Про шрифти

Шрифт

Шрифт – це повний набір символів (літер, цифр і спеціальних символів), що мають однакову товщину, ширину та стиль, наприклад шрифт Adobe Garamond Bold розміром 10 точок.

Накреслення

Накреслення (що також називаються гарнітурами шрифтів або сімействами шрифтів) є наборами шрифтів, що мають подібний вигляд, як-от Adobe Garamond, які розробляють для спільного використання. Гарнітури містять багато символів додатково до тих, що є на клавіатурі. Залежно від шрифту, ці символи можуть містити лігатури, дроби, каліграфічні накреслення, орнаменти, числа та стилістичні альтернативи, символи верхніх і нижніх індексів, символи старого стилю та контурні фігури.

Гліф

Гліф – це специфічна форма символу. Наприклад, у деяких шрифтах велика літера А завжди присутня в декількох варіантах, наприклад, у каліграфічному накресленні та накресленні малими великими.

Стиль тексту

Стиль тексту – це версія варіанту окремого шрифту в гарнітурі. Зазвичай, Roman або Plain (дійсна назва є різною в різних гарнітурах) – це базовий шрифт, що може містити такі текстові стилі, як звичайний, жирний, напівжирний, курсив, та жирний курсив. Якщо в шрифті немає потрібного стилю, можна застосувати псевдо стилі – змодельовані версії таких стилів, як жирний, курсив, верхній індекс, нижній індекс, усі великі та маленькі великі.

Щодо того, як зробити шрифти доступними для Photoshop та інших програм з Adobe Creative Suite, див. Активація шрифтів на комп’ютері.

Автоматична активація шрифтів

Упроваджено у Photoshop 21.2 (випуск за червень 2020 року)

Під час відкриття документа, що містить шрифти, які не інстальовано на комп’ютері, Photoshop автоматично вибирає й активує ці відсутні шрифти зі шрифтів Adobe Fonts, поки є підключення до Інтернету. 

Автоматична активація шрифтів Adobe Fonts

Коли ви відкриваєте документ, що містить текстові шари, над деякими з них на панелі Шари відображається синій значок синхронізації, вказуючи на автоматичну активацію відсутніх шрифтів з Adobe Fonts. Після завершення завантаження значок синхронізації зміниться на стандартний значок текстового шару. Тепер ви можете використовувати активований шрифт у цьому документі, а також в інших програмах на своєму комп’ютері.

Якщо ви спробуєте редагувати текстовий шар із відсутнім шрифтом, поки триває активація цього шрифту, у Photoshop відобразиться діалогове вікно з пропозицією замінити відсутній шрифт стандартним і продовжити редагування. У цьому діалоговому вікні можна вибрати такі варіанти:

 • Замінити. Виберіть, щоб замінити відсутні шрифти стандартним. Для латиниці стандартним шрифтом є Myriad Pro Regular.
 • Скасувати. Виберіть, щоб вийти з режиму редагування тексту і продовжити активацію відсутніх шрифтів Adobe Fonts.

Заходи щодо відсутніх шрифтів, відмінних від шрифтів Adobe

Якщо у вашому документі відсутній шрифт, якого немає в Adobe Fonts, Photoshop відображає жовтий значок відсутнього шрифту над текстовим шаром на панелі Шари.

Заходи щодо відсутніх шрифтів, які не доступні через Adobe Fonts
Заходи щодо відсутніх шрифтів, які не доступні через Adobe Fonts

Якщо спробувати трансформувати текстовий шар із відсутнім шрифтом, якого немає в Adobe Fonts, Photoshop відобразить діалогове вікно з попередженням про те, що цей шар може виглядати мозаїчним або розмитим після трансформування. У цьому діалоговому вікні можна вибрати такі варіанти:

 • Трансформувати. Виберіть, щоб продовжити операцію трансформування, пам’ятаючи, що шар може виглядати мозаїчним або розмитим.
 • Скасувати . Виберіть, щоб скасувати операцію і замінити відсутній шрифт. Див. покрокові інструкції нижче.

Якщо ви спробуєте редагувати текстовий шар із відсутнім шрифтом, якого немає в Adobe Fonts, у Photoshop відобразиться діалогове вікно з пропозицією замінити відсутній шрифт стандартним або вжити заходів щодо відсітніх шрифтів для всього документа. У цьому діалоговому вікні можна вибрати такі варіанти: 

 • Керувати. Виберіть, щоб відкрити діалогове вікно Керувати відсутніми шрифтами. Див. покрокові інструкції нижче.
 • Замінити. Виберіть, щоб замінити відсутні шрифти стандартним. Для латиниці стандартним шрифтом є Myriad Pro Regular.
 • Скасувати. Виберіть, щоб вийти з режиму редагування тексту.

Заміна відсутніх шрифтів

Ви можете замінити відсутні шрифти, відмінні від шрифтів Adobe, на стандартний шрифт або шрифт, який вже використовується в документі.   

 1. Виберіть Текст > Керувати відсутніми шрифтами

 2. У діалоговому вікні Керувати відсутніми шрифтами виберіть один із параметрів з розкривного списку для вжиття заходів щодо відсутніх шрифтів: 

  • Замінити стандартним шрифтом. Для латиниці стандартним шрифтом є Myriad Pro Regular.
  • Замінити шрифтом, який вже використовується в документі.
  • Не заміняти. 
 3. (Необов’язково) Виберіть пункт Замінити всі відсутні шрифти стандартним, щоб замінити всі відсутні шрифти в документі на стандартний.

 4. Натисніть кнопку OK.

Шрифтовий збіг

На базі технології Adobe Sensei

У Photoshop 21.2 (випуск за червень 2020 р.) функцію «Шрифтовий збіг» удосконалено. Тепер вона підтримує більше шрифтів, а також вертикальний текст і виявлення кількох рядків.

Вам уже не доведеться навздогад визначати шрифти – Photoshop зробить це за вас. Завдяки інтелектуальному аналізу зображення і технології машинного навчання Photoshop, використовуючи лише зображення латинського або японського шрифту, може ідентифікувати шрифт і підшукати відповідний серед ліцензованих шрифтів комп’ютера або шрифтів Adobe Fonts. 

 1. Виберіть інструмент «Прямокутна область». Виділіть область навколо тексту на фотографії.

 2. Виберіть Текст > Шрифтовий збіг.

  Програма Photoshop відобразить список шрифтів, схожих на шрифт у виділеній області.

  Пошук відповідних шрифтів на зображенні
  Пошук відповідних шрифтів на зображенні
 3. У діалоговому вікні Шрифтовий збіг скористайтеся нижченаведеними параметрами, щоб відфільтрувати результати. 
  • (Необов’язково) Виберіть Параметр шрифту – Латина або Японська.
  • (Необов’язково) Зніміть позначку Показати шрифти, доступні для активації з Adobe Fonts, щоб приховати шрифти Adobe Fonts і показувати лише шрифти, доступні на вашому комп’ютері.
 4. У списку підібраних шрифтів клацніть той, який максимально схожий на шрифт на фотографії. 

  Програма Photoshop вибере шрифт, який ви клацнули. Тепер ви можете додати текст до фотографії з використанням підібраного шрифту.

Поради щодо виділення тексту для пошуку шрифтового збігу

 • Шрифтовий збіг, класифікація шрифтів і пропозиції схожих варіантів наразі доступні лише для латинських і японських символів.
 • Якщо включити два-три рядки тексту в поле виділення, це забезпечить кращі результати порівняно з одним рядком тексту.
 • Акуратно обітніть поле виділення праворуч і ліворуч країв тексту.
 • Використовуйте функцію Шрифтовий збіг для окремої гарнітури або стилю. Не змішуйте гарнітури та стилі в полі виділення.
 • Вирівняйте або виправте перспективу на зображенні, перш ніж використовувати параметр Шрифтовий збіг.

Попередній перегляд шрифтів

Можна переглянути зразки шрифту в сімействі шрифтів і меню стилю шрифтів у панелі «Символ» та в інших областях програми, де можна вибирати шрифти. Для позначення різних видів шрифтів використовують такі значки:

 • Шрифти від Adobe Fonts  (раніше – Typekit )
 • OpenType 
 • Type 1 
 • TrueType 
 • Multiple Master 
 • OpenType SVG 
 • Варіативні шрифти OpenType 

Щоб вимкнути функцію перегляду або змінити розмір пунктів із назвами шрифтів, виберіть «Текст» > «Розмір попереднього перегляду шрифту» й виберіть потрібний параметр.

Пошук шрифтів

Ви можете отримати миттєвий доступ до вибраних шрифтів, позначивши їх зірочкою.

Вибір улюблених шрифтів у Photoshop
Позначення вибраних шрифтів зірочкою

Під час пошуку шрифтів можна зменшити кількість результатів, відфільтрувавши їх за типом (наприклад, шрифти із засічками або брускові) чи за візуальною схожістю. Крім цього, можна здійснити пошук шрифтів, установлених на комп’ютері або синхронізованих з Adode Fonts.

Інструменти пошуку шрифтів

Фільтр

Фільтрування списку шрифтів за типом (шрифти із засічками, індекси, рукописні шрифти).

Показувати шрифти з Adobe Fonts

Відображення в списку шрифтів лише синхронізованих шрифтів з Adobe Fonts.

Показати вибрані шрифти

Відображення лише вибраних шрифтів, позначених зірочкою.

Показати схожі шрифти

Відображення шрифтів, включно з шрифтами з Adobe Fonts, які візуально схожі на вибраний.

Вибір шрифту та його стилю

 • Оберіть фільтр шрифту на панелі «Символ» або на панелі параметрів. Якщо на комп’ютері встановлено більше одного варіанта або сімейства шрифтів (наприклад, звичайний, курсив, жирний і жирний курсив), різні варіанти буде об’єднано в одну групу меню. Ви можете розгорнути групу і вибрати потрібний варіант.  

Примітка.

Для навігації списком шрифтів використовуйте клавіш зі стрілками вгору або вниз. Натисніть клавішу Cmd/Ctrl+ клавішу зі стрілкою вниз, щоб розгорнути виділений список сімейства шрифтів. Натисніть клавішу Cmd/Ctrl+ клавішу зі стрілкою вгору, щоб згорнути виділений список сімейства шрифтів.

Меню «Сімейство шрифтів у Photoshop»
Варіанти шрифтів буде об’єднано в одну групу меню

Примітки.

 • Якщо вибране сімейство шрифтів не містить курсиву або жирного стилю, на панелі «Символ» натисніть кнопку «Псевдонапівжирний»  або «Псевдокурсив» , щоб застосувати змодельований стиль. Крім того, параметр «Псевдонапівжирний» або «Псевдокурсив» можна вибрати з меню панелі «Символ».
 • Використовуйте динамічні комбінації клавіш. Динамічні комбінації клавіш – це комбінації клавіш, доступні (тільки в режимі редагування в меню панелі «Символ») для таких параметрів тексту, як «Псевдонапівжирний», «Псевдокурсив», «Усі великі», «Усі малі», «Надіндекс», «Підіндекс» та «Перекреслення».
 • Неможливо застосувати форматування «Псевдонапівжирний» до деформованого тексту.

Примітка.

Можна обрати сімейство та стиль, ввівши їх назви в текстове поле. Під час вводу відображатимуться назви шрифтів, які містять введений текст. Продовжуйте вводити, доки не з’явиться назва потрібного шрифту або стилю.

Зміна шрифту на кількох шарах

 1. На панелі «Шари» виділіть текстові шари, які потрібно змінити.
 2. На панелі «Символ» виберіть характеристики тексту зі спливаючих меню.

Захист гліