Установлення інтерліньяжу

Вертикальний простір між рядками тексту називається інтерліньяжем (рифмується з ковзанням). Для тексту латиницею інтерліньяж вимірюється від базової лінії одного рядка тексту до базової лінії рядка тексту, що знаходиться над ним. Базова лінія — це невидима лінія, на яку спирається більшість літер. Можна застосувати більше одного значення інтерліньяжу в одному абзаці; однак, найбільше значення інтерліньяжу в рядку визначає значення інтерліньяжу для всього цього рядка.

Примітка.

Під час роботи з горизонтальним азійським шрифтом, можна указувати спосіб вимірювання інтерліньяжу, або від базової лінії, або від вершини одного рядка до вершині другого рядка.

Установлення інтерліньяжу у Photoshop
Шрифт п'ять пунктів з інтерліньяжем 6 пунктів (зліва) та інтерліньяжем 12 пунктів (справа)

Установлення інтерліньяжу

 1. Виділіть символи, який необхідно змінити. Якщо ви не виділили ніякого тексту, нове значення інтерліньяжу застосується до наступного створеного тексту.
 2. Установіть значення інтерліньяжу у панелі «Символ».

Зміна проценту інтерліньяжу, що встановлений за промовчанням

 1. Виберіть «Вирівнювання тексту» у меню панелі «Абзац».
 2. Для автоматичного інтерліньяжу уведіть новий процент за промовчанням.

Кернінг та трекінг

Кернінг – це процес збільшення або зменшення простору між конкретними парами символів. Трекінг – це процес розширення або звуження простору між символами у виділеному тексті або в цілому текстовому блоці.

Примітка.

Значення кернінгу й трекінгу впливають на вигляд текстів японською мовою, але зазвичай ці параметри використовуються для налаштування значення Aki між символами латиниці.

Можна застосовувати кернінг автоматично, використовуючи метричний або оптичний кернінг. Метричний кернінг (також називається автоматичний кернінг) використовує кернінгові пари, що містяться в більшості шрифтів. Кернінгові пари містять інформація про простір між конкретними парами літер. Деякі з них: LA, P., To, Tr, Ta, Tu, Te, Ty, Wa, WA, We, Wo, Ya, та Yo. Метричний кернінг установлений за промовчанням, таким чином, конкретні пари автоматично змінюються, коли ви імпортуєте текст.

В деяких шрифтах використовуються стійкі специфікації кернінгових пар. Однак, якщо шрифт містить тільки мінімум кернінгових пар, або взагалі їх не містить, або якщо ви використовуєте два різних шрифти або розміри в одному або більше слові, можливо, ви захочете скористатися параметром оптичний кернінг. Оптичний кернінг налаштовує проміжки між суміжними символами на основі їхніх форм.

Параметри кернінгу та трекінгу у Photoshop
Параметри кернінгу та трекінгу

A. Оригінальний текст B. Текст з оптичним кернінгом C. Текст із кернінгом, створеним вручну, між W та a D. Текст із трекінгом E. Кумулятивний кернінг і трекінг 

Ви також можете використовувати ручний кернінг, що є ідеальним для налаштовування простору між двома літерами. Трекінг та кернінг вручну є кумулятивними, тому можна спочатку налаштувати конкретні пари літер, а потім звузити або розширити блоки тексту, при цьому відносний кернінг цих пар літер залишиться незмінним.

Коли ви клацнете, щоб розмістити точку вставлення між двома літерами, значення кернінгу з'являться в панелі «Символ». Подібним чином, якщо ви оберете слово або відрізок тексту, значення трекінгу з'являться в панелі «Символ».

Як трекінг, так і кернінг вимірюються в 1/1000 em, ця одиниця виміру є відносною до розміру конкретного тексту. В шрифті, розміром 6 пунктів, 1 em дорівнює 6-м пунктам; в шрифті, розміром 10 пунктів, 1 em дорівнює 10-м пунктам Кернінг та трекінг є строго пропорційними до розміру конкретного тексту.

Примітка.

Значення кернінгу та трекінгу впливають на текст японською мовою, але зазвичай ці параметри використовуються, щоб налаштовувати aki в латинських символах.

Налаштування кернінгу

 1. Виконайте одну з таких дій:
  • Щоб використати вбудовану кернінгову інформацію до виділених символів, виберіть значення «Метричний»·для параметра «Кернінг» в панелі «Символ».

  • Щоб автоматично налаштувати проміжки між виділеними символами на основі їхніх фігур, виберіть Оптичний для параметра «Кернінг» в панелі «Символ».

  • Щоб налаштувати кернінг вручну, установіть точку вставлення між двома символами та установіть потрібне значення для параметра «Кернінг» в панелі «Символ». (Зауважте, що якщо виділено відрізок тексту, ви не можете налаштувати кернінг вручну. Замість цього використайте трекінг).

  Примітка.

  Натисніть Alt+ліва/права стрілка (Windows) або Option+ліва/права стрілка (Mac OS), щоб зменшити або збільшити кернінг між двома символами.

  • Щоб вимкнути кернінг для виділених символів, установіть значення 0 (нуль) для параметра «Кернінг» в панелі «Символ».

Налаштування трекінгу

 1. Виберіть діапазон символів або об'єкт тексту, який необхідно налаштувати.
 2. Установіть значення трекінгу в панелі «Символ».

Відхилення від базової лінії

Використовуйте «Відхилення від базової лінії», щоб перемістити виділені символи вверх або вниз відносно базової лінії оточуючого тексту. Відхилення від базової лінії зручно використовувати під час ручного набору дробу або налаштування позиції шрифту у фотографії.

 1. Виділіть символи або текстові об'єкти, які необхідно змінити. Якщо ви не виділили будь-який текст, відхилення застосовується до нового створеного вами тексту.
 2. Установіть параметр «Відхилення від базової лінії» на панелі «Символ». Додатні значення переміщують базову лінії символу вище базової лінії решти рядка; негативні — нижче.
  Значення зсуву базової лінії у Photoshop
  Текст із різними значеннями зсуву базової лінії

Увімкнення або вимкнення дробових значень ширини символів

За замовчуванням програма використовує дробові значення ширини між символами. Це означає, що інтервали між символами різняться, а іноді використовуються лише частки цілих пікселів.

У більшості випадків дробові значення ширини символів забезпечують оптимальні інтервали з точки зору вигляду тексту й читабельності. Однак у разі тексту малого розміру (менше 20 точок), що відображається онлайн, дробові значення ширини символів можуть призводити до злиття тексту або завеликих пробілів інтервалу, що утруднює читання.

Вимикайте дробові значення ширини символів, якщо необхідно зафіксувати текстовий інтервал у цілих числах пікселів і запобігти злиттю тексту малого розміру. Параметр дробового значення ширини символів застосовується до всіх символів на текстовому шарі — ви не можете налаштувати його для вибраних символів.

 1. Виконайте одну з таких дій:
  • Щоб налаштувати текстові пробіли для всього документа в цілих числах пікселів, виберіть «Макет системи» в меню панелі «Символ».

  • Для повторного ввімкнення дробових значень ширини символів виберіть параметр «Дробові значення ширини» в меню панелі «Символ».