Викривлення елемента

Команда «Деформація» дозволяє вам перетягувати контрольні точки для маніпулювання формою зображень, фігур, контурів тощо. Також можна робити деформацію, користуючись фігурою у спливаючому меню «Стиль деформації» у панелі параметрів. Фігури у спливаючому меню «Стиль деформації» також є еластичними; перетягуйте їхні контрольні точки.

Використовуючи контрольні точки для деформації елемента, виберіть «Перегляд» > «Допоміжні елементи», щоб показати або сховати сітку та контрольні точки деформації.

Використання деформації у Photoshop
Використання деформації

A. Виділення фігури для деформації B. Вибір деформації зі спливаючого меню «Стиль деформації» у панелі параметрів C. Результат застосування кількох параметрів деформації 
 1. Виділіть те, що збираєтеся деформувати.
 2. Виконайте одну з таких дій:
  • Виберіть «Редагувати» > «Трансформування» > «Деформація».

  • Якщо ви вибираєте іншу команду трансформування або команду «Вільне трансформування», натисніть кнопку «Переключитися між вільним трансформуванням і режимом деформації»  на панелі параметрів.

 3. Виконайте один чи декілька кроків із наведених нижче:
  • Щоб зробити деформацію, застосовуючи певну фігуру, виберіть стиль деформації у спливаючому меню «Деформація» у панелі параметрів.

  Перетягування контрольної точки для деформації сітки у Photoshop
  Перетягування контрольної точки для деформації сітки

  • Щоб маніпулювати фігурою, перетягніть контрольні точки, сегмент розмірної рамки чи сітки або ділянку всередині сітки. Для налаштування кривої користуйтеся держаками контрольних точок. Це схоже на налаштування держаків на вигнутому сегменті векторної графіки.

  Примітка.

  Щоб скасувати останнє налаштування держака, виберіть «Правка» > «Скасувати».

  Маніпулювання формою деформації у Photoshop
  Маніпулювання формою деформації

  • Щоб змінити орієнтацію стилю деформації, який вибрано в меню «Деформація», натисніть кнопку «Змінити орієнтацію деформації»  на панелі параметрів.
  • Щоб змінити контрольну точку, клацніть квадрат шукача опорної точки  на панелі параметрів.
  • Укажіть величину деформації числовими значеннями, ввівши їх у текстові поля «Згин» (установлення згину), «X» (горизонтальна деформація) та «Y» (вертикальна деформація) на панелі параметрів. Ви не можете вводити числові значення, якщо вибрано «Жодного» або «Власний» у спливаючому меню «Стиль деформації».
 4. Виконайте одну з таких дій:
  • Натисніть Enter (Windows) або Return (Mac OS) чи натисніть кнопку «Виконати»  на панелі параметрів.

  • Щоб скасувати трансформування, натисніть Esc або натисніть кнопку «Скасувати»  на панелі параметрів.

  Примітка.

  Якщо ви робите деформацію бітового зображення (а не фігури чи контуру), зображення стає трохи менш різким кожного разу, коли ви виконуєте трансформацію, тому бажано не застосовувати кожну трансформацію окремо, а задати декілька команд перед застосуванням сукупної трансформації.

Деформація гумової сітки

Деформація гумової сітки забезпечує наочну сітку, яка дозволяє радикально деформувати окремі ділянки зображення, залишаючи решту ділянок без змін. Застосування може бути як для легкого ретушування зображення (зміна зачіски), так і для повного перетворення (зміна положення рук та ніг).

Окрім шарів із зображеннями, команду «Деформація гумової сітки» можна застосовувати до шарів-масок і векторних масок. Щоб деформувати зображення зі збереженням його цілісності, використовуйте смарт-об'єкти. (Див. «Створення смарт-об'єктів».)

 1. На панелі «Шари» виділіть шар або маску, яку потрібно трансформувати.

 2. Виберіть пункти меню «Редагувати» > «Деформація гумової сітки».

 3. У панелі параметрів налаштуйте такі параметри сітки:

  Режим

  Визначає загальну еластичність сітки.

  Примітка.

  Виберіть пункт меню «Викривлення» для дуже еластичної сітки, призначеної для деформації широких зображень або мап текстур.

  Щільність

  Визначає інтервал між точками сітки. Значення «Більше точок» збільшує точність, але потребує більшого часу обробки. Значення «Менше точок» призводить до протилежних результатів.

  Розгортання

  Розгортає або стискає зовнішній край сітки.

  Показати сітку

  Зніміть виділення, щоб показати тільки опорні точки коригування та надати більш чіткий перегляд трансформацій.

  Примітка.

  Щоб тимчасово приховати точки коригування, натисніть клавішу H.

 4. Клацніть у вікні зображення, щоб додати опорні точки до ділянок, які необхідно трансформувати та які необхідно закріпити на місці.

  Пересування опорної точки на сітці у Photoshop
  Пересування опорної точки на гумовій сітці. З'єднані між собою опорні точки зберігають цілісність суміжних ділянок.

 5. Щоб перемістити або видалити опорні точки, виконайте будь-яку з цих дій:

  • Перетягніть опорні точки, щоб деформувати сітку.

  • Щоб відобразити сітку, перекриту іншою сіткою, скористайтеся кнопками «Глибина точки» на панелі параметрів.

  • Щоб видалити вибрані опорні точки, клацніть «Видалити». Щоб видалити інші окремі опорні точки, помістіть вказівник безпосередньо на них і натисніть клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS); клацніть, коли вказівник перетвориться на значок ножиць .

  • У панелі параметрів клацніть «Видалити всі опорні точки» .

  Примітка.

  Щоб виділити кілька опорних точок, клацайте їх, утримуючи натиснутою клавішу Shift, або виберіть пункт Вибрати все з контекстного меню.

 6. Щоб виконати поворот сітки навколо точки, виберіть точку та виконайте будь-яку з таких дій:

  • Щоб виконати поворот сітки на фіксований кут, натисніть клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS) і розташуйте вказівник поблизу від опорних точок, але не на них. Коли з'явиться коло, перетягніть, щоб виконати поворот сітки.

  Примітка.

  Значення кута повороту відображається на панелі параметрів. 

  • Щоб автоматично повертати сітку на основі вибраного параметру «Режим», виберіть на панелі параметрів у меню «Поворот» пункт «Авто».
 7. Після завершення трансформації натисніть клавішу Enter або Return.

Поворот сітки навколо вибраної опорної точки у Photoshop
Натисніть клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS), щоб виконати поворот сітки навколо вибраної опорної точки.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності