Можна встановити атрибути тексту перед введенням символів, або перевстановити їх, щоб змінити вигляд виділених символів в текстовому шарі.

Перед тим, як форматувати окремі символи, виділіть їх. Можна виділити один символ, діапазон символів або усі символи шару.

Примітка.

Щоб швидко ознайомитися з функціями Photoshop, пов’язаними з текстом, перегляньте статтю Додавання слів до зображення.

Виділення символів

 1. Щоб виділити текстовий шар, виконайте одну з таких дій:

  • Виберіть інструмент «Переміщення»  і двічі клацніть текстовий шар на полотні.
  • Виберіть інструмент «Горизонтальний текст»  або «Вертикальний текст» . Виберіть текстовий шар на панелі «Шари» або клацніть у тексті, щоб автоматично вибрати текстовий шар.
 2. Поставте курсор на тексті, потім виконайте одну з таких дій:
  • Потягніть, щоб вибрати один або більше символів.
  • Клацніть текст, а потім клацніть, утримуючи Shift, щоб виділити діапазон символів.
  • Виберіть «Виділити» > «Усе», щоб виділити всі символи в цьому шарі.
  • Двічі клацніть слово, щоб вибрати його. Тричі клацніть рядок, щоб вибрати його. Чотири рази клацніть абзац, щоб вибрати його. Клацніть п’ять разів будь-де в тексті, щоб вибрати всі символи в обмежувальній рамці.
  • Щоб використовувати клавіші зі стрілками для виділення символів, клацніть в тексті, потім, утримуючи натиснутою клавішу Shift, натисніть клавішу з правою або лівою стрілкою. Щоб використовувати клавіші для виділення слів, утримуйте натиснутими Shift+Ctrl (Windows) або Shift+Command (Mac OS) і натискайте клавіші з лівою або правою стрілками.
 3. Щоб виділити усі символи шару без установлення точки вставлення в тексті, виберіть текстовий шар з панелі «Шари», потім двічі клацніть по значку тексту.

  Примітка.

  Виділення та форматування символів в текстовому шарі переводить інструмент «Текст» у режим редагування.

Огляд панелі символів і динамічних комбінацій клавіш

Панель «Символ» містить параметри для форматування символів. Деякі параметри форматування також доступні на панелі параметрів.

Панель «Символ» може бути відображено в один із таких способів:

 • Виберіть «Вікно» > «Символ» або клацніть вкладку панелі «Символ», якщо панель видима, але не активна.

 • Виберіть інструмент «Текст» і натисніть кнопку «Панель»  на панелі параметрів.

  Щоб установити параметр на панелі «Символ», виберіть значення зі спливаючого меню справа. Для параметрів із числовими значеннями можна використовувати стрілки вгору та вниз або ж редагувати значення безпосередньо в текстовому полі. Якщо ви вводите значення безпосередньо в текстовому вікні, натисніть клавішу «Enter» або «Return» для застосування значення, Shift+Enter або Shift+Return для того, щоб застосувати та виділити щойно введене значення, або «Tab», щоб задати значення та перейти до наступного текстового вікна на панелі.

Панель символів у Photoshop
Панель «Символ»

A. Родина шрифтів B. Розмір шрифту C. Вертикальна шкала D. Установити параметр Tsume E. Трекінг F. Відхилення від базової лінії G. Мова H. Стиль шрифту I. Інтерліньяж J. Горизонтальна шкала K. Кернінг 

Примітка.

Виберіть «Відображати параметри азійського шрифту» в налаштуваннях тексту, щоб параметр «Установити Tsume» відображався на панелі «Символ».

У меню панелі «Символ» є доступ до додаткових команд та параметрів. Клацніть трикутник у верхньому правому куті панелі, щоб скористатися цим меню.

Динамічні комбінації клавіш — це комбінації клавіш на клавіатурі, що відображаються в меню панелі «Символ», лише коли ви вводите точковий текст або текст абзацу, коли текст виділено або в ньому наявний значок «І». Динамічні комбінації клавіш доступні для таких параметрів тексту, як «Псевдонапівжирний», «Псевдокурсив», «Усі великі літери», «Капітелі», «Надрядковий символ», «Підрядковий символ», «Підкреслення» та «Перекреслення».

Динамічні комбінації клавіш на панелі «Символ» у Photoshop
Динамічні комбінації клавіш з’являються на панелі «Символ» лише тоді, коли ви вводите точковий текст або текст абзацу, коли текст виділено або в ньому наявний значок «І».

Задання розміру й кольору тексту

Розмір тексту визначає, наскільки великим виглядатиме текст на зображенні.

Типовою одиницею вимірювання тексту є пункти. Один пункт PostScript дорівнює 1/72 дюйма в зображенні 72‑ppi; однак можна переключатися між визначеннями PostScript і традиційними визначеннями розміру пункту. Можна змінювати одиниці вимірювання за промовчанням в області «Одиниці та лінійки» діалогового вікна «Налаштування».

Введений текст автоматично має колір, установлений для переднього плану; однак, його можна змінити як перед, так і після введення тексту. Під час редагування існуючих текстових шарів можна змінювати колір як окремих виділених символів, так і всього шару.

Вибір розміру тексту

 1. На панелі «Символ» або панелі параметрів введіть чи виберіть нове значення для параметра «Розмір» .

  Щоб використовувати альтернативні одиниці вимірювання, введіть одиницю (дюйм, см, мм, пт, пікс або піка) після значення в полі «Розмір шрифту».

  Примітка.

  Щоб змінити одиницю вимірювання тексту, виберіть «Редагувати» > «Параметри» > «Одиниці та лінійки» (Windows) або «Photoshop» > «Параметри» > «Одиниці та лінійки» (Mac OS) і виберіть одиницю вимірювання з меню «Текст».

Визначення одиниці розміру точки

 1. Виберіть пункт меню «Редагувати» > «Параметри» > «Одиниці та Лінійки» (Windows) або «Photoshop» > «Параметри» > «Одиниці та Лінійки» (Mac OS).
 2. Для «Розмір точки/піки» виберіть значення з таких параметрів:

  PostScript (72 точки/дюйм)

  Установлює розмір одиниці, що підходить для друку на пристрої PostScript.

  Традиційний (72,27 точки/дюйм)

  Використовує 72,27 точки на дюйм, як звичайний розмір для друку.

 3. Натисніть кнопку «OK».

Зміна кольору тексту

 1. Виконайте одну з таких дій:
  • Клацніть поле вибору кольору на панелі параметрів або панелі «Символ» і виберіть колір, використовуючи палітру кольорів Adobe.
  • Використовуйте комбінації клавіш для заливки. Щоб виконати заливку кольором переднього плану, натисніть Alt+Backspace (Windows) або Option+Delete (Mac OS); щоб виконати заливку кольором заднього плану, натисніть Ctrl+Backspace (Windows) або Command+Delete (Mac OS).
  • Застосуйте накладання стилю шару на текстовий шар, щоб накласти колір, градієнт або візерунок поверх існуючого кольору. Не можна застосувати накладання стилю шару вибірково, воно вплине на всі символи текстового шару.
  • Клацніть вікно вибору кольору переднього плану та виберіть колір, використовуючи палітру кольорів Adobe. Або клацніть колір на панелі «Колір» чи панелі «Зразки». Якщо ви використовуєте цей метод, щоб змінити колір існуючого текстового шару, потрібно спочатку виділити символи на цьому шарі.

Зміна кольору окремих букв

 1. Виберіть інструмент «Горизонтальний текст» .
 2. На панелі «Шари» виділіть шар, що містить текст.
 3. У вікні документу виберіть символи, які потрібно змінити.
 4. На панелі коригувань, що знаходиться вгорі робочої області, клацніть зразок кольору.
 5. На палітрі кольорів Adobe розташуйте діапазон кольорів за допомогою трикутних повзунків на смузі спектра, а потім клацніть потрібний колір на полі кольору. Вибраний колір з’являється у верхній частині зразка кольорів у палітрі кольорів Adobe. Початковий колір залишається у нижній частині.
 6. Натисніть кнопку «OK». Новий колір замінить оригінальний колір на панелі коригувань та у виділених символах.

  Примітка.

  Ви не побачите новий колір символів, доки не знімете з них виділення або не виділите щось інше.

Способи обробки тексту на панелі «Символ»

Підкреслений або перекреслений текст

Можна розмістити лінію під горизонтальним текстом, або зліва від вертикального тексту. Також можна помістити лінію через горизонтальний або вертикальний текст. Лінія завжди має такий самий колір, що і колір тексту.

 1. Виділіть текст, який потрібно підкреслити або перекреслити.
  • Щоб підкреслити горизонтальний текст, клацніть кнопку «Підкреслити»  на панелі «Символ».
  • Щоб застосувати підкреслення зліва або справа вертикального тексту, виберіть «Підкреслити зліва» або «Підкреслити справа» з меню панелі «Символ». Можна застосувати підкреслення зліва або справа, але не з обох боків. Галочка у полі означає, що даний параметр вибрано.

  Примітка.

  Параметри «Підкреслити зліва» або «Підкреслити справа» з’являються на панелі «Символ» тільки тоді, коли вибрано шар, що містить вертикальний текст. Під час роботи з вертикальним азійським шрифтом, можна додати підкреслення на будь-якій стороні тексту.

  • Щоб додати горизонтальну лінію через горизонтальний текст або вертикальну лінію через вертикальний текст, натисніть кнопку «Перекреслити»  на панелі «Символ». Також можна вибрати пункт «Перекреслити» з меню панелі «Символ».

Застосування до літер форматування «усі великі» або «капітелі»

Можна вводити або перетворювати текст великим регістром, як усіма великими, так і капітелями. Коли ви форматуєте текст як капітелі, Photoshop автоматично використовує символи капітелей, розроблені як частина даного шрифту, якщо така можливість доступна. Якщо шрифт не містить капітелі, Photoshop створює псевдо символи капітелей.

Звичайні великі літери та капітелі у Photoshop
Звичайні великі літери (вгорі) у порівнянні з капітелями (внизу)

 1. Виділіть текст, який необхідно змінити.
 2. Виконайте одну з таких дій:
  • Натисніть кнопку «Усі великі» або «Капітелі»  на панелі «Символ».
  • Виберіть «Усі великі» або «Капітелі» у меню панелі «Символ». Галочка у полі означає, що даний параметр вибрано.

Застосування надрядкових і підрядкових символів

Надрядковий і підрядковий текст (також називається надіндекс і підіндекс) — це текст зменшеного розміру, який розташовано вище або нижче базової лінії шрифту. Якщо шрифт не містить надрядкових чи підрядкових символів, Photoshop створює псевдосимволи надіндексу та підіндексу.

 1. Виділіть текст, який необхідно змінити.
 2. Виконайте одну з таких дій:
  • Натисніть кнопку «Надіндекс»  або «Підіндекс»  на панелі «Символ».
  • Виберіть «Надіндекс» або «Підіндекс» у меню панелі «Символ». Галочка у полі означає, що даний параметр вибрано.

Стилі символів

Стиль символів включає атрибути форматування символів. Його можна застосувати до символів і одного або навіть кількох абзаців. Можна створити стилі символів і застосувати їх пізніше.

Виберіть Вікно > Стилі символів, щоб відкрити панель «Стилі символів». 

 • Щоб застосувати стиль символів, виділіть текст або текстовий шар і виберіть стиль символів.

Стилі тексту ієрархічні: внесені вручну зміни замінюють будь-які застосовані стилі символів, які, у свою чергу, замінюють застосовані стилі абзаців. Цей ієрархічний підхід дає змогу поєднувати ефективність стилів із гнучкістю для персоналізації власного проекту.

Щоб переглянути відеоогляд, див. ролик Стилі абзаців і символів у програмі Photoshop Джуліанни Кост.

 

Створення стилю символів

 1. Якщо потрібно створити новий стиль на основі форматування наявного тексту, виділіть цей текст.
 2. У меню панелі «Стилі символів» виберіть пункт «Створити стиль символів».

Примітка. Щоб створити стиль, не виділяючи спочатку текст, клацніть значок «Створити новий стиль»  у нижній частині панелі «Стилі символів». Щоб відредагувати стиль, не застосовуючи його до тексту, виділіть шар зображення, наприклад фон.

Редагування стилю символів

Щоб відредагувати наявні стилі й оновити весь пов’язаний текст у поточному документі, двічі клацніть наявні стилі. Якщо змінити формат стилю, увесь текст, до якого цей стиль застосовано, оновлюється й набуває нового формату. 

Щоб відредагувати стиль символів, виконайте такі дії:

 1. Двічі клацніть стиль на панелі «Стилі символів».
 2. Щоб визначити атрибути форматування, зліва виберіть категорію (наприклад, «Звичайні формати символів») і вкажіть атрибути, які потрібно додати до стилю.
 3. Завершивши визначення атрибутів форматування, натисніть «OK».

Визначення стилів тексту за промовчанням | Лише для Creative Cloud

Поточні стилі символів і абзацу можна зберегти як стилі тексту за промовчанням. Ці параметри за промовчанням автоматично застосовуються до нових документів Photoshop, їх також можна застосувати до наявних документів, які ще не містять стилів тексту. Детальну інформацію див. в розділі Стилі абзаців.

Щоб зберегти поточний стиль символу або абзацу як стиль тексту за промовчанням, виконайте одну з таких дій:

 • Виберіть «Текст» > «Зберегти стилі тексту за промовчанням».
 • На панелі «Стилі символів» або «Стилі абзаців» виберіть із меню панелі параметр «Зберегти стилі тексту за промовчанням».

Ось як застосувати до документа стилі символу та абзацу за промовчанням.

 1. Виконайте одну із зазначених нижче дій.

  • Виберіть «Текст» > «Завантажити стилі тексту за промовчанням».
  • На панелі «Стилі символів» або «Стилі абзаців» виберіть із меню панелі параметр «Завантажити стилі тексту за промовчанням».
 2. Якщо ви завантажуєте стилі тексту за промовчанням у документ, у якому вже визначено стиль тексту, з’явиться діалогове вікно «Імпортувати стилі абзаців». Можна вибрати, чи потрібно замінити наявний стиль тексту на стиль тексту за промовчанням.