Можна здійснювати різноманітні операції з текстом, щоб змінити його вигляд. Наприклад, можна деформувати текст, перетворювати текст на фігури або додавати тінь до тексту. Одним з найлегших способів створення текстових ефектів є застосування на текстовому шарі операцій з текстовими ефектами, які включені у Photoshop. Ефекти доступні у пункті «Текстові ефекти» меню панелі «Дії».

Створення тексту вздовж або всередині контуру

Можливо ввести обтікання робочого контуру текстом, створеного за допомогою інструменту «Ручка» або «Фігура». Якщо текст вводиться вздовж контуру, його напрямок співпадає з напрямком опорних точок, доданих до контуру. Літери введеного по контуру горизонтального тексту будуть розміщуватися перпендикулярно до базової лінії. Напрямок введеного по контуру вертикального тексту буде розміщуватися паралельно до базової лінії.

Також можна вводити текст в середині замкнутого контуру. У такому разі текст завжди буде горизонтальним, з розривами рядків у місцях, де він доходить до країв контуру.

Примітка.

Якщо перемістити контур або змінити його форму, текст узгоджуватиметься з новим розташуванням контуру або фігури.

Горизонтальний і вертикальний текст на незамкнутому контурі у Photoshop
Горизонтальний та вертикальний текст на незамкнутому контурі

Горизонтальний та вертикальний текст у Photoshop
Горизонтальний та вертикальний текст на замкнутому контурі, що створено за допомогою інструменту «Фігура»

Ввести текст на контурі

 1. Виконайте одну з таких дій:
  • Виберіть інструмент «Горизонтальний текст»  або «Вертикальний текст» .

  • Виберіть інструмент «Горизонтальний текст-маска»  або «Вертикальний текст-маска» .

 2. Встановіть вказівник таким чином, щоб покажчик базової лінії текстового інструменту  знаходився на контурі, та клацніть. Після цього на контурі з'явиться точка вставлення.
  Введення тексту вздовж контуру у Photoshop
  Покажчик базової лінії інструменту «Текст» (зліва) та інструмент «Текст» й покажчик базової лінії на контурі (справа)

 3. Уведіть текст. Вздовж контуру з'явиться горизонтальній текст, перпендикулярно до базової лінії. Вздовж контуру з'явиться вертикальний текст, паралельно до базової лінії.

  Примітка.

  Використовуйте параметр «Зсув від базової лінії» у панелі «Символ» для точнішого контролю над вертикальним вирівнюванням тексту на контурі. Наприклад, введіть від'ємне значення у текстовому полі «Зсуву базової лінії», щоб змістити текст вниз.

Переміщення або віддзеркалення тексту вздовж контуру

 1. Виберіть інструмент «Часткове виділення»  або інструмент «Виділення контуру» та помістіть його над текстом. Вказівник набуде вигляду символу «І» зі стрілкою .
  • Щоб перемістити текст, натисніть та перетягніть текст вздовж контуру. Слідкуйте за тим, щоб текст не виходив за рамки контуру.

  • Щоб транспонувати текст на іншу сторону контуру, натисніть та перетягніть текст вздовж нього.

Інструмент «Часткове виділення» або інструмент «Виділення контуру» у Photoshop
Використовуйте інструменти «Часткове виділення» та «Виділення контуру», щоб перемістити або віддзеркалити текст вздовж контуру.

Примітка.

Щоб перемістити текст вздовж контуру, не змінюючи напрямок тексту, застосуйте параметр «Зсув базової лінії» на панелі «Символ.» Наприклад, щоб опустити створений текст, розміщений зліва направо вздовж вершини кола, таким чином, щоб він містився всередині вершини кола, необхідно ввести від'ємне значення у текстовому полі «Зсуву базової лінії».

Введення тексту в середині замкненого контуру

 1. Виберіть інструмент «Горизонтальний текст» .
 2. Розташуйте вказівник всередині контуру.
 3. Коли інструмент «Текст» оточено пунктирними дужками , натисніть, щоб вставити текст.

Переміщення контуру разом з текстом

 1. Виберіть інструмент «Виділення контуру» або інструмент «Переміщення» , потім натисніть і перетягніть контур на нове місце. Якщо ви користуєтеся інструментом «Виділення контуру», впевніться, що вказівник не набув вигляду символу «І» зі стрілкою , адже у такому випадку переміщення тексту буде здійснюватися вздовж контуру.

Зміна форми контуру з текстом

 1. Виберіть інструмент «Часткове виділення».
 2. Натисніть на опорну точку контуру та застосуйте мітки-маніпулятори, щоб змінити його форму.

Деформація або скасування деформації тексту

Можна здійснити деформування тексту, щоб створити текстові спецефекти. Наприклад, текст може набути форми у вигляді дуги або хвилі. Вибраний стиль деформації є атрибутом текстового шару – щоб змінити форму деформації повністю можна у будь-який час змінити стиль деформації шару. Параметри деформації сприяють кращому управлінню над орієнтацією та ракурсом ефекту деформації.

Примітка.

Неможливо здійснити деформацію текстових шарів, що включають форматування «Псевдо жирного» шрифту або шарів, що містять шрифти без даних обрису (наприклад, растрові шрифти).

Текст, деформований за стилем «Риба» у Photoshop
Приклад тексту, деформованого за стилем «Риба»

Деформація тексту

 1. Виберіть текстовий шар.
 2. Виконайте одну з таких дій:
  • Виберіть інструмент «Текст» і натисніть кнопку «Деформація»  на панелі параметрів.

  • Виберіть «Текст» > «Деформувати текст».

  Примітка.

  Можна скористатися командою «Деформація», щоб деформувати текст у текстовому шарі. Виберіть «Редагувати» > «Трансформувати шлях доступу» > «Деформація».  

 3. Виберіть стиль деформації зі спливаючого меню «Стиль».
 4. Виберіть напрямок ефекту деформації — горизонтальний або вертикальний.
 5. За бажанням введіть значення для додаткових параметрів деформації:
  • Обов'язково вкажіть, яка деформація застосовується по відношенню до шару

  • Горизонтальне та вертикальне викривлення для застосування перспективи до деформації

Скасування деформації тексту

 1. Вибрати текстовий шар, до якого застосовано деформацію.
 2. Виберіть інструмент для тексту та натисніть кнопку «Деформація» у панелі параметрів, або виберіть «Шари» > «Текст» > «Деформація» > «Текст».
 3. Вибрати «Ні один» зі спливаючого меню «Стиль» і натисніть кнопку «OK».

Створення робочого контуру з тексту

Можна працювати з такими текстовими символами, як векторні фігури, шляхом перетворення їх на робочий контур. Робочий контур – це тимчасовий контур, що міститься у панелі «Контури» та визначає обриси фігури. Після створення робочого контуру з текстового шару, його можна зберегти та змінювати, як і будь-який інший контур. Не можна редагувати символи у контурі як текст; однак, вихідний текстовий шар лишається незмінним та з можливістю редагування.

 1. Виберіть текстовий шар, а тоді – «Текст» > «Створити робочий шлях».

  Примітка.

  Неможливо створити робочі контури зі шрифтів, що не включають даних обрису (наприклад, растрові шрифти).

Перетворення тексту на фігури

При перетворенні тексту на фігури, текстовий шар заміщується шаром з векторною маскою. Можна редагувати векторну маску та застосовувати стилі до шарів; однак, ви не можете редагувати символи у шарах як текст.

 1. Виберіть текстовий шар, а тоді – «Текст» > «Перетворити на фігуру».

  Примітка.

  Неможливо створити фігури зі шрифтів, що не включають даних обрису (наприклад, растрові шрифти).

Створення межі виділення тексту

Якщо ви застосовуєте інструменти «Горизонтальна текст-маска» або «Вертикальна текст-маска», тим самим Ви створюєте виділення у текстовій фігурі. Текстові виділення з'являються на активному шарі та можуть бути переміщені, скопійовані, залиті або заштриховані, як будь-яке інше виділення.

 1. Виберіть необхідний шар, на якому повинно з'явитися виділення. Для найкращого результату створіть межу виділення тексту на звичайному шарі зображення, а не на текстовому шарі. Якщо необхідно залити або заштрихувати межу виділення тексту, створіть її на новому порожньому шарі.
 2. Виберіть інструмент «Горизонтальна текст-маска»  або інструмент «Вертикальна текст-маска» .
 3. Виберіть додаткові параметри тексту та введіть текст у точці або в обмежувальній рамці.

  Коли ви почнете вводити текст, над активним шаром з’явиться червона маска. Після натискання кнопки «Виконати»  межа виділення тексту з’явиться в зображенні на активному шарі.

Додавання тіні до тексту

Додати тінь до тексту, щоб надати глибину для тексту у зображенні.

 1. На панелі «Шари» виділіть шар, що містить текст, у який необхідно додати тінь.
 2. Клацніть кнопку «Стиль шару» внизу панелі «Шари» та виберіть «Тінь» зі списку, що з'явився.
 3. Якщо можливо, розмістіть діалогове вікно «Стиль шару» таким чином, щоб Ви могли бачити шар та його тінь.
 4. Налаштуйте параметри на Ваш власний розсуд. Можна змінювати різні аспекти тіні, зокрема, спосіб, у який він поєднується з шарами нижче, її прозорість (те, наскільки нижні шари показуються крізь верхній шар), кут падіння світла та відстань від тексту до об'єкта.
 5. Якщо ви задоволені встановленою тінню, натисніть кнопку «OK».

  Примітка.

  Щоб використати ті самі налаштування тіні до іншого шару, натисніть Alt і перетягніть шар «Тіні» у панелі «Шари» до іншого шару. Коли відпустите кнопку миші, Photoshop застосує атрибути тіні до цього шару.

Вставлення зображення у текст

Можна вставити зображення у текст шляхом застосування відсічної маски до шару зображення над текстовим шаром у панелі «Шари».

 1. Відкрити файл, що містить зображення, яке необхідно вставити у текст.
 2. Виберіть у панелі інструментів інструмент «Горизонтальний текст» або інструмент «Вертикальний текст».
 3. Виберіть вкладку «Символ», щоб вивести панель «Символ» на передній план, або, якщо панель не відкрилася, виберіть пункт меню «Вікно» > «Символ».
 4. На панелі «Символ» виберіть шрифт та інші текстові атрибути для тексту. Великі, жирні,товсті літері – найкращий варіант.
 5. Натисніть на точку вставлення у вікні документу та введіть необхідний текст. Якщо ви задоволені параметрами тексту, натисніть сполучення клавіш Ctrl+Enter (Windows) або Command+Return (Mac OS).
 6. Виберіть вкладку «Шари», щоб вивести панель «Шари» на передній план, або, якщо панель не відкрилася, виберіть пункт меню «Вікно» > «Шари».
 7. (Додатково) Якщо шар зображення є шаром тла, подвійним натисканням на шар зображення у панелі «Шари» перетворіть його з шару тла на звичайний шар.

  Примітка.

  Шари тла заблоковані, і їх не можна переміщати у панелі «Шари». Необхідно перетворити шари тла на постійні шари, щоб розблокувати їх.

 8. (Додатково) У діалоговому вікні «Новий шар» можна перейменувати шар. Клацніть ОК, щоб закрити діалогове вікно та перетворити шар зображення.
 9. На панелі «Шари» перетягніть шар зображення таким чином, щоб він розмістився прямо над текстовим.
 10. Якщо вибрано шар зображення, виберіть «Шар» > «Створити відсічну маску». Зображення з’явиться всередині тексту.
 11. Виберіть інструмент «Перемістити»  та перетягніть зображення, щоб налаштувати його розташування в тексті.

  Примітка.

  Щоб перемістити текст замість зображення, виберіть текстовий шар на панелі «Шари», а потім застосуйте інструмент «Перемістити», щоб перемістити текст.