Керування шарами та групами дає змогу впорядкувати проект. Можна перейменовувати шари, позначати їх кольорами для легшого пошуку схожих шарів, а також за потреби експортувати та видаляти шари.

Перейменування шару або групи шарів

Коли ви додаєте до зображення шари чи групи шарів, корисно давати їм назви, що відповідають їх вмісту. Завдяки описовим назвам можна легко ідентифікувати шари на панелі Шари.

 1. Виконайте одну з таких дій:
  • Двічі клацніть назву шару або групи на панелі «Шари» та введіть нову назву. Натисніть Enter (Windows) або Return (Mac OS).
  • Виберіть шар/групу шарів і виконайте такі дії:
   • Виберіть Шар > Перейменувати шар або Шар > Перейменувати групу.
   • Введіть нову назву шару/групи на панелі Шари.
   • Натисніть Enter (Windows) або Return (Mac OS).

Призначення кольору шару або групі

Колірне кодування шарів або груп допомагає знаходити відповідні шари на панелі «Шари». Правою кнопкою миші клацніть шар або групу та виберіть колір.

Растеризація шарів

Ви не можете застосовувати фарбувальні інструменти або фільтри до шарів, що містять векторні дані (текстові шари, фігурні шари, векторні маски або смарт-об'єкти). Проте можна растеризувати ці шари, щоб перетворити їх вміст на пласке растрове зображення.

 1. Виділіть шари, які необхідно растеризувати, виберіть «Шар» > «Растеризувати», потім виберіть параметр із підменю:

  Текст.

  Растеризує текст на текстовому шарі. Не растеризує жодні інші векторні дані на шарі.

  Фігура.

  Растеризує шар фігури.

  Заливка вмісту.

  Растеризує заливку на фігурному шарі, залишаючи векторну маску.

  Векторна маска.

  Растеризує векторну маску на шарі, перетворюючи її на шар-маску.

  Смарт-об’єкт.

  Перетворює смарт-об’єкт на растровий шар.

  Відео.

  Растеризує поточний відеокадр, перетворюючи його на шар зображення.

  3D (лише для версії Extended).

  Растеризує поточне подання 3D-даних у плаский растровий шар.

  Шар.

  Растеризує всі векторні дані на виділених шарах.

  Усі шари.

  Растеризує всі шари, що містять векторні та згенеровані дані.

  Примітка.

  Щоб растеризувати зв'язані шари, виділіть зв'язаний шар, виберіть «Шар» > «Виділіти зв'язані шари», потім растеризуйте виділені шари.

Вилучення шару або групи

Вилучення непотрібних шарів дозволяє зменшити розмір файлу зображення.

Примітка.

Щоб швидко видалити пусті шари, виберіть пункти меню «Файл» > «Сценарії» > «Видалити всі пусті шари».

 1. Виділіть один або декілька шарів або груп у панелі «Шари».
 2. Виконайте одну з таких дій:
  • Щоб видалити з повідомленням про підтвердження, клацніть значок «Вилучити» . Або виберіть «Шари» > «Вилучити» > «Шар» або «Вилучити шар» чи «Вилучити групу» з меню панелі «Шари».
  • Щоб вилучити шар або групу без підтвердження, перетягніть їх до значка «Вилучити» , клацніть цей значок, утримуючи клавішу Alt (Windows) чи Option (Mac OS), або натисніть клавішу Delete.
  • Щоб вилучити приховані шари, виберіть «Шари» > «Видалити» > «Сховані шари».

  Примітка.

  Щоб вилучити зв'язані шари, виділіть зв'язаний шар, виберіть «Шар» > «Виділити зв'язані шари», потім вилучіть шари.

Експорт шарів

Можна експортувати всі шари або видимі шари до окремих файлів.

 1. Виберіть «Файл» > «Сценарії» > «Експорт шарів у файли».

Об’єднання шарів

Завершивши працювати над вмістом шарів, можна об'єднати їх, щоб зменшити розмір файлу зображення. Коли ви об'єднуєте шари, дані верхніх шарів замінюють будь-які дані, що їх перекривають, на нижчих шарах. Перетин усіх прозорих ділянок об'єднаних шарів залишається прозорим.

Примітка.

Не можна використовувати коригувальний шар або шар заливки в якості цільового шару для об'єднання.

Окрім об'єднання шарів, можна штампувати їх. Штампування дозволяє вам об'єднувати вміст декількох шарів на цільовому шарі, залишаючи решту шарів незмінними.

Примітка.

Записавши об'єднаний документ, ви вже не можете повернутися до роз'єднаного стану; шари об'єднуються назавжди.

Об'єднання двох шарів або груп

 1. Переконайтеся, що шари та групи, які необхідно об'єднати, є видимими.
 2. Виділіть шари та групи, які необхідно об'єднати.
 3. Виберіть «Шар» > «Об'єднати шари».

Примітка.

Можна об'єднати два суміжних шари або групи, якщо виділити верхній елемент і потім вибрати «Шар» > «Об'єднати шари». Можна об'єднувати шари, якщо вибрати «Шар» > «Виділити зв'язані шари» і потім об'єднати виділені шари. Можна об'єднати два 3D-шари, якщо вибрати «Шар» > «Об'єднати шари»; картина буде однаковою для цих двох шарів, і верхній шар успадкує 3D-властивості нижнього шару (для активації цієї функції режими перегляду повинні бути однаковими).

Об'єднання шарів у відсічній масці

 1. Сховайте будь-які шари, які не необхідно об'єднувати.
 2. Виділіть базовий шар на відсічній масці. Базовий шар має бути растровим.
 3. Виберіть «Об'єднати відсічну маску» з меню «Шари» або меню панелі «Шари».

Докладніші відомості про відсічні маски див. у Шари-маски з відсічними масками.

Об'єднання всіх видимих шарів і груп в одному зображенні

 1. Виберіть «Об’єднати видимі» з панелі «Шари» або меню панелі «Шари». Усі шари зі значком ока  об’єднуються.

  Примітка.

  Видимий шар повинен бути виділений, щоб дозволити команду «Об'єднати видимі».

Штампування декількох шарів або зв'язаних шарів

Коли ви штампуєте декілька виділених шарів або зв'язані шари, Photoshop створює новий шар, що має об'єднаний вміст.

 1. Виділіть декілька шарів.
 2. Натисніть Ctrl+Alt+E (Windows) або Command+Option+E (Mac OS).

Щоб штампувати всі видимі шари, виконайте такі дії:

 1. Ввімкніть видимість усіх шарів, які необхідно об'єднати.
 2. Натисніть Shift+Ctrl+Alt+E (Windows) або Shift+Command+Option+E (Mac OS).

  Photoshop створює новий шар, що має об'єднаний вміст.

Зведення всіх шарів

Зведення зменшує розмір файлу, об'єднуючи всі видимі шари з фоном та відкидаючи приховані шари. Будь-які прозорі ділянки, що залишаються, заповнюються білим. Записавши зведене зображення, ви вже не можете повернутися до незведеного стану; шари об'єднуються назавжди.

Примітка.

Конвертація зображення між певними колірними режимами призводить до зведення файлу. Запишіть копію вашого файлу з усіма шарами в первісному стані, якщо необхідно редагувати первісне зображення після перетворення.

 1. Переконайтеся, що всі бажані шари залишаються видимими.
 2. Виберіть «Шар» > «Виконати зведення» або виберіть «Виконати зведення» з меню панелі «Шари».