аркуші від/до». Натисніть на кнопку «Властивості» і виберіть потрібний лоток та всі інші потрібні параметри.

 5. Виберіть додаткові параметри обробки сторінки. Під час задавання параметрів зображення у вікні попереднього перегляду змінюється.

  Діапазон брошури

  Визначає, які сторони аркуша друкуватимуться. Оберіть «З обох боків», щоб автоматично друкувати на обох сторонах (ваш принтер має підтримувати автоматичний двосторонній друк). Виберіть «Лише спереду», аби друкувати всі сторінки, розташовані на передній стороні аркуша. Після того, як ці сторінки будуть надруковані, переверніть їх, знову виберіть «Файл» > «Друк» і виберіть «Лише ззаду». В залежності від моделі принтера, вам може знадобитися перевернути та перевпорядкувати сторінки, аби друкувати на звороті.

  Увага!

  Якщо принтер не підтримує автоматичний двосторонній друк, перегортати сторінки та подавати їх для друку із другого боку аркуша доведеться вручну. Послідовності дій можуть відрізнятися залежно від моделі принтера. Оновити налаштування можна в меню «Властивості» принтера в діалоговому вікні «Друк». Докладнішу інформацію можна знайти в розділі «Двосторонній друк».

  Автоматично повертати сторінки в межах кожного аркуша

  Автоматично повертає кожну сторінку для найкращого пристосування до області друку.

  Аркуші з

  Задає перший та останній аркуш для друку. Acrobat визначає, які аркуші потрібно друкувати, щоб виконати завдання друку. Наприклад, для документа з 16 сторінками це — аркуші від 1 до 4.

  Корінець

  Визначає орієнтацію корінця. Виберіть «За лівим краєм», щоб текст читався зліва направо, виберіть «За лівим краєм (книжна)» для паперу, складеного по довшому краю, де друкована область довга та вузька. Оберіть «За правим краєм», щоб текст читався справа наліво, для азійських вертикальних текстів; оберіть «За правим краєм (книжна)» для паперу, складеного по довшому краю.

  Корінці в Acrobat
  Корінці в Acrobat
  Порівняти корінець справа із правим (високим).

  Примітка.

  Щоб інші особи в середовищі зі спільним принтером не друкували на ваших сторінках перед тим, як ви надрукуєте зворотну сторону, ви можете друкувати зворотні сторінки, використовуючи інший лоток для паперу.

PDF-портфоліо містить кілька документів, упакованих в один PDF-файл. Файли-компоненти PDF можна друкувати у PDF-портфоліо окремо або разом. Документи друкуються в алфавітному порядку незалежно від порядку файлів.

Примітка.

Щоб перейменувати файл або змінити порядок файлів у PDF-портфоліо, використайте режим перегляду «Подробиці». Див. розділ «Робота з файлами-компонентами у PDF-портфоліо».

 1. Відкрийте PDF-портфоліо. Для друку лише окремих PDF-файлів виберіть ці файли.
 2. Виберіть команди меню «Файл» > «Друк», потім виберіть один із варіантів:

  Усі PDF-файли

  Друкуються всі PDF-файли у PDF-портфоліо.

  Вибрані PDF-файли

  Друкуються вибрані PDF-файли. Цей параметр є доступним, лише коли виділено декілька файлів у списку документів-компонентів.

 3. Виберіть належні параметри друку та натисніть «».

Примітка.

Слід використовувати власне програмне забезпечення для друку будь-якого компонента, що не є PDF-файлом. Щоб відкрити файл-компонент у його власній програмі, клацніть файл правою клавішею миші та оберіть «Відкрити файл у власній програмі». (Для отримання можливості відкриття файлу у власній програмі вона повинна бути встановлена.)

Можна друкувати сторінки, пов'язані із закладками, безпосередньо із вкладки «Закладки». Закладки розташовано в ієрархії з батьківськими та дочірніми (залежними) закладками. Коли друкується батьківська закладка, також друкується весь вміст, пов'язаний із закладками дочірнього рівня.

Не всі закладки відображають вміст сторінок і тому не можуть друкуватися. Наприклад, деякі закладки відкривають файл або відтворюють звук. Якщо ви виділяєте суміш придатних і непридатних для друку закладок, непридатні закладки ігноруються.

Примітка.

Закладки, зроблені у вмісті з тегами, завжди відображають вміст сторінки, тому що вміст із тегами являє собою елементи структури документа, що можуть друкуватися, наприклад заголовки та малюнки.

 1. Відкрийте PDF-файл із закладками. У разі потреби оберіть «Перегляд» > «Показати/сховати» > «Панелі навігації» > «Закладки», щоб на панелі навігації з’явилися закладки.

 2. Виберіть одну або кілька закладок і клацніть виділення правою кнопкою миші.
 3. Виберіть в меню команду «Друк сторінок».

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності