Дізнайтеся, як можна перенести стилі, дії, зовнішні модулі, параметри й налаштування під час оновлення до нової версії Photoshop або встановлення Photoshop на інший комп’ютер.

Стилі, параметри й дії

Стилі – це набори елементів і значень, що застосовуються до ілюстрації у Photoshop. Ви можете зберегти й завантажити стилі або замінити їх власними значеннями в будь-який час. Дії, пензлі й комбінації клавіш – це приклади стилів. У програмі Photoshop попередньо встановлено певні стилі, проте ви можете створити власні.

Параметри – це фактичні значення, наразі завантажені у Photoshop. Вони визначають поведінку різних елементів та інструментів програми, як-от поточних пензлів і всіх їхніх значень.

Дії – це серія завдань, що виконуються над окремим файлом або пакетом файлів – команд меню, параметрів панелі, дій інструментів тощо. Наприклад, дія, що може змінювати розмір зображення, застосовує до зображення будь-який ефект, а потім зберігає файл у бажаному форматі.

Перенесення стилів

Ви можете перенести набори користувацьких стилів і деякі стилі Photoshop з однієї версії програми до іншої на одному комп’ютері. Можна перенести наведені нижче стилі.

 • Дії
 • Пензлі
 • Чорний і білий (коригування)
 • Змішування каналів (коригування)
 • Діапазон кольорів
 • Зразки кольорів
 • Контури
 • Криві (коригування)
 • Довільні фігури
 • Двоколірний режим («Однофарбовий», «Двофарбовий», «Трифарбовий» або «Чотирифарбовий»)
 • Експозиція (коригування)
 • Градієнти
 • Тонування HDR (коригування)
 • Тон і насиченість (коригування)
 • Комбінації клавіш
 • Рівні (коригування)
 • Ефекти освітлення
 • Джерела світла (3D)
 • Матеріали (3D)
 • Налаштування меню
 • Візерунки
 • Параметри візуалізації (3D)
 • Чеканка (3D)
 • Вибірковий колір (коригування)
 • Стилі
 • Інструменти
 • Об’єми (3D)

Перенесення стилів під час оновлення програми Photoshop

За замовчуванням під час оновлення до найновішої версії Photoshop за допомогою програми Creative Cloud для настільних ПК ваші стилі, параметри й налаштування переносяться з попередньої версії Photoshop. Також під час першого запуску програми Photoshop з’явиться запит на перенесення всіх доступних стилів з останньої версії програми Photoshop, установленої на вашому комп’ютері. 

Стилі можна переносити з попередньої встановленої версії Photoshop, починаючи з Photoshop CS3. Щоб перенести стилі кількох версій Photoshop, виконуйте процедуру послідовно для кожної з них.

Примітка.

Однак ви можете не переносити стилі й параметри, якщо зняти прапорець «Додаткові параметри» > «Імпортувати налаштування та параметри з попередньої версії» на екрані підтвердження, що відображається після натискання кнопки «Оновити» в програмі Creative Cloud.

Advanced options available after you click Update in the Creative Cloud desktop app
Додаткові параметри стануть доступними після натискання кнопки «Оновити» в програмі Creative Cloud

Перенесення стилів після встановлення/оновлення програми Photoshop

Якщо ви вирішили не переносити стилі під час оновлення програми Photoshop або під час цього процесу у вас виникли проблеми, стилі, налаштування й параметри можна перенести пізніше. Для цього виберіть у Photoshop Редагувати > Стилі > Перенесення стилів. Photoshop шукає старішу версію програми в тій самій системі й відображає запит на перенесення стилів.

Експорт й імпорт стилів

Можна експортувати або імпортувати стилі з одного комп’ютера на інший або на комп’ютер, не підключений до Інтернету, виконавши процес уручну. Команда «Експорт/імпорт стилів» доступна на комп’ютерах, на яких програму Photoshop запущено як частину Creative Cloud.

ВИХІДНИЙ КОМП’ЮТЕР: на комп’ютері, з якого потрібно перенести стилі, виконайте наведені нижче дії.

 1. Відкрийте Photoshop.
 2. Виберіть пункт меню Редагувати > Стилі > Експорт/імпорт стилів.
 3. Виберіть команду Експортувати стилі.
 4. Виберіть потрібні стилі й перенесіть їх у стовпець Стилі для експортування.
 5. Натисніть Експортувати стилі.
 6. Виберіть папку, у яку потрібно експортувати стилі. Виберіть папку, яку потрібно використовувати для перенесення файлів за допомогою USB-накопичувача, мережі або онлайн-служб для обміну вмістом.
 7. Натисніть OK.

ЦІЛЬОВИЙ КОМП’ЮТЕР: на комп’ютері, що отримує імпортовані налаштування, виконайте наведені нижче дії.

 1. Виберіть пункт меню Редагувати > Стилі > Експорт/імпорт стилів.
 2. Виберіть Імпортувати стилі.
 3. Виберіть стилі, які потрібно імпортувати або натисніть Додати всі.
 4. Якщо стилі збережено не в стандартну папку, виберіть команду Вибрати папку для імпорту та виберіть відповідну папку.
 5. Натисніть Імпортувати стилі.

Зберігання та завантаження стилів

Можна переносити дії й стилі з різних версій програми Photoshop на той самий або інший комп’ютер, зберігаючи та завантажуючи їх у цільовий додаток.

ВИХІДНИЙ КОМП’ЮТЕР: на комп’ютері, з якого потрібно перенести стилі, виконайте наведені нижче дії.

 1. Відкрийте Photoshop.
 2. Виберіть пункт меню Редагувати > Стилі > Менеджер стилів.
 3. Виберіть потрібний варіант зі спадного меню Тип стилю. Наприклад, виберіть Пензлі.
 4. Виберіть необхідні стилі. Наприклад, виберіть пензлі, які потрібно перенести.
 5. Натисніть Зберегти набір і натисніть Зберегти. Для набору пензлів програма Photoshop створюєфайлтипуABR у наведеному місці розташування за замовчуванням.
 • (Windows) C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop <version>\Presets\Brushes
 • (macOS) Applications/Adobe Photoshop <version>/Presets/Brushes

ЦІЛЬОВИЙ КОМП’ЮТЕР: на комп’ютері, що отримує імпортовані налаштування, виконайте наведені нижче дії.

 1. Виберіть пункт меню Редагувати > Стилі > Менеджер стилів.
 2. Натисніть Завантажити у діалоговому вікні «Менеджер стилів».
 3. Виберіть збережений набір, який потрібно завантажити.
 4. Натисніть Завантажити.

Перенесення дій

Дивіться статтю Перенесення дій.

Копіювання параметрів уручну

Програма Photoshop містить певну кількість файлів параметрів, які можна вручну копіювати з одного екземпляра до іншого. До цих файлів належать:

 • Actions Palette.psp
 • Brushes.psp
 • Contours.psp
 • CustomShapes.psp
 • Default Type Styles.psp
 • Gradients.psp
 • Patterns.psp
 • Styles.psp
 • Swatches.psp
 • ToolPresets.psp

Щоб перенести ці параметри до нового екземпляра, скопіюйте ці файли з наведеного шляху у вихідному екземплярі за тим самим шляхом у цільовому екземплярі.

 • Mac: <Username>/Library/Preferences/Adobe Photoshop <version> Settings
 • Windows: C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop <version>\Adobe Photoshop <version> Settings