Посібник користувача Скасувати

Посилання та вкладені файли в документах PDF

Перш ніж ви почнете використання

Ми випускаємо новий, більш інтуїтивно зрозумілий інтерфейс продукту. Якщо екран, що відображається тут, не відповідає інтерфейсу продукту, виберіть довідку з поточного інтерфейсу.

У новій версії інтерфейсу інструменти доступні ліворуч на екрані.

Швидке застосування однакового форматування до всіх посилань. Відкрийте контекстне меню посилання, вигляд якого потрібно застосувати до всіх посилань, а тоді виберіть опцію Використовувати поточний вигляд як вигляд за замовчуванням

PDF-посилання – це елементи в документі, які дають змогу користувачам переходити до певного місця в документі або у зовнішній ресурс. У ньому міститься вебсторінка, вкладений файл або навіть адреса електронної пошти. Ви можете створювати посилання, використовуючи текст, зображення або інші елементи в PDF-файлі.

Посилання дають змогу швидко перейти до інших місць у документі, до інших документів, вебсайтів, вкладених файлів або адреси електронної пошти.

Посилання можна використовувати для запуску дій, щоб користувачі мали миттєвий доступ до відповідної інформації. Можна також додавати дії, щоб відтворити звуковий файл або фільм.

 1. Виберіть опцію Редагувати > Посилання > Додати або редагувати посилання.

  Курсор приймає форму перехрестя, і всі наявні в документі посилання, зокрема невидимі, стають тимчасово видимими.

 2. Обведіть прямокутником ділянку, де ви бажаєте створити посилання. Це ділянка, у якій посилання є активним.
 3. В діалоговому вікні Створити посилання виберіть потрібні параметри вигляду посилання.

 4. Виберіть одну з наведених далі дій посилання.

  Перейти до посторінкового перегляду

  Натисніть Далі, щоб задати номер сторінки й масштаб перегляду в поточному документі або в іншому документі, наприклад у вкладеному файлі. Потім натисніть Установити посилання.

  Відкриття файлу

  Виберіть цільовий файл. Якщо це PDF-файл, укажіть спосіб відкриття документа. Наприклад, чи слід відкривати документ у новому або наявному вікні. Потім натисніть OK.

  Примітка.

  Якщо назва файлу задовга й не вміщується в текстовому полі, середина назви скорочується.

  Відкриття вебсторінки

  Укажіть URL-адресу цільової вебсторінки.

  Користувацьке посилання

  Натисніть Далі, щоб відкрити діалогове вікно Властивості посилання. У цьому діалоговому вікні можна вказати будь-яку дію, таку як читання статті або виконання команди, яку треба пов’язати з посиланням.

Будь-коли посилання можна змінити. Можна змінити його так звану гарячу зону або дію, пов’язану з посиланням, вилучити або змінити розмір прямокутника посилання або змінити ціль посилання. Зміна властивостей наявного посилання впливає лише на те посилання, яке наразі виділене. Якщо посилання не виділено, властивості застосовуватимуться до посилання, яке буде створене наступним.

Примітка.

Можна одночасно змінити властивості кількох посилань, обвівши їх прямокутником за допомогою інструмента Посилання.

Переміщення або зміна розміру прямокутника посилання

 1. Виберіть опцію Редагувати > Посилання > Додати або редагувати посилання.

 2. Наведіть курсор на прямокутник посилання, щоб з’явилися маркери.
 3. Виконайте·одну·з наведених нижче дій.
  • Щоб перемістити прямокутник посилання, перетягніть його.

  • Щоб змінити розмір прямокутника посилання, потягніть за будь-який кут.

Зміна вигляду посилання

 1. Виберіть опцію Редагувати > Посилання > Додати або редагувати посилання.

 2. Відкрийте діалогове вікно Властивості посилання для посилання, яке потрібно змінити.

 3. На вкладці Вигляд виберіть колір, товщину та стиль ліній для посилання.

 4. Виберіть стиль підсвічування для виділеного посилання.

  Немає

  Вигляд посилання не змінюється

  Негатив

  Колір посилання змінюється на протилежний

  Контур

  Колір контуру посилання змінюється на протилежний

  Вставка

  Створюється вигляд тисненого прямокутника

  Примітка.

  Опції Тип посилання, Колір і Стиль ліній недоступні, якщо вибрано значення Невидимий для параметра Вигляд.

 5. Щоб приховати посилання в PDF-файлі, особливо на зображенні, виберіть значення Невидимий прямокутник для опції Тип посилання.

 6. Щоб користувачі не могли випадково змінити налаштування, скористайтеся опцією Блокування.

 7. Щоб перевірити посилання, виберіть інструмент «Рука» й натисніть посилання. За натискання ви маєте перейти до певного розташування.

  Примітка.

  Властивості посилання, задані в діалоговому вікні Створити посилання, застосовуються до всіх нових посилань, доки не будуть змінені. Щоб повторно застосувати параметри вигляду посилання, натисніть правою кнопкою миші посилання, властивості якого потрібно використовувати як властивості за замовчуванням, і виберіть опцію Використовувати поточний вигляд як вигляд за замовчуванням.

Зміна дії посилання

Можна змінити дію посилання, щоб за натискання посилання система виконувала іншу дію.

 1. Виберіть опцію Редагувати > Посилання > Додати або редагувати посилання.

 2. Відкрийте діалогове вікно Властивості посилання для посилання, дію якого потрібно змінити.

 3. На вкладці Дії пов’яжіть нову дію з посиланням і натисніть OK.

Видалення посилання

 1. Виберіть опцію Редагувати > Посилання > Додати або редагувати посилання.

 2. Натисніть прямокутник із посиланнями для видалення.

 3. Натисніть клавішу Delete на клавіатурі.

Можна спрямовувати користувачів на вкладений PDF-файл, створивши посилання в PDF-файлі вищого рангу, що здійснює перехід у вкладений файл.

Примітка.

Вкладені файли відрізняються від файлів, які можна відкрити за посиланням. Документи, на які вказують посилання, можуть зберігатися в різних місцях; вкладені файли завжди зберігаються разом із PDF-файлом.

 1. Відкрийте PDF-файл, що містить вкладений PDF-файл.
 2. Перейдіть на те місце, де потрібно створити посилання. Якщо місце розташовано у вкладеному файлі, виберіть опцію Вкладення на панелі Редагувати й додайте вкладений файл.

 3. Виберіть опцію Редагувати > Посилання > Додати або редагувати посилання, а тоді виберіть місце для посилання.

 4. У діалоговому вікні Створити посилання налаштуйте вигляд посилання. На вкладці Дії виберіть опцію Перейти до посторінкового перегляду.

 5. Укажіть номер сторінки й налаштуйте масштаб у батьківському PDF-файлі або вкладеному файлі. Переконайтеся, що вкладений файл відкрито, перш ніж встановлювати зв’язок, інакше він не працюватиме належним чином. Потім натисніть Установити посилання.

Керування призначеннями

Призначення – це кінцева точка посилання, представлена як текст на панелі Призначення. Призначення дають змогу встановлювати переходи в межах набору PDF-файлів. Adobe радить використовувати призначення під час зв’язування кількох документів. На відміну від прямих посилань на сторінки, додавання або видалення сторінок у цільовому документі не впливає на посилання на призначення.

Ви можете керувати призначеннями на боковій панелі Призначення.

 1. У меню-гамбургер виберіть опцію Перегляд > Показати / приховати > Бокові панелі > Призначення. Усі призначення скануються автоматично.

 2. Для сортування назв призначень за абеткою виберіть опцію Назва. Для сортування назв призначень за номером сторінки виберіть опцію Сторінка.

 3. Виберіть опцію Перейти до призначення в контекстному меню для переходу до місця призначення. Щоб видалити призначення, виберіть опцію Видалити. Щоб змінити призначення на сторінку, що відображається, виберіть опцію Установити призначення. Щоб призначити нову назву призначенню, виберіть опцію Перейменувати.

Створення й прив’язування призначення

Можна створити посилання на призначення у тому самому або іншому PDF-файлі.

 1. У цільовому документі (призначенні) натисніть значок меню-гамбургери та виберіть опцію Перегляд > Показати / приховати > Бокові панелі > Призначення. Якщо документ уже містить призначення, на яке потрібно створити посилання, перейдіть до кроку 5.

 2. Перейдіть на те місце, де потрібно створити призначення, і встановіть потрібне подання.
 3. На панелі Призначення виберіть у меню опцій Створити призначення й укажіть назву призначення.

 4. Збережіть цільовий документ.
 5. У вихідному документі виберіть опцію Редагувати > Посилання >Додати або редагувати посилання, а тоді обведіть прямокутником місце для посилання.

 6. У діалоговому вікні Створити посилання вкажіть параметри вигляду посилання, виберіть опцію Перейти до посторінкового перегляду й натисніть Далі.

 7. У цільовому документі на панелі Призначення відкрийте призначення.

 8. Збережіть вихідний документ.

Робота із вкладеннями PDF

Вкладений PDF-файл є зовнішнім файлом, вбудованим у документ. Вкладення можуть мати різні формати, як-от зображення, інші PDF-файли, документи Word, електронні таблиці Excel або навіть мультимедійні файли, зокрема аудіо- й відеофайли. Додавання вкладення в PDF-файл надає додаткову інформацію або ресурси, пов’язані з умістом основного документа. Завдяки цьому можна отримати доступ до всіх необхідних файлів в одному місці.

Додавання вкладення

Можна додавати PDF-файли та файли інших типів як вкладення до PDF-файлів. Якщо перемістити PDF-файл в інше місце, вкладені файли будуть переміщені разом із ним. Вкладені файли можуть містити посилання на документ або з документа вищого рівня або посилатися на інші вкладені файли.

Не плутайте вкладені коментарі з вкладеними файлами. Файл, вкладений як коментар, з’являється на сторінці зі значком Вкладений файл чи Вкладений звук і в списку коментарів, разом з іншими коментарями. (Див. розділ Додавання коментарів до вкладеного файлу.)

 1. Виберіть опцію Редагувати > Більше > Вкласти файл.

 2. У діалоговому вікні Додати файли виберіть файл, який потрібно вкласти.

  Примітка.

  Якщо ви вкладаєте файли EXE, VBS або ZIP, з’явиться попередження про те, що вкладені файли не відкриватимуться в програмі Acrobat. Ці формати асоціюються з вірусами, макросами та шкідливими програмами.

 3. Збережіть PDF-файл.
 4. (Необов’язково) Щоб додати опис до вкладення, виберіть вкладення. У меню параметрів виберіть пункт Редагувати опис. Відредагуйте текст опису, а потім збережіть файл.

Відкриття вкладень

Можна відкрити PDF-вкладення та змінити його, якщо у вас є відповідні права доступу.

Вкладення інших форматів можна відкривати та зберігати. Відкриття файлу запускає програму, що працює з форматом файлу. Однак для відкриття вкладення потрібно, щоб програму було встановлено на комп’ютері.

 1. Щоб перейти на панель Вкладення, відкрийте меню-гамбургер і виберіть опцію Перегляд > Показати / приховати > Бокові панелі > Вкладення.

 2. На панелі Вкладення виберіть вкладення.

 3. У меню параметрів виберіть відповідну опцію для відкриття вкладення у відповідній програмі, збереження або видалення.

Пошук у вкладеннях

Для пошуку у вкладеннях документа скористайтеся панеллю ВкладенняВключіть PDF-вкладення та вкладення інших форматів під час пошуку за певними словами або фразами.

Користувачі системи Windows® можуть здійснювати пошук документів Microsoft® Office (із розширеннями .doc, .xls і .ppt), креслень програми AutoCAD (із розширеннями .dwg і .dwf), HTML-файлів і файлів формату Rich Text Format (.rtf).

Користувачі системи macOS можуть здійснювати пошук документів Microsoft® Word (.doc), а також файлів HTML і .rtf. Результати пошуку вкладень з’являться у списку «Результати» під назвою і значком вкладення. Пошукові системи ігнорують вкладення інших форматів.

Примітка.

Для активації пошуку файлів Microsoft® і AutoCAD потрібно встановити відповідні фільтри IFilter. Зазвичай ці фільтри встановлюються разом з основними програмами, але їх також можна завантажити з вебсайтів виробників.

 1. Щоб перейти на панель «Вкладення», відкрийте меню-гамбургер і виберіть опцію Перегляд > Показати / приховати > Бокові панелі > Вкладення.

 2. На панелі Вкладення виберіть пункт Пошук у вкладених файлах.

 3. У вікні пошуку введіть слово або фразу, яку потрібно знайти, і натисніть Пошук у вкладеннях.

 1. Посібник користувача Acrobat
 2. Знайомство з Acrobat
  1. Доступ до Acrobat з настільних ПК, мобільних пристроїв і веббраузерів
  2. Що нового в Acrobat
  3. Комбінації клавіш
  4. Вимоги до системи
 3. Робоче середовище
  1. Основи роботи з робочим середовищем
  2. Відкривання й перегляд PDF-файлів
   1. Відкриття PDF-файлів
   2. Навігація по PDF-сторінках
   3. Перегляд параметрів PDF
   4. Налаштовування представлень PDF-файлів
   5. Увімкнути попередній перегляд PDF-файлів
   6. Відображати PDF у вебоглядачі
  3. Робота з обліковими записами вебсховищ
   1. Доступ до файлів із Box
   2. Доступ до файлів із Dropbox
   3. Доступ до файлів з OneDrive
   4. Доступ до файлів із SharePoint
   5. Доступ до файлів із Google Drive
  4. Acrobat і macOS
  5. Сповіщення Acrobat
  6. Сітки, направляючі та вимірювання у документах PDF
  7. Текст азійськими мовами, кирилицею та текст із напрямком письма справа наліво в документах PDF
 4. Створення PDF-файлів
  1. Огляд створення PDF-файлів
  2. Створення PDF-документів в Acrobat
  3. Створення PDF-документів в PDFMaker
  4. Використання принтера Adobe PDF
  5. Конвертування вебсторінок у PDF
  6. Створення PDF-файлів за допомогою Acrobat Distiller
  7. Параметри перетворення Adobe PDF
  8. Шрифти PDF-документів
 5. Редагування PDF-файлів
  1. Редагування тексту в PDF-файлах
  2. Редагування зображень і об’єктів у PDF-файлах
  3. Повертання, переміщення, видалення й змінення нумерації сторінок PDF
  4. Редагування сканованих PDF-файлів
  5. Удосконалення фотографій документа, які було знято за допомогою камери мобільного пристрою
  6. Оптимізація PDF-файлів
  7. Властивості PDF-документів і метадані
  8. Посилання та вкладені файли в документах PDF
  9. Шари PDF
  10. Мініатюри сторінок і закладки в PDF
  11. Майстер дій (Acrobat Pro)
  12. Перетворення PDF-файлів на вебсторінки
  13. Налаштування PDF-файлів для презентації
  14. PDF-статті
  15. Геопросторові PDF-файли
  16. Застосування дій і сценаріїв до PDF
  17. Змінити установлений за замовчуванням шрифт для додавання тексту
  18. Вилучення сторінок із PDF-файлу
 6. Сканувати й розпізнати текст
  1. Сканування документів у PDF-файли
  2. Поліпшення якості зображень у документах
  3. Усунення проблем зі скануванням під час сканування за допомогою Acrobat
 7. Форми
  1. Основне про PDF-форми
  2. Створення форми з нуля в програмі Acrobat
  3. Створення та розповсюдження PDF-форм
  4. Заповнення PDF-форм
  5. Властивості полів PDF-форм
  6. Заповнення й підписування PDF-форм
  7. Налаштування кнопок дій у PDF-формах
  8. Публікація інтерактивних вебформ PDF
  9. Основне про поля PDF-форм
  10. Поля зі штрих-кодом у PDF
  11. Збирання даних PDF-форм і керування ними
  12. Про інспектор форм
  13. Довідка щодо PDF-форм
  14. Надсилання PDF-форм одержувачам електронною поштою або через внутрішній сервер
 8. Об’єднання файлів
  1. Об’єднання кількох фалів в один PDF-файл
  2. Повертання, переміщення, видалення й змінення нумерації сторінок PDF
  3. Додавання верхніх і нижніх колонтитулів і нумерації Bates до PDF-файлів
  4. Кадрування PDF-сторінок
  5. Додавання водяних знаків до PDF-файлів
  6. Додавання фону до PDF-файлів
  7. Робота з файлами-компонентами у PDF-портфоліо
  8. Публікування PDF-портфоліо та надання доступу до них
  9. Огляд PDF-портфоліо
  10. Створення та індивідуальне налаштування портфоліо PDF
 9. Надання доступу, рецензування й коментування
  1. Надання спільного доступу й відстеження PDF-файлів онлайн
  2. Позначення тексту зі змінами
  3. Підготовка до рецензування PDF-файлу
  4. Запуск рецензування PDF-файлу
  5. Розміщення файлів для спільного рецензування на сайтах SharePoint або Office 365
  6. Участь у рецензуванні PDF-файлу
  7. Додавання коментарів до PDF-файлів
  8. Додавання штампа в PDF-файл
  9. Процеси затвердження
  10. Робота з коментарями | перегляд, відповідь, друк
  11. Імпорт та експорт коментарів
  12. Відстеження PDF-рецензій і керування ними
 10. Збереження та експорт PDF-файлів
  1. Збереження PDF-файлів
  2. Перетворення PDF-файлу на документ Word
  3. Перетворення PDF-файлу на JPG-файл
  4. Перетворення PDF-файлів на файли інших форматів або експорт у такі формати
  5. Параметри формату файлу для експорту PDF
  6. Повторне використання PDF-вмісту
 11. Захист
  1. Налаштування розширеного захисту PDF-файлів
  2. Захист PDF-файлів паролями
  3. Керування цифровими посвідченнями
  4. Захист PDF-документів сертифікатами
  5. Відкриття захищених PDF-файлів
  6. Видалення конфіденційного вмісту з PDF-файлів
  7. Налаштування стратегій захисту для PDF-документів
  8. Вибір методу захисту для PDF-файлів
  9. Попередження про захист під час відкриття документа PDF
  10. Захист PDF-файлів за допомогою Adobe Experience Manager
  11. Функція захищеного перегляду для PDF
  12. Огляд захисту в Acrobat і PDF
  13. Сценарії JavaScript у PDF-документах як загроза безпеці
  14. Вкладення як загроза безпеці
  15. Дозволи або заборона відкривання інтернет-посилань у PDF-документах
 12. Електронні підписи
  1. Підписування PDF-документів
  2. Знімок підпису на мобільному пристрої та його використання
  3. Надсилання документів для електронного підписання
  4. Про підписи сертифікатів
  5. Підписи на основі сертифікатів
  6. Перевірка цифрових підписів
  7. Затверджений список довірених сертифікатів Adobe
  8. Керування надійними особами
 13. Друк
  1. Основні завдання друку PDF
  2. Друк брошур і PDF-портфоліо
  3. Додаткові параметри друку PDF-файлів
  4. Друк у PDF
  5. Друк кольорових PDF-файлів (в Acrobat Pro)
  6. Друк PDF-документів власного розміру
 14. Спеціальні можливості, теги та перекомпонування
  1. Створення та перевірка спеціальних можливостей у PDF
  2. Функції спеціальних можливостей у PDF-файлах
  3. Інструмент «Порядок читання» для PDF-файлів
  4. Читання PDF-файлів із перекомпонуванням і спеціальними можливостями
  5. Редагування структури документа за допомогою панелей «Уміст» і «Теги»
  6. Створення PDF-файлів зі спеціальними можливостями
 15. Пошук та індексація
  1. Створення індексів PDF-файлів
  2. Пошук у PDF-файлах
 16. Мультимедіа та 3D-моделі
  1. Додавання аудіо, відео й інтерактивних об’єктів до PDF-файлів
  2. Додавання 3D-моделей до PDF-файлів (Acrobat Pro)
  3. Відображення 3D-моделей у PDF-файлах
  4. Взаємодія з 3D-моделями
  5. Вимірювання 3D-об’єктів у PDF-файлах
  6. Налаштування 3D-переглядів у PDF-файлах
  7. Увімкнення 3D-вмісту в PDF-файлах
  8. Додавання мультимедійного вмісту до PDF-файлів
  9. Коментування 3D-моделей у PDF-файлах
  10. Відтворення відео, аудіо та мультимедійних форматів у PDF-файлі
  11. Додавання коментарів до відео
 17. Інструменти підготовки до друку (Acrobat Pro)
  1. Огляд інструментів підготовки до друку
  2. Типографські позначки та тонкі лінії
  3. Попередній перегляд кольороподілу
  4. Обробка прозорості
  5. Перетворення кольорів і керування чорнилом
  6. Трепінг кольору
 18. Перевірка перед друком (Acrobat Pro)
  1. Файли, сумісні з PDF/X, PDF/A та PDF/E
  2. Профілі перевірки перед друком
  3. Додаткові перевірки тестування перед друком
  4. Звіти перевірки перед друком
  5. Перегляд результатів перевірки перед друком, об’єктів і ресурсів
  6. Методи виведення PDF-документів
  7. Виправлення проблемних ділянок за допомогою інструмента перевірки перед друком
  8. Автоматичний аналіз документів за допомогою крапель і дій перевірки перед друком
  9. Аналіз документів за допомогою інструмента перевірки перед друком
  10. Додаткові перевірки в інструменті перевірки перед друком
  11. Бібліотеки інструмента перевірки перед друком
  12. Змінні інструмента перевірки перед друком
 19. Керування кольором
  1. Узгодженість кольорів
  2. Параметри кольорів
  3. Документи з підтримкою керування кольором
  4. Робота з колірними профілями
  5. Розуміння керування кольорами

 Adobe

Отримуйте допомогу швидше й простіше

Новий користувач?