Цей документ містить інформацію про властивості полів PDF-форм у програмі Acrobat DC. (Якщо ви шукаєте інформацію про основи роботи з полями форм, налаштування кнопок дій у PDF-формах або додавання полів зі штрих-кодом у PDF, перейдіть за відповідним посиланням вище. Щоб переглянути відповіді на поширені запитання про форми, клацніть посилання Запитання й відповіді про роботу з формами.)

 

Про властивості полів форм

Поведінка поля форми визначається параметрами діалогового вікна «Властивості» для кожного окремого поля. Можна задати параметри, що впливають на форматування, визначають, як дані поля форми зв’язуються з іншими полями форми, задають обмеження на те, що можна ввести, запускають користувацькі сценарії тощо.

Можна задавати різні параметри поля форми Acrobat в залежності від типу поля форми. Властивості кожного типу поля форми встановлюються на вкладках. Зміна властивості застосовується, якщо вибрати іншу властивість або натиснути клавішу Enter.

Усі типи полів форми мають вкладки «Загальні» та «Дії». Інші вкладки з’являються тільки для відповідних типів полів. Вкладка «Параметри» з’являється для більшості типів полів, але доступні параметри різних типів полів відрізняються.

Два елементи доступні на будь-якій вкладці. Якщо виділити елемент на одній з вкладок, біля цього елементу на інших вкладках також з’явиться позначка, що елемент виділено. Це:

Заблоковано

Коли встановлено прапорець, подальші зміни властивостей поля форми заборонені.

Закрити

Закриває діалогове вікно «Властивості» поля форми. Якщо ви змінюєте властивості кількох полів, діалогове вікно «Властивості» можна залишити відкритим. Клацніть кожне поле для зміни його властивостей.

Примітка.

Якщо встановити прапорець «Заблоковано» на будь-якій із вкладок, буде заблоковано всі параметри поля, а не тільки параметри на цій вкладці.

Зміна властивостей полів форм

Властивості поля форми доступні лише в режимі редагування. Можна одночасно змінити властивості декількох полів форми.

 1. У будь-якому режимі окрім редагування форм виберіть пункт «Інструменти» > «Підготувати форму».

 2. Відкрийте діалогове вікно «Властивості», скориставшись одним із таких методів:
  • Для редагування одного поля двічі клацніть на ньому або клацніть на ньому правою кнопкою миші та виберіть пункт «Властивості».

  • Для редагування кількох полів форми виділіть їх, клацніть правою клавішею миші одне з виділених полів і виберіть пункт «Властивості».

 3. Внесіть необхідні зміни у властивості на кожній з доступних вкладок.

  Властивість змінюється відразу після вибору іншої властивості або натиснення клавіші Enter.

 4. Натисніть «Закрити».

Якщо вибрати поля форми, що мають різні значення властивостей, деякі параметри діалогового вікна «Властивості» будуть недоступні. Інакше, зміни доступних параметрів будуть застосовані до всіх виділених полів форми.

Примітка.

Щоб запобігти випадковим змінам поля форми, встановіть прапорець «Заблоковано» в нижньому лівому куті діалогового вікна «Властивості» перед тим, як закрити його. Для розблокування клацніть функцію знову.

Властивості поля форми, що знаходяться на вкладці «Загальні»

Вкладка «Загальні» з’являється для всіх типів полів форми та містить такі параметри:

Ім’я

Задає унікальну назву вибраного поля форми.

Підказка

Показує текст, що може бути корисним користувачеві, який невпевнений, що потрібно вводити в це поле. Підказки показуються, коли вказівник миші знаходиться над полем.

Поле форми

Задає, чи можна побачити поле форми на екрані та при друці. Варіанти значень такі: «Видиме», «Приховане», «Видиме, але не друкується» та «Приховане, але друкується».

Орієнтація

Обертає поле форми на 0, 90, 180 або 270 градусів

Лише для читання

Забороняє редагування вмісту поля.

Обов’язкове

Примушує користувача заповнити виділене поле форми. Якщо користувач намагається надіслати форму з незаповненими обов’язковими полями, з’являється повідомлення про помилку, а пусті обов’язкові поля підсвічуються.

Властивості поля форми, що знаходяться на вкладці «Вигляд»

Властивості вигляду визначають, як поле форми виглядатиме на сторінці. Вкладка «Вигляд» з’являється для всіх типів полів форми, окрім штрих-кодів, та містить такі параметри:

Колір межі

Відкриває палітру кольорів, з якої необхідно вибрати зразок кольору для рамки навколо поля. Щоб залишити поле без рамки, виберіть «Без кольору».

Товщина лінії

Задає товщину рамки навколо поля форми: «Тонка», «Середня» або «Товста».

Колір заливки

Відкриває палітру кольорів, з якої необхідно вибрати зразок кольору для фону поля. Щоб залишити поле без кольорового фону, виберіть «Без кольору».

Примітка. Якщо для параметра «Колір заливки» замість значення «Немає кольорів» вибрати інше, будь-які зображення на сторінці PDF, що знаходяться за полем форми, будуть заблоковані.

Стиль лінії

Змінює вигляд рамки. Виберіть «Суцільна», «Штрихова», «Скошена», «Вкладена» або «Підкреслення».

Розмір шрифту

Установлює розмір тексту, введеного користувачем, або позначку вибору для перемикачів та полів з відміткою. Варіанти вибору включають параметр «Автоматично», різноманітні попередньо задані стилі та введення власного значення. Якщо для текстового поля вибрано параметр «Авто», під час набору тексту розмір шрифту змінюється відповідно до розмірів тексту в полі.

Колір тексту

Відкриває палітру кольорів, з якої необхідно вибрати зразок кольору для тексту або позначки вибору.

Шрифт

Список шрифтів, що є на комп’ютері. Цей параметр недоступний для полів форми, що не містять тексту.

Примітка.

Якщо встановити параметр «Увімкнути параметри для письма справа наліво» на вкладці «Мова» діалогового вікна «Параметри», це вплине на вміст вкладки «Вигляд» діалогового вікна «Властивості». Коли вибрано це налаштування, на вкладці «Вигляд» відображатимуться параметри зміни стилю цифр і напрямку тексту для текстових полів, полів розкривних списків і полів списків.

Властивості поля форми визначаються на вкладці «Розташування»

Вкладка «Розташування» дозволяє налаштувати розташування чи розмір поточного вибраного поля чи полів. Поля можна пересувати у місця, відведені для них на сторінці. Щоб змінити лише розмір полів, скористайтеся параметрами «Висота» і «Ширина». Щоб перемістити поля, не змінюючи їхніх розмірів, виберіть пункт «Не змінювати висоту та ширину, змінюючи розташування».

Властивості поля форми, що знаходяться на вкладці «Параметри»

Параметри цієї вкладки змінюють тип вибраного поля. Вкладка «Параметри» з’являється для всіх типів полів, окрім цифрових підписів.

Штрих-код

Вкладка «Параметри» для властивостей поля зі штрих-кодом містить:

Символіка

Містить такі типи штрих-кодів: «PDF417», «Код QR» та «Матриця даних».

Примітка. Якщо у вашій організації форми обробляються декількома методами, виберіть метод, що підходить для зображень штрих-коду найнижчої якості. Наприклад, якщо форми будуть повертатися від заповнювачів факсом або звичайною поштою, виберіть для умови декодування значення «Факсовий сервер», щоб гарантувати високу швидкість зчитування всіх форм.

Стиснути дані перед кодуванням у штрих-код

Вказує на необхідність стиснення даних перед кодуванням. Дані стискаються за допомогою методу стиснення Flate. Стиснуті дані, зазвичай, потребують менше дискового простору в штрих-коді, що дозволяє зберігати більше даних. Зазвичай, вибирайте цей параметр, якщо збираєтеся використовувати декодер форми Acrobat зі штрих-кодом для інтерпретації даних, що були повернуті. Не вибирайте цей параметр, якщо збираєтеся використовувати ручний сканер штрих-коду, оскільки більшість з них не можуть декодувати стиснуті дані.

Умова декодування

Попередньо встановлені умови декодування – це рекомендовані початкові значення, які можна змінити, натиснувши кнопку «Власна».

Власна

Відкриває діалогове вікно, в якому можна вибрати власні параметри обробки, що найкраще підходять вашому конкретному апаратному забезпеченню для сканування та надсилання факсів. (Доступні варіанти вибору залежать від типу штрих-коду.)

Розмір по осі X

Ширина клітинки, мілiв (1 міль = 0,001 дюйма або 0,0254 мм)

Співвідношення Y/X

Співвідношення висота/ширина комірки. Наприклад, для комірки з даними, що має висоту вдвічі більшу ніж ширину, введіть 2. (Доступно тільки для штрих-кодів типу PDF417.)

Примітка. Якщо планується декодувати штрих-код за допомогою ручного лазерного сканера, уникайте штрих-кодів, ширших за 4 дюйми (10,2 см). Вищі та вужчі штрих-коди краще зчитуються ручними сканерами. При застосуванні програми декодування штрих-коду Adobe (можна придбати окремо) висота та ширина штрих-коду не мають значення.

Рівень виправлення помилки

Відповідає кількості надлишкових даних, що додаються до штрих-коду з метою виправлення будь-яких потенційних помилок декодування. Чим більше рівень, тим більше надлишкових даних і тим вірогідніше штрих-код надасть правильні результати при декодуванні. Однак, високі рівні призводять до великих штрих-кодів та до зменшення здатності кодувати в штрих-код надані користувачем дані або дані про структуру форми. Більш потужний штрих-код може зменшити помилки, що створюють позначки ручкою, погана якість друку, погіршення, викликане надсиланням факсом або перегинанням документа. Цей параметр доступний для штрих-кодів типу «PDF417» та «QR Code».

Керування параметрами штрих-коду

Дозволяє записати власні налаштування штрих-коду у файл. Після цього можна експортувати файл та надати доступ до нього іншим авторам форм організації.

Поля з відміткою

Вигляд поля з відміткою

Задає форму позначки, що з’являється в полі з відміткою, при встановленні прапорця: Галочка (автоматично), Коло, Хрест, Ромб, Квадрат або Зірка. Ця властивість не змінює форму самого поля з відміткою.

Примітка. Розмір позначки поля з відміткою визначається розміром шрифту, заданого на вкладці «Вигляд».

Значення експорту

Задає значення, що представляє елемент при експорті даних. Якщо залишити порожнім, в якості значення експорту використовується значення поля «Ім’я» на вкладці «Загальні».

Поле позначено за замовчуванням

Позначка встановлена, поки користувач не зніме її.

У розкривних полях і полях списків список елементів, з яких робить вибір користувач, створюється за допомогою вкладки «Параметри».

Хоча більшість властивостей на цій вкладці загальні для обох цих типів полів форми, декілька є тільки в одному з типів.

Елемент

Поле введення тексту для параметрів, які відображатимуться в меню поля.

Додати

Переносить поточний запис у полі «Елемент» у «Список елементів».

Значення експорту

Задає значення, що представляє елемент при експорті даних. Якщо залишити порожнім, в якості значення експорту використовується значення поля «Ім’я» на вкладці «Загальні».

Список елементів

Відображає варіанти вибору, які будуть доступні в списку. 

Примітка. Елемент, виділений у полі «Список елементів» відображається в розкривному полі або полі списку як елемент, вибраний за замовчуванням. Щоб змінити елемент за замовчуванням, виберіть інший елемент зі списку.

Кнопки «Вниз» та «Вгору»

Змініть порядок, в якому елементи з’являються в розкривному списку. Ці кнопки недоступні, якщо вибрано параметр «Сортувати елементи».

Видалити

Видаляє вибраний елемент зі списку.

Сортувати елементи

Сортує елементи списку за числами та алфавітом. Сортування за числами (якщо його можна застосувати) виконується перед сортуванням за алфавітом.

Дозволити користувачу вводити свій текст

(Лише для розкривних списків) Дає користувачам змогу вводити значення, відмінне від наявних у списку.

Перевірити орфографію

Перевірка орфографії тексту, введеного користувачем (лише для розкривних списків). Цей параметр доступний, тільки якщо вибрано параметр «Дозволити користувачеві вводити власний текст».

Виділення кількох об’єктів

(Тільки для списків) Дозволяє користувачам вибирати більше одного елемента списку.

Негайно зафіксувати вибране значення

Зберігає значення відразу після його вибору. Якщо цей параметр вимкнено, значення записується тільки коли користувач переходить до наступного поля. (Тільки для списків) Цей параметр недоступний, якщо вибрано «Виділення кількох об’єктів».

Перемикачі

Створіть групу перемикачів, якщо треба, щоб користувач вибрав лише один варіант серед багатьох. Всі перемикачі у групі мають однакове «Ім’я», але кожна кнопка має різне «Значення кнопки».

Стиль кнопки

Задає форму позначки, що з’являється в перемикачі, при його виборі: Галочка, Коло (автоматично), Хрест, Ромб, Квадрат або Зірка. Ця властивість не змінює форму самого перемикача.

Вибір перемикача

Визначає перемикач та відрізняє його від інших перемикачів, що мають таке саме значення «Ім’я».

Кнопка натиснена за замовчуванням

Вибирає перемикач під час відкриття форми.

Кнопки з однаковими іменами та варіантами вибору виділяються одночасно

Дозволяє одним натисканням вибрати декілька зв’язаних перемикачів. Наприклад, якщо користувач виділяє перемикач, який має такі самі ім’я поля та виділений вміст, що й інший, виділяються обидва перемикачі.

Текстові поля

Текстові поля заповнюються введеними даними, що можуть містити букви, цифри або і букви, і цифри.

Вирівнювання

Вирівнює текст поля по лівому краю, правому краю або по центру.

Значення за замовчуванням

Задає текст, що з’являється в полі, поки його не змінять. Введіть усталене значення, увівши цей параметр.

Багаторядковий

Дозволяє вводити декілька рядків у текстове поле.

Прокручувати довгий текст

Відображає текст, що поширюється за межі текстового поля.

Дозволити формат RTF

Дозволяє користувачам застосовувати до тексту дані про стилі, наприклад, напівжирний або курсив. Це може бути корисно в деяких текстових полях, де такі дані важливі для значення тексту, наприклад, реферат.

Допустима кількість символів

Дозволяє введення не більше заданої кількості символів.

Примітка.

Якщо введено значення за замовчуванням, значення обрізується до цієї межі.

Пароль

Показує введений текст у вигляді набору зірочок (*). Цей параметр доступний, тільки якщо перевірку орфографії вимкнено.

Поле використовується для вибору файлу

Дозволяє користувачеві вводити шлях файлу у вигляді значення поля, коли файл надсилається разом із формою. Цей параметр доступний тільки за умови, що на вкладці «Параметри» вибрано значення «Прокручувати довгий текст».

Перевірити орфографію

Перевіряє орфографію введеного тексту.

Сполучення символів

Поширює введений текст рівномірно вздовж ширини текстового поля. Якщо колір межі задано на вкладці «Вигляд», кожний символ, введений у поле, відділяється лінією цього кольору. Цей параметр доступний лише тоді, коли не поставлено позначку на іншому полі.

Текстові поля в Acrobat
Текстові поля із властивостями сполучення або без них

A. Чотири текстових поля з кольором меж і використанням властивості сполучення B. Текстове поле без властивості сполучення 

Властивості поля форми, що знаходяться на вкладці «Дії»

Властивості дій задають будь-які дії, що необхідно зв’язати з полями форми, такі як перехід на потрібну сторінку або відтворення мультимедійного кліпу. Вкладка «Дії» з’являється для всіх типів полів форми та містить такі параметри:

Виділити тригер

Задає операцію, що ініціює дію: «Кнопка відпущена», «Кнопка натиснута», «Указівник наведено», «Указівник прибрано», «У фокусі» або «Розмито».

Вибрати дію

Указує, що відбувається, коли користувач виконує певну дію: «Виконати елемент меню», «Перейти до мультимедіа/3D-перегляду», «Перейти до посторінкового перегляду»; «Імпортувати дані форми», «Мультимедійна операція (Acrobat 9 та пізніших версій)», «Відкрити файл», «Відкрити веб-посилання», «Відтворити звук», «Відтворити мультимедіа (сумісний з Acrobat 5)», «Відтворити мультимедіа (сумісний з Acrobat 6 або пізнішої версії)», «Прочитати статтю», «Скинути форму», «Запустити сценарій JavaScript», «Задати видимість шару», «Показати/сховати поле» та «Надіслати форму».

Додати

Відкриває вікно для вибраної дії.

Дії

Показує список визначених тригерів та дій.

Кнопки «Вниз» та «Вгору»

Змінює порядок, в якому вибрані дії з’являються під тригером. (Доступно, тільки якщо для одного тригера визначено декілька дій)

Правка

Відкриває діалогове вікно зі специфічними для вибраної дії параметрами.

Видалити

Видаляє вибрану дію або пару «тригер-дія».

Властивості поля форми, що знаходяться на вкладці «Обчислення»

Вкладка «Розрахувати» відображається в діалогових вікнах «Властивості» лише для текстових полів і полів розкривних списків. Використовуйте ці параметри для виконання математичних операцій з існуючими значеннями полів форми та відображення результатів.

Значення не обчислене

Виберіть, якщо необхідно, щоб користувач увів дані.

Значення -

Виберіть, щоб зробити доступними такі параметри:

Спливаюче меню

Перераховує математичні функції, які можна застосувати до виділених полів. Виберіть «Сума», щоб скласти значення введені в виділені поля, «Добуток» щоб перемножити їх, «Середнє значення», «Мінімум» або «Максимум».

Вибрати

Відкриває діалогове вікно зі списком доступних полів форми. Їх можна вибрати для додавання або скасувати їх вибір для видалення з обчислень.

Спрощений вигляд поля

Використовує сценарії JavaScript з назвами полів та знаками простих арифметичних операцій. Кнопка «Редагувати» відкриває діалогове вікно, в якому можна писати, редагувати та додавати сценарії.

Примітка.

В іменах полів враховується регістр.

Власний сценарій розрахунку

Показує всі власні сценарії, додані для обчислень. Кнопка «Редагувати» відкриває діалогове вікно, в якому можна писати та додавати сценарії JavaScript.

Встановлення порядку обчислення полів форми

Коли у формі визначено два або більше обчислень, порядок, в якому вони виконуватимуться, визначається порядком, в якому вони були визначені. В деяких випадках може знадобитися змінити порядок обчислень, щоб отримати правильні результати.

Наприклад, якщо результати обчислення двох полів форми потрібні для обчислення значення третього поля форми, щоб отримати правильні результати, перші два поля мають бути обчислені, перш ніж буде обчислено третє поле.

 1. На панелі праворуч виберіть пункт «Більше» > «Задати порядок підрахунку полів».

  У діалоговому вікні «Обчислення полів» показані всі поля форми, які можна обчислити, та порядок виконання обчислень.

 2. Щоб змінити порядок обчислення полів, виберіть поле зі списку та натисніть відповідно кнопку «Вгору» або «Вниз».

Acrobat автоматично виконує всі обчислення полів під час створення та перевірки полів форми. Для зручності під час роботи можна вимкнути автоматичне обчислення в діалоговому вікні «Параметри форм».

Властивості поля форми, що знаходяться на вкладці «Підписи»

Вкладка «Підписи» доступна лише в діалоговому вікні «Властивості цифрового підпису». Параметри цієї вкладки визначають, що трапляється, коли користувач додає до форми цифровий підпис.

Не виконувати жодних дій при підписуванні

Це є стандартним значенням параметра.

Позначити лише для читання

Запобігає подальшим змінам форми, що була підписана, у відповідності до вибраного пункту спливаючого меню:

Усі поля

Запобігає будь-яким змінам будь-якого поля форми.

Усі поля, крім цих

Дозволяє вносити зміни тільки до тих полів, що виділені натисненням кнопки «Вибрати» та встановленням позначки для полів, які користувачі зможуть редагувати після підписання.

Тільки ці поля

Запобігає змінам тільки в цих вибраних полях.

Цей сценарій виконується під час підписання поля

Активує власний сценарій JavaScript, коли користувач підписує форму цифровим підписом. Використовуйте кнопку «Редагувати» для внесення змін і створення нових дій JavaScript.

Властивості поля форми, що знаходяться на вкладці «Формат»

Вкладка «Формат» відображається в діалоговому вікні «Властивості» лише для текстових полів форми або полів розкривних списків. Доступність параметрів залежить від вибору, зробленого у спливаючому меню «Вибрати категорію формату».

У полі «Приклад поточного формату» в реальному часі відображається попередній перегляд параметрів.

Немає

Немає додаткових доступних параметрів. Текст, введений в текстове або розкривне поле з цією властивістю, не потребує особливого форматування.

Число

Автоматично застосовує вибрані параметри форматування до числових даних.

Десяткові розряди

Задає кількість розрядів після десяткової коми.

Стиль розділювача

Задає розташування ком та крапок.

Символ валюти

Задає тип валюти, такий як «Євро», «Долари» або «Ієни».

Розташування символу

Настройка розташування символу валюти залежно від номера. Це поле активне, якщо вибрано символ валюти.

Стиль від’ємних чисел

Задає відображення від’ємних чисел. Можна вибрати «Показувати дужки», «Використовувати червоний текст», жодного або обидва.

Відсотки

Автоматично застосовує вибрані параметри форматування до числових даних заданих у відсотках.

Десяткові розряди

Задає кількість розрядів після десяткової коми

Стиль розділювача

Задає розташування ком та крапок.

Дата

Список містить варіанти з однією, двома або чотирма цифрами, де д означає день, м означає місяць, а р означає рік.

Час

Список містить варіанти, де г означає годину на 12-годинному годиннику, Г означає годину на 24-годинному годиннику, ХХ означає хвилини, сс означає секунди, а тт означає або AM або PM.

Спеціальний

Поштовий індекс

Для поштового індексу США, що складається з 5 цифр.

Поштовий індекс + 4

Для поштового індексу США, що складається з 9 цифр.

Номер телефону

Для номера телефону, який складається з 10 цифр.

Номер соціального страхування

Для 9-значного номера соціального страхування США. Після третьої та п’ятої цифри автоматично додаються дефіси.

Довільна маска

Змінює категорію формату на «Власна» та робить доступним інше текстове поле, в якому можна ввести власний формат. Використовуйте цей параметр, щоб задати типи символів, які можна вводити, на будь-якій позиції, та як дані відображаються в полі.

A

Приймаються лише букви (A–Z, a–z, A–Я, а–я).

X

Приймаються пробіли та більшість символів для друку, включаючи всі символи, доступні на стандартній клавіатурі, та символи ANSI в діапазоні: 32–126 та 128–255.

O

Буква «О» означає, що приймаються букви та цифрові символи (A–Z, a–z, А–Я, а–я та 0–9).

9

Приймаються лише цифрові символи (0–9).

Наприклад, маска, що має вигляд «AAA--p#999» може прийняти текст «BOE--p#767». Маска, що має вигляд «OOOOO@XXX» прийме текст «vad12@3Up».

Елемент «Довільна маска» в Acrobat
Приклад елемента «Довільна маска»

Власний

Робить додаткові параметри доступними проектувальнику форми, якщо потрібно написати власний сценарій JavaScripts для форматування та введення. Наприклад, власний сценарій може визначити новий формат валюти або обмежити текст, що можна вводити, до специфічних символів.

Власний сценарій формату

Показує всі власні сценарії, додані для форматів. Кнопка «Редагувати» відкриває діалогове вікно, в якому можна писати та додавати нові сценарії.

Власний сценарій символів

Показує всі власні сценарії, додані для перевірки введених символів. Кнопка «Редагувати» відкриває діалогове вікно, в якому можна писати та додавати нові сценарії.

Для отримання довідки стосовно JavaScript для Acrobat API відвідайте Acrobat Developer Center за адресою www.adobe.com/go/learn_acr_javascript_ua (PDF, лише англійською мовою).

Властивості поля форми, що знаходяться на вкладці «Підтвердження»

Вкладка «Перевірка» з’являється тільки в діалогових вікнах «Властивості текстового поля» та «Властивості розкривного поля». Властивості підтвердження забороняють вводити задані діапазони, значення або символи, гарантуючи, що користувач введе в поле відповідні дані.

Значення поля не підтверджено

Вимикає підтвердження.

Значення поля знаходиться в діапазоні

Задає числовий діапазон для полів форми, використовуючи значення, що вводиться у вигляді числа або відсотка.

Виконати власний сценарій перевірки

Виконує підтвердження за допомогою створеного або наданого сценарію JavaScript.

Властивості поля форми, що знаходяться на вкладці «Значення»

Вкладка «Значення» з’являється і діалоговому вікні «Властивості» тільки для полів зі штрих-кодами.

Кодувати за допомогою формату

Активує такі параметри:

XML

Кодує дані у штрих-код у стандартному форматі XFDF. Сценарій JavaScript створюється автоматично.

Розділений табуляцією

Кодує дані полів у штрих-код у вигляді значень, розділених табуляцією. Сценарій JavaScript створюється автоматично. Якщо форму налаштовано для виводу даних у вигляді окремих файлів у форматі XFDF або XDP, то дані мають бути у вигляді значень, розділених табуляцією, а у першому рядку мають бути назви полів. Цей варіант кодування також застосовується в тому разі, коли у штрих-код необхідно вмістити більше даних або передбачається копіювання даних у базу даних чи електронну таблицю.

Вибрати

Відкриває діалогове вікно, де можна визначити поля із введеними користувачем даними, які потрібно закодувати у штрих-код для подальшого витягання даних.

Включити імена полів

(Доступний лише при виборі «Розділений табуляцією»). Кодує назви полів у першому рядку вмісту штрих-коду. Значення кодуються у наступних рядках.

Власний сценарій розрахунку

Відображає сценарій за замовчуванням. Щоб відкрити діалогове вікно редактора JavaScript, у якому можна записати власний сценарій розрахунку для свого штрих-коду, натисніть кнопку «Редагувати».

Посилання на опубліковану форму

Показує шлях до PDF-форми. Замість цього шляху можна ввести іншу URL-адресу до опублікованої форми. Згодом можна відновити цифрову версію заповненої форми шляхом об’єднання шаблону та примірника даних, уведених користувачем. Можна також зберегти зв’язок між певним шаблоном форми та пов’язаними файлами, що містять дані штрих-кодів. Коли для кодування у штрих-код застосовуються дані у форматі XML, то також кодується URL-адреса посилання і відображається у формі під штрих-кодом.

Тип штрих-коду з URL-адресою під ним
Тип штрих-коду з URL-адресою під ним

Керування власними параметрами штрих-кодів

Власні налаштування параметрів штрих-коду можна записувати, повторно використовувати і передавати іншим користувачам, а потім застосувати їх для створення нових полів форми зі штрих-кодами. Після визначення власних наборів параметрів можна продовжувати їх настройку.

Усі ці процеси починаються з відкриття діалогового вікна властивостей поля форми зі штрих-кодом. Щоб відкрити діалогове вікно властивостей, клацніть двічі поле зі штрих-кодом.

Створення нового набору параметрів штрих-коду

 1. Виберіть у діалоговому вікні «Властивості поля штрих-коду» вкладку «Параметри», а потім клацніть «Керування властивостями штрих-коду».

 2. Виберіть наявний набір параметрів, на основі якого треба створити новий набір, і натисніть кнопку «Створити».

 3. Уведіть дані в поле «Ім’я» та в поле «Опис».

 4. Виберіть значення параметрів «Символіка», «Розмір по осі Х», «Співвідношення Y/X» та «Рівень виправлення помилок» і натисніть кнопку «OK».

Щойно створений набір параметрів відобразиться у списку, що міститься у діалоговому вікні «Керування параметрами штрих-коду», і стануть доступними всі кнопки із правого боку діалогового вікна. Крім того, нове визначення з’явиться на вкладці «Параметри» діалогового вікна «Властивості поля зі штрих-кодом» у меню «Умова декодування».

Редагування або вилучення набору власних параметрів штрих-коду

 1. Виберіть у діалоговому вікні «Властивості поля штрих-коду» вкладку «Параметри», а потім клацніть «Керування властивостями штрих-коду».

 2. Виберіть зі списку власний набір параметрів.
 3. Виберіть відповідну дію:
  • Натисніть кнопку «Редагувати» і внесіть необхідні зміни в параметри, а потім клацніть «OK».

  • Натисніть «Видалити». Підтвердьте видалення в повідомленні, що з’явиться, клацнувши «OK».

Експорт та імпорт набору власних параметрів штрих-коду

 1. Виберіть у діалоговому вікні «Властивості поля штрих-коду» вкладку «Параметри», а потім клацніть «Керування властивостями штрих-коду».

 2. Виберіть відповідну дію:
  • Виберіть зі списку набір параметрів штрих-коду і клацніть «Експорт». Виберіть місце розташування та назву для файлу, який має розширення .bps.

  • Натисніть кнопку «Імпорт», знайдіть і виберіть файл BPS, який потрібно імпортувати.

Повторне визначення значень властивостей поля форми за замовчуванням

Після редагування властивостей для конкретного типу поля форми, можна установити ці значення властивостей в якості усталених властивостей для цього типу. Наприклад, можна створити поле для позначки, змінити його властивості та зберегти їх як властивості за замовчуванням. Властивості за замовчуванням можуть стосуватися лише вигляду та розміру поля. Властивості, пов’язані з форматом, як-от «Дата», не можна зберегти як властивості за замовчуванням.

 1. У разі потреби виберіть пункт «Інструменти» > «Підготувати форму», щоб перейти в режим редагування форм.

 2. Клацніть правою клавішею миші поле форми, властивості якого вже змінені, та виберіть пункт «Використовувати поточні властивості як нові стандартні значення».

Примітка.

Редагування усталених властивостей не змінює налаштувань наявних полів форми цього типу. Нові усталені значення застосовуються тільки для нових полів, що будуть створені.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності