Відрізки контуру, компоненти й точки

Контур складається з одного або декількох прямолінійних чи криволінійних відрізків. Кінці відрізків контуру позначаються опорними точками. На криволінійних відрізках під час виділення будь-якої опорної точки відображається одна або дві лінії напряму, які закінчуються точками напряму. Розташування ліній та точок напряму визначає розмір та форму криволінійного відрізка. При переміщенні цих елементів змінюється форма криволінійних відрізків контуру.

Фрагменти контуру Photoshop
Контур

A. Криволінійний відрізок B. Точка напряму C. Лінія напряму D. Виділена опорна точка E. Невиділена опорна точка 

Контур може бути замкнутим і не мати початку та кінця (наприклад, коло) або відкритим із чітко визначеними кінцевими точками (наприклад, хвиляста лінія).

Плавні криволінійні відрізки з'єднуються через опорні точки, які називаються точками згладжування. Криволінійні відрізки з різкими вигинами з'єднуються через кутові точки.

Точка згладжування та кутова точка у Photoshop
Точка згладжування та кутова точка

При переміщенні лінії напряму, що виходить з точки згладжування, криволінійні відрізки по обидва боки від точки змінюються одночасно. Для порівняння, при переміщенні лінії напряму, що виходить з кутової точки, змінюється тільки той криволінійний відрізок, що знаходиться з того самого боку від точки, що й лінія напряму, котра переміщується.

Налаштування точки згладжування та кутової точки у Photoshop
Налаштування точки згладжування та кутової точки

Контур не обов'язково повинен являти собою одну просту послідовність поєднаних відрізків. Він може містити кілька окремих чітко визначених компонентів. Кожна фігура на шарі фігури є компонентом контуру, який описаний відсічним контуром шару.

Вибір окремих компонентів контуру у Photoshop
Виділені окремі компоненти контуру

Виділення контуру

Під час виділення компонента або відрізка контуру у виділених частинах відображаються всі опорні точки, а якщо виділений відрізок криволінійний, то відображаються також усі лінії й точки напряму. Мітки напряму виглядають як зафарбовані кола, виділені точки прив’язки – як зафарбовані квадрати, а невиділені точки прив’язки мають вигляд пустих квадратів.

 1. Виконайте одну з таких дій:
  • Щоб виділити компонент контуру (у тому числі фігуру на шарі фігури), виберіть інструмент «Виділення контуру»  і клацніть мишею у будь-якому місці всередині компонента контуру. Якщо контур складається з декількох компонентів, то виділяється тільки той компонент, на якому знаходиться вказівник.

  • Щоб виділити відрізок контуру, виберіть інструмент «Часткове виділення»  та клацніть одну з опорних точок відрізка або перетягніть рамку виділення на якусь частину відрізка.

  Інструмент «Часткове виділення» у Photoshop
  Щоб виділити відрізки, перетягніть рамку виділення.

 2. Щоб додатково виділити компоненти або відрізки контуру, виберіть інструмент «Виділення контуру» чи «Часткове виділення», а потім виділяйте потрібні компоненти та відрізки, утримуючи клавішу Shift.

  Примітка.

  Щоб виділити увесь контур або компонент контуру за допомогою інструмента «Часткове виділення», клацніть мишею всередині контуру, утримуючи клавішу Alt (у Windows) або клавішу Option (у Mac OS). Для активації інструмента «Часткове виділення» у той час, коли вибраний інший інструмент, наведіть вказівник на опорну точку і натисніть клавішу Ctrl (Windows) або клавішу Command (Mac OS).

Виділення кількох контурів | Photoshop CC

Ви можете виділити кілька контурів на одному або кількох шарах.

 1. На панелі Контури виконайте наведені нижче дії, щоб зробити контури видимими.

  • Щоб вибрати суміжні контури, клацніть мишею, утримуючи клавішу Shift.
  • Щоб виділити несуміжні контури, клацніть мишею, утримуючи клавішу Ctrl (Windows) або Command (Mac OS).
 2. Вибравши інструмент Виділення контуру або Часткове виділення, виконайте будь-яку з таких дій:

  • Перетягніть вказівник миші через відрізки.
  • Клацніть мишею контури, утримуючи клавішу Shift.
 3. Щоб виділити додаткові компоненти або відрізки контуру, виберіть інструмент Виділення контуру або Часткове виділення, а потім клацайте потрібні компоненти або відрізки, утримуючи клавішу Shift.

  Примітка.

  З контурами можна працювати в ізольованому режимі.Щоб ізолювати лише шар із контуром, двічі клацніть мишею виділений контур. Також можна ізолювати один або кілька контурів, вибравши пункт меню Виділити/Ізолювати шари або установивши для Фільтрування шарів тип фільтра Вибране.

  З режиму ізоляції можна вийти кількома способами:

  • вимкнути Фільтрування шарів;
  • установити для Фільтрування шарів інший тип фільтра ніж Вибране;
  • двічі клацнути мишею за межами контуру за допомогою інструмента виділення контуру. 

Перевпорядкування контурів

Збережені контури, які не є контурами фігур, тексту або векторних масок, можна перевпорядковувати на панелі Контури.

 1. На панелі Контури перетягніть контур на потрібну позицію. У Photoshop CC ви можете вибирати й перетягувати кілька контурів одночасно.

Дублювання контурів

 1. На панелі Контури виберіть контур, який потрібно дублювати. У Photoshop CC можна виділяти кілька контурів одночасно.

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Перетягніть контури, утримуючи клавішу Alt (Windows) або Option.
  • Виберіть пункт Дублювати контур у меню панелі.

Визначення параметрів контуру

За бажанням або для покращення видимості можна визначити товщину та колір ліній контуру. Створюючи контур (наприклад, за допомогою інструмента «Перо»), клацніть значок шестерні () на панелі параметрів. Після цього вкажіть колір і товщину ліній контуру. Також можна налаштувати попередній перегляд відрізків контурів між опорними точками, коли ви пересуваєте курсор між клацанням кнопки миші (ефект Гумова стрічка).

path-options
Параметри контуру: товщина та колір

Налаштування відрізків контуру

Можна редагувати відрізок контуру в будь-який час, але редагування наявних відрізків дещо відрізняється від їх рисування. Редагуючи відрізки, зважайте на такі поради:

 • Якщо опорна точка з'єднує два відрізки, переміщення цієї опорної точки завжди змінює обидва відрізки.

 • Рисуючи інструментом «Перо», можна тимчасово ввімкнути інструмент «Часткове виділення», щоб скоригувати вже нарисовані відрізки; рисуючи, натискайте Ctrl (Windows) або Command (Mac OS).

 • Коли ви вперше рисуєте точку згладжування інструментом «Перо», перетягування точки напряму змінює довжину лінії напряму обабіч цієї точки. Проте коли ви редагуєте точку згладжування, що вже існує, інструментом «Часткове виділення», ви змінюєте довжину лінії напряму лише по той бік, на якому ви рисуєте.

Переміщення прямих відрізків

 1. Інструментом «Часткове виділення»  виділіть відрізок, який необхідно налаштувати.
 2. Перетягніть відрізок на нове місце.

Налаштування довжини або кута нахилу прямих відрізків

 1. Інструментом «Часткове виділення» виділіть опорну точку на відрізку, який потрібно налаштувати.

 2. Перетягніть опорну точку у потрібне місце. Перетягуючи, утримуйте Shift, якщо необхідно зберігати приріст кута 45° під час повороту.

Налаштування положення або форми кривих відрізків

 1. Інструментом «Часткове виділення»  виділіть криволінійний відрізок або точку прив’язки на одному з кінців криволінійного відрізка. З'являються лінії напряму, якщо вони є. (Деякі криві відрізки використовують лише одну лінію напряму).
 2. Виконайте одну з таких дій:
  • Щоб налаштувати положення відрізка, перетягніть його. Перетягуючи, утримуйте Shift, якщо необхідно зберігати приріст кута 45° під час повороту.

  Клацніть, щоб виділити фрагмент кривої у Photoshop
  Клацніть, щоб виділити фрагмент кривої. Потім перетягніть його, щоб налаштувати.

  • Щоб налаштувати форму відрізка з будь-якого боку виділеної опорної точки, перетягніть опорну точку або точку напряму. Перетягуючи, утримуйте Shift, якщо необхідно зберігати приріст кута 45° під час повороту.

  Перетягніть опорну точку або точку напряму у Photoshop
  Перетягніть опорну точку або точку напряму.

  Примітка.

  Під час коригування відрізків контуру коригуються пов’язані сегменти, що дає змогу інтуїтивно перетворити форми контурів. Щоб відредагувати тільки сегменти між вибраними точками виділення, як у попередніх версіях програми Photoshop, виберіть на панелі параметрів пункт «Перетягування контуру обмеження».

  Примітка.

  Також можна застосувати трансформацію, наприклад, масштабування чи обертання, до відрізка або опорної точки.

Видалення відрізка

 1. (Додатково) Якщо ви створюєте розріз у замкненому контурі, виберіть інструмент «Додати точку прив’язки»  й додайте дві точки в місцях, де потрібно розрізати контур.
 2. Інструментом «Часткове виділення»  виділіть відрізок, який необхідно видалити.
 3. Щоб видалення виділений відрізок, натисніть клавішу Backspace (Windows) або Delete (Mac OS). Повторне натискання Backspace або Delete стирає решту контуру.

Видалення лінії напрямку опорної точки

Подовження відкритого контуру

 1. Поставте вказівник інструмента «Перо» на кінцеву точку відкритого контуру, що його необхідно подовжити. Вказівник змінить форму, коли буде розташований точно на кінцевій точці.
 2. Виберіть кінцеву точку.
 3. Виконайте одну з таких дій:
  • Щоб створити кутову точку, поставте інструмент «Перо» на місце, де необхідно закінчити новий відрізок, і клацніть. Якщо ви подовжуєте контур, що закінчується точкою згладжування, новий відрізок буде викривлений наявною лінією напряму.

  • Щоб створити точку згладжування, поставте інструмент «Перо» на місце, де необхідно закінчити новий криволінійний відрізок, і перетягніть вказівник.

З'єднування двох відкритих контурів

 1. Поставте вказівник інструмента «Перо» на кінцеву точку відкритого контуру, що його необхідно приєднати до іншого контуру. Вказівник змінить форму, коли буде розташований точно на кінцевій точці.
 2. Виберіть кінцеву точку.
 3. Виконайте одну з таких дій:
  • Щоб приєднати один контур до другого відкритого контуру, клацніть кінцеву точку цього другого контуру. Коли інструмент «Перо» розташовано точно на кінцевій точці другого контуру, поряд із вказівником з’явиться маленький символ злиття .

  • Щоб з'єднати новий контур з наявним, нарисуйте новий контур поряд із наявним, потім пересуньте «Перо» на кінцеву точку (невиділену) наявного контуру. Клацніть цю кінцеву точку, коли побачите маленький символ з'єднання поряд із вказівником.

Переміщення та підштовхування опорних точок або відрізків за допомогою клавіатури

 1. Виділіть опорну точку або відрізок контуру.
 2. Клацніть або натисніть будь-яку клавішу зі стрілкою на клавіатурі, щоб пересунути об'єкт на 1 піксель за напрямком стрілки.

Якщо ви триматимете клавішу Shift, об'єкт пересуватиметься на 10 пікселів за раз.

Додавання й видалення точок прив’язки

Додані опорні точки дають вам кращий контроль за контуром або можуть подовжити відкритий контур. Однак, намагайтеся не додавати більше точок ніж потрібно. Що менше точок, то легше редагувати, показувати й друкувати контур. Можна знизити складність контуру, вилучивши непотрібні точки.

Палітра інструментів містить три інструменти для додавання або вилучення точок: інструмент «Перо» , інструмент «Додати опорну точку»  та інструмент «Видалити опорну точку» .

Типово інструмент «Перо» змінюється на «Додати опорну точку», коли ви ставите його на виділений контур, або на «Видалити опорну точку», коли ви ставите його на опорну точку. Щоб інструмент «Перо» міг автоматично змінюватися на інструмент «Додати опорну точку» або «Вилучити опорну точку», необхідно вибрати «Автоматичне додавання/вилучення» на панелі параметрів.

Ви можете одночасно виділяти й редагувати кілька контурів. Під час додавання опорних точок можна також перерисовувати контур, клацаючи та перетягуючи вказівник, коли ви їх додаєте.

Примітка.

Для вилучення опорних точок не використовуйте клавіші Delete або Backspace чи команди «Редагувати» > «Вирізати або Правка» > «Видалити». Ці клавіші й команди видаляють пункти та сегменти лінії, приєднані до такої точки.

Додавання й видалення точок прив’язки

 1. Виберіть контур, який потрібно змінити.
 2. Виберіть інструмент «Перо», інструмент «Додати опорну точку» або інструмент «Видалити опорну точку».
 3. Щоб додати опорну точку, поставте курсор на відрізок контуру і клацніть. Щоб вилучити опорну точку, поставте курсор на опорну точку і клацніть.

Вимкнення або тимчасове вимкнення автоматичного перемикання інструмента «Перо»

Можна вимкнути автоматичне перемикання інструмента «Перо» на «Додати опорну точку» або «Видалити опорну точку». Це зручно, якщо необхідно розпочати новий контур над наявним.

 • У Photoshop зніміть позначку «Автоматичне додавання/вилучення» на панелі параметрів.

Перетворення точок згладжування на кутові точки й навпаки

 1. Виберіть контур, який потрібно змінити.
 2. Виберіть інструмент «Перетворення точки» або застосуйте інструмент «Перо», утримуючи клавішу Alt (Windows) чи клавішу Option (Mac OS).

  Примітка.

  Для активації інструмента «Перетворення точки» у той час, коли вибрано інструмент «Часткове виділення», наведіть вказівник на опорну точку і натисніть комбінацію клавіш Ctrl+Alt (Windows) або комбінацію клавіш Command+Option (Mac OS).

 3. Наведіть інструмент «Перетворення точки» на опорну точку, яку потрібно перетворити, і виконайте одну з таких дій:
  • Для перетворення кутової точки на точку згладжування витягніть кутову точку назовні так, щоб з'явилися лінії напряму.

  Перетворення точок згладжування на кутові точки й навпаки у Photoshop
  Витягання точки напряму з кутової точки для створення точки згладжування

  • Для перетворення точки згладжування на кутову точку без ліній напряму, клацніть точку згладжування.

  Виділення точки згладжування для створення кутової точки у Photoshop
  Виділення точки згладжування для створення кутової точки

  • Для перетворення кутової точки без ліній напряму на кутову точку з незалежними лініями напрями спершу витягніть з кутової точки точку напряму, тобто перетворіть кутову точку на точку згладжування з лініями напряму. Відпустіть лише кнопку миші (не відпускайте жодну з клавіш, які були натиснуті для активації інструмента «Перетворення опорних точок»), а потім перетягніть мишею будь-яку з точок напряму.

  • Для перетворення точки згладжування на кутову точку з лініями напряму, перетягніть мишею будь-яку з точок напряму.

  Перетворення точки згладжування на кутову точку у Photoshop
  Перетворення точки згладжування на кутову точку

Налаштування компонентів контуру

Компонент контуру (у тому числі фігуру на шарі фігури) можна переміщувати у будь-яке місце зображення. У програмі Photoshop компоненти можна копіювати і вставляти у те саме зображення або у зображення, відкрите у іншому вікні. За допомогою інструмента «Виділення контуру» компоненти, що перекриваються, можна об'єднати в один компонент. Усі векторні об'єкти можна переміщувати, змінювати їх форму, копіювати та вилучати, незалежно від того, в який спосіб вони визначені – за допомогою записаного контуру, робочого контуру чи векторної маски.

Можна також застосовувати команди «Копіювати» та «Вставити», щоб створювати копії векторних об'єктів і переносити їх в інші графічні документи Photoshop, а також у документи, відкриті в інших програмах, наприклад, у програмі Adobe Illustrator.

Зміна режиму накладання для виділеного компонента контуру

 1. Щоб виділити ділянки наявного контуру за допомогою інструмента «Виділення контуру» , протягніть по них рамку виділення.
 2. Виберіть параметр ділянки фігури зі спадного меню «Операції з контуром» на панелі параметрів:

  Поєднання фігур 

  Нова ділянка контуру додається до ділянок контуру, що перекриваються.

  Відняти від області фігури 

  Область контуру вилучається з перекриття ділянок контуру.

  Перетин областей фігури 

  Ділянка обмежується перетином виділеної ділянки контуру та ділянками контуру, що перекриваються.

  Виключити області з перекриттям фігур 

  Виключає ділянку перекриття.

Показ та приховування компоненту виділеного контуру

Виконайте одну з таких дій:

 • Виберіть «Перегляд» > «Показати» > «Цільовий контур».
 • Виберіть команду «Перегляд» > «Допоміжні елементи». За допомогою цієї команди можна показати та приховати сітку, напрямні, краї виділення, коментарі та фрагменти.

Переміщення контуру або його компонента

 1. Виділіть назву контуру на панелі «Контури», а потім виділіть контур на зображенні за допомогою інструмента «Виділення контуру» . Щоб виділити одразу декілька компонентів контуру, клацніть мишею на кожному додатковому компоненті, утримуючи клавішу Shift.
 2. Перетягніть контур на нове місце. Навіть якщо частина контуру під час переміщенні опиниться за межами полотна, прихована частина контуру все одно залишиться доступною.
  Перетягування контуру на нове місце у Photoshop
  Перетягування контуру на нове місце

  Примітка.

  Якщо під час перетягування контуру навести вказівник переміщення на зображення, відкрите в іншому вікні, то відбудеться копіювання контуру в це зображення.

Зміна форми компонента контуру

 1. Виділіть назву контуру на панелі «Контури», а потім виділіть точку прив’язки на контурі за допомогою інструмента «Часткове виділення» .
 2. Перетягніть точку або її мітки виділення на нове місце.

Об'єднання компонентів контуру, що перекриваються

 1. Виділіть назву контуру на панелі «Контури», а потім виберіть інструмент «Виділення контуру» .
 2. Щоб створити один компонент з усіх компонентів, що перекриваються, виберіть параметр «Об’єднати компоненти фігури» зі спадного меню «Операції з контуром» на панелі параметрів.

Копіювання контуру або його компонента

Виконайте одну з таких дій:

 • Щоб скопіювати компонент контуру під час переміщення, виділіть назву контуру на панелі «Контури» та клацніть компонент контуру інструментом «Виділення контуру» . Потім перетягніть виділений контур за допомогою миші, утримуючи клавішу Alt (Windows) або клавішу Option (Mac OS).
 • Щоб скопіювати контур, не перейменовуючи його, перетягніть назву контуру на панелі «Контури» на кнопку «Створити контур» () внизу панелі.
 • Щоб скопіювати та перейменувати контур, перетягніть назву контуру у панелі «Контури» на кнопку «Новий контур» унизу панелі, утримуючи при цьому клавішу Alt (Windows) або клавішу Option (Mac OS). Або виділіть контур, який потрібно скопіювати, і виберіть пункт «Створити дублікат контуру» у меню панелі «Контури». У діалоговому вікні «Створити дублікат контуру» введіть нову назву контуру і натисніть кнопку «OK».
 • Щоб скопіювати компонент контуру в інший контур, виділіть контур чи компонент контуру, який потрібно скопіювати, і виконайте команду «Редагувати» > «Копіювати». Потім виділіть контур, куди потрібно вставити компонент, і виконайте команду «Редагувати» > «Вставити».

Копіювання компонентів контуру з одного файлу Photoshop до іншого

 1. Відкрийте обидва зображення.
 2. У вихідному зображенні за допомогою інструмента «Виділення контуру»  виділіть увесь контур або компоненти контуру, які потрібно скопіювати.
 3. Щоб скопіювати компоненти контуру, виконайте одну з таких дій:
  • Перетягніть мишею компоненти контуру з вихідного зображення у друге зображення. Скопійований компонент контуру буде відображено у панелі «Контури» як активний контур.

  • У вихідному зображенні виділіть назву контуру у панелі «Контури» і скопіюйте контур за допомогою команди «Редагувати» > «Копіювати». На другому зображенні виконайте команду «Редагувати» > «Вставити». Цей спосіб можна також застосовувати для об'єднання контурів у одному зображенні.

  • Щоб вставити компонент контуру до іншого зображення, виділіть компонент контуру на вихідному зображенні і виконайте команду «Редагувати» > «Копіювати». На другому зображенні виконайте команду «Редагувати» > «Вставити».

Видалення компонента контуру

 1. Виділіть назву контуру на панелі «Контури», а потім клацніть компонент контуру за допомогою інструмента «Виділення контуру» .
 2. Щоб вилучити виділений компонент контуру, натисніть клавішу «Backspace» (Windows) або клавішу Delete (Mac OS).

Вирівнювання та розподілення компонентів контуру

Можна вирівнювати та розподіляти компоненти, описані в одному контурі. Наприклад, можна вирівняти по лівому краю декілька фігур, розташованих на одному шарі, або розподілити декілька компонентів робочого контуру таким чином, щоб їх центри були розташовані на одній вертикальній лінії.

Примітка.

Щоб вирівняти фігури, розташовані на різних шарах, застосовуйте інструмент «Переміщення».

 • Щоб вирівняти компоненти, скористайтесь інструментом «Виділення контуру»  для виділення компонентів, які потрібно вирівняти. Потім виберіть параметр зі спадного меню «Вирівнювання контуру» та панелі параметрів.
Параметри вирівнювання у Photoshop
Параметри вирівнювання

 • Щоб розподілити компоненти, виділіть принаймні три компоненти, які потрібно розподілити. Потім виберіть параметр зі спадного меню «Розташування контуру» та панелі параметрів.
Параметри розподілення у Photoshop
Параметри розподілення

Навчальне відео: поради щодо роботи з векторами в програмі Photoshop

Навчальне відео: поради щодо роботи з векторами в програмі Photoshop
У цьому випуску The Complete Picture Джуліанна демонструє п’ять своїх улюблених функцій для роботи з векторами у Photoshop.
Julieanne Kost

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності