Про додаткові параметри друку

Якщо звичайні параметри друку не дають очікуваного результату, можливо, вам треба встановити параметри в діалоговому вікні «Додаткові параметри друку». Наприклад, якщо виведений на друк матеріал не відповідає вигляду документа на екрані, можна спробувати роздрукувати документ як зображення (лише для принтерів PostScript). Або якщо у PDF-файлі використано невбудовані шрифти, може знадобитися завантажити шрифти до принтера під час друку документа.

Решта додаткових параметрів друку в Acrobat Pro DC дає змогу додавати друкарські позначки до вашого друкованого виводу та вибирати, як обробляти колір.

Установлення додаткових параметрів друку (Acrobat Standard)

Діалогове вікно «Додаткові параметри друку» доступне для принтерів, що підтримують і не підтримують PostScript.

 1. У діалоговому вікні «Друк» клацніть параметр «Додаткові».

  Примітка.

  Щоб дізнатися більше про параметр, виділіть його. Внизу діалогового вікна з’явиться опис.

 2. Налаштуйте параметри та клацніть «».

  Примітка.

  Acrobat установлює рівень PostScript автоматично на базі виділеного принтера.

Установлення додаткових параметрів друку (Acrobat Pro DC)

Параметри друку зберігаюся, поки ви їх не зміните. Коли змінюється будь-який пункт, на вкладці «Параметри» значення «Параметр Acrobat за замовчуванням» автоматично змінюється на значення «Власний» і нові параметри зберігаються. Власні параметри також можна зберегти, використовуючи унікальне ім’я.

 1. У діалоговому вікні «Друк» клацніть параметр «Додаткові».

 2. Якщо наявний файл власних параметрів принтера з бажаними налаштуваннями, виберіть його в меню «Параметри». Або виберіть «Параметр Acrobat за замовчуванням».

  Примітка.

  Щоб дізнатися більше про параметр, виділіть його. Внизу діалогового вікна з’явиться опис.

 3. Якщо друк у звичайному режимі не забезпечує бажаних результатів, виберіть параметр «Друкувати як зображення» та виберіть значення роздільної здатності в розкривному списку.

 4. Виберіть будь-який сегмент у лівій частині діалогового вікна «Додаткові параметри друку» і встановіть параметри для комбінованого виводу або кольороподілу.

  Примітка.

  Деякі параметри в загальному діалоговому вікні «Друк» впливають на параметри в діалоговому вікні «Додаткові параметри друку». Наприклад, вибір параметра «Друкувати кольорові документи як чорно-білі» (Windows) впливає на параметри кольорів у вікні «Додаткові параметри друку».

  Примітка.

  Acrobat установлює рівень PostScript автоматично на базі виділеного принтера.

 5. Щоб записати налаштування, використовуючи унікальне ім’я, клацніть «Зберегти як», зазначте ім’я файлу та клацніть «».

 6. Клацніть «», щоб прийняти налаштування та повернутися до діалогового вікна «Друк».

Параметри PostScript

Використайте панель «Параметри PostScript» діалогового вікна «Додаткові параметри друку» для встановлення параметрів для певного принтера PostScript. У цих параметрах визначається спосіб обробки непостійних шрифтів принтера, а також, чи слід завантажувати азійські шрифти. Якщо PDF-файл містить параметри, залежні від пристрою, такі, як напівтони та функції передачі, ці параметри можна надсилати як виведення PostScript для заміни параметрів принтера за замовчуванням. Щоб застосовувати ці параметри, принтер PostScript має бути під’єднаний або має бути встановлений драйвер принтера PostScript із вибраним PPD-файлом.

Стратегія щодо шрифтів та ресурсів

Визначає, як шрифти та ресурси в документі надсилатимуться на друк, якщо цих шрифтів і ресурсів немає у принтері.

Надіслати на початку

Завантажує всі шрифти і ресурси на початку завдання друку. Шрифти і ресурси залишатимуться у принтері до завершення завдання друку. Цей параметр є найшвидшим, але забирає найбільше пам’яті принтера.

Надсилати поетапно

Завантажує шрифти та ресурси перед друком першої сторінки, на якій вони використовуються, і відкидає, коли вони вже не потрібні. Цей параметр потребує менше пам’яті принтера. Однак, якщо обробник PostScript пізніше змінює порядок сторінок у робочому процесі, завантаження шрифтів може бути неправильним, що призведе до відсутніх шрифтів. Цей параметр не працює з деякими принтерами.

Надсилати для кожної сторінки

Завантажує всі шрифти і ресурси для даної сторінки перед тим, як друкувати сторінку, а після завершення друку сторінки відкидає шрифти. Цей параметр потребує найменше пам’яті принтера.

Метод друку (Acrobat Pro DC)

Задає рівень PostScript, що генеруватиметься для сторінки. Виберіть рівень PostScript, що відповідає принтерові.

Мова (Acrobat Pro DC)

Задає рівень PostScript, що генеруватиметься для сторінки. Виберіть рівень PostScript, що відповідає принтерові.

Завантажити азіатські шрифти

Друкує документи з азіатськими шрифтами, які не встановлені на принтері чи не вбудовані в PDF-файл. Азіатські шрифти повинні бути наявними у системі, що використовується.

Створити видалення додаткових кольорів/генерація чорного (Acrobat Pro DC)

Функція генерування чорного кольору обчислює кількість чорної фарби, яка буде використовуватися для відтворення певного кольору. Функція видалення додаткових кольорів (UCR) зменшує компоненти блакитного, пурпурового та жовтого кольорів для компенсації чорної фарби, доданої генеруванням чорної фарби. Через те, що функція UCR використовує меншу кількість фарби, вона застосовується на газетному та некрейдованому типах паперу.

Створити напівтони (Acrobat Pro DC)

Дозволяє створювати вбудовані напівтони замість використання напівтонів у пристрої виводу. Інформація про напівтони керує кількістю фарби, що подається на певне місце на папері. Варіації розмірів точок та щільності створюють враження варіацій сірого кольору або напівкольору. Для зображення CMYK використовуються чотири напівтони: один на кожне чорнило, використовуване у процесі друку.

Створити функції передачі (Acrobat Pro DC)

Створює вбудовані функції передачі. Функції передачі зазвичай використовуються для компенсації збільшення точок або втрати точок, що трапляється при перенесенні зображення на плівку. Збільшення точок відбувається, коли точки, які наносяться фарбами та створюють надруковане зображення, є більшими за розміром (наприклад, в результаті розмиття на папері), ніж точки на екрані напівтонів. Втрата точок виникає під час друку точок меншого розміру. За допомогою цього параметра під час виводу файлу до нього застосовуються функції передачі.

Створити зведення (Acrobat Pro DC)

дозволяє використовувати значення зведення PDF-файлу, якщо файл вже має параметри зведення. Якщо PDF-файл не має параметрів зведення, Acrobat контролює його для друку PostScript. Значенням зведення встановлюється межа, за якою Acrobat може наближатися до кривої.

Створити об’єкти форми PS (Acrobat Pro DC)

Створює об’єкти форми PostScript для об’єктів форми XObject у PDF-файлі. Цей параметр зменшує загальний розмір завдання друку, але й може збільшити обсяг використання пам’яті принтера. Об’єкт форми XObject – це контейнер графічних об’єктів (у тому числі об’єктів шляху, текстових об’єктів та дискретизованих зображень) у PDF-файлі. Об’єкти форм XObject створюють окремий опис для складних об’єктів, які можуть з’являтися декілька разів в одному документі, наприклад фонові малюнки або логотипи компанії.

Коригування знебарвленого тла

Запобігає проблемам друку, таким як червоні прямокутники на графіці або друк сторінок у дзеркальному відображенні чи догори ногами. Такі проблеми можуть виникнути, коли Acrobat або Reader не можуть використати словники візуалізації кольорів (CRD) на деяких принтерах PostScript.

