У програмі Photoshop можна легко створити зображення в одному колірному режимі та перетворити його в інший, щоб підготувати для друку певного типу.

Перетворення зображення в інший колірний режим

Можна змінити початковий режим зображення (вихідний режим) на інший (цільовий режим). Якщо ви вибираєте для зображення інший режим кольору, ви назавжди змінюєте значення кольору зображення. Наприклад, під час перетворення зображення RGB на режим CMYK, колірні значення RGB, що виходять за межі гами CMYK (визначеної параметрами робочого простору CMYK у діалоговому вікні Параметри кольорів), коригуються в межах гами. В результаті деякі дані зображення можуть бути втрачені і не підлягатимуть відновленню, якщо перетворити зображення з режиму CMYK назад в RGB.

Перед тим, як перетворювати зображення, ми радимо зробити наступне:

 • Якомога більше необхідних змін внесіть у зображення в початковому режимі (як правило, RGB – для зображень з більшості сканерів або цифрових камер, або CMYK – для зображень з традиційних барабанних сканерів або зображень, імпортованих з системи Scitex).

 • Перед перетворенням створіть резервну копію зображення. Переконайтеся, що збережено ту копію зображення, яка містить усі шари, щоб мати можливість редагувати початкову версію зображення після перетворення.

 • Зведіть файл (злийте шари в один) перед перетворенням. Взаємодія кольорів між режимами накладання шарів змінюється при зміні режиму.

Примітка.

У більшості випадків потрібно звести файл, перш ніж конвертувати його. Проте це не обов'язково і, у певних випадках, небажано (зокрема, коли файл має векторні текстові шари).  

 1. Виберіть «Зображення» > «Режим» та потрібний режим з підменю. Режими, недоступні для активного зображення, будуть заблоковані в меню.

  Зображення вирівнюються при перетворенні у багатоканальний, бітовий режим або режим індексованого кольору, тому що у цих режимах шари не підтримуються.

Перетворення зображення у бітовий режим

Перетворення зображення у бітовий режим зменшує кількість кольорів у зображенні до двох, що набагато спрощує відомості про кольори в зображенні та зменшує розмір файлу.

Для перетворення кольорового зображення у бітовий режим, спочатку перетворіть його у режим градацій сірого. Таким чином з пікселів буде вилучено інформацію щодо тону та насиченості, а залишаться лише значення яскравості. Однак через те, що для зображення в бітовому режимі доступні лише деякі параметри редагування, оптимальним рішенням є редагування зображення в режимі градацій сірого з подальшим перетворенням його у бітовий режим.

Примітка.

Зображення в бітовому режимі містять 1 біт на канал. Перед перетворенням у бітовий режим, зображення з 16-ма та 32-ма бітами на канал слід перетворити у 8-бітовий режим градацій сірого.

 1. Виконайте одну із зазначених нижче дій.
  • Якщо зображення кольорове, виберіть «Зображення» > «Режим» > «Градації сірого». Потім виберіть «Зображення» > «Режим» > «Бітове зображення».

  • Якщо зображення – у градаціях сірого, виберіть «Зображення» > «Режим» > «Бітове зображення».

 2. У «Виводі» введіть значення роздільної здатності виводу зображення в бітовому режимі та виберіть одиниці вимірювання. Типово роздільність поточного зображення є одночасно роздільністю вводу та виводу.
 3. Виберіть один із наведених нижче методів перетворення бітового зображення у спливаючому меню «Використання»:

  50% поріг

  Перетворює пікселі зі значеннями сірого, що вище середнього рівня сірого (128), на білий, а пікселі зі значеннями сірого, що нижче цього рівня – на чорний. В результаті отримується чорно-біле представлення зображення з високим контрастом.

  Регулярне змішування

  Перетворює зображення шляхом організації рівнів сірого у геометричні конфігурації чорних та білих точок.

  Невпорядковане змішання

  Перетворює зображення шляхом застосування процесу дифузії помилок, починаючи з пікселя у правому верхньому куті зображення. Якщо значення пікселя перевищує середнє (128) значення сірого, піксель стає білим, якщо навпаки – чорним. Неминуче вноситься похибка, бо початковий піксель рідко є чисто білого або чорного кольору. Цю похибку буде перенесено на пікселі поряд, і вона пошириться по всьому зображенні, призводячи до зернистості текстури та появи вуалі.

  Напівтоновий растр

  Імітує появу напівтонових точок у конвертованому зображенні. Введіть значення у діалоговому вікні «Напівтоновий растр»:

  • У «Лініатурі» введіть значення лініатури растра та виберіть одиниці вимірювання. Значення можуть змінюватися від 1,000 до 999,999 для рядків на дюйм та від 0,400 до 400,00 для рядків на сантиметр. Можна вводити десяткові значення. Лініатура растра визначає лінування напівтонового растра у кількості рядків на дюйм (lpi). Лініатура залежить від паперової пульпи та типу відтиску, що використовуються під час друку. У газетах, як правило, використовується 85-рядкова лініатура. У журналах використовується лініатура вищої роздільної здатності, наприклад, 133‑lpi та 150‑lpi. Дізнайтесь у друкарні про належну лініатуру растру.

  • Введіть значення для кута растра в градусах від -180 до +180. Кут растра відноситься до растрової орієнтації. Нерастроване зображення та чорно-білі напівтонові растри, як правило, мають кут 45°.

  • Для параметра «Форма» виберіть бажану форму растрової точки.

  Примітка.

  Напівтоновий растр стає частиною зображення. Якщо ви друкуєте зображення на напівтоновому принтері, принтер буде застосовувати свої власні напівтонові растри, а також напівтоновий растр, що є частиною зображення. На деяких принтерах результатом буде муаровий візерунок.

  Власний візерунок

  Імітує появу власного напівтонового растра у конвертованому зображенні. Виберіть візерунок, що дозволяє варіації шару, зазвичай візерунок з різноманітних відтінків сірого.

  Щоб застосувати цей параметр, спочатку визначте візерунок, а потім виведіть на екран зображення у градаціях сірого для застосування текстури. Для покриття усього зображення візерунок повинен бути однакового розміру із зображенням. В інших випадках візерунок розбивається на сегменти. Photoshop постачається з кількома самостійно розбитими візерунками, які можна застосовувати як візерунки напівтонового растра.

  Примітка.

  Щоб підготувати чорно-білий візерунок для перетворення, спочатку перетворіть зображення у режим градацій сірого, а потім застосуйте декілька разів фільтр «Розмиття+». За допомогою цієї техніки розмиття створюються жирні лінії, що спадають від темно-сірого до білого.

  Перетворення зображення на бітовий режим у Photoshop
  Початкове зображення у градаціях сірого та метод перетворення «50% поріг»

  Метод перетворення з регулярним змішуванням у Photoshop
  Метод перетворення «Регулярне змішування» та метод перетворення «Невпорядковане змішування»

Перетворення кольорової фотографії в режим градацій сірого

 1. Відкрийте фотографію, яку слід перетворити на чорно-білу.
 2. Виберіть «Зображення» > «Режим» > «Градації сірого».
 3. Клацніть «Відмовитися». У Photoshop кольори зображення перетворюються на чорний, білий та відтінки сірого кольору.

  Примітка.

  Цей метод зменшує розмір файлу, але відомості про кольори будуть відкинуті, а близькі за значеннями кольори можуть перетворитися на однаковий тон сірого кольору. Використання чорно-білого шару коригування збільшує розмір файлу, але зберігає інформацію про кольори, даючи змогу зіставляти кольори з тонами сірого.

Перетворення зображення у бітовому режимі в режим градацій сірого

Можна перетворити зображення в бітовому режимі у режим градацій сірого, щоб можна було здійснювати редагування. Пам'ятайте, що зображення у бітовому режимі, що редагується в режимі градацій сірого, може виглядати по-іншому, якщо його перетворити назад у бітовий режим. Наприклад, припустимо, що піксель чорного кольору в бітовому режимі змінюється на відтінок сірого в режимі градацій сірого. При перетворенні зображення назад у бітовий режим, цей піксель візуалізується у білий, якщо значення сірого у ньому перевищує середнє значення сірого кольору – 128.

 1. Виберіть «Зображення» > «Режим» > «Градації сірого».
 2. Введіть значення від 1 до 16 для співвідношення розмірів.

  Співвідношення розмірів являє собою коефіцієнт зведення зображення до меншого масштабу. Наприклад, щоб зменшити зображення у градаціях сірого на 50%, введіть 2 для співвідношення розмірів. Якщо ввести число більше ніж 1, програма знаходить середнє значення багатьох пікселів у зображенні у бітовому режимі, щоб створити піксель на зображенні у градаціях сірого. Цей процес дозволяє створювати різні відтінки сірого із зображення, відсканованого на 1-бітовому сканері.

Перетворення зображення в градаціях сірого або в режимі RGB на індексований колір

Перетворення на індексований колір зменшує кількість кольорів у зображенні до максимум 256 – стандартна кількість кольорів, що підтримується форматами GIF та PNG‑8, а також багатьма мультимедійними програмами. Це перетворення зменшує файловий розмір шляхом вилучення із зображення інформації щодо кольору.

Для виконання перетворення в індексовані кольори слід почати з зображення, у якому канал має по 8 біт, і в режимі градацій сірого або RGB-режимі.

 1. Виберіть «Зображення» > «Режим» > «Індексований колір».

  Примітка.

  Усі видимі шари будуть склеєні, а приховані відкинуться.

  Для зображень у градаціях сірого перетворення здійснюється автоматично. Для зображень в режимі RGB з'являється діалогове вікно «Індексовані кольори».

 2. Виберіть «Перегляд» у діалоговому вікні «Індексовані кольори» для попереднього перегляду змін.
 3. Вкажіть параметри перетворення.

Параметри перетворення для зображень з індексованими кольорами

Під час перетворення RGB-зображень в індексовані кольори можна вказати параметри кількості перетворень у діалоговому вікні «Індексовані кольори».

Тип палітри

Кількість типів палітр, що доступні для перетворення зображення в індексований колір. Параметри вибіркової корекції, перцепційні та адаптивні параметри можна вибрати, використовуючи локальну палітру на основі кольорів поточного зображення. Доступні такі види палітр:

Точна

Створює палітру, використовуючи точні кольори, що з'являються у зображенні RGB – цей параметр доступний лише у разі, якщо зображення використовує 256 або менше кольорів. Суміш кольорів не застосовується, тому що палітра зображення містить усі кольори.

Системна (Mac OS)

Застосовує стандартну 8-бітову палітру Mac OS, яка базується на рівномірній вибірці RGB-кольорів.

Системна (Windows)

Застосовує стандартну 8-бітову палітру системи Windows, що базується на рівномірній вибірці RGB-кольорів.

Веб

Використовує 216-колірну палітру, яку веб-браузери, незалежно від платформи, використовують для показу зображень на моніторах, обмежених 256 кольорами. Ця палітра є підмножиною 8-бітової палітри в Mac OS. Застосовуйте цей параметр для уникнення псевдозмішування зображення під час перегляду на дисплеї, обмеженому 256 кольорами.

Рівномірна

Створює палітру кольорів шляхом рівномірної вибірки кольорів з колірного куба RGB. Наприклад, якщо Photoshop візьме шість еквідистантних колірних рівнів, кожний з яких складається з червоного, зеленого та синього, ця комбінація утворює рівномірну палітру з 216 кольорів (6 у кубі= 6 x 6 x 6 = 216). Загальна кількість кольорів, наявних у зображенні, відповідає найближчому точному кубові (8, 27, 64, 125, або 216), що має менше значення, ніж значення у текстовому вікні «Кольори».

Локальний (перцепційний)

Створює власну палітру шляхом надання пріоритету кольорам, до яких людське око є більш чутливим.

Локальна (вибіркова)

Створює таблицю кольорів, подібну до таблиці перцепційних кольорів, але надає перевагу широким областям кольору та збереженню веб-кольорів. За допомогою цього параметра, як правило, створюється зображення з найвищою колірною цілісністю.

Локальна (адаптивна)

Створює палітру шляхом вибірки кольорів зі спектра, що переважає у зображенні. Наприклад, RGB-зображення лише з зеленим та синім кольорами створює палітру, яка в основному складається з відтінків зеленого та синього. У багатьох зображеннях кольори зосереджені у визначених областях спектра. Для більш точного управління палітрою спочатку виберіть частину зображення, що містить кольори, які слід виділити. Photoshop виконає перетворення, що тяжітиме до цих кольорів.

Шаблон (Перцепціний)

Створює власну палітру шляхом надання пріоритету кольорам, до яких людське око є більш чутливим. Застосовує за умови наявності кількох відкритих документів; враховує усі відкриті документи.

Шаблон (Вибірковий)

Створює таблицю кольорів, подібну до таблиці перцепційних кольорів, але надає перевагу широким областям кольору та збереженню веб-кольорів. За допомогою цього параметра, як правило, створюється зображення з найвищою колірною цілісністю. Застосовує за умови наявності кількох відкритих документів; враховує усі відкриті документи.

Шаблон (Адаптивний)

Створює палітру шляхом вибірки кольорів зі спектра, що переважає у зображенні. Наприклад, RGB-зображення лише з зеленим та синім кольорами створює палітру, яка в основному складається з відтінків зеленого та синього. У багатьох зображеннях кольори зосереджені у визначених областях спектра. Для більш точного управління палітрою спочатку виберіть частину зображення, що містить кольори, які слід виділити. Photoshop виконає перетворення, що тяжітиме до цих кольорів. Застосовує за умови наявності кількох відкритих документів; враховує усі відкриті документи.

Власна

Створює власну палітру за допомогою діалогового вікна Таблиця кольорів. Відредагуйте таблицю кольорів та збережіть її для подальшого використання, або натисніть кнопку «Завантажити», щоб завантажити створену раніше таблицю кольорів. Цей параметр також відображає поточну адаптивну палітру, яку зручно використовувати для попереднього перегляду кольорів, найбільш часто використовуваних у зображенні.

Попередня

Використовує власну палітру з попереднього перетворення, спрощуючи перетворення декількох зображень за допомогою тієї самої власної палітри.

Кількість кольорів

Для вибіркової, перцепційної, рівномірної та адаптивної палітри можна зазначити точну кількість кольорів, які слід відобразити (до 256), ввівши значення у вікні «Кольори». У текстовому вікні «Кольори» можна контролювати лише процес створення таблиці індексованих кольорів. Adobe Photoshop досі працює із зображенням як із 8-бітовим, 256-колірним зображенням.

Колірне включення та прозорість

Для зазначення кольорів, які слід включити у таблицю індексованих кольорів, або зазначення прозорості зображення, виберіть з наведених нижче параметрів:

Примусова

Забезпечує параметри для примусового включення визначених кольорів у таблицю кольорів. Функція «Чорно-білий» додає чистий чорний та чистий білий у таблицю кольорів; функція «Основні кольори» додає червоний, зелений, синій, блакитний, пурпуровий, жовтий, чорний та білий; функція «Веб» додає 216 безпечних веб-кольорів; та функція «Власні» дозволяє визначити власні кольори для додавання.

Прозорість

Зазначає чи зберігати прозорі області зображення під час перетворення. Вибір цього параметра додає спеціальне індексоване введення у таблицю кольорів для прозорих кольорів. Скасування вибору цього параметра призведе до заповнення прозорих областей матовим кольором, або білим кольором, якщо не було вибрано жодного матового кольору.

Матовий.

Зазначає колір тла, що використовується для заливки згладжених країв, що прилягають до прозорих областей зображення. Якщо вибрати «Прозорість», застосовується матовий колір до області країв для поєднання країв із веб-тлом такого самого кольору. Якщо скасувати прозорість, матовий колір застосовується до прозорих областей. Якщо в активному вікні «Прозорість» навпроти матового відтінку вибрати «Немає», буде створена абсолютна прозорість, в іншому випадку усі прозорі області будуть залиті 100% білим кольором. Щоб параметри матового були доступними, зображення повинно мати прозорі області.

Розмиття

Якщо ви не використовуєте параметр «Точна» у таблиці кольорів, таблиця кольорів може не містити усіх кольорів, присутніх у зображенні. Для імітації кольорів, які відсутні в таблиці, можна застосувати псевдозмішування. Псевдозмішування змішує пікселі доступних кольорів для імітації відсутніх. Виберіть параметр псевдозмішування в меню та введіть значення відсоткового відношення для величини псевдозмішування. Високе значення величини змішує багато кольорів, проте може призвести до збільшення розміру файлу. Можна вибирати такі параметри розмиття:

Немає.

Не здійснює псевдозмішування кольорів, а замість цього застосовує колір, який є найближчим до відсутнього. Як наслідок, відбувається різкий перехід між відтінками кольору в зображенні, створюючи тим самим ефект плаката.

Дифузія

Застосовує метод дифузії помилок, що створює менш структуроване псевдозмішування, ніж параметр «Візерунок». Щоб захистити від псевдозмішування кольори в зображенні, що має входження до таблиці кольорів, виберіть «Зберігати точні кольори». Застосовується для збереження тонких ліній та тексту для веб-зображень.

Візерунок

Застосовує напівтоновий квадратний візерунок для симулювання будь-якого кольору, відсутнього в таблиці кольорів.

Шум.

Допомагає зменшити стикові візерунки вздовж країв фрагментів зображення. Виберіть цей параметр, якщо плануєте розділити зображення на фрагменти для розміщення в HTML-таблиці.