Основні завдання друку PDF-документів

Примітка.

Якщо у вас виникають проблеми з одностороннім чи двостороннім друком на комп’ютері Mac, див. статтю Проблеми із двостороннім або одностороннім друком в Acrobat на комп’ютерах Mac

Основні завдання друку PDF

Друк із обох боків паперу

Якщо принтер підтримує двосторонній друк (дуплексний друк), документ можна надрукувати з обох боків паперу.  

Примітка: двосторонній друк також може називатися дуплексним, оборотним, друком передньої та задньої сторони або друком з обох боків.

Параметри друку контролюються драйвером принтера, а не програмою Adobe Acrobat чи Adobe Reader. Зверніться до документації принтера, щоб переглянути список функцій, які підтримуються.

 • У діалоговому вікні «Друк» увімкніть «Друкувати з обох боків паперу» та оберіть параметр, що вказує край для перегортання.

Примітка: якщо принтер підтримує дуплексний друк, цей параметр не відображається в діалоговому вікні «Друк». У такому випадку слід відкрити налаштування принтера, щоб обрати цей параметр.

Чорно-білий друк

Кольоровий PDF-документ можна надрукувати у градаціях сірого (також може називатися «градації сірого» або «сполучений у градаціях сірого»).

 • У діалоговому вікні «Друк» активуйте пункт «Друкувати у градаціях сірого (чорно-білий друк)».

Встановлення іншого розміру сторінки для друку

Сторінку можна масштабувати, щоб зменшувати або збільшувати розмір сторінок під час друку. Масштабувати сторінку відносно паперу можна в автоматичному режимі або вручну за відсотковими значеннями

 • У діалоговому вікні «Друк» клацніть кнопку «Розмір» та задайте параметри масштабування.

Підігнати Зменшення або збільшення кожної сторінки відповідно до області друку поточного формату паперу. Для принтерів PostScript® PPD визначає область друку на папері.

Справжній розмір Друк сторінок без масштабування. Сторінки або виділення, що не вміщаються на папері, кадруються. Цей параметр можна встановити за замовчуванням, скориставшись стилем друку «Немає». Див. Створення стилів друку.

Зменшити завеликі сторінки Стиснення завеликих сторінок та масштабування відповідно до розміру обраного типу паперу без збільшення малих сторінок. Якщо область виділено, і вона більша за друковану область обраного типу паперу, вона масштабується відповідно до друкованої області. Цей параметр завжди активний під час друку кількох сторінок. Цей параметр можна встановити за замовчуванням, скориставшись стилем друку «За замовчуванням». Див. Створення стилів друку.

Власний масштаб Масштабування сторінки за вказаним користувачем відсотковим значенням.

Вибирати джерело паперу за форматом сторінки PDF(для Windows) За умови встановлення цього параметра для визначення вивідного лотка використовується розмір PDF-сторінки, а не значення, вказане в параметрах сторінки. Цей параметр є корисним для друку PDF-файлів, що містять сторінки різних розмірів, на принтерах, що мають вивідні лотки різних розмірів.

Друк афіш і банерів

Можна друкувати документи великого формату, такі як афіші або банери, розділивши сторінку на кілька аркушів паперу (так званою «мозаїкою»). Параметр «Афіша» розраховує, скільки аркушів паперу потрібно для друку. Можна змінити розмір оригіналу для кращої відповідності паперу та вказати, яку площу покриває кожен сегмент. Потім можна з'єднати ці сегменти.

 • У діалоговому вікні «Друк» клацніть «Афіша» та задайте параметри друку «мозаїкою».

Масштабування сегмента  Масштабування сторінок за введеним користувачем значенням.

Накладання Визначення ділянки накладання суміжних сегментів за вказаним значенням.

Позначки вирізання Додавання на кожну сторінку позначок вирізання для спрощення вирівнювання накладань сегментів.

Емблеми Друк назви файлу та номера сторінки на кожному сегменті

Мозаїкою лише на великих сторінках Застосування розбиття до сторінок, більших за обраний розмір паперу, заданого масштабу. Ці сторінки відображаються на декількох аркушах паперу.

Друк кількох сторінок на одному аркуші

На одному аркуші паперу можна надрукувати одразу кілька сторінок. Друк кількох сторінок на одному аркуші також називається друком «N-ої кількості сторінок» (наприклад, двох чи шістьох). Можна вказати спосіб розташування сторінок, горизонтальне розташування на аркуші або вертикальними стовпчиками.

Кількість сторінок на аркуші  Друк заданої або вказаної користувачем кількості сторінок (до 99) у горизонтальній чи вертикальній орієнтації. Якщо вибрати задану кількість у меню, програма Acrobat автоматично вибере найкращу орієнтацію паперу.

Порядок сторінок  Визначення порядку розташування сторінок на папері. «Горизонтальний» розміщує сторінки зліва направо, зверху вниз. «Горизонтальний зворотній» розміщує сторінки справа наліво, зверху вниз. «Вертикальний» розміщує сторінки зверху вниз, зліва направо. «Вертикальний зворотній» розміщує сторінки зверху вниз, справа наліво. Обидва параметри перевертання застосовуються до документів мовами країн Азії.

Друкувати межі сторінок Друк рамки кадрування (межі сторінок PDF-документа).

Примітка: Друк N-ої кількості сторінок на одному аркуші в програмі Acrobat не вимагає підтримки друку кількох сторінок драйвером принтера. Параметри друку в Acrobat не відображають налаштування драйвера щодо друку декількох сторінок на аркуші. Активуйте функцію друку декількох сторінок на одному аркуші у програмі Acrobat або в налаштуваннях драйвера принтера, але не в обох одночасно.

Друк брошур

Багатосторінковий документ можна надрукувати у вигляді брошури. На одному аркуші друкуються дві сторінки. Коли ви зберете, зігнете та скріпите сторінки з друком з обох боків аркуша, ви отримаєте цільну книжку з правильною нумерацією.

 • У діалоговому вікні «Друк» клацніть «Брошура» і задайте параметри брошури.

Докладнішу інформацію див. у розділі Друк брошур і PDF-портфоліо.

Друк коментарів

Коментарі можна друкувати у вигляді підсумкового списку або на своїх місцях (у вигляді клейких приміток на сторінці).

Виконайте·одну з наведених нижче дій.

Підсумок – В області Коментарі та форми натисніть Підсумувати коментарі.

Графічні позначки – В області Коментарі та форми натисніть Документ і позначки.

Коментарі на сторінці – виконайте такі кроки:

 1. Відкрийте діалогове вікно «Налаштування», перейдіть до категорії «Коментарі» ліворуч і виберіть «Друкувати примітки та спливаючі об'єкти».
 2. Зніміть позначку «Приховувати спливаючі коментарі, коли відкрито список коментарів».
 3. Відкрийте спливаючі коментарі, які потрібно надрукувати.
 4. Відкоригуйте їхнє положення на сторінці, щоб вони не накладалися між собою та не переходили на іншу сторінку.
 5. Натисніть значок інструмента «Друк» .
 6. У полі «Коментарі та форми» виберіть «Документ і позначки».

Друк частини сторінки

Можна надрукувати частину сторінки з PDF. Для вибору певної області сторінки для друку скористайтеся інструментом «Знімок» («Правка» > «Зробити знімок»). Виділити можна область із текстом, графікою, чи з обома типами вмісту. Надрукувати вибрану частину сторінки можна у фактичному розмірі, або ж можна масштабувати її відповідно до формату паперу.

 1. Виберіть «Правка» > «Зробити знімок»
 2. Окресліть прямокутну ділянку для вибору частини сторінки для друку
 3. Виберіть команду «Файл» > «Друк»
 4. У діалоговому вікні «Друк» виберіть «Виділені малюнки».
Натисніть «Редагувати» > «Зробити знімок»

Друк у файл

Для документа можна створити файл PostScript, який залежатиме від пристрою. Кінцевий файл містить код для ввімкнення та керування окремими функціями пристрою, роблячи їх менш сумісними з пристроями, відмінними від вихідного. Для отримання кращого результату під час створення файлів PostScript використовуйте пункт «Зберегти у іншому форматі» > «Інші параметри» > «PostScript».

 • Натисніть кнопку «Розширене», встановіть позначку «Друкувати у файл», а потім натисніть «OK».

Параметри в діалоговому вікні «Друк»

Більшість параметрів у діалоговому вікні «Друк» програми Acrobat аналогічна опціям інших програм. Однак доступність деяких функцій може змінюватися залежно від типу принтера та матеріалів, обраних для друку.

Коментарі та форми

За допомогою параметрів розділу «Коментарі та форми» можна вибрати видимий вміст документа для друку.

Параметри коментарів і форм в Acrobat

Документ

Друкує вміст документа та поля форм.

Документ і позначки

Друкує зміст документа, поля форми та коментарі.

Документ і штампи

Друкує документ, поля форм та штампи, але не іншу розмітку, таку, як коментарі-примітки та олівцеві лінії.

Лише поля форм

Друкує інтерактивні поля форм, але не друкує вміст документа.

Зведення коментарів

Створює окремий, придатний для друку PDF-файл, з коментарями в документі. Цей параметр недоступний під час друку з веб-браузера або друку кількох документів у портфоліо PDF.

Сторінки для друку

У розділі «Сторінки для друку» можна вибрати сторінки або вказати діапазон сторінок для друку.

Параметри друку сторінки в Acrobat

Поточна сторінка

Друкує сторінку, яку видно в поточному вигляді.

Сторінки.

Відображає діапазон сторінок для роздруку. Для відокремлення номерів сторінок у діапазоні використовуйте дефіс. Для відокремлення певних сторінок та діапазонів сторінок поставте кому (наприклад, 6, 10-31, 42). Спосіб визначення номерів сторінок залежить від параметра «Відображення сторінок». Коли увімкнено функцію «Використовувати логічні номери сторінок», слід вводити номери сторінок, які відповідають налаштуванням нумерації. Наприклад, якщо перша сторінка документа має номер ііі, слід ввести номер ііі, щоб надрукувати цю сторінку. 

Примітка.

Щоб друкувати від певної сторінки до кінця документа, введіть номер сторінки з дефісом. Наприклад, «11-» друкує сторінку 11 і далі до останньої сторінки документа.

Інші параметри

Відображає додаткові параметри налаштування сторінок для друку.

Поточний вигляд/виділене зображення

(Натисніть «Інші параметри» в розділі «Сторінки для друку».) Друкує видиму область, обрані сторінки чи текст і графіку, скопійовані за допомогою інструмента «Знімок». Функція змінює свою дію залежно від того, чи були вибрані певні сторінки для друку, або було використано інструмент «Знімок».

Непарні або парні сторінки

Виберіть параметр, що вказує, які саме сторінки слід надрукувати: «Усі сторінки в діапазоні», «Лише непарні сторінки» або «Лише парні сторінки». Наприклад, якщо вказано діапазон 2, 7–10 та обрано параметр «Лише парні сторінки», будуть надруковані лише друга, восьма та десята сторінки.

Обернути сторінки

Друкує сторінки у зворотному порядку. Якщо введені діапазони сторінок, вони друкуються в порядку, зворотному до того, в якому вони були введені. Наприклад, якщо в діалоговому вікні «Сторінки» вказано 3-5, 7-10, після вибору параметра «Протилежні сторінки» будуть надруковані сторінки 10–7, а потім 5–3.

Орієнтація

Автоматична книжна/альбомна

Автоматично підбирає орієнтацію сторінки, яка найкраще відповідає вмісту та паперу. Наприклад, електронна таблиця може друкуватися горизонтально, а інформаційний лист – вертикально. Параметр «Автоматична книжна/альбомна» скасовує налаштування орієнтації, вибране в розділі «Параметри сторінки».

Орієнтація сторінки

Додаткові ресурси

Додаткову інформацію про друк див. на форумах про друк і підготовку до друку.

Друк шарів

Зазвичай, під час друку PDF-файлу із шарами друкується лише вміст, видимий на екрані. Однак автор PDF-файлу із шарами може керувати друком сторінок, незалежно від їх видимості на екрані. Автор файлу PDF визначає необхідність друкування водяних знаків або заборони друку конфіденційної інформації. Якщо документ розроблено для друку, що відрізнятиметься від його поточного вигляду на екрані, у діалоговому вікні «Друк» може з’явитися відповідне повідомлення. Зображення попереднього перегляду в діалоговому вікні «Друк» завжди показує сторінку такою, якою вона буде надрукована.

Примітка.

Для роботи з шарами у програмі Acrobat перетворіть вихідний документ на PDF-файл, скориставшись встановленим параметром, що зберігає шари, наприклад, у програмі Acrobat 6 (PDF 1.5) або пізнішої версії.

Вигляд шарів при друці

 1. Натисніть на значок «Шари»  на панелі навігації. Якщо значок «Шари» не відображається, виконайте одну·з описаних далі дій.

  • Виберіть «Перегляд» > «Показати / сховати» > «Панелі навігації» > «Шари».
  • Натисніть правою кнопкою миші на панелі зліва й виберіть «Шари».
  Виберіть «Шари» з контекстного меню на панелі зліва

 2. Оберіть «Застосувати підміни друку» в меню «Параметри».

  Примітка.

  Залежно від параметрів видимості, встановлених під час створення PDF-файлу, параметр «Застосувати обхід властивостей друку» в меню «Параметри» може бути недоступний.

Зміна параметрів друку для шару

 1. Натисніть на значок «Шари»  на панелі навігації. (Якщо значок «Шари» невидимий, оберіть «Перегляд» > «Показати/сховати» > «Панелі навігації» > «Шари».)

 2. Розгорніть розділ «Шари», виділіть шар, потім оберіть «Властивості шару» з меню «Параметри» .

 3. У діалоговому вікні «Властивості шару» виберіть один із наведених нижче параметрів спливаючого меню «Друк»:

  Завжди друкувати

  Змушує шар друкуватися.

  Ніколи не друкувати

  Змушує шар не друкуватися.

  Друк видимих елементів

  Узгоджує результати друку із видимими елементами на екрані.

  Примітка.

  В програмі Reader можна відкрити діалогове вікно «Властивості шару», але не можна редагувати параметри.

Створення передналаштувань друку

PDF-файл може містити набір попередніх налаштувань друку, групу специфічних для документа значень, що використовуються, аби встановити основні параметри друку. Створюючи попередні налаштування друку для документа, можна уникнути встановлення вручну певних параметрів у діалоговому вікні «Друк» під час кожного наступного роздруку документа. Попередні налаштування друку PDF-файлу краще встановлювати під час його створення. Однак попередні налаштування друку дозволяють додати основні параметри друку до PDF-документа в будь-який момент.

 1. Оберіть «Файл» > «Властивості» і клацніть вкладку «Додаткові параметри».

 2. Задайте параметри в розділі «Передналаштування діалогу "Друк"» й натисніть на кнопку «OK».

Наступного разу під час відкриття діалогового вікна «Друк» ці значення будуть замінені на попередньо налаштовані значення друку. Ці параметри також використовуються під час друку окремих PDF-документів у PDF-портфоліо.

Примітка.

Для збереження попередніх налаштувань друку у PDF необхідно зберегти PDF-файл після створення попередніх налаштувань друку.

Масштабування сторінки

Заносить попередні значення параметра «Масштаб сторінки» у діалоговому вікні «Друк» із обраним параметром:

Кодування

Використовує типове значення, встановлене в програмі за замовчуванням, тобто «Зменшити до розмірів області друку».

Немає

Запобігає автоматичному масштабуванню відповідно до області друку. Скористайтеся цим параметром для збереження масштабу під час роботи з технічними документами або для збереження кегля шрифту під час роботи з офіційними документами.

Примітка.

Коли вибирається меню «Масштаб сторінки», у діалоговому вікні «Друк» з’являються додаткові параметри, але занести попередні значення в діалогове вікно з будь-якими із цих параметрів неможливо. Оберіть один із цих параметрів під час друку.

Двосторонній

Для найкращого результату обраний принтер має підтримувати двосторонній друк, якщо ви вибрали двосторонній друк.

Односторонній

Друкує на одній стороні паперу.

Двостороннє віддзеркалення довгого краю

Друкує на обох сторонах аркуша; папір перевертається вздовж довгого краю.

Двостороннє віддзеркалення короткого краю

Друкує на обох сторонах аркуша; папір перевертається вздовж короткого краю.

Джерело паперу за розміром сторінки

Вибирає параметр з аналогічною назвою в діалоговому вікні «Друк». Для визначення вивідного лотка використовує розмір PDF-сторінки, а не значення в параметрах сторінки. Цей параметр є корисним для друку PDF-файлів, що містять сторінки різних розмірів, на принтерах, що мають вивідні лотки різних розмірів.

Друкувати діапазон сторінок

За умови введення значень у полі «Друкувати діапазон сторінок» автоматично заповнюється віконце «Сторінки» розділу «Діапазон сторінок» діалогового вікна «Друк». Цей параметр є корисним у робочому процесі, коли документи містять як сторінки з інструкціями, так і офіційні папери. Наприклад, якщо на сторінках 1–2 наведені інструкції щодо заповнення форми, завдання друку можна налаштувати для друкування лише форми.

Кількість примірників

Заносить попередні значення до віконця «Примірники» діалогового вікна «Друк». Виберіть число від 2 до 5 або виберіть параметр «За замовчуванням» для використання параметра програми, встановленого за замовчуванням (один примірник). Це обмеження запобігає друку зайвих примірників.

Можливі причини проблем із друком документів

Почніть із порад щодо усунення несправностей

Проблеми з друком можуть мати різноманітні причини. Для визначення проблеми почніть із цієї корисної технічної примітки: Усунення несправностей під час друку PDF-файлів | Acrobat, Reader.

PDF-файл захищено паролем, друк неможливий

Якщо отриманий PDF-документ захищено паролем, щоб відкрити його, введіть призначений пароль. Деякі захищені документи мають обмеження, які забороняють друк, редагування або копіювання вмісту документа. Якщо PDF-документ має обмеження друку, зверніться до його автора.

(лише для Windows) Захищений режим заважає роботі з документом

Захищений режим за замовчуванням значно вдосконалює параметри безпеки Reader. Щоб визначити, чи заважає захищений режим друкуванню документа, вимкніть цей режим тимчасово: клацніть документ правою кнопкою миші та виберіть «Параметри вигляду сторінки». Клацніть «Загальні» ліворуч і зніміть прапорець «Вмикати захищений режим після запуску». Закрийте програму Reader, потім запустіть її знову та спробуйте надрукувати документ ще раз.

Примітка.

Завершивши друк, для забезпечення максимального захисту знов поставте прапорець «Вмикати захищений режим після запуску».

Що слід зробити, якщо програма Acrobat Reader під час друку документа пропонує зберегти файл?

Якщо Adobe Reader пропонує вам зберегти файл, коли ви натискаєте на кнопку «Друк», натисніть «Додатково» у діалоговому вікні та зніміть позначку з параметра «Друк у файл».

Примітка.

 • Переконайтеся, що ви обрали для друкування фізичний принтер, а не примітку Adobe PDFXPS/Send або інший віртуальний принтер.
 • Параметр «Друк у файл» був доступний у діалоговому вікні «Друк» до появи версій Acrobat 10.X.

Як надрукувати коментарі, наявні у PDF-документі?

Анотації (наприклад, спливаючі примітки), наявні у PDF-документі, не підлягають друку за замовчуванням. Для цього слід активувати відповідний параметр.

Таке приховування вмісту анотацій дозволяє забезпечити належний перегляд вмісту документа.

Однак за певних обставин може бути необхідним друк цих анотацій. Щоб надрукувати спливаючі примітки та інші анотації, виконайте такі дії:

 1. Виберіть «Правка» > «Параметри».
 2. Натисніть «Коментування».
 3. Увімкніть параметр «Друкувати примітки та спливаючі вікна»

Програма Acrobat Reader несподівано припиняє роботу під час друку / Acrobat Reader не розпочинає друк після натискання кнопки «Друк»

Така помилка може статися внаслідок пошкодження файлу для встановлення Adobe Acrobat. Щоб усунути цю проблему, переконайтеся в тому, що використовуєте найновішу версію програми Adobe Reader/ Acrobat.

За появи такої помилки під час використання найактуальнішої версії, зробіть таке:

 1. Видаліть Acrobat Reader за допомогою утиліти Acrobat cleaner.
 2. Установіть Adobe Reader знову.
Логотип Adobe

Увійдіть до облікового запису