Завжди використовувати порівняння хостів (Acrobat Pro DC)

Визначає, чи завжди програма Acrobat повинна застосовувати провідний розбір за копіями для друку, не перевіряючи драйвер принтера. За замовчуванням в Acrobat розбір за копіями здійснюється принтером. За допомогою функції розбору за копіями принтером завдання друку відправляються до принтера окремо, що дозволяє йому вибрати спосіб розбору сторінок. Наприклад, якщо відправляються дві копії завдання, що складається із двох сторінок, принтер отримує два завдання по дві сторінки. Із провідним розбором за копіями вибирається спосіб розбору сторінок в Acrobat, а потім завдання відправляється до принтера. Наприклад, якщо відправляються дві копії завдання, що складається з двох сторінок, принтер отримує одне перевпорядковане завдання з чотирьох сторінок.

Друкувати як зображення

Друкує сторінки як растрові зображення. Виберіть цей параметр, якщо звичайний друк не дає бажаного результату, та вкажіть роздільну здатність. Цей параметр доступний лише для принтерів PostScript.

Завантаження азіатських шрифтів для принтера

Виберіть пункт «Завантажувати азійські шрифти» у діалоговому вікні «Додаткові параметри друку», якщо необхідно надрукувати PDF-файл із азійськими шрифтами, які не встановлені для принтера або не вбудовані у документ. Вбудовані шрифти завантажуються незалежно від вибору цього параметра. Ви можете використовувати цей параметр із принтерами PostScript Level 2 або вищого рівня. Щоб зробити азійські шрифти доступними для завантаження у принтер, треба спершу завантажити ці шрифти у комп’ютер, застосовуючи параметри «Вибіркове встановлення» або «Повне встановлення» під час встановлення Acrobat.

Якщо «Завантажувати азійські шрифти» не вибрано, PDF-файл друкується правильно лише тоді, коли відповідні шрифти встановлені у принтері. Якщо принтер має подібні шрифти, він замінить їх. Якщо у принтері немає придатних шрифтів, для тексту використовуватиметься Courier.

Якщо вибір параметра «Завантажити азіатські шрифти» не дає бажаного результату, друкуйте PDF-файл як растрове зображення. Друк документа як зображення може забрати більше часу, ніж друк із заміщенням шрифтів.

Примітка.

Деякі шрифти не можна завантажити у принтер через те, що вони растрові, або через те, що вбудовування шрифтів обмежене для даного документа. У таких випадках при друці застосовують замінний шрифт, і друкований вивід може не збігатися з виглядом на екрані.

Параметри виводу (Acrobat Pro DC)

Скористайтеся панеллю «Вивід» у діалоговому вікні «Додаткові параметри друку», щоб установити параметри виводу.

Колір

Представляє параметри сполучення та розподілу. Решта параметрів стає доступною на панелі «Вивід» залежно від параметрів, вибраних в цьому меню. Докладніші відомості про сполучені кольори та поділи кольору див. у розділі Колір друку.

Дзеркальне відображення

Параметр визначає орієнтацію сторінки на носії. Відображення зліва направо призначене для документів зі зворотним напрямком тексту, а відображення згори вниз — для зміни орієнтації по вертикалі. Цей параметр доступний лише для кольороподілів і недоступний для сполучених матеріалів.

Негатив

Цей параметр призначений для друку негатива документа. Наприклад, чорні елементи будуть надруковані білим кольором. Цей параметр доступний лише для кольороподілів і недоступний для сполучених матеріалів.

Растр

Визначення комбінацій рядків на дюйм (lpi) і точок на дюйм (dpi).

Трепінг

Параметр визначає, чи вимкнуто трепінг. Клацніть елемент «Стилі перекривання контурів», щоб керувати стилями трепінгу.

Стиль зведення прозорих областей

Зводить прозорі об’єкти відповідно до вибраного попереднього налаштування.

Імітувати накладання

Імітує ефекти наддруку плашкових фарб у сполученому виводі та перетворює плашкові кольори, щоб обробляти кольори для друку; сам документ не змінюється. Цей параметр є корисним для друкарських пристроїв, що не підтримують наддрук, і є доступним, лише якщо ви вибрали «Сполучений» в меню «Колір». Якщо ви маєте намір використовувати файл для кольороподілу на RIP (процесор растрових зображень) або для кінцевого виводу, не обирайте цей параметр.

Примітка.

Під час друку на принтері, що підтримує накладання, переконайтеся, що цей параметр не вибрано, щоб використовувалися власні можливості накладання принтера.

Використовувати максимальну роздільну здатність у файлах JPEG2000

Керує тим, як інформація послідовності роздільності, якщо вона є, використовується під час генерування PostScript. Якщо вибраний цей параметр, то використовуються дані максимальної роздільності, що містяться в зображенні. Якщо не вибраний, дані роздільності відповідають параметрам роздільності, встановленим на панелі «Обробка прозорості».

Менеджер фарб

Змінює спосіб інтерпретації фарб у відкритому PDF-документі. Див. розділ Огляд менеджера фарб.

Визначення напівтонової лініатури растру (Acrobat Pro DC)

У процесі професійного друку неперервні тони створюються за допомогою точок (які називаються растровими точками), розташованих рядками (які називаються лініатурою або лініатурним растром). Щоб рядки було не так помітно, вони друкуються під різними кутами. У меню «Растр», розташованому в частині «Вивід» діалогового вікна «Друк», відображаються рекомендовані параметри лініатури растра в кількості ліній на дюйм (lpi) і роздільна здатність у кількості точок на дюйм (dpi). Ці значення задаються на основі вибраного файлу PPD. У результаті вибору фарби в списку в полях «Лініатура» та «Кут» відображаються відповідні значення лініатури растру екрана та кута.

Якщо лініатура частоти растру екрану висока (наприклад, 150 lpi), точки розташовуються близько одна від одної, і візуалізація зображення на формі має високу якість. Низька лініатура растру екрана (від 60 lpi до 85 lpi) призводить до збільшення відстані між точками та зернистості зображення. Розмір точок також визначається лініатурою растра. Що вища лініатура растра екрана, тим менший розмір точок. Найважливіший фактор вибору лініатура растру екрана – тип друкарської форми, яка буде використовуватися під час виконання завдання друку. Дізнайтеся в постачальника послуг друку, яку максимальну лініатуру растра підтримує їхня друкарська форма, і зробіть відповідний вибір.

Лініатури растру в Acrobat
Лініатури растру

A. 65 lpi: зернистий екран для друку газет і купонів на знижки B. 85 lpi: екран середньої зернистості для друку газет C. 133 lpi: екран із зображенням високої якості для друку чотирикольорових журналів D. 177 lpi: Екран із зображенням дуже високої якості для друку річних звітів й ілюстрацій у книгах із мистецтва 

У файлах PPD для пристроїв фотовиводу з високою роздільною здатністю можна задавати найрізноманітніші екранні частоти в поєднанні з різними значеннями роздільної здатності пристроїв фотовиводу. У файлах PPD для для принтерів із низькою роздільної здатністю можна задавати лише кілька значень екранної частоти, а екрани мають велику зернистість у діапазоні від 53 lpi до 85 lpi. Однак зернисті екрани дають оптимальні результати для принтерів низької роздільної здатності. Якщо в якості кінцевого пристрою виводу використовується принтер із низькою роздільною здатністю, використання якіснішого екрана, наприклад, 100 lpi, призведе до погіршення якості зображення.

Виконайте ці кроки, щоб указати напівтонову лініатуру растру:

 1. На панелі «Вивід» діалогового вікна «Додаткові параметри друку» виконайте одну з таких дій:
  • Щоб вибрати одне з передналаштованих сполучень лініатури растра і роздільної здатності принтера, виберіть параметр з меню «Растр».

  • Щоб указати власну напівтонову лініатуру растру, у переліку друкарських фарб виберіть шаблон для персоналізації та введіть значення lpi в полі «Лініатура» й значення растрового кута в полі «Кут».

  Примітка.

  Перед створенням власних напівтонових растрів визначте зі своїм постачальником послуг друку бажані лініатури та кути. Також зважайте на те, що деякі пристрої виводу нехтують стандартними лініатурами й кутами.

Визначення емульсії та експозиції зображення (Acrobat Pro DC)

У залежності від типу друкарської форми, яка використовується, і від кількості інформації, яка передається з плівок на друкарські форми, постачальникові послуг друку може знадобитися передати негативні або позитивні плівки, емульсійна сторона яких спрямована вгору чи вниз. Емульсієюназивається фоточутливий шар на плівці або на папері. Зазвичай постачальники послуг друку в США потребують негативних плівок, а в Європі та Японії — позитивних. Дізнайтеся у свого постачальника послуг друку, якому розташуванню емульсійного шару він віддає перевагу.

Щоб дізнатися, який шар повернутий до вас, – емульсійний чи не емульсійний (який також називається основою), подивіться на кінцеву плівку під інтенсивним освітленням. Одна сторона виглядає світлішою від іншої. Тьмяніша сторона є емульсійною; а більш блискуча — це основа.

Параметри емульсії в Acrobat
Параметри емульсії

A. Позитивне зображення B. Негатив C. Негатив з емульсійною стороною вниз 

Примітка.

Параметри емульсії й експозиції зображення в діалоговому вікні «Друк» замінюють усі конфліктуючі параметри драйвера принтера. Параметри друку завжди слід задавати за допомогою діалогового вікна «Друк».

Виконайте ці кроки, щоб указати емульсію та експозицію:

 1. Виберіть «Вивід» ліворуч у діалоговому вікні «Додаткові параметри друку».

 2. Для параметра «Колір» виберіть значення «Кольороподіл».

 3. Для параметра «Дзеркальне відображення» виберіть одну з таких опцій:

  Немає

  Жодних змін в орієнтації друкованої області. Текст - зображення є придатним для читання (тобто, це «пряме зображення»), коли фоточутливий шар повернутий до вас. Це є стандартним значенням параметра.

  Горизонтально

  Забезпечує дзеркальне відображення друкованої області відносно вертикальної осі, тобто утворює «зворотне зображення».

  Вертикально

  Забезпечує дзеркальне відображення друкованої області відносно горизонтальної осі, тобто догори низом.

  Горизонтально та вертикально

  Віддзеркалює друковану область відносно горизонтальної та вертикальної вісі, тобто утворює зворотне зображення. Текст є придатним для читання, коли фоточутливий шар повернутий від вас. Зображення, друковані на плівці, часто друкуються зі значенням «Горизонтальне і вертикальне».

 4. Установіть прапорець для параметра «Негатив» для негативної плівки, зніміть цей прапорець для позитивної.

  Примітка.

  Параметр «Негатив» завжди доступний, якщо вибрати в меню «Колір» пункт «Кольороподіл In-RIP».

Включення позначок та обрізання крайок (Acrobat Pro DC)

Ви можете встановити друкарські позначки на сторінці, щоб вказати межі полів документа, підтримуваних Adobe PDF, такі як рамка відсікання та область обрізання крайок. Ці позначки насправді не додаються до вмісту сторінки, проте вони включаються до виводу PostScript.

Параметри на панелі «Позначки та випуск за обріз» недоступні за таких обставин:

 • PDF-файл містить друкарські позначки, додані іншою функцією Acrobat, інструментом «Додати позначки принтера».

 • Області кадрування, випуску за обріз і обрізання мають той самий розмір. Область кадрування визначається в діалоговому вікні «Область кадрування» (виберіть команди меню «Інструменти» > «Підготовка до друку» > «Установити поля сторінок»). Якщо ілюстрація містить випуск за обріз, переконайтеся, що область кадрування достатньо велика, щоб розмістити область випуску за обріз та інші позначки принтера.

Позначки принтера в Acrobat
Позначки принтера

A. Позначки обрізання B. Реєстраційні мітки C. Інформація про сторінку D. Колірні шкали E. Мітки випуску за обріз 
 1. Виберіть «Позначки та випуск за обріз» ліворуч у діалоговому вікні «Додаткові параметри друку».

 2. Виберіть бажані друкарські позначки. Позначки з’являються у попередньому перегляді ліворуч у діалоговому вікні «Додаткові параметри друку».

Параметри «Позначки та випуск за обріз»

Усі позначки

Створює всі позначки принтера одразу.

Стиль

Визначає вигляд позначок. Ви можете вибрати позначки InDesign за замовчуванням або позначки з іншої програми за переліком.

Товщина лінії

Визначає товщину лінії для обрізання, випуск за обріз і реєстраційні мітки.

Позначки обрізання

Ставить позначку в кожному куті області обрізання, щоб позначити межі області обрізання PDF-файлу.

Мітки випуску за обріз

Ставить позначку в кожному куті області обрізання крайок, щоб позначити межі поля обрізання крайок PDF-файлу. Поле обрізання крайок визначає додаткову площу, що відображатиметься поза межами визначеного розміру сторінки.

Реєстраційні мітки

Ставить позначки поза межами області кадрування для вирівнювання різних кольороподілів у кольоровому документі.

Колірні шкали

Додає маленькі кольорові квадратики для кожного тріадного кольору або кольору градацій сірого. Плашкові кольори, перетворені на тріадні кольори, представлені тріадними кольорами. Ваш постачальник послуг застосовує ці позначки для регулювання густини фарб у друкарській машині.

Інформація про сторінку

Ставить відомості про сторінку поза площею кадрування сторінки. Відомості про сторінку включають назву файлу, номер сторінки, поточну дату й час, назву кольороподілу.

Параметри керування кольором (Acrobat Pro DC)

Для встановлення параметрів кольору друку користуйтеся панеллю «Керування кольором» діалогового вікна «Додаткові параметри друку». Докладніші відомості про колір друку див. у розділі Колір друку.

Обробка кольорів

Цей параметр визначає, чи потрібно використовувати функції керування кольором і спосіб їх виконання – на рівні програми або пристрою.

Керування кольором Acrobat

Дає змогу вибрати ICC-профіль, який описує цільовий пристрій виводу.

Керування кольором принтера

Посилає дані про кольори документа разом із профілем документа безпосередньо на принтер , щоб принтер перетворив документ у кольоровий простір принтера. Точні результати перетворення кольорів для різних принтерів можуть бути різними.

Як у вихідному файлі (без керування кольором)

Усі дані керування кольором скидаються, а кольори пристрою надсилаються до принтера.

Колірний профіль

Визначає профіль, що використовується для обробки кольорів під час друку.

Кольори друку

відображає кольори друку, які базуються на параметрах панелі «Вивід» діалогового вікна «Додаткові параметри друку».

Обробляти сірі кольори з використанням лише K-простору

Виберіть цей параметр, щоб забезпечити друк будь-яких зображень у градаціях сірого, а також графічних об’єктів схеми RGB, у яких R, G і B мають однакові значення, із використанням лише чорного кольору (K), коли ввімкнено керування кольором і визначено профіль CMYK для друку на принтері PostScript

Залишити чорне

Параметр визначає, що кольори CMYK, які базуються лише на K-просторі, зберігаються виключно як кольори K-простору в перетвореннях CMYK на CMYK, що можуть відбуватися, коли ввімкнено керування кольором і визначено профіль CMYK для друку за допомогою принтера PostScript.

Зберегти основні кольори CMYK

Параметр визначає, що кольори, які базуються лише на первинних кольорах (лише C, лише M, лише Y або лише K), зберігаються в перетвореннях CMYK на CMYK, які можуть відбуватися, коли ввімкнено керування кольором і визначено профіль CMYK для друку за допомогою принтера PostScript.

Застосувати параметри перегляду кольороподілу

Імітується простір друку, заданий пристроєм, визначеним у меню «Профіль імітації» діалогового вікна «Перегляд кольороподілу». (Виберіть команди меню «Інструменти» > «Підготовка до друку» > «Перегляд кольороподілу».) Цей параметр дає змогу імітувати на одному пристрої вигляд документа, виведеного на іншому пристрої.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності