Програма Photoshop підтримує використання зовнішніх сценаріїв для автоматизації дій. В операційній системі Windows для створення сценаріїв можна використовувати мови програмування, що підтримують COM-автоматизацію, наприклад мову VB Script. В операційній системі Mac OS з цією метою можна використовувати мови, що дозволяють надсилати події Apple, наприклад, таку мову, як AppleScript. Ці мови не є міжплатформовими, проте можуть використовуватись в декількох програмних продуктах, наприклад, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator та Microsoft Office. В операційній системі Mac OS з метою автоматизації завдань у програмі Photoshop можна використовувати програму Automator з набором дій Photoshop для Apple.

Мову програмування JavaScript можна використовувати у обох операційних системах. При наявності підтримки мови JavaScript можна писати сценарії для Photoshop і застосовувати їх як у операційній системи Windows, так і у Mac OS.

Примітка.

Перегляньте документацію про створення сценаріїв, інстальовану в папці Photoshop CS5/Scripting/Documents і наведену тут. Модуль Scriptlistener міститься в папці Photoshop CS5/Scripting/Utilities, а також доступна тут.

Виконання сценарію JavaScript

  1. Виконайте команду «Файл» > «Сценарії», після чого виберіть потрібний сценарій зі списку. Список сценаріїв включає всі файли, збережені з розширеннями .js або .jsx у теці Photoshop CS5/Presets/Scripts. Щоб виконати сценарій, збережений в іншому місці, необхідно вибрати команду «Файл» > «Сценарії» > «Перегляд» та вказати місце розташування сценарію.

Налаштування автоматичного виконання сценаріїв та дій

Можна виконати налаштування таким чином, щоб подія, наприклад відкриття, збереження або експорту файлу у програмі Photoshop, запускала сценарій JavaScript або дію програми Photoshop. В програмі Photoshop передбачено декілька подій, в разі яких запускається сценарій за промовчанням. Крім того, можна створити сценарії або записати дії, які будуть запускатися будь-якими іншими подіями, котрі допускають створення сценаріїв. Докладнішу інформацію про події, для яких можна створювати сценарії, можна знайти в Посібнику з написання сценаріїв у програмі Photoshop.

  1. Виберіть команду «Файл» > «Сценарії» > «Менеджер подій сценарію».
  2. Виберіть параметр «Дозволити запускати сценарії/дії в разі події».
  3. В меню «Події» виберіть подію, яка запускатиме сценарій чи дію.
  4. Далі необхідно вибрати варіант «Сценарій» або варіант «Дія», після чого вибрати потрібний сценарій або дію, що запускатиметься в разі виникнення події.

    Програма Photoshop пропонує на вибір декілька зразків сценаріїв. Для запуску іншого сценарію слід вибрати команду «Перегляд» та вказати місце розташування сценарію. Для запуску дій слід вибрати у першому спливаючому меню набір дій, а в другому – дію з цього набору. Щоб дія відображалася в цих меню, її необхідно попередньо сформувати в панелі «Дії».

  5. Натисніть кнопку «Додати». У діалоговому вікні наведений список подій та пов'язаних із ними сценаріїв і дій.
  6. Щоб вимкнути та видалити певну подію, необхідно виділити її у списку та натиснути кнопку «Видалити». Щоб вимкнути всі події, не видаляючи їх зі списку, необхідно зняти позначку з параметру «Дозволити запускати сценарії/дії в разі події».