Основна інформація про фігури та контури

Креслення в Adobe Photoshop передбачає створення векторних фігур і контурів. У Photoshop рисувати можна за допомогою будь-якого з інструментів групи «Фігури», інструмента «Перо» або «Вільне перо». Параметри кожного інструмента доступні у панелі параметрів.

Перед тим, як почати креслення в програмі Photoshop, на панелі параметрів потрібно вибрати режим креслення. Вибраний режим визначає, що саме буде створено – векторна фігура у власному шарі, робочий контур у наявному шарі або растрова фігура в наявному шарі.

Векторні фігури – це прямі та криві лінії, які створюються за допомогою інструментів груп «Фігури» або «Перо». (Див. статті Рисування фігур і Рисування за допомогою інструментів групи «Перо».) Векторні фігури не залежать від роздільної здатності, оскільки зберігають чіткі межі під час зміни розміру, друку на принтері PostScript, запису в PDF-файли або імпорту до графічних програм, призначених для роботи з векторною графікою. З довільних фігур можна створювати бібліотеки, окрім того, можна редагувати обриси (які називаються контурами) та атрибути фігур (наприклад, штрих, колір заливки та стиль).

Контури – це обриси, які можна виділити, або в межах яких можна залити та замалювати кольором. Форму контуру можна легко змінити, змінюючи його опорні точки.

Робочий контур – це тимчасовий контур, що міститься у панелі «Контури» та визначає обриси фігури.

Контури можна застосовувати в різний спосіб:

Режими креслення

За допомогою інструментів «Перо» та «Фігури» можна виконувати креслення в трьох режимах. Режим визначається вибором відповідного значка у панелі параметрів після того, як вибрано інструмент з групи «Перо» або «Фігури».

Шари фігур

Фігуру буде створено на окремому шарі. Щоб створити шар фігури, можна застосовувати як інструменти з групи «Перо», так й інструменти з групи «Фігури». Завдяки тому, що шари фігур можна легко переміщувати, змінювати їх розмір, вирівнювати та впорядковувати, вони є ідеальним засобом для створення графіки для веб-сторінок. На шарі можна рисувати декілька фігур. Шар фігури складається з шару заливки, що визначає колір шару, та прикріпленої до цього шару векторної маски, що визначає обриси фігури. Обрисом фігури є контур, який можна побачити у панелі «Контури».

Контури

На поточному шарі рисується робочий контур, який пізніше можна перетворити на виділення, створити з нього векторну маску або зробити в його межах заливку та штрихування кольором для створення растрової графіки (як при використанні інструментів малювання). Робочий контур є тимчасовим і зникає, якщо його не зберегти. Контури можна переглянути у панелі «Контури».

Заливка растрової ділянки

При виборі цього режиму буде здійснено фарбування шару, подібно до того, як це відбувається при використанні інструментів малювання. В цьому режимі створюються растрові зображення; векторну графіку в ньому створити неможливо. З фігурами, створеними в режимі «Заливка растрової ділянки», можна працювати так само, як і з будь-яким іншим растровим зображенням. В цьому режимі доступні лише інструменти фігур.

Параметри рисування у Photoshop
Параметри рисування

A. Шари фігур B. Контури C. Заливка растрової ділянки