Дублювання каналів

Можна скопіювати канал для використання в поточному зображенні або в іншому зображенні.

Наприклад, можна скористатися функцією «Дублювати канал» для створення маски каналу або створити резервну копію каналу перед його редагуванням.

Створення дублікатів каналу

Якщо створюються дублікати альфа-каналів у різних зображеннях, розміри пікселів у цих зображеннях повинні бути однаковими. Не можна створювати дублікати каналу для бітового зображення.

 1. Виберіть у панелі «Канали» канал, дублікат якого потрібно створити.
 2. Виберіть пункт «Дублювати канал» у меню панелі «Канали».
 3. Уведіть ім'я каналу-дубліката.
 4. Виконайте для параметра «Документ» одну з наступних дій.
  • Виберіть цільову теку. Доступні лише відкриті зображення, розміри пікселів яких збігаються з розміром пікселів поточного зображення. Щоб створити дублікат каналу в тому самому файлі, виберіть поточний файл каналу.

  • Виберіть команду «Створити», щоб скопіювати канал у нове зображення, створюючи багатоканальне зображення, яке містить один канал. Уведіть ім'я нового зображення.

 5. Щоб обернути виділені та масковані області в дублікатах каналів, виберіть команду «Інвертувати».

Створення дубліката каналу в зображенні

 1. Виберіть у панелі «Канали» канал, дублікат якого потрібно створити.
 2. Перетягніть цей канал на зображення кнопки «Новий канал»  внизу панелі.

Створення дубліката каналу в іншому зображенні

 1. Виберіть у панелі «Канали» канал, дублікат якого потрібно створити.
 2. Переконайтеся, що кінцеве зображення відкрите.

  Примітка.

  Розмір пікселів у кінцевому зображенні не повинен збігатися з розміром пікселів у дублікаті каналу.

 3. Виконайте одну з таких дій:
  • Перетягніть канал із панелі «Канали» у вікно кінцевого зображення. Дублікат каналу відображається внизу панелі «Канали».

  • Виберіть команду «Виділити» > «Все», а потім — команду «Виділити» > «Копіювати». Виберіть канал у кінцевому зображенні, а потім — команду «Редагувати» > «Вставити». Вставлений канал заміняє наявний.

Розділення каналів на окремі зображення

Канали можна розділювати лише у зведених зображеннях. Розділення каналів є корисним, коли інформацію про окремі канали потрібно зберегти у файлі, формат якого не підтримує каналів.

 1. Щоб розділити канали на окремі зображення, виберіть команду «Розділити канали» у меню панелі «Канали».

  Вихідний файл закривається, а окремі канали відображаються у вигляді зображень у градаціях сірого в окремих вікнах. У рядках заголовків нових вікон відображається ім'я вихідного файлу, до якого додаються назви каналів. Збереження та зміна кожного нового зображення здійснюється окремо.

Об'єднання каналів

Декілька зображень у градаціях сірого можна об'єднати у вигляді каналів єдиного зображення. Зображення, які потрібно об'єднати, повинні бути у градаціях сірого; крім того, у них повинні бути склеєні шари, розмір пікселів повинен збігатися, і зображення повинні бути відкриті. Кількість відкритих зображень у градаціях сірого визначає колірні режими, доступні під час злиття каналів. Наприклад, якщо відкрито три зображення, їх можна об'єднати в зображення RGB, якщо відкрито чотири зображення, з них може бути створене зображення CMYK.

Примітка.

Якщо здійснюється обробка файлів DCS, у яких випадково втрачені посилання (у результаті чого їх не вдається відкрити, помістити або надрукувати), відкрийте файли каналів й об'єднайте їх у зображення CMYK. Потім повторно збережіть файл у форматі DCS EPS.

 1. Відкрийте зображення у градаціях сірого, які містять канали, що підлягають об'єднанню, і активуйте одне із зображень.

  Щоб параметр «Об'єднати канали» був активним, повинно бути відкрите, принаймні, одне зображення.

 2. Виберіть у меню панелі «Канали» команду «Об'єднати канали».
 3. У якості значення параметра «Режим» виберіть колірний режим, який потрібно створити. У текстовому полі «Канали» відобразиться кількість каналів, яка відповідає режимові.
 4. У разі потреби введіть у поле число.

  Якщо введене число є несумісним із вибраним режимом, автоматично виділяється режим «Багатоканальний». У результаті створюється багатоканальне зображення з двома або більше каналами.

 5. Натисніть кнопку «OK».
 6. Переконайтеся, що для кожного каналу відкрите потрібне зображення. Якщо ви зміните свою думку щодо типу зображення, натисніть кнопку «Режим», щоб повернутися в діалогове вікно «Об'єднати канали».
 7. Якщо канали об'єднуються в багатоканальне зображення, натисніть кнопку «Далі» та виберіть решту каналів.

  Примітка.

  Усі канали багатоканального зображення є альфа-каналами або плашковими каналами.

 8. Закінчивши вибирати канали, натисніть кнопку «OK».

  Зазначені канали об'єднаються в нове зображення вказаного типу, а вихідні зображення закриваються без змін. Нове зображення відображається у вікні без заголовка.

  Примітка.

  Не можна розділяти та повторно об'єднувати (зливати) зображення за допомогою плашкових каналів. Плашковий канал буде доданий як альфа-канал.