У програмі Photoshop CC випуску 2015 р. параметр «Файл» > «Зберегти для Web» переміщено до новіших параметрів експорту: «Файл» > «Експорт» > «Зберегти для веб-середовища (традиційно)».

Щоб дізнатися про нові параметри експорту, див. Експорт монтажних областей, шарів тощо.

Збереження файлу

Використовуйте команду «Зберегти» для збереження змін у поточному файлі або команду «Зберегти як» для збереження змін в іншому файлі.

Збереження змін у поточному файлі

 1. Виберіть «Файл» > «Зберегти».

  Під час збереження файлу його формат не змінюється.

Збереження файлу з іншим ім’ям, в іншому місці або в іншому форматі

 1. Виберіть команду «Файл» > Зберегти як.

  Примітка.

  У модулі Camera Raw необроблені файли, отримані з камери (внутрішній формат RAW), можна зберігати в іншому форматі, наприклад у форматі Digital Negative (DNG).

 2. Виберіть формат з меню «Формат».

  Примітка.

  Якщо вибраний формат не підтримує всіх властивостей документа, то в нижній частині діалогового вікна з’являється попередження. В разі появи такого попередження, найкраще зберегти копію файлу у форматі Photoshop або у іншому форматі, який дозволяє зберегти всі дані зображення.

 3. Введіть ім’я файлу та місце розташування.
 4. У діалоговому вікні Зберегти як укажіть параметри збереження.
 5. Натисніть кнопку «Записати».

  Під час збереження зображення у деяких форматах на екрані з’являється діалогове вікно для вибору параметрів.

  Примітка.

  Щоб скопіювати зображення, не зберігаючи його у файл на жорсткому диску, скористайтеся командою «Дублювати». Можна тимчасово зберегти версію зображення у пам’яті, зробивши знімок за допомогою функції панелі «Історія».

Параметри збереження файлу

У діалоговому вікні Зберегти як можна вказати цілу низку різних параметрів збереження файлу. Можливість застосування тих чи інших параметрів залежить від характеристик зображення, що зберігається, та вибраного формату файлу.

Як копія.

Зберігається копія поточного файлу, а сам файл залишається відкритим у вікні програми.

Альфа-канали.

Дані альфа-каналу зберігаються разом із зображенням. Якщо цей параметр не вибрано, альфа-канали видаляються зі збереженого зображення.

Шари

Всі шари у зображенні зберігаються. Якщо цей параметр не вибраний чи недоступний, виконується зведення або об’єднання всіх видимих шарів (в залежності від вибраного формату).

Примітки

Зберігає примітки із зображенням.

Плашкові кольори.

Дані плашкових каналів зберігаються разом із зображенням. Якщо цей параметр не вибрано, дані плашкових кольорів видаляються зі збереженого зображення.

Використання параметрів «Параметри кольоропроби», «ICC-профіль» (ОС Windows) і «Вбудований колірний профіль» (ОС Mac OS).

Створюється документ, де застосовано керування кольором.

Примітка.

Наведені нижче параметри, що стосуються попереднього перегляду зображень і розширення файлів, доступні лише в тому разі, якщо в діалоговому вікні «Обробка файлів» для параметрів «Попередні перегляди зображення» і «Додати розширення файлу:» (Mac OS) вибрано значення «Запитувати під час зберігання».

Мініатюри (Windows).

Зберігається мініатюра для файлу.

Використання розширення з нижнім регістром (Windows).

Розширення імен файлів записуються малими літерами.

Параметри попереднього перегляду зображень (Mac OS).

Зберігається мініатюра для файлу. Мініатюра відображається у діалоговому вікні під час відкривання файлів.

Параметри розширень імен файлів (Mac OS).

Визначається формат розширень імен файлів. Для застосування імен файлів з розширеннями, виберіть параметр «Додати». Якщо вибрано параметр «Малі літери», то розширення імен файлів будуть записані малими літерами.

Визначення параметрів збереження файлів

 1. Виконайте одну з таких дій:
  • (Windows) Виберіть команду «Редагувати» > «Параметри» > «Обробка файлів».

  • (Mac OS) Виберіть команду «Photoshop» > «Параметри» > «Обробка файлів».

 2. Установіть такі параметри:

  Попередні перегляди зображення.

  Виберіть режим збереження мініатюр для попереднього перегляду зображення: «Ніколи не зберігати» – файли зберігаються без мініатюр для попереднього перегляду, «Завжди зберігати» – файли зберігаються із визначеними мініатюрами для попереднього перегляду, «Запитувати під час зберігання» – режим збереження мініатюр для попереднього перегляду визначається для кожного файлу окремо. В Mac OS можна вибрати один або декілька типів мініатюр для попереднього перегляду. (Див. Налаштовування попереднього перегляду у Mac OS.)

  Розширення файлу (Windows)

  Виберіть спосіб запису розширення імен файлів, яке складається з трьох літер і визначає формат файлу: «Використовувати верхній регістр» – розширення імен файлів записуються великими літерами, або «Використовувати нижній регістр» – розширення імен файлів записуються малими літерами.

  Додати розширення файлу (Mac OS).

  Розширення імен файлів необхідні в тому разі, якщо планується переслати або використовувати файл в операційній системі Windows. Виберіть параметр додавання розширень до назв файлів: «Ніколи» – файли зберігаються без розширення імен, «Завжди» – до імен файлів додаються розширення, «Запитувати перед збереженням» – застосовувати розширення імені чи ні, визначається для кожного файлу окремо. Виберіть «Малі літери», щоб розширення імен файлів записувалися малими літерами.

  Зберегти до початкової папки.

  Під час збереження вибирається папка, з якої були відкриті зображення. Зніміть цей прапорець, щоб вибиралася папка, до якої останнього разу виконувалося збереження.

  Зберегти у фоновому режимі

  Збереження у фоновому режимі дає змогу продовжувати роботу в програмі Photoshop після того, як вибрано команду «Зберегти». Вам не доведеться чекати, доки програма Photoshop збереже файл.

  Автоматичне збереження інформації про відновлення

  Програма Photoshop із визначеною періодичністю автоматично зберігає дані для відновлення у випадку аварійного завершення роботи. У разі аварійного завершення роботи програма Photoshop відновлює робочий файл під час наступного запуску програми.

Налаштовування попереднього перегляду у Mac OS

В операційній системі Mac OS можна вибрати один або декілька типів зображень для попереднього перегляду (щоб прискорити збереження файлу та зменшити його розмір, застосовуйте тільки ті типи зображень для попереднього перегляду, які вам потрібні).

Значок.

Використовувати мініатюру попереднього зображення як значок файлу на робочому столі.

Повний розмір.

Зберігається версія файлу з роздільною здатністю 72 пікселі на дюйм для застосування у тих програмах, які дозволяють відкривати файли Photoshop лише з низькою роздільною здатністю. У ті файли, які не є файлами формату EPS, для попереднього перегляду вбудовується зображення у форматі PICT.

Мініатюра Macintosh.

Відображає попередній перегляд файлу у діалоговому вікні «Відкрити».

Мініатюра Windows.

Зберігається зображення, яке можна відобразити в операційній системі Windows.

Збереження великих документів

У програмі Photoshop можна обробляти документи лінійними розмірами до 300 000 пікселів. Крім того, підтримуються три формати файлів, які дозволяють зберігати документи із зображеннями, лінійний розмір яких перевищує 30 000 пікселів. Майте на увазі, що більшість інших програм, у тому числі більш ранні версії програми Photoshop, ніж Photoshop CS, не можуть обробляти файли розміром більше 2 Гб та зображення, лінійні розміри яких перевищують 30 000 пікселів.

 1. Виберіть команду «Файл» > «Зберегти як», а потім виберіть один із таких форматів файлів:

  Формат великих документів (PSB).

  Дозволяє зберігати файли документів будь-якого розміру. Усі параметри Photoshop зберігаються у файлах PSB (однак, деякі модулі фільтрів недоступні, якщо розміри документа більші за 30 000 пікселів у ширину чи висоту). На даний час PSB-файли підтримуються лише у програмі Photoshop CS та більш нових версіях.

  Photoshop Raw.

  Дозволяє зберігати файли документів будь-якого розміру у пікселях по висоті або ширині, але не забезпечує збереження шарів. У великих документах, збережених у форматі Photoshop Raw, шари зведені.

  TIFF

  Дозволяє зберігати файли розміром до 4 Гб. Документи, розмір яких перевищує 4 Гб, зберігати у форматі TIFF не можна.

Експорт шарів у файли

Шари можна експортувати та зберігати як окремі файли за допомогою низки форматів, зокрема, PSD, BMP, JPEG, PDF, Targa та TIFF. При збереженні шари автоматично отримують назви. Зробивши певні налаштування, можна регулювати процес надання імен.

 1. Виберіть «Файл» > «Експорт» > «Експортувати шари у файли».

 2. Натисніть кнопку «Перегляд» у діалоговому вікні «Експортувати шари у файли» під параметром «Ціль», щоб вибрати місце розташування файлів, що експортуються. За промовчанням створені файли зберігаються в тій самій папці, що і вихідний файл.
 3. Введіть назву в текстовому полі «Префікс імені файлу», щоб зазначити спільне ім’я файлів.
 4. Активуйте параметр «Лише видимі шари», щоб експортувати тільки ті шари, для яких включено функцію видимості у панелі «Шари». Використовуйте цей параметр, якщо не необхідно, щоб експортувались усі шари. Вимкніть видимість шарів, які не потрібно експортувати.
 5. Виберіть формат файлу з меню Тип файлу. Зробіть необхідні налаштування.
 6. Виберіть параметр «Включити ICC-профіль», щоб вбудувати профіль робочої площини в експортований файл. Це є важливим для робочих процесів із керуванням кольором.
 7. Натисніть кнопку «Виконати»