Налаштування параметрів кольорів

У більшості робочих процесів із керуванням кольором найкраще використовувати попередньо налаштовані параметри кольорів, перевірені спеціалістами Adobe. Рекомендується змінювати певні параметри лише в тому разі, якщо користувач добре розуміє процеси керування кольором і впевнений у цих змінах.

Налаштувавши параметри, їх можна зберегти як стиль. Збереження параметрів кольорів уможливлює їх повторне використання, а також спільне використання з іншими користувачами або програмами.

  • Щоб зберегти параметри кольорів як стиль, натисніть у діалоговому вікні «Параметри кольорів» кнопку «Зберегти». Щоб назва цього налаштування відображалася в діалоговому вікні «Параметри кольорів», збережіть файл у стандартній теці. Якщо зберегти файл в іншому місці, для використання цього параметра відповідний файл доведеться завантажувати вручну.
  • Щоб завантажити стиль параметрів кольорів, не збережений у стандартному каталозі, натисніть у діалоговому вікні «Параметри кольорів» кнопку «Завантажити», виберіть файл, який потрібно завантажити, і натисніть кнопку «Відкрити».

Примітка.

У програмі Acrobat не можна зберігати налаштовані параметри кольорів. Для спільного використання налаштованих параметрів кольорів у програмі Acrobat необхідно створити відповідний файл у програмі InDesign, Illustrator або Photoshop, а потім зберегти його у стандартній теці «Параметри». Після цього він буде доступний у категорії «Керування кольором» діалогового вікна «Параметри». Параметри можна також додати вручну до стандартної теки «Параметри».

Про робочі простори кольорів

Робочий простір – це проміжний колірний простір, який використовується у програмах Adobe для визначення та змінення кольорів. Кожній колірній моделі відповідає свій профіль робочого простору. Вибір профілів робочих просторів здійснюється в діалоговому вікні «Параметри кольорів».

Профіль робочого простору виступає в ролі вихідного профілю для створених документів, у яких використовується відповідна колірна модель. Наприклад, якщо поточним профілем робочого простору RGB є Adobe RGB (1998), кожен новий RGB-документ використовуватиме кольори гами Adobe RGB (1998). Робочі простори також визначають вигляд кольорів у немаркованих документах.

Якщо відкривається документ із вбудованим колірним профілем, який не відповідає профілю робочого простору, спосіб обробки колірних даних у документі визначається стратегією керування кольором. У більшості випадків стандартна стратегія полягає в збереженні вбудованих профілів.

Параметри робочого простору

Щоб відобразити параметри робочого простору у Photoshop, Illustrator та InDesign, виберіть пункт «Редагувати» > «Налаштування кольорів». У програмі Acrobat виберіть у діалоговому вікні «Параметри» категорію «Керування кольором».

Примітка.

Щоб переглянути опис профілю, виберіть його, а потім наведіть вказівник на його назву. Опис відобразиться в нижній частині діалогового вікна.

RGB. Визначає колірний простір RGB програми. Як правило, краще обирати «Adobe RGB» або «sRGB», ніж профіль певного пристрою (наприклад, профіль монітора).    Колірний простір sRGB рекомендується використовувати для підготовки зображень для Інтернету, оскільки він використовує колірний простір стандартного монітора, за допомогою якого зображення переглядаються в мережі Інтернет. Цей колірний простір також підходить для роботи із зображеннями, знятими цифровими камерами середнього класу, оскільки в більшості цих камер за промовчанням використовується колірний простір sRGB.

Колірний простір Adobe RGB рекомендується використовувати для підготовки документа до друку, оскільки гама Adobe RGB містить певні кольори, що використовуються під час друку (зокрема, відтінки синього й блакитного), які не можуть бути визначені за допомогою sRGB. Adobe RGB також підходить для роботи із зображеннями, знятими цифровими камерами професійного класу, оскільки в більшості цих камер за промовчанням використовується колірний простір Adobe RGB.

CMYK. Визначає колірний простір CMYK програми. Усі робочі простори CMYK є апаратно-залежними, тобто вони залежать від поєднання певних видів фарб і паперу. Робочі простори CMYK, які надаються компанією Adobe, засновані на стандартних умовах професійного друку.

Сірий (Photoshop) або «Градації сірого» (Acrobat).    Визначає колірний простір градацій сірого в програмі.

Плашка (Photoshop).    Визначає розтиcкування, яке використовуватиметься для відображення плашкових і двофарбових каналів.

Примітка.

У програмі Acrobat можна використовувати колірний простір у вбудованому методі виводу для перегляду та друку замість колірного простору документа. Додаткові відомості про методи виводу див. у довідці Acrobat.

Програми Adobe постачаються зі стандартним набором профілів робочих просторів, рекомендованих і перевірених спеціалістами Adobe для більшості робочих процесів керування кольором. За замовчуванням у меню робочих просторів відображаються лише ці профілі. Щоб відображалися інші встановлені в системі колірні профілі, виберіть пункт меню «Розширений режим» (Illustrator, InDesign) або «Інші параметри» (Photoshop). Щоб колірний профіль міг відображатися в меню робочих просторів, він повинен бути двонапрямленим, тобто містити специфікації для перетворення як на певні колірні простори, так і з них.

Примітка.

У програмі Photoshop можна створювати власні профілі робочих просторів. Однак спеціалісти компанії Adobe радять надавати перевагу стандартним профілям робочих просторів перед власними. Додаткові відомості див. у базі знань програми Photoshop на веб-сторінці www.adobe.com/support/products/photoshop.html.

Про відсутні та невідповідні колірні профілі

Для нового створеного користувачем документа робочий процес оброблення кольорів зазвичай проходить без проблем: якщо не зазначено інше, документ використовує профіль робочого простору, який відповідає колірному режиму документа для створення та редагування кольорів.

Однак у деяких документах може не використовуватися заданий користувачем профіль робочого простору, або керування кольором може бути вимкнуто. Часто зустрічаються описані нижче відхилення від звичайного робочого процесу керування кольором.

  • Ви можете відкрити документ або імпортувати колірні дані (наприклад, через буфер обміну або шляхом перетягування) з документа, якому не призначено профіль. Така ситуація часто трапляється з документами, створеними у програмі, яка не підтримує керування кольором або в якій керування кольором вимкнуто.
  • Ви можете відкрити документ або імпортувати колірні дані з документа, якому призначено профіль, чий робочий простір відрізняється від поточного. Така ситуація може трапитися з документами, створеними з іншими параметрами керування кольором або відсканованими та маркованими за профілем сканера.

В обох випадках спосіб обробки колірних даних у документі визначається стратегією керування кольором.

Якщо профіль відсутній або не відповідає робочому простору, у програмі може відобразитися попереджувальне повідомлення, яке залежить від параметрів, заданих у діалоговому вікні «Параметри кольорів». За промовчанням попередження стосовно профілю вимкнуті, але їх можна ввімкнути, щоб забезпечити належне й гнучке керування кольором у документах. У різних програмах видаються різні попереджувальні повідомлення, але наведені нижче можливості є спільними.

  • Рекомендовано залишати незмінними власні або імпортовані колірні дані документа. Наприклад, можна задати використання вбудованого профілю (за його наявності), залишити документ без колірного профілю (якщо його немає) або зберегти незмінними значення імпортованих колірних даних.
  • Налаштуйте документ або імпортовані колірні дані. Наприклад, якщо документ не містить колірного профілю, під час його відкриття можна призначити поточний або інший профіль робочого простору. Якщо відкривається документ із невідповідним колірним профілем, від цього профілю можна відмовитися або перетворити його кольори на поточний робочий простір. Імпортуючи колірні дані, їх можна перетворити на поточний робочий простір для збереження їхнього вигляду.

Параметри стратегії керування кольором

Стратегія керування кольором визначає спосіб обробки колірних даних програмою під час відкриття документа або імпорту зображення. Для зображень RGB і CMYK можна вибрати різні стратегії, а також можна вказати, за яких умов мають виводитися попереджувальні повідомлення. Щоб відобразити параметри стратегії керування кольором, виберіть команду «Редагувати» > «Налаштування кольорів».

Примітка.

Щоб переглянути опис стратегії, виберіть її, а потім наведіть вказівник на її назву. Опис відобразиться в нижній частині діалогового вікна.

RGB, CMYK і сірий.    (Параметр «Сірий» доступний лише у Photoshop.) Ці параметри визначають стратегію, якої слід дотримуватися, додаючи кольори до поточного робочого середовища (шляхом відкриття файлів або імпорту зображень у поточний документ). Виберіть один із таких параметрів:

Зберегти вбудовані профілі. Завжди зберігає вбудовані колірні профілі під час відкриття файлів. Цей параметр рекомендується використовувати в більшості робочих процесів, оскільки він забезпечує узгоджене керування кольором. Але є один виняток – якщо користувач зацікавлений у збереженні номерів CMYK, у цьому випадку слід вибрати параметр «Зберігати номери (ігнорувати пов'язані профілі)».)»

Перетворити на робочий простір. Перетворює кольори на поточний робочий простір під час відкриття файлів та імпортування зображень. Цей параметр слід використовувати, щоб примусово перевести всі кольори в єдиний профіль (поточний профіль робочого простору).

Зберегти значення (ігнорувати пов’язані профілі). Цей параметр доступний для CMYK в InDesign та Illustrator. Під час відкриття файлів та імпортування зображень номери кольорів зберігаються, але залишається можливість застосовувати керування кольором для адекватного перегляду кольорів у програмах Adobe. Цей параметр слід вибрати, якщо планується застосувати захищений робочий процес CMYK. У програмі InDesign можна змінити цю стратегію для об’єктів, вибравши пункт «Об’єкт» > «Налаштування кольорів зображення».

Вимкнути.        Ігнорує вбудовані колірні профілі під час відкриття файлів та імпортування зображень і не призначає новим документам профіль робочого простору. Цей параметр слід вибирати, якщо потрібно відмовитися від усіх колірних метаданих, наданих автором оригінального документа.

Невідповідність профілів: запитувати під час відкриття.    Відображає повідомлення під час відкриття файлу, якому призначено профіль, чий робочий простір відрізняється від поточного. Користувачеві буде надано можливість змінити стандартну поведінку, задану стратегією. Цей параметр слід вибирати, якщо стратегія керування кольором у документах час від часу змінюватиметься.

Невідповідність профілів: запитувати при вставці.    Відображає повідомлення, якщо виникає невідповідність колірному профілю під час імпортування в документ (через вставку або перетягування). Користувачеві буде надано можливість змінити стандартну поведінку, задану стратегією. Цей параметр слід вибирати, якщо стратегія керування кольором для кольорів, які вставляються, час від часу змінюватиметься.

Відсутні профілі: запитувати під час відкриття.    Відображає повідомлення в разі відкриття немаркованих документів. Користувачеві буде надано можливість змінити стандартну поведінку, задану стратегією. Цей параметр слід вибирати, якщо стратегія керування кольором у документах час від часу змінюватиметься.

Параметри перетворення кольорів

Параметри перетворення кольорів дають змогу керувати тим, як програма оброблює кольори в документі під час його перетворення з одного колірного простору на інший. Рекомендовано змінювати ці параметри лише в тому разі, якщо користувач добре розуміє процеси керування кольором і впевнений у цих змінах. Щоб відображалися параметри перетворення, виберіть пункт меню «Редагувати» > «Налаштування кольорів» і натисніть «Розширений режим» (Illustrator та InDesign) або «Інші параметри» (Photoshop). У програмі Acrobat виберіть у діалоговому вікні «Параметри» категорію «Керування кольором».

Процесор задає модуль керування кольором (CMM, Color Management Module), який використовується для відображення гами одного колірного простору в гаму іншого колірного простору. Стандартний процесор Adobe (ACE) здатен задовольнити потреби перетворення для більшості користувачів.

Примітка.

Щоб переглянути опис параметра процесора або методу, виберіть цей параметр і наведіть вказівник на його назву. Опис відобразиться в нижній частині діалогового вікна.

Метод (Photoshop, Illustrator, InDesign). Указує метод візуалізації, який використовувався для переміщення одного колірного простору до іншого. Відмінності між методами візуалізації можна побачити лише після друку документа або його перетворення на інший робочий простір.

Використовувати компенсацію точки чорного. Гарантує збереження деталей тіней на зображенні, імітуючи повний динамічний діапазон пристрою виводу. Цей параметр слід вибирати, якщо планується використовувати компенсацію точки чорного під час друку (рекомендується в більшості ситуацій).

Використовувати згладжування (Photoshop). Цей параметр визначає, чи будуть згладжуватися кольори під час перетворення зображень із 8-бітовим кодуванням на канал з одного колірного простору в інший. Якщо цей параметр вибрано, у програмі Photoshop кольори, наявні у профілі документа, але відсутні в цільовому колірному просторі, імітуються за допомогою змішування. Таке згладжування допомагає зменшити зернистість зображення або наявність облямівки, але може призвести до збільшення розмірів зображень, якщо вони стискаються для використання в Інтернеті.

Компенсувати профілі візуалізованих сцен (Photoshop). Порівнює контрастність відео під час перетворення профілів сцени на профілі виводу. Цей параметр відповідає стандартному керуванню кольором у програмі After Effects.

Додаткові елементи керування у програмі Photoshop

У програмі Photoshop можна відобразити розширені елементи керування, вибравши пункт «Редагувати» > «Налаштування кольорів», а тоді – «Інші параметри».

Знизити насиченість кольорів монітора. Визначає, чи знижувати насиченість кольорів до вказаного значення, коли вони відображаються на моніторі. Вибір цього параметра допоможе відтворити повний діапазон колірних просторів, гама яких ширша за гаму монітора. Однак це призведе до розбіжностей між виглядом зображення на моніторі та під час друку. Якщо цей прапорець знято, різні кольори на зображенні можуть сприйматися як один колір.

Змішувати кольори RGB з урахуванням гами. Керує поведінкою змішування кольорів RGB для створення сполучених даних (наприклад, у разі сполучення або розфарбовування шарів у звичайному режимі). Якщо цей прапорець установлено, кольори RGB поєднуються в колірному просторі відповідно до заданої гами. Значення 1.00 вважається «колориметрично правильним», і воно повинно спричиняти найменші викривлення по краях. Якщо цей прапорець знято, кольори RGB безпосередньо поєднуються в колірному просторі документа.  

Примітка.

Якщо встановити прапорець «Сполучати кольори RGB з урахуванням гами», документи з кількома шарами виглядатимуть по-різному в програмі Photoshop і в інших програмах.