Зміна розмірів зображень та захист вмісту

За допомогою масштабування з урахуванням вмісту можна змінювати розмір зображення, не змінюючи такий важливий візуальний вміст, як зображення людей, будівель, тварин тощо. Звичайне масштабування під час зміни розміру стосується однаково всіх пікселів, тоді як масштабування з урахуванням вмісту застосовується здебільшого до пікселів в областях, які не містять важливого візуального вмісту. Масштабування з урахуванням вмісту дозволяє збільшувати або зменшувати масштаб зображень з метою покращення композиції, припасування макету або зміни орієнтації. Якщо необхідно користуватися звичайним масштабуванням під час зміни розміру зображення, можна скористатися параметром для визначення співвідношення масштабування з урахуванням вмісту та звичайного масштабування.

Якщо потрібно зберегти певні області під час масштабування зображення, масштабування з урахуванням вмісту дозволяє скористатися альфа-каналом, щоб захистити вміст під час зміни розміру.

Масштабування з урахуванням вмісту можна застосовувати для шарів і виділень. Зображення можуть перебувати в режимах кольорів RGB, CMYK, Lab та градаціях сірого, а також мати будь-яку бітову глибину. Масштабуванням з урахуванням вмісту неможливо застосовувати до коригуючих шарів, шарів-масок, окремих каналів, смарт-об’єктів, 3D-шарів, відеошарів, одночасно кількох шарів або груп шарів.

Зміна розмірів зображень і захист вмісту у Photoshop
A. Вихідне зображення B. Масштабування зі стисненням C. Масштабування зі стисненням із використанням масштабування з урахуванням вмісту 

Навчальне відео можна переглянути на сторінці Photoshop і масштабування з урахуванням вмісту.

Збереження візуального вмісту під час масштабування зображень

 1. (Додатково) Натисніть «Виділити» > «Усе», якщо ви виконуєте масштабування фонового шару.
 2. Натисніть «Редагувати» > «Масштабування з урахуванням вмісту».
 3. На панелі параметрів виберіть один із пунктів:

  Місцезнаходження контрольної точки

  Щоб визначити контрольну точку, навколо якої буде виконано масштабування зображення, клацніть квадрат у шукачі вибору точки . За промовчанням така точка знаходиться у центрі зображення.

  Використання зв'язаного позиціонування для контрольної точки 

  Натисніть цю кнопку, щоб вказати нове положення контрольної точки відносно її поточного розміщення.

  Розташування контрольної точки

  Розташовує контрольну точку у певному місці. Вкажіть розміри у пікселях для осі Х та Y.

  Процент масштабування

  Визначення масштабування зображення у відсотках відповідно до початкового розміру. Вкажіть значення відсотків для ширини (Ш) та висоти (В). Якщо потрібно, натисніть «Зберегти пропорції» .

  Ступінь

  Визначення співвідношення масштабування з урахуванням вмісту та звичайного масштабування. Вкажіть значення у відсотках для масштабування з урахуванням вмісту в текстовому полі або за допомогою стрілочки й переміщення повзунка.

  Захист

  Виберіть альфа-канал, де визначається область захисту.

  Захистити тони шкіри 

  Можливість захистити області, які містять тони шкіри.

 4. Для масштабування зображення перетягніть держак на рамці розміру. Утримуйте Shift, коли перетягуєте держак кута, щоб масштабувати зі збереженням пропорцій. Коли курсор заходить на держак, він перетворюється на подвійну стрілку.
 5. Натисніть «Скасувати трансформування»  або «Підтвердити трансформування» .

Визначення вмісту для захисту під час масштабування

 1. Виділіть вміст, який потрібно захистити, після чого на панелі «Канали» натисніть «Зберегти виділення як канал» .
 2. (Додатково) Натисніть «Виділити» > «Усе», якщо ви виконуєте масштабування фонового шару.
 3. Натисніть «Редагувати» > «Масштабування з урахуванням вмісту».
 4. На панелі параметрів виберіть створений альфа-канал.
 5. Для масштабування зображення перетягніть ручку на рамці розміру.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності