Примітка.

Якщо у відповідному діалоговому вікні чи підменю не відображається підтримуваний формат файлу, можливо, знадобиться завантажити зовнішній модуль формату.

Вибір формату файлу

Формати графічних файлів відрізняються способом представлення даних зображення (у вигляді пікселів чи векторів), методом стиснення та функціями програми Photoshop, які вони підтримують. Щоб зберегти всі можливості Photoshop (шари, ефекти, маски, і т. ін.), збережіть копію зображення у форматі Photoshop (PSD).

Подібно до більшості файлів інших форматів, розмір файлу формату PSD не може перевищувати 2 ГБ. Файли, більші 2 ГБ, зберігайте у форматі великих документів (PSB), Photoshop Raw (тільки сполучене зображення), TIFF (до 4 ГБ) або у форматі DICOM.

Стандартна бітова глибина для зображень становить 8 бітів на канал. Щоб отримати більший динамічний діапазон для 16- або 32-бітних зображень, потрібно використовувати такі формати:

Формати 16-бітових зображень (потрібна команда «Зберегти як»)

Photoshop, формат великого документа (PSB), Cineon, DICOM, IFF, JPEG, JPEG 2000, Photoshop PDF, Photoshop Raw, PNG, переносне бітове зображення і TIFF.

Примітка.

Команда «Записати для Web і пристроїв» автоматично перетворює 16-бітні зображення на 8-бітні.

Формати 32-бітових зображень (потрібна команда «Зберегти як»)

Photoshop, формат великих документів (PSB), OpenEXR, Portable Bitmap, Radiance і TIFF.

Про стиснення файлів

Велика кількість форматів файлів використовує стиснення, щоб зменшити розмір файлу растрових зображень. Завдяки технологіям Без втрат файл стискається без видалення деталей зображення чи інформації про кольори; технології із втратами відкидають деталі. Зазвичай використовуються такі технології стиснення:

RLE (Run Length Encoding)

Стиснення без втрат; підтримується деякими з широко уживаних форматів файлів Windows.

LZW (Lemple-Zif-Welch)

Стиснення без втрат; підтримується форматами файлів TIFF, PDF, GIF та мовою PostScript. Найкраще підходить для зображень із великими областями одного кольору.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Стиснення із втратами; підтримується форматами файлів JPEG, TIFF, PDF та мовою PostScript. Рекомендується для зображень із неперервними тонами, таких, як фотографії. JPEG використовує стиснення із втратами. Виберіть параметр в меню «Якість» та протягніть спливаючий повзунок «Якість», щоб ввести значення від 0 до 12 в текстовому полі «Якість» та уточнити якість зображення. Використовуйте стиснення із найвищою якістю для отримання найкращих результатів під час друку. Файли JPEG можуть друкуватись тільки на принтерах PostScript 2-го рівня (чи більш нових) та не розділяються на окремі форми.

CCITT

Низка технологій стиснення без втрат для чорно-білих зображень; підтримується форматами файлів PDF та мовою PostScript. (CCITT – це абревіатура від Міжнародної консультативної комісії з телеграфного та телекомного зв’язку (International Telegraph and Telekeyed Consultive Committee) у французькому написанні).

ZIP

Стиснення без втрат; підтримується форматами файлів PDF та TIFF. Подібно до стиснення LZW, ZIP-стиснення дуже ефективне для зображень з великими областями одного кольору.

Збільшення сумісності для файлів у форматах PSD і PSB

Якщо файли у форматі PSD і PSB обробляються за допомогою старіших версій програми Photoshop або програм, які не підтримують шари, до збереженого файлу можна додати згладжену версію зображення.

Примітка.

Якщо зображення зберігається у старішій версії програми Photoshop, то функції, які не підтримує ця версія, стають недоступними.

 1. Виберіть пункт меню «Редагувати» > «Параметри» > «Обробка файлів» (Windows) або «Photoshop» > «Параметри» > «Обробка файлів» (Mac OS).
 2. З меню «Максимально збільшити сумісність PSD та PSB файлів» виберіть будь-який з таких параметрів:

  Завжди

  Буде збережено як складене (зведене) зображення, так і всі шари документа.

  Запитувати

  Запитувати, чи покращувати сумісність під час збереження.

  Ніколи

  Зберігається тільки розшароване зображення.

  Примітка.

  Виберіть значення «Запитати» або «Ніколи», якщо потрібно значно зменшити розмір файлу.

Формат Photoshop (PSD)

Формат Photoshop (PSD) – це формат файлу за промовчанням, що, за винятком формату великих документів (PSB), єдиний підтримує всі функції програми Photoshop. Завдяки тісній інтеграції продуктів Adobe інші програми, наприклад Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Premiere, Adobe After Effects і Adobe GoLive, можуть безпосередньо імпортувати файли PSD та зберігати багато функцій Photoshop. Див. «Довідка» для подальшої інформації стосовно певних програм Adobe.

При збереженні PSD-файлу можна встановлювати параметр максимального збільшення сумісності файлів. При цьому зберігатиметься складене зображення із шарами, і, таким чином, файл відкриватиметься іншими програмами, у тому числі й попередніми версіями Photoshop. Зберігається також вигляд документа на випадок, якщо подальші версії Photoshop змінять поведінку деяких функцій. Включення складеного зображення інколи є необхідним для того, щоб його можна було читати в інших програмах. Завдяки цьому зображення значно швидше завантажується і його можна використовувати в інших програмах, відмінних від Photoshop, та інколи читати це зображення в інших програмах.

Зображення із 16 бітами на канал і високим діапазоном (HDR) і 32 бітами на канал можна зберегти як PSD-файли.

Формат Photoshop 2.0

(Mac OS) Цей формат можна використовувати при відкритті зображення в Photoshop 2.0 чи для експорту зображення в програму, що підтримує тільки файли Photoshop 2.0. При збереженні зображення в форматі Photoshop 2.0 воно зводиться, а інформація про шари відкидається.

Формати Photoshop DCS 1.0 і 2.0

Формат DCS (Desktop Color Separations) – це версія стандартного формату EPS, що дозволяє зберігати розподіл кольорів CMYK-зображень. Формат DCS 2.0 можна використовувати для експорту зображень із плашковими кольорами. Для друкування DCS-файлів потрібен принтер PostScript.

Формат Photoshop EPS

Формат файлів мови Encapsulated PostScript (EPS) може містити як векторну, так і растрову графіку. Він підтримується практично усіма графічними редакторами, програмами для роботи із ілюстраціями та верстки. Формат EPS використовується для передачі зображень PostScript між програмами. При відкритті EPS-файлу, що містить векторну графіку, Photoshop растерізує зображення та перетворює векторну графіку на піксельну.

Формат EPS містить колірні режими Lab, CMYK, RGB, індексовані кольори, градації сірого, двоколірний та растровий режими та не підтримує альфа-канали. Формат EPS не підтримує можливості відсічення контурів. Формат DCS (Desktop Color Separations) – це версія стандартного формату EPS, що дозволяє зберігати розподіл кольорів CMYK-зображень. Формат DCS 2.0 використовується для експорту зображень із плашковими кольорами. Для друкування EPS-файлів потрібен принтер PostScript.

Photoshop використовує формати EPS TIFF та EPS PICT, щоб відкривати зображення, збережені у форматах, що передбачають попередній перегляд, але не підтримуються програмою Photoshop (наприклад, QuarkXPress). Відкрите зображення для перегляду можна редагувати та використовувати, як і будь-який інший файл із низькою роздільністю. Перегляд EPS PICT є доступним тільки в системі Mac OS.

Примітка.

Формати EPS TIFF та EPS PICT більше відносяться до попередніх версій програми Photoshop. Поточна версія Photoshop має можливості растеризації для відкриття файлів із векторними даними.

Формат Photoshop Raw

Формат Photoshop Raw – це гнучкий формат файлу для передачі зображень між програмами та комп'ютерними платформами. Цей формат підтримує зображення систем CMYK, RGB, зображення в градаціях сірого із альфа-каналами, а також багатоканальні та Lab-зображення без альфа-каналів. Документи, що збережено в форматі Photoshop Raw, можуть мати будь-який розмір файлу та пікселів, але вони не можуть містити шари.

Формат Photoshop Raw складається з потоку байтів, що несуть інформацію про колір зображення. Кожен піксель описано в двійковому форматі, де 0 означає чорний та 255 – білий (для зображень із 16-бітовими каналами значення білого – 65535). Photoshop визначає кількість каналів, необхідну для опису зображення та додаткові канали зображення. Можна вказувати розширення файлу (Windows), тип файлу (Mac OS), створювача файлу (Mac OS) та інформацію заголовку.

В системі Mac OS тип файлу зазвичай виражається чотирьохзначним ідентифікаційним кодом; наприклад, TEXT ідентифікує файл як текстовий файл ASCII. Створювач файлу також в основному визначається чотиризначним ідентифікаційним кодом. Більшість програм системи Mac OS мають унікальний ідентифікаційний код створювача файлу, зареєстрований в групі Apple Computer Developer Services.

Параметр «Заголовок» визначає кількість байтів інформації, що з'являються в файлі перед тим, як надходить інформація власне про зображення. Це значення визначає кількість нулів, що розміщуються на початку файлу як заповнювачі. За промовчанням заголовок відсутній (розмір заголовка = 0). При відкритті файлу в форматі Raw можна зазначити заголовок. Файл також можна зберегти без заголовка, після чого використовувати програму редагування файлів типу HEdit (Windows) чи Norton Utilities (Mac OS) для заміни нулів на інформацію заголовка.

Зображення можна зберегти з точками чи без них. При збереженні файлу з точками значення кольорів (наприклад, червоний, зелений та блакитний) зберігаються послідовно. Ваш вибір залежить від вимог програми, в якій відкривається файл.

Примітка.

Формат зображень Photoshop Raw відрізняється від формату файлів Camera Raw з цифрової камери. Файл зображення Camera Raw – це формат, властивий знімкам, зробленим камерою, обов'язково «цифровий негатив» без фільтрів, налаштування балансу білого чи інших внутрішніх доробок.

Формат Digital Negative (Цифровий негатив) (DNG)

Digital Negative (DNG) – це такий формат файлів, що містить дані необробленого зображення з цифрової камери та метадані, які уточнюють значення даних. DNG, публічно доступний архівний формат необроблених знімків з камери, було розроблено для забезпечення сумісності та зниження поточного розповсюдження форматів необроблених файлів з камери. Модуль Camera Raw може зберігати необроблені дані з камери в форматі DNG. Перейдіть на сторінку www.adobe.com для отримання подальшої інформації про формат файлів Digital Negative (DNG) (шукайте за терміном «Digital Negative»). Ви знайдете повну інформацію та посилання на форум користувачів.

Формат BMP

BMP – це стандартний формат зображень системи Windows на комп’ютерах, сумісних із Windows. Формат BMP підтримує колірні режими системи RGB, індексовані та растрові зображення та зображення в градаціях сірого. Можна вказати формат Windows або OS/2 та глибину кольору 8 біт/канал. Можна вказати тип стиснення RLE для 4‑бітових та 8‑бітових зображень у форматі Windows.

Зображення формату BMP зазвичай пишуться знизу догори; однак, якщо вибрати параметр «Віддзеркалити порядок рядків», можна змінити порядок написання рядків згори донизу. Натиснувши кнопку «Додаткові режими» ви також можете вибрати альтернативний спосіб кодування. (Параметри «Віддзеркалити порядок рядків» і «Додаткові режими» є край важливими для розробників ігор та інших користувачів DirectX.)

Формат Cineon

Формат Cineon, розроблений компанією Kodak, це цифровий формат у 10 бітів на канал, що підходить для електронного набору, оброблення та покращення файлів. Використовуючи формат Cineon, можна виводити зображення назад на плівку без втрати якості зображення. Формат використовується в Системі цифрових плівок Cineon, що переводить вихідні зображення з плівки у формат Cineon та назад на плівку.

Формат DICOM

Формат DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine – Цифрові зображення та комунікації в медицині) зазвичай використовується для передачі та зберігання медичних зображень, наприклад плівок з УЗД та томограм. Файли формату DICOM містять як дані про зображення, так і заголовки, що зберігають інформацію про пацієнта та медичне зображення.

GIF

Формат файлів GIF (Graphics Interchange Format – формат обміну графіки) зазвичай використовується для відображення графіки та зображень з індексованими кольорами в документах формату HTML. GIF – це формат зі стисненням типу LZW, що створений для зменшення розміру файлів та часу електронної передачі. Формат GIF зберігає прозорість зображень із індексованими кольорами; однак він не підтримує альфа-канали.

HEIC/HEVC

Apple надає можливість зйомки фотографій HEIC і відео HEVC (H.265) на деяких мобільних пристроях з iOS 11.
Докладніше див. Використання медіафайлів HEIF або HEVC на пристроях Apple.

IFF

IFF (Interchange File Format) – це загальний формат для збереження даних, що може пов'язувати та зберігати дані багатьох типів. IFF є портативним та деякі з його розширень підтримують дані про нерухомі зображення, звук, музику, відео та текст. Формат IFF включає Maya IFF та IFF (що раніше мав назву Amiga IFF).

Формат JPEG

Формат JPEG (Joint Photographic Experts Group – об’єднана експертна група з питань фотографії) зазвичай використовується для відображення фотографій та інших зображень із неперервним тоном у документах HTML. Формат JPEG підтримує режими CMYK, RGB та режим «Градації сірого», але не підтримує прозорість. На відміну від формату GIF, формат JPEG зберігає всю інформацію про кольори в RGB-зображенні, але стискає розмір файлу шляхом вибіркового відкидання даних.

При відкритті зображення JPEG автоматично розгортається. Високий ступінь стиснення призводить до погіршення якості зображення; невелике стиснення дозволяє зберегти кращу якість. При використанні параметру якості «Максимум» отримане зображення у більшості випадків не відрізняється від оригіналу.

Формат великих документів (PSB)

Формат великих документів (PSB) підтримує документи розміром до 300 000 пікселів в будь-якому вимірі. При цьому підтримуються усі можливості програми Photoshop, як, наприклад, шари, ефекти та фільтри. (Деякі модулі фільтрів недоступні, якщо розміри документа більші за 30 000 пікселів у ширину чи висоту.)

HDR-зображення з 32 бітами на канал можна зберігати як PSB-файли.

Примітка.

Більшість інших програм і старіших версій програми Photoshop не підтримують документи з розміром файлу понад 2 ГБ.

Формат OpenEXR

Формат файлів OpenEXR (EXR) використовується в індустрії візуальних ефектів для HDR-зображень. Формат плівки відрізняється високою точністю кольорів та високим динамічним діапазоном, що підходить для використання при створенні фільмів. Формат OpenEXR, розроблений Industrial Light and Magic, підтримує декілька способів стиснення із втратами чи без втрат. Файл OpenEXR підтримує прозорість і сумісний лише із зображеннями з глибиною кольору 32 біти/канал; формат файлу зберігає такі значення, як 16 біт/канал із плаваючою комою.

PDF

Формат переносних документів (PDF) це гнучкий міжплатформовий міжпрограмний формат файлів. PDF-файли на основі моделі зображення PostScript точно відображають та зберігають шрифти, розмітки сторінок, а також векторну і растрову графіку. До того ж, PDF-файли можуть мати функції електронного пошуку та навігації по документу, такі як електронні посилання. Формат PDF підтримує зображення у 16 бітів на канал. Adobe Acrobat також має інструмент «Редагування об'єктів» для незначного редагування зображень в PDF. Докладнішу інформацію щодо роботи із зображеннями в PDF-файлах можна знайти в довідці Acrobat.

Примітка.

Інструмент «Редагування об'єктів» призначений для внесення завершальних штрихів до зображень та об'єктів. Перед тим, як зберігати документ в форматі PDF рекомендується завершити редагування зображення в Photoshop.

Photoshop розпізнає два типи файлів PDF:

Файли Photoshop PDF

При створенні файлу в діалоговому вікні «Зберегти як Adobe PDF» встановлено прапорець «Зберегти редагувальні можливості Photoshop». Файли Photoshop PDF можуть містити тільки одне зображення.

Формат Photoshop PDF підтримує усі колірні режими (за винятком багатоканального режиму) та функції, що є в стандартному форматі Photoshop. Photoshop PDF також підтримує стиснення JPEG та ZIP за винятком зображень растрового режиму, коли використовується стиснення CCITT Групи 4.

Звичайні файли PDF

При створенні файлу в діалоговому вікні «Зберегти як Adobe PDF» не встановлено прапорець «Зберегти редагувальні можливості Photoshop», або файл створено в іншій програмі, наприклад у Adobe Acrobat або Illustrator. Звичайні файли PDF можуть містити декілька сторінок і зображень.

Під час відкривання звичайного файлу PDF Photoshop растеризує векторні та текстові дані, зберігаючи растрові дані.

Файл PICT

Формат PICT використовується графічними редакторами та верстальними програмами системи Mac OS в якості проміжного формату файлів для передачі зображень між програмами. Формат PICT підтримує зображення RGB з одним альфа-каналом та зображення із індексованими кольорами, у градаціях сірого та у растровому режимі без альфа-каналів.

Примітка.

Хоча Photoshop може відкривати растрові файли у форматі PICT, він не може відкривати файли PICT програми QuickDraw або зберігати зображення у форматі PICT.

Ресурс PICT

(Mac OS) Ресурс PICT - це файл PICT, що має назву та ідентифікаційний код ресурсу. Формат Ресурс PICT підтримує зображення RGB з одним альфа-каналом та зображення із індексованими кольорами, у градаціях сірого та у растровому режимі без альфа-каналів.

Для відкриття ресурсу PICT можна використовувати команди «Імпорт» та «Відкрити». Однак, Photoshop не може зберегти файл у цьому форматі.

Формат Pixar

Формат Pixar розроблено для професійних графічних редакторів, наприклад, для програм, що передають тривимірні зображення та анімацію. Формат Pixar підтримує зображення RGB та в градаціях сірого з одним альфа-каналом.

Формат PNG

Формат PNG (Portable Network Graphics – Переносна мережева графіка), розроблений в якості непатентованої альтернативи формату GIF, використовується для стиснення без втрат та відображення зображень в Інтернеті. На відміну від формату GIF, PNG підтримує 24‑бітові зображення та створює прозоре тло без розмитих країв; однак деякі веб-браузери не підтримують зображення PNG. Формат BMP підтримує колірні режими системи RGB, індексовані та растрові зображення та зображення в градаціях сірого без альфа-каналів. PNG зберігає прозорість зображень RGB та градацій сірого.

Формат переносних растрових зображень Portable Bit Map

Формат переносних растрових зображень Portable Bit Map (PBM), також відомий як «Бібліотека переносних растрових зображень Portable Bitmap Library» та «Переносне бітове зображення Portable Binary Map, підтримує монохромні растрові зображення (1 біт на піксель). Цей формат може використовуватись для передачі даних без втрат, тому що його підтримують багато програм. Такі файли можна навіть створювати чи редагувати в простому текстовому редакторі.

Формат Portable Bit Map служить загальною мовою для великої кількості растрових фільтрів перетворення, зокрема, Portable FloatMap (PFM), Portable Graymap (PGM), Portable Pixmap (PPM) та Portable Anymap (PNM). У той час, коли формат PBM зберігає монохромні растрові зображення, PGM також може зберігати растрові зображення в градаціях сірого, а PPM – ще й кольорові растрові зображення. PNM — це сам по собі не інший формат файлу, але PNM-файл може містити файли PBM, PGM чи PPN. PFM – це формат файлів із плаваючою точкою, що може використовуватись для HDR-файлів у 32 біти на канал.

Формат Radiance

Radiance (HDR) – це формат файлів із 32 бітами на канал, що використовується для HDR-зображень. Спочатку цей формат було розроблено для системи Radiance, що є професійним інструментом для візуалізації освітлення у віртуальному середовищі. Формат файлу зберігає інформацію про кількість світла на піксель, а не тільки про кольори, що відображатимуться на екрані. Рівнів освітлення, що розпізнаються форматом Radiance, значно більше, ніж 256, що властиві форматам файлів із зображеннями у 8 бітів на канал. Файли Radiance (HDR) часто використовуються у 3D-моделюванні.

Scitex CT

Формат неперервного тону Scitex (Scitex Continuous Tone (CT)) використовується при професійній роботі із зображеннями на комп'ютерах Scitex. Щоб отримати утиліти для передачі файлів, збережених в форматі Scitex CT, в систему Scitex, зверніться до Creo. Формат Scitex CT підтримує колірні режими CMYK, RGB та градації сірого та не підтримує альфа-канали.

Зображення CMYK, збережені в форматі Scitex CT, часто мають дуже великий розмір файлів. Ці файли вводяться в комп'ютер за допомогою сканера Scitex. Зображення, збережені в форматі Scitex CT, друкуються на плівку із використанням растеризуючого пристрою Scitex, що розділяє кольори за допомогою патентованої системи напівтонування Scitex. Система утворює низку муарових візерунків та часто використовується у професійній роботі із кольором – наприклад, у оголошеннях в журналах.

TIFF

Формат файлу для зображень із тегами (TIFF, TIF) використовується для обміну файлами між програмами та комп’ютерними платформами. TIFF — це гнучкий растровий формат зображень, який підтримують майже всі програми для малювання, редагування зображень і розмітки сторінок. До того ж, практично усі настільні сканери підтримують формат TIFF. Максимальний розмір файлів документів TIFF складає 4 ГБ.

Формат TIFF підтримує зображення систем CMYK, RGB, Lab, зображення з індексованими кольорами та в градаціях сірого із альфа-каналами, а також растрові зображення без альфа-каналів. Photoshop може зберігати шари в файлі TIFF; однак при відкритті файлу в іншій програмі доступним буде тільки зведене зображення. Photoshop також зберігає примітки, прозорість та пірамідальні багаторозподільні дані в форматі TIFF.

В програмі Photoshop файли із зображенням TIFF мають бітову глибину у 8, 16 чи 32 біти на канал. HDR-зображення з високим динамічним діапазоном можна зберігати як TIFF-файли з 32 бітами на канал.

Формат WBMP

WBMP – це стандартний формат для оптимізації зображень для портативних пристроїв, таких, як мобільні телефони. Формат WBMP підтримує 1-бітовий колір, тобто, зображення WBMP містять тільки чорні та білі пікселі.