Властивості PDF-документів і метадані

Перегляд властивостей документа

Під час перегляду PDF-документа можна одержати відомості про нього, такі як заголовок, використані шрифти і параметри захисту. Певну частину цієї інформації вказує особа, що створила цей документ, а решта даних  is генерується автоматично.

В Acrobat можна змінити будь-яку інформацію, введену автором документа, якщо файл не було збережено з параметрами захисту, які не дозволяють внесення змін.

 1. Виберіть команду «Файл» > «Властивості».
 2. Клацніть на вкладці в діалоговому вікні «Властивості документа».

Властивості документа

Опис

Показує основну інформацію про документ. Заголовок, автор, тема та ключові слова могла задати особа, що створила цей документ у вихідній програмі, такій як Word або InDesign, або особа, що створила PDF-файл. Можна здійснити пошук цих елементів опису, щоб знайти певні документи. Розділ «Ключові слова» може бути вельми корисним для звуження пошуку.

Слід зауважити, що багато пошукових програм використовують заголовок для опису документа у своїх списках результатів пошуку. Якщо PDF-документ не має заголовка, у списку результатів пошуку замість нього з’являється назва файлу. Заголовок файлу не обов’язково співпадає з назвою цього файлу.

В області «Додаткові» показано: версію PDF, розмір сторінки, кількість сторінок, наявність тегів у документі та чи підтримує він швидкий пошук в Інтернеті. (У PDF-файлах або PDF-портфоліо, які містять сторінки різних розмірів, повідомляється розмір першої сторінки.) Ця інформація генерується автоматично, змінити її не можна.

Захист

Описує, які зміни та функціональності дозволено в PDF. Якщо до PDF застосовано пароль, сертифікат або стратегія захисту, цей метод буде вказано тут.

Шрифти

Наводиться список шрифтів і типів шрифтів, які використовуються у вихідному документі, а також шрифтів, типів шрифтів і кодування, яке використовується для відображання вихідних шрифтів.

Якщо використовуються шрифти-замінники, і ви не задоволені їхнім виглядом, можна встановити у своїй системі вихідні шрифти або попросити автора документа ще раз створити документ із вбудованими в нього вихідними шрифтами.

Вигляд під час відкривання (лише в Acrobat)

Описує, як виглядатиме PDF-файл при відкритті. Включає початковий розмір вікна, номер сторінки, яка має відкритися першою, та рівень збільшення, а також інформацію про те, чи відображатимуться закладки, мініатюри, панель інструментів і рядок меню. Можна змінити будь-які з цих параметрів, щоб керувати виглядом документа під час його подальшого відкриття. Також можна створювати сценарії JavaScript, які виконуватимуться під час перегляду або відкриття документа тощо.

Власна (лише Acrobat)

Дозволяє додавати властивості документа.

Додаткові параметри

Містить перелік параметрів PDF-файла, передналаштувань діалогового вікна друку та параметрів читання документа.

У параметрах PDF-файлу для Acrobat можна задати базовий Уніфікований вказівник інформаційного ресурсу (URL) для веб-посилань у документі. Встановлення базової URL-адреси полегшує керування веб-посиланнями на інші веб-сайти. Якщо URL-адреса іншого сайту змінюється, можна просто змінити базову URL-адресу, і тоді не доведеться змінювати кожне окреме веб-посилання на цей сайт. Базова URL-адреса не використовується, якщо посилання містить повну URL-адресу.

З PDF-файлом також можна пов'язати індексний файл каталогу (PDX). Під час пошуку в PDF-документі за допомогою вікна «Пошук PDF», пошук проводиться також в усіх PDF-файлах, індексованих указаним PDX-файлом.

Можна включити інформацію щодо підготовки документа до друку, таку як трепінг. Ви можете визначити передналаштування друку для документа, що заповнюють діалогове вікно «Друк» значеннями, специфічними для окремого документа. Також можна встановити параметри зчитування, що визначають, як PDF-файл читатиметься екранним читцем або іншим допоміжним пристроєм.

Додавання опису до властивостей документа

Є змога додати до властивостей PDF-документа ключові слова, за допомогою яких службові програми пошуку здійснюватимуть пошук цього PDF-файла.

 1. Виберіть команду «Файл» > «Властивості».
 2. Перейдіть на вкладку «Опис» і введіть ім’я автора, тему та ключові слова.
 3. (За бажанням) Клацніть на «Додаткові метадані», щоб додати іншу інформацію, наприклад про авторські права.

Створення властивостей документа

У PDF-файл можна додавати власні властивості документа, що містять конкретний тип метаданих, такі як номер версії або назву компанії. Створені властивості з’являються в діалоговому вікні «Властивості документа». Створені властивості повинні мати унікальні імена, відсутні на інших вкладках діалогового вікна «Властивості документа».

 1. Виберіть пункт меню «Файл» > «Властивості», а потім — пункт «Власні».
 2. Щоб додати властивість, введіть назву і значення, і натисніть кнопку «Додати».
 3. Щоб змінити властивості, виконайте одну з нижченаведених дій і натисніть кнопку «OK».
  • Щоб змінити властивість, виділіть її, змініть значення і натисніть кнопку «Змінити».

  • Щоб видалити властивість, виділіть її і натисніть кнопку «Вилучити».

  Щоб змінити назву власної властивості, видаліть властивість і створіть нову власну властивість із бажаною назвою.

Зміна метаданих документа

PDF-документи, створені у програмі Acrobat 5.0 або новішої версії, містять метадані документа у форматі XML. Метадані містять таку інформацію про документ та його вміст, як ім’я автора, ключові слова та інформацію про авторське право, що можуть використовуватися програмами пошуку. Метадані документа містять інформацію, що також відображається на вкладці «Опис діалогового» вікна «Властивості документа» (але не лише її). Метадані документа можна розгортати та змінювати за допомогою продуктів третіх осіб.

Розширювана платформа метаданих (XMP) надає програмам Adobe загальні XML-засади, що стандартизують створення, обробку та обмін метаданими документа в ході видавничих робочих процесів. Можна записати та імпортувати вихідний XML-код метаданих документа у форматі XMP, що полегшує спільне використання метаданих різними документами. Можна також записати метадані документа в шаблоні метаданих, що надалі використовуватиметься в Acrobat.

Перегляд метаданих документа

 1. Виберіть пункт «Файл» > «Властивості», потім на вкладці «Опис» натисніть кнопку «Додаткові метадані».
 2. Клацніть на параметрі «Додаткові», щоб відобразити всі метадані, вбудовані в документ. (Метадані відображаються у вигляді схеми, тобто у формі попередньо визначених груп інформації за темами.) Відобразіть або приховайте інформацію у схемах за іменем схеми. Якщо схема не має визначеної назви, вона з’являється в списку як «Невідома». Простір XML-імен наводиться в дужках після назви схеми.

Зміна або прикріплення метаданих документа

 1. Оберіть «Файл» > «Властивості», клацніть на вкладці «Опис», потім клацніть «Додаткові метадані».
 2. Зі списку ліворуч виберіть «Додаткові».
 3. Щоб змінити метадані, виконайте одну з нижченаведених дій і натисніть кнопку «OK».
  • Щоб додати попередньо записану інформацію, натисніть кнопку «Додати», виберіть файл у форматі XMP або FFO і натисніть кнопку «Відкрити».

  • Щоб додати нову інформацію та замінити поточні метадані на інформацію, записаною в XMP-файлі, натисніть кнопку «Замінити», виберіть записаний XMP або FFO файл і натисніть кнопку «Відкрити». Додаються нові властивості, наявні властивості, що також указуються в новому файлі, заміняються, а наявні властивості, що не містяться в файлі, що йде на заміну, залишаються в метаданих.

  • Щоб видалити XML-схему, виділіть її і натисніть кнопку «Вилучити».

  • Щоб прикріпити поточні метадані до метаданих із шаблону, натиснувши і утримуючи клавішу Ctrl (Windows) або Command (Mac OS), виберіть ім'я шаблона в меню діалогового вікна у верхньому правому куті.

  Примітка.

  Слід записати шаблон метаданих, перш ніж буде можливо імпортувати метадані з шаблону.

  Щоб замінити поточні метадані на шаблон метаданих, виберіть файл шаблону (XMP) в меню діалогового вікна у верхньому правому куті.

Збереження метаданих у вигляді шаблона або файлу

 1. Оберіть «Файл» > «Властивості», клацніть на вкладці «Опис», потім клацніть «Додаткові метадані».
 2. Зі списку ліворуч виберіть «Додаткові».
 3. Запишіть метадані документа, потім натисніть кнопку «OK»
  • Щоб записати метадані в зовнішньому файлі, натисніть кнопку «Записати» і назвіть файл. Метадані записуються як файл у форматі XMP. (Щоб використати записані метадані в іншому PDF-файлі, відкрийте документ та виконайте ці інструкції з заміни або додавання метаданих у документі.)

  • Щоб зберегти метадані як шаблон, виберіть у правому верхньому куті діалогового меню команду «Зберегти шаблон метаданих» і назвіть файл.

Перегляд даних об’єкта та метаданих

Можна переглянути інформацію про метадані певних об’єктів, тегів та зображень у межах PDF-файлу. Можна змінювати та експортувати метадані лише для об’єктів Visio.

Інструмент «Дані об’єкта» в Acrobat
Перегляд групування об’єктів і даних об’єктів здійснюється інструментом «Дані об’єкта».

Перегляд метаданих об’єкта (Acrobat Pro)

 1. Виберіть команди меню «Інструменти» > «Редагувати PDF» > «Редагувати текст і зображення».

 2. Виділіть об’єкт, клацніть виділення правою клавішею миші та виберіть «Показати метадані». (Якщо команда «Показати метадані» недоступна, це означає, що із зображенням не пов’язано жодних метаданих.)

Перегляд та зміна метаданих об’єкта Visio

 1. Виберіть команди меню «Інструменти» > «Вимірювання» > «Інструмент "Дані об’єкта"».

 2. Двічі клацніть об’єкт на сторінці, щоб показати його метадані.

  Відкривається·дерево·моделі, що відображає ієрархічний список усіх структурних елементів. Метадані виділеного об'єкта відображаються в нижній частині дерева моделі як доступні для редагування властивості та значення.

  Примітка.

  Виділений об'єкт підсвічується на сторінці. Вибір іншого кольору здійснюється за допомогою меню «Колір виділення» у верхній частині дерева моделі.

 3. Щоб редагувати метадані, уведіть текст у полях у нижній частині дерева моделі.
 4. Щоб експортувати метадані об’єкта, у меню параметрів виберіть пункт «Експорт як XML» > «Усе дерево» (для експорту всіх об’єктів у дереві моделей) або «Експорт як XML» > «Поточний вузол» (для експорту лише виділеного об’єкта й пов’язаних із ним об’єктів нижчого рівня). Назвіть та запишіть файл.

Експорт метаданих об’єктів Visio

 1. Виберіть команди меню «Інструменти» > «Вимірювання» > «Інструмент "Дані об’єкта"».

 2. Двічі клацніть об’єкт на сторінці, щоб показати його метадані.
 3. У меню параметрів виконайте одну з наведених нижче дій:
  • Виберіть «Експортувати як XML» > «Усе дерево», щоб експортувати всі об'єкти.

  • Виберіть «Експортувати як XML» > «Поточний вузол», щоб експортувати лише виділений об'єкт і пов'язані з ним об'єкти нижчого рівня.

 4. Вкажіть назву файлу та збережіть його.

Інші схожі матеріали

Логотип Adobe

Увійдіть до облікового запису