Використовуйте галерею розмиття для швидкого створення різних ефектів фотографічного розмиття за допомогою інтуїтивних елементів керування на зображенні.

Кожний інструмент розмиття має інтуїтивні елементи керування на зображенні для застосування ефекту розмиття та керування ним. Після завершення коригування розмиття використовуйте елементи керування боке, щоб стилізувати загальний ефект розмиття. Під час роботи з ефектами галереї розмиття у вікні програми Photoshop відображається попередній перегляд у реальному часі та повному розмірі.

Виберіть «Фільтр» > «Галерея розмиття» та виберіть бажаний ефект.

Про інші ефекти розмиття дивіться в статті·Коригування різкості та розмиття зображення.

Примітка.

Для розмиття при малій глибині різкості (розмиття поля, розмиття ірисової діафрагми та розмиття з нахилом і зсувом) натисніть клавішу M, щоб переглянути застосовану до зображення маску розмиття. Чорні області не розмито, а світліші області вказують на ступені розмиття, застосовані до зображення.

Розмиття поля

Використовуйте ефект «Розмиття поля» для створення градієнта розмиття, визначаючи кілька точок розмиття з різним рівнем розмиття. Додайте до зображення кілька точок і визначте рівень розмиття для кожної з них.

Кінцевий результат складається з ефектів розмиття всіх точок на зображенні. Для застосування розмиття в кутах можна навіть додати точку за межами зображення.

 1. Виберіть «Фільтр» > «Галерея розмиття» > «Розмиття поля».

  На зображенні буде розміщено точку розмиття поля. Клацніть зображення, щоб додати інші точки розмиття.

 2. Виділіть точку, клацнувши її, і виконайте одну з таких дій:

  • Перетягніть маркер розмиття, щоб збільшити або зменшити ефект розмиття. Для визначення значення розмиття можна також використати панель «Інструменти розмиття».
  • Перетягніть точку в інше місце.
  • Натисніть кнопку «Видалити», щоб вилучити її.
  Точки розмиття поля у Photoshop
  Точки розмиття поля

  A. Невибрана точка розмиття B. Вибрана точка розмиття 

Розмиття ірисової діафрагми

Використовуйте ефект «Розмиття ірисової діафрагми» для моделювання на зображенні ефекту мінімальної глибини різкості незалежно від використаної камери або об’єктива. Ви також можете визначити кілька точок фокусування – ефект, якого неможливо досягнути за допомогою традиційних технологій камери.

 1. Виберіть«Фільтр» > «Галерея розмиття» > «Розмиття ірисової діаграми».

  На зображенні буде розміщено точку розмиття діафрагми за промовчанням. Клацніть зображення, щоб додати інші точки розмиття.

  Розмиття ірисової діафрагми у Photoshop
  A. Різка область B. Область переходу до розмиття C. Область розмиття 
 2. Перетягніть маркери, щоб визначити інші області.

 3. Перетягніть маркер розмиття, щоб збільшити або зменшити ефект розмиття. Для визначення значення розмиття можна також використати панель «Інструменти розмиття».

Нахил і зсув

Використовуйте параметр «Нахил і зсув» для моделювання зображення, знятого за допомогою об’єктива з нахилом і зсувом. Цей спеціальний ефект розмиття визначає область різкості, яка розмивається по краях. Ефект «Нахил і зсув» можна використовувати для імітації фотографії мініатюрних предметів.

 1. Виберіть Фільтр > Галерея розмиття > Нахил і зсув

  На зображенні буде розміщено точку розмиття ефекту «Нахил і зсув» за промовчанням. Клацніть зображення, щоб додати інші точки розмиття.

  Точка розмиття з нахилом і зсувом у Photoshop
  A. Різка область B. Область переходу до розмиття C. Область розмиття 
 2. Перетягніть маркер розмиття, щоб збільшити або зменшити ефект розмиття. Для визначення значення розмиття можна також використати панель «Інструменти розмиття».

 3. Щоб визначити інші області, виконайте такі дії:

  • Перемістіть лінії, перетягнувши їх.
  • Перетягніть маркери та поверніть.

Розмиття контуру

Використовуючи ефекти «Розмиття контуру», можна створити розмиття руху вздовж контурів. Також можна контролювати форму та ступінь розмиття. Photoshop автоматично об’єднує ефекти розмиття різних контурів, застосовані до зображення.

Приклад розмиття контуру у Photoshop
Приклад розмиття контуру

Виконайте наведені нижче кроки.

 1. Виберіть Фільтр > Галерея розмиття > Розмиття контуру.
 2. На панелі інструментів розмиття в розділі «Розмиття контуру» вкажіть, чи потрібно застосувати «Звичайне розмиття» чи розмиття типу «Синхронізація за задньою шторкою». Розмиття типу Синхронізація за задньою шторкою створює ефект спалаху, що спрацьовує в кінці експозиції.
 1. Для виконання кроків 4–8 цієї процедури використовуйте елементи керування на зображенні.
 2. Укажіть такі параметри:

Швидкість.

Налаштуйте повзунок «Швидкість» для визначення ступеня розмиття контурів, який потрібно застосувати до зображення. Параметр «Швидкість» застосовується до всіх розмитих контурів на зображенні.

Конус.

Виберіть значення конусу за допомогою повзунка. За вищого значення конусу розмиття поступово зникатиме.

 1. Якщо необхідно, скасуйте «Розмиття по центру». Цей параметр слід скасувати, якщо ви хочете застосувати більш спрямоване розмиття в русі.

  Функція «Розмиття по центру» допомагає створювати стабільне розмиття, відцентровуючи фігуру розмиття за будь-яким пікселем.
 1. На вкладці «Ефекти розмиття в русі» вкажіть перелічені нижче параметри.

Імпульси спалаху.

Установіть кількість експозицій віртуальних імпульсів спалаху.

Потужність спалаху.

Визначте, скільки розмиття відображатиметься між експозиціями імпульсів спалаху. Потужність спалаху контролює баланс між загальним освітленням і світлом імпульсів віртуального спалаху.

Якщо для параметра «Потужність спалаху» вказати значення 0%, ефект спалаху не відображатиметься; буде показано лише неперервне розмиття. З іншого боку, якщо для параметра «Потужність спалаху» встановити значення 100%, імпульси спалаху відтворюватимуться з повною потужністю, але між ними не відображатиметься неперервне розмиття. За середніх значень параметра «Потужність спалаху» відображається поєднання окремих імпульсів спалаху та неперервного розмиття.

 1. За потреби налаштуйте ступінь розмиття на кінцевих точках.
 2. За бажанням налаштуйте напрямні фігури розмиття. Щоб переглянути напрямні, виберіть «Редагувати фігури розмиття».
 3. На панелі параметрів інструментів розмиття натисніть·OK, щоб застосувати ефект розмиття контуру.

Надання фотографіям більш динамічного вигляду за допомогою розмиття контуру у Photoshop

Надання фотографіям більш динамічного вигляду за допомогою розмиття контуру у Photoshop
Використання розмиття контуру у Photoshop для надання фотографіям більш динамічного вигляду
photo
Greg Benz

Поради щодо роботи з елементами керування на зображенні

Ви можете створювати розмиття контуру за допомогою зручних елементів керування на зображенні.

Використовуючи ці елементи керування, ви спочатку створюєте контур для розмиття (синя лінія). Потім для контуру можна визначити криву, створивши нові точки кривої на контурі. Визначивши контур, можна визначити напрямні фігури розмиття (червоні лінії).

Визначення контуру для розмиття у Photoshop
Визначення контуру для розмиття.

A. Точка початку контуру B. Точка кривої, створена під час визначення контуру C. Кінцева точка контуру з колом керування ступенем розмиття 


Визначення напрямних фігури розмиття у Photoshop
Визначення напрямних фігури розмиття (зверніть увагу на червоні стрілочки).

A. Напрямні фігури розмиття 

Операції з контурами розмиття та напрямними фігури розмиття

 • Клацніть кінцеву точку, щоб вибрати її.
 • Двічі клацніть кінцеву точку, щоб переглянути червоні напрямні фігури розмиття. Або на панелі «Інструменти розмиття» виберіть «Редагувати фігури розмиття», щоб відобразити напрямні.
 • Перетягніть кінцеві точки, щоб подовжити контур розмиття.
 • Клацніть кінцеву точку, утримуючи клавішу Cmd/Ctrl, щоб зменшити її напрямну фігури розмиття до нуля.
 • Наведіть вказівник миші на вибрану кінцеву точку, щоб відобразити коло керування ступенем розмиття.
 • Клацніть точку кривої на контурі розмиття, утримуючи клавішу Opt/Alt, щоб перетворити її на кутову точку. Клацніть кутову точку, утримуючи клавішу Opt/Alt, щоб знову перетворити її на точку кривої.
 • Утримуючи клавішу Shift, перетягніть червону фігуру розмиття, щоб перемістити всі фігури розмиття для контуру одночасно.
 • Використовуйте комбінацію Cmd/Ctrl + перетягування для переміщення розмиття контуру.
 • Використовуйте комбінацію Opt/Alt + Cmd/Ctrl + перетягування для створення дубліката розмиття контуру.
 • Щоб видалити розмиття контуру, виділіть кінцеву точку й натисніть клавішу Delete.

Розмиття з обертанням

Використовуючи ефект «Розмиття з обертанням», ви можете обертати й розмивати зображення навколо однієї або кількох точок. Розмиття з обертанням – радіальне розмиття, яке вимірюється в градусах. Photoshop дає змогу працювати з центральними точками, ступенем, фігурою розмиття та іншими параметрами, переглядаючи ці зміни в режимі реального часу.

Розмиття з обертанням у Photoshop
Розмиття з обертанням у дії

A. Вихідне зображення B. Розмиття з обертанням (кут розмиття: 15°; потужність спалаху: 50%; імпульси спалаху: 2; тривалість імпульсів спалаху: 10°) C. Розмиття з обертанням (кут розмиття: 60°; потужність спалаху: 100%; імпульси спалаху: 4; тривалість імпульсів спалаху: 10°) 

Виконайте такі дії:

 1. Виберіть Фільтр > Галерея розмиття > Розмиття з обертанням.
 2. На панелі «Інструменти розмиття» в розділі «Розмиття з обертанням» виберіть елемент керування «Кут розмиття», щоб керувати ступенем розмиття. Ви можете вказати значення кута (0–360°) або налаштувати повзунок. Або можна налаштувати ступінь розмиття за допомогою елементів керування на зображенні.
Змінення ступеня розмиття у Photoshop
Змінення ступеня розмиття за допомогою елементів керування на зображенні.

 1. На панелі «Ефекти розмиття» на вкладці «Ефекти розмиття в русі» виберіть такі параметри:

Імпульси спалаху.

Установіть кількість експозицій віртуальних імпульсів спалаху.

Потужність спалаху.

Визначте, скільки розмиття відображатиметься між експозиціями імпульсів спалаху. Потужність спалаху контролює баланс між загальним освітленням і світлом імпульсів віртуального спалаху.

Якщо для параметра «Потужність спалаху» вказати значення 0%, ефект спалаху не відображатиметься; буде показано лише неперервне розмиття. З іншого боку, якщо для параметра «Потужність спалаху» встановити значення 100%, імпульси спалаху відтворюватимуться з повною потужністю, але між ними не відображатиметься неперервне розмиття. За середніх значень параметра «Потужність спалаху» відображається поєднання окремих імпульсів спалаху та неперервного розмиття.

Тривалість імпульсу спалаху.

Дає змогу вказати в градусах тривалість експозиції імпульсу спалаху.Тривалість імпульсу спалаху контролює довжину розмиття для кожної експозиції спалаху відносно кутової відстані вздовж кола.

 1. На панелі параметрів інструментів розмиття натисніть·OK, щоб застосувати ефект розмиття з обертанням.

Примітка.

Ви можете вимкнути попередній перегляд в інструменті розмиття на панелі «Параметри».

Примітка.

Програма Photoshop автоматично створює ефект розмиття з багатьма обертаннями, визначений для зображення.

Поради щодо роботи з елементами керування на зображенні

Для ефекту Розмиття з обертанням доступні елементи керування на зображенні, показані на малюнку нижче.

Елементи керування на зображенні для розмиття з обертанням у Photoshop
Елементи керування на зображенні для ефекту розмиття з обертанням.

A. Точка обертання B. Кільце розмиття C. Маркери розтушовки D. Маркери еліпса 
 • Щоб додати нове розмиття з обертанням, клацніть потрібне місце на зображенні.
 • Щоб створити дублікат розмиття з обертанням, використовуйте таку комбінацію клавіш:
  (Windows) Alt + Ctrl + перетягування
  (Mac) Opt + Cmd + перетягування
 • Щоб рівномірно змінити розміри еліпса, перетягніть його краї.
 • Щоб видалити розмиття з обертанням, виділіть його та натисніть клавішу Delete.
 • Щоб перемістити точку обертання від центра, використовуйте таку комбінацію клавіш:
  (Windows) Alt + перетягування
  (Mac) Opt + перетягування

  Під час роботи з об’єктами, які розглядаються під кутом, варто змінити положення точки обертання.
 • Утримуйте клавішу Н, щоб тимчасово приховати елементи керування на зображенні.

Ефекти розмиття

Загальний вигляд зображення можна покращити, контролюючи його розфокусовані або розмиті частини. Укажіть параметри боке, щоб забезпечити загальний відмінний ефект.

На панелі «Ефекти розмиття» вкажіть значення для таких параметрів:

Незначне боке.

Робить розфокусовані або розмиті області на зображенні яскравішими.

Колір боке.

Додає яскравіший колір до освітлених, але не вибілених областей.

Діапазон світла.

Визначає діапазон відтінків, на який впливають параметри.

Відновлення шуму в розмитих областях

Іноді після застосування ефекту з галереї розмиття можна помітити, що розмита область зображення виглядає синтетичною або неприродною. Шум і зернистість у розмитій області зображення можна відновити, щоб надати їй більш реалістичного вигляду.

Відновлення зернистості/шуму у Photoshop
Відновлення зернистості/шуму для надання розмитим областям більш реалістичного вигляду

Після досягнення первинного ефекту за допомогою елементів керування розмиттям виконайте такі дії, щоб відновити шум:

 1. На панелі «Ефекти» розмиття у верхньому правому куті вкладки «Шум» перевірте, чи встановлено відповідний прапорець. Ви можете зняти цей прапорець будь-якої миті, щоб скасувати шум, який раніше додали до розмитої області зображення.
 2. Виберіть тип шуму, який потрібно застосувати до розмитої області:

  «Рівномірний»: такий самий тип шуму, що додається через опцію «Фільтр» > «Шум» > «Додати шум» > «Рівномірний».
  «За Гаусом»: такий самий тип шуму, що додається через опцію «Фільтр» > «Шум» > «Додати шум» > «За Гаусом».
  «Зернистість»: такий самий тип шуму, що додається через опцію «Додати зернистість» у Camera Raw.

 3. Укажіть такі параметри:

  Кількість: зіставляє кількість шуму із шумом на нерозмитій області зображення. Налаштуйте значення повзунка в діапазоні 0–100%.
  Розмір:(лише для зернистого шуму) контролює розмір часток шуму
  Грубість:(лише для зернистого шуму) контролює рівномірність зерна. Для більш рівномірного розподілу зернистості перетягніть повзунок ліворуч (менше 50%). Для менш рівномірного розподілу зернистості перетягніть повзунок праворуч (більше 50%).
  Колір: градуйований повзунок контролює ступінь забарвлення шуму. Щоб зробити шум монохромним, подібно до ефекту опції «Монохромність» у діалоговому вікні «Додавання шуму» («Фільтр» > «Шум» > «Додати шум»), перетягніть повзунок на значення 0%. 
  Підсвічування: покращує зіставлення освітлення та тіней, зменшує шум у підсвічених областях зображення. Налаштуйте значення повзунка в діапазоні 0–100%.

Примітка.

Коли ви вказуєте параметри типу шуму, програма Photoshop запам’ятовує їх, і ви зможете переключатися з одного типу шуму на інший. Наприклад, із зернистого шуму на шум за Гаусом і назад.

Ефекти розмиття в галереї розмиття тепер підтримують смарт-об’єкти, а також їх можна застосовувати як неруйнівні смарт-фільтри. Ця функція також підтримує відеошари смарт-об’єктів. Щоб застосувати ефект галереї розмиття як смарт-фільтр, виконайте перелічені нижче дії.

 1. На панелі «Шари» виберіть шар смарт-об’єкта.

 2. Виберіть «Фільтр» > «Галерея розмиття», а тоді виберіть відповідний ефект.

Детальну інформацію про смарт-фільтри дивіться в статті Застосування смарт-фільтрів.

Див. також

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності