Динамічна графіка дозволяє швидко і без помилок створити декілька версій зображення, призначених для друкування або для веб-проектів. Наприклад, на основі певного шаблону дизайну можна створити 100 різних варіантів веб-банера, що міститимуть різну текстову та графічну інформацію.

Для створення графіки за допомогою шаблонів та наборів даних дотримуйтесь такої загальної схеми:

Створіть базовий графічний документ, що використовуватиметься як шаблон.

Використовуйте шари, щоб відокремити елементи, які потрібно змінити в графічному наповненні.

Визначте змінні в графічному наповненні.

Змінні визначають частини зображення, що підлягають зміні. (див. Визначення змінних).

Створіть або імпортуйте набори даних.

Набори даних можна створити безпосередньо у шаблонах або імпортувати їх з текстового файлу (див. Визначення набору даних та Створення наборів даних у зовнішніх файлах).

Попередньо перегляньте документ із кожним набором даних.

Щоб побачити як виглядатимуть остаточні версії зображень, їх можна попередньо переглянути перед експортом (див. Перегляд та застосування набору даних).

Створіть графічні документи, експортувавши файли з даними.

Файли можна експортувати у форматі програми Photoshop (PSD) (див. Створення графічних файлів із застосуванням наборів даних).

Різні версії зображення за допомогою змінних у Photoshop
Створення різних версій зображення за допомогою змінних

A. Шаблон вихідного файлу B. Користувач визначає шари як змінні. C. Можна створити різні версії зображення, кожна з яких буде мати різні набори даних для змінних. 

Визначення змінних

Змінні використовують для того, щоб визначити які елементи шаблону підлягають зміні. Можна визначати три типи змінних. Змінні видимості використовують для того, щоб показати або приховати вміст шару. Змінні заміщення пікселів використовують для заміни пікселів у шарі пікселями з іншого зображення. Змінні заміщення тексту використовують для заміни тексту у текстовому шарі.

Примітка.

Програма GoLive розпізнає текстові змінні та змінні видимості, але не розпізнає змінні заміщення пікселів.

Визначення змінних у Photoshop
Дві версії зображення, створені на основі одного шаблону

A. Змінна видимості B. Змінна заміщення пікселів C. Змінна заміщення тексту 

Для фонового шару призначити змінні неможливо.

 1. Виконайте команду «Зображення» > «Змінні» > «Визначити».
 2. З випадного меню «Шар» виберіть шар, що містить дані, які потрібно визначити як змінну.

 3. Виділіть один або кілька типів змінних:

  Видимість

  Показує або приховує вміст шару або групи шарів.

  Заміна пікселів

  Замінює пікселі шару пікселями з іншого зображення.

  Заміна тексту

  Замінює текст у текстовому шарі.

 4. Виконайте одну з таких дій:
  • Виберіть пункт «Ім'я» та введіть ім'я для змінної. Імена змінних повинні починатися з літери, знака підкреслення чи двокрапки, та не повинні містити пробіли чи спеціальні символи (за винятком крапок, дефісів, знаків підкреслення та двокрапок).

  • Виберіть наявну змінну з випадного меню «Ім'я», щоб призначити її шару. Шари, яким призначено одну й ту саму змінну, показані поруч із меню «Ім'я» разом зі значком посилання.

 5. Для змінних заміщення пікселів слід встановити такі параметри.
  • Виберіть метод масштабування, що буде застосовано при заміні зображення: «Припасовування» – виконується масштабування зображення таким чином, щоб його розмір не виходив за межі обмежувальної рамки (при цьому деякі частини рамки можуть залишатися вільними), «Заливка» – виконується масштабування зображення таким чином, щоб воно заповнювало обмежувальну рамку (при цьому частини зображення можуть виходити за обмежувальну рамку), «Як є» – масштабування зображення не виконується, «Узгодити» – застосовується непропорційне масштабування зображення таким чином, щоб його розміри повністю співпадали з розмірами обмежувальної рамки.

  • За допомогою піктограми вирівнювання  можна визначити спосіб вирівнювання під час розміщення зображення в рамці розміру. (В разі вибору параметру «Узгодити» цей параметр недоступний).

  • Щоб обрізати частини зображення, що виходять за межі обмежувальної рамки, слід вибрати параметр «Обрізати за рамкою розміру». Цей параметр можна застосовувати лише в разі вибору методів «Заповнити» або «Як є». (В разі вибору параметру «Узгодити» цей параметр недоступний).

 6. Щоб призначити змінні для іншого шару, виберіть цей шар у випадному меню «Шари». Поруч із іменем шару, який містить змінні, з'являється зірочка. Для переходів між шарами можна використовувати навігаційні стрілки.
 7. Натисніть кнопку «OK».

Перейменування змінної

 1. Виконайте команду «Зображення» > «Змінні» > «Визначити».
 2. У випадному меню «Шари» виберіть шар, що містить змінну.
 3. Щоб перейменувати змінну, введіть ім'я у текстовому полі «Ім'я». Імена змінних мають починатися з літери, знака підкреслення чи двокрапки, та не повинні містити пробіли чи спеціальні символи (за винятком крапок, дефісів, знаків підкреслення та двокрапок).
 4. Щоб видалити змінну, слід зняти позначку біля неї.

Визначення набору даних

Набір даних – це набір змінних та пов'язаних із ними даних. Набір даних необхідно визначати для кожної новоствореної версії графічного файлу.

 1. Виконайте одну з таких дій:
  • Виберіть в меню «Зображення» > «Змінні» > «Набори даних».

  • Якщо діалогове вікно «Змінні» відкрите, виберіть набори даних у випадному меню вгорі діалогового вікна, або натисніть кнопку «Далі».

  Примітка.

  Перед тим, як вносити зміни до набору даних, необхідно визначити принаймні одну змінну.

 2. Натисніть кнопку «Новий набір даних» .
 3. Виберіть змінну з випадного меню «Ім'я» або зі списку, що знаходиться внизу діалогового вікна.
 4. Редагування змінних:
  • У разі змінних типу «Видимість»  виберіть значення «Видимий», якщо потрібно показати вміст шару, або «Невидимий», якщо цей вміст потрібно приховати.

  • Змінні типу «Заміна пікселів» – натисніть кнопку «Вибрати файл» та виберіть графічний файл для заміни. Щоб залишити шар у поточному стані, перед застосуванням набору даних слід натиснути кнопку «Не заміняти».

  Примітка.

  Команда, виконана кнопкою «Не заміняти», не відновлює файл до вихідного стану, якщо перед цим було здійснено іншу заміну.

  • Змінні типу «Заміна тексту» – уведіть текстовий рядок у текстове поле «Значення».
 5. При створенні нових версій графічного файлу для кожної нової версії слід призначити додатковий набір даних.

Згодом набір даних можна буде змінити, перейменовувати чи видалити, для чого потрібно вибрати його у випадному меню «Набір даних» та змінити параметри цього набору. Для переходів між наборами даних можна використовувати навігаційні стрілки. Щоб видалити набір даних, натисніть значок «Видалити».

Перегляд і застосування набору даних

Набори даних можна застосувати до основного графічного файлу, не змінюючи при цьому самі змінні та набори даних. Це дає змогу змінювати вигляд документів формату PSD відповідно до значень набору даних, які вони містять. Існує можливість попереднього перегляду для того, щоб подивитися як виглядатимуть версії графічних файлів із кожним з наборів даних.

Примітка.

Застосування набору даних призводить до того, що вихідний документ перезаписується новим.

 1. Виберіть в меню «Зображення» > «Застосувати набори даних». Виділіть набір даних зі списку та подивіться у вікні документа як виглядатиме зображення. Щоб застосувати набір даних, слід натиснути кнопку «Застосувати». Якщо попередній перегляд показує, що бажаного результату не досягнуто, слід натиснути кнопку «Скасувати», при цьому файл не буде змінено.

  Можна застосувати набори даних та переглянути результат застосування на сторінці «Набір даних» діалогового вікна «Змінні».

Створення графічних файлів за допомогою наборів даних

Після призначення змінних та одного чи більше набору даних, зображення із значеннями цих наборів даних можна вивести у пакетному режимі. Файли можна вивести у форматі PSD.

 1. Виконайте команду «Файл» > «Експорт» > «Набори даних як файли».
 2. Введіть базове ім’я для всіх створених файлів. В разі потреби можна створити власну схему найменування файлів.
 3. Щоб вибрати розташування для збереження файлів, натисніть кнопку Вибрати теку.
 4. Виберіть набори даних для експорту.
 5. Натисніть кнопку «OK».

Створення наборів даних у зовнішніх файлах

Щоб швидко створити значну кількість наборів даних, можна створити зовнішній текстовий файл, що міститиме всю інформацію про змінні, та завантажити цей файл у PSD-документ, що містить змінні. В цьому методі слід увести необхідні дані в текстовий файл або електронну таблицю Microsoft Excel та експортувати його у файл із комою у якості розділювача (формат CSV) або у файл зі знаком табуляції у якості розділювача.

Зовнішній файл має такий синтаксис (причому кожен рядок в цьому файлі, що починається зі «Змінна» або «Значення», є закінченим рядком):

VariableName1<sep>VariableName2<sep> <sep>VariableNameN <nl> 
Value1-1<sep>Value2-1<sep><sep>ValueN-1<nl> 
Value1-2<sep>Value2-2<sep><sep>ValueN-2<nl> 
Value1-M<sep>Value2-M<sep><sep>ValueN-M<nl>

Всі імена змінних перелічені в першому рядку, в порядку їх розташування у наступних рядках. Кожен наступний рядок позначає один набір даних зі значеннями для кожної відповідної змінної.

Примітка.

Щоб створити групу текстових рядків у одному рядку тексту набору даних, потрібно взяти текст у подвійні лапки та вставити примусовий розрив рядка у файлі, розділеному комами або символами табуляції, у місце, де потрібно зробити розрив.  

Синтаксичні елементи у зовнішніх текстових файлах

<sep>

Як у файлі з комою у якості розділювача (формат CSV), так і у файлі зі знаком табуляції у якості розділювача, розділяє усі назви змінних або значень між собою.

<nl>

Символ нового рядка, що закінчує кожен набір даних, може бути символ переведення рядка, повернення каретки, або обидва одночасно.

«true» і «false»

Допустимі значення змінної видимості.

Пробіли

Під час синтаксичного аналізу файлу пробіли навколо розділювачів буде видалено. Між словами у рядку значень (наприклад, «two of a kind») пробіли буде збережено, а на початку та наприкінці рядка пробіли можна зберегти, якщо взяти їх у лапки (наприклад, «one kind»).

Лапки

Можуть входити у склад значення, якщо їх взято ще в одні лапки (наприклад, «B» буде використовуватися у наборі даних як значення «B»).

Якщо у склад змінної входять послідовності символів <sep> чи <nl>, то все значення необхідно взяти у лапки.

Усі змінні, визначені в документі PSD, мають бути визначені в текстовому файлі. Якщо кількість змінних у текстовому файлі не відповідає кількості змінних у документі, виводиться повідомлення про помилку.

Приклад набору даних:

При використанні шаблону для квітів, що містить змінні для тюльпана та соняшника, можна створити такий текстовий файл:

{contents of FlowerShow.txt} 
Variable 1, Variable 2, Variable 3 
true, TULIP, c:\My Documents\tulip.jpg 
false, SUNFLOWER, c:\My Documents\sunflower.jpg 
false, CALLA LILY, c:\My Documents\calla.jpg 
true, VIOLET, c:\My Documents\violet.jpg

Примітка.

Якщо текстовий файл знаходиться у тій самій папці, що й файл зображення, можна вказувати відносний шлях до файлу зображення. Скажімо, остання частина в цьому прикладі може виглядати таким чином: true, VIOLET, violet.jpg.

Імпорт набору даних

 1. Виконайте одну з таких дій:
  • Виберіть у меню «Файл» > «Імпорт» > «Змінні дані об'єкта».

  • Виберіть у меню «Зображення» > «Змінні» > «Набори даних» та натисніть кнопку «Імпортувати».

 2. Вкажіть шлях до файлу, який потрібно імпортувати.
 3. Налаштуйте параметри імпорту.

  Використовувати перший стовпець для назв наборів даних

  В якості назв наборів даних використовується вміст першого стовпчика текстового файлу (значення першої змінної у списку). Інакше, набори даних іменуються таким чином: «Набір даних 1, Набір даних 2 і т.д.»

  Замінити наявні набори даних

  Усі поточні набори даних перед імпортом буде видалено.

 4. Вкажіть кодування текстового файлу або залиште значення «Автоматично».
 5. Натисніть кнопку «OK».