У програмі Photoshop ви можете надрукувати будь-яку сумісну 3D-модель, не переймаючись про обмеження 3D-принтера. Готуючи 3D-моделі до друку, програма Photoshop автоматично оптимізує їх. Photoshop також створює необхідні опорні конструкції – каркас і основу – для успішного 3D-друку.

Підготовка до друку 3D-об’єктів

 1. Щоб переключитися на робоче 3D-середовище, виберіть «Вікно» > «Робоче середовище» > «3D».
 2. Відкрийте 3D-модель у Photoshop. За потреби налаштуйте розмір 3D-моделі під час її відкриття.
 3. Виберіть «3D» > «Параметри 3D-друку».
Параметри 3D-друку на панелі «Властивості» у Photoshop
Параметри 3D-друку

 1. На панелі Параметри 3D-друку виберіть, як потрібно друкувати: за допомогою принтера, підключеного до комп’ютера через USB-порт (локальний принтер), або через онлайн-службу 3D-друку, наприклад на сайті Shapeways.com або Sculpteo.

Примітка.

Відтепер можна друкувати 3D-моделі як файли 3MF (3D Manufacturing Format). Вибираючи параметри в розділі «Параметри 3D-друку», для параметра «Розташування принтера:» виберіть «Локальний», а для параметра «Принтер:» – значення «Файл 3MF». Під час друку 3D-об’єкта програма Photoshop створює файл 3MF. На комп’ютерах з Windows програма Photoshop також запускає Microsoft 3D Builder для подальшої роботи над файлом 3MF.

Примітка.

Щоб оновити список підтримуваних принтерів або онлайн-служб, виберіть пункт «Останні принтери» зі спадного меню «Розташування принтера».

 1. Виберіть локальний принтер або профіль принтера на сайті Shapeways.com.

Примітка.

Щоб підрахувати ціну за друк 3D-моделі за допомогою профілю, доступного на сайті Shapeways.com, виберіть «Принтер» > «Підрахувати ціну».

 1. Виберіть одиницю вимірювання для області друку принтера (дюйм, сантиметр, міліметр або піксель). Одиниця вимірювання відображається в параметрах розділу Область друку принтера, а також параметрах розміру пластини принтера.
3D-модель ракети у Photoshop
A. 3D-модель B. Пластина принтера C. Перекриття області друку принтера 
 1. Виберіть «Рівень деталізації» 3D-відбитка («Низький», «Середній» або «Високий»). Час друку 3D-об’єкта залежить від вибраного рівня деталізації.
 2. Якщо не потрібно відображати перекриття області друку 3D-принтера, зніміть прапорець Відображати перекриття області друку принтера.
 1. Щоб вибрати потрібний розмір 3D-об’єкта, укажіть відповідні параметри в розділі Об’єм простору. Якщо ви зміните одне значення (X, Y або Z), два інших пристосуються відповідним чином. Змінюючи параметри в розділі Область друку принтера, ви помітите, що пластина принтера під 3D-моделлю підлаштовується до змін.

Примітка.

Щоб перемотати значення параметра в розділі Об’єм простору, клацніть значок параметра (X, Y або Z), а потім перетягніть мишу праворуч або ліворуч. Утримуйте клавішу Shift, щоб пришвидшити перемотування значення.

Розміри та об’єм простору у Photoshop
 1. Якщо потрібно, щоб програма Photoshop автоматично пристосувала розмір вашої 3D-моделі, зокрема так, щоб вона займала доступну область друку вибраного принтера, виберіть Пристосувати до області друку принтера.
 2. Якщо 3D-модель містить звичайні карти або карти рельєфу чи непрозорості, ви можете проігнорувати один або кілька типів цих карт під час друку моделі. Ви помітите, що під час змінення параметрів у розділі Деталізація поверхні 3D-модель оновлюватиметься в реальному часі.
 3. За потреби опорні конструкції (каркаси чи основи), потрібні для 3D-об’єкта, можна не друкувати. Проте використовуйте цю можливість розсудливо, адже друк відбитку 3D-моделі може бути невдалим, якщо не надрукувати потрібної опорної конструкції.
 4. Якщо принтер підтримує використання кількох матеріалів, виберіть матеріал, який потрібно використовувати під час друку 3D-об’єкта.

(Експериментально) Увімкнення багатотонального друку для принтерів MakerBot Replicator 2x

Ви можете ввімкнути експериментальну функцію, яка дає змогу друкувати відбитки суцільного тону за допомогою 3D-принтера MakerBox Replicator 2x.

Передумова: увімкнення експериментальних функцій

Щоб використовувати функцію багатотонального друку, потрібно ввімкнути в програмі Photoshop експериментальні функції:

 1. Виберіть «Параметри» > «Експериментальні функції».
 2. Виберіть «Увімкнути багатотональний друк».
 3. Натисніть «OK».
 4. Перезапустіть програму Photoshop.

Примітка.

Експериментальні функції ще остаточно не затверджено. Використовуйте їх обачно.

Вибір матеріалу багатотональної поверхні

 1. На панелі «Параметри 3D-друку» виберіть принтер MakerBot Replicator 2x.
 2. У розділі Матеріал виберіть Багатотональна поверхня. Якщо цей параметр відсутній, переконайтеся, що ввімкнено експериментальну функцію Багатотональний 3D-друк.
Параметр «Багатотональна поверхня» у Photoshop
 1. Виберіть інші параметри, які стосуються 3D-об’єкта, який ви друкуєте.
 2. Щоб попередньо переглянути й надрукувати 3D-об’єкт, виберіть «3D» > «3D-друк».

Попередній перегляд і друк 3D-об’єктів

Вибравши всі параметри 3D-друку, виконайте такі дії:

 1. Натисніть піктограму «Почати друк» () або виберіть «3D» > «3D-друк». Photoshop об’єднає 3D-простір і почне підготовку до процесу друку.
 2. Якщо ви друкуватимете за допомогою профілю на сайті Shapeways.com, Photoshop повідомить про можливу невідповідність прогнозованої ціни фактичній. Натисніть «OK».
 3. У вікні попереднього перегляду, яке відкриється, можна скористатись інструментами 3D-камери, щоб повернути чи перемістити 3D-об’єкт або змінити масштаб 3D-камери.

     Повертання 3D-камери

     Обертання 3D-камери

     Панорамування 3D-камери

     Пересування 3D-камери

     Повернення 3D-камери у вихідну позицію
Попередній перегляд 3D-відбитка у Photoshop
Попередній перегляд 3D-відбитка; зверніть увагу на опорні конструкції

 1. За потреби виберіть Показувати виправлення. У програмі Photoshop відображаються такі виправлення, як «Оригінальна сітка», «Товщина стіни» та «Закритий отвір», з використанням відповідного колірного кодування:
Ключ виправлення у Photoshop
Попередній перегляд з увімкненою функцією «Ключ виправлення»
Попередній перегляд з увімкненою функцією «Показувати виправлення»

 1. Або ввімкніть функцію «Перегляд сліду променю». Перегляд сліду променю точніше відображає результат друку.
Перегляд сліду променю у Photoshop
Перегляд сліду променю

 1. Щоб експортувати параметри 3D-друку у файл STL, натисніть «Експортувати» та збережіть файл у відповідне розташування на комп’ютері. Файл STL можна завантажити в онлайн-службу або скопіювати на картку SD для локального друку.
 2. Перегляньте зведення параметрів 3D-друку та натисніть «Друк».

Примітка.

Ви можете скасувати запущений процес 3D-друку, вибравши «3D» > «Скасувати 3D-друк».

Засоби 3D-друку

У програмі Photoshop є інтерактивні засоби для налаштування, калібрування й обслуговування 3D-принтера, які представлено у вигляді майстрів. Ви можете використовувати ці засоби, лише коли 3D-принтер увімкнуто й підключено до комп’ютера.

 1. Виберіть «3D» > «Засоби 3D-принтера».
 2. Виберіть засіб, який потрібно запустити.

Відкалібрувати пластину принтера.

Допомагає встановити пластину принтера на правильному рівні. Зокрема цей засіб виконує такі дії:

 • Підказує очистити 3D-принтер від залишків матеріалу після попередніх сеансів друку.
 • Ініціалізує друкувальну головку.
 • Дає змогу відкоригувати/покращити розмір зазору між пластиною принтера та друкувальною головкою за дев’ятьма позиціями сопла.

Ви можете використовувати цей засіб у режимі майстра або в ручному режимі.

Завантажити волокно.

Допомагає завантажити волокно до 3D-принтера, який працює за принципом моделювання плавленням (Fused Deposition Modeling – FDM).. Photoshop ініціює нагрівання головки та запускає механізм завантаження волокна для легкого завантаження волокна.

Вилучити волокно.

Допомагає вилучити волокно з 3D-принтера, який працює за принципом FDM.. Photoshop ініціює нагрівання головки та запускає механізм завантаження волокна для легкого вилучення волокна.

Замінити волокно.

Допомагає замінити волокно в 3D-принтері, який працює за принципом FDM. Photoshop ініціює нагрівання головки та запускає механізм завантаження волокна для легкої заміни волокна.

 1. Виконайте вказівки на екрані.

Створення пакетів об’єктів на горизонтальній поверхні

Іноді може бути потрібно надрукувати кілька екземплярів того самого об’єкта та тій самій поверхні. Виконайте такі дії:

 1. Виберіть потрібні об’єкти на 3D-панелі.
 2. Виберіть «3D» > «Створити пакет об’єктів на горизонтальній поверхні».
 3. Продовжуйте друк об’єктів.

Поширені запитання

Які 3D-принтери підтримуються?

Photoshop наразі підтримує такі 3D-принтери, які підключать локально:

 • MakerBot Replicator 2
 • MakerBot Replicator 2x
 • ZCorp Full Color
 • Mcor Iris
 • MakerBot Replicator 5-го покоління

Крім цього, Photoshop підтримує кілька профілів Shapeways.com і Sculpteo.

Примітка.

Прямий друк через USB з профілем принтера MakerBot Replicator 5-го покоління поки не підтримується. Ви можете експортувати файли на USB-накопичувач, а потім надрукувати їх локально.

Чи можна перед друком застосовувати поперечний переріз 3D-моделі?

Так. Поперечний переріз можна використовувати для відсічення частин від 3D-моделі перед друком. Виконайте такі дії:

 1. Щоб переключитися на робоче 3D-середовище, виберіть «Вікно» > «Робоче середовище» > «3D».
 2. Відкрийте 3D-об’єкт, який потрібно надрукувати.
 3. На 3D-панелі виберіть «Простір».
 4. На панелі «Властивості» виберіть «Поперечний переріз».
 5. Також на панелі «Властивості» виберіть параметри поперечного перерізу.
 6. Виберіть «3D» > «Застосувати поперечний переріз до простору».
 7. Надрукуйте 3D-простір.

Перед друком потрібно зафіксувати визначений поперечний переріз.

Відтинання поперечним перерізом у Photoshop
Відтинання поперечним перерізом частини сфери перед друком

Чи можна застосовувати до 3D-моделі карти рельєфу/непрозорості/звичайні карти перед друком?

Так. Виконайте такі дії:

 1. На панелі Простір виберіть матеріал.
 2. На панелі «Властивості» клацніть значок папки () поруч із параметром «Рельєф/непрозорість/звичайна» й завантажте текстуру. Крім цього, можна визначити нову текстуру, яку потрібно застосувати до 3D-моделі.
 3. Визначивши нову текстуру, збережіть її. Текстура застосовується до 3D-моделі як карта рельєфу/непрозорості.
 4. Надрукуйте 3D-модель.
Застосування карти рельєфу у Photoshop
Застосування карти рельєфу до 3D-моделі перед друком

Застосування карти непрозорості у Photoshop
Застосування карти непрозорості до 3D-моделі перед друком

Чи можна друкувати 3D-моделі у двох кольорах?

Якщо ваш 3D-принтер оснащено двома головками, ви можете друкувати 3D-моделі у двох кольорах. На панелі «Властивості друку» відображаються розкривні параметри для доступних додаткових головок. У робочому 3D-середовищі та під час попереднього перегляду 3D-відбитка модель відображатиметься двома кольорами.

Друк 3D-моделі у двох кольорах у Photoshop
Друк 3D-моделі у двох кольорах

Як відбувається друк 3D-моделей із кількома шарами?

Коли мова йде про друк, кожен шар 3D-моделі вважається окремим 3D-об’єктом. За потреби ви можете об’єднати кілька шарів («3D» > «Об’єднати 3D-шари»).

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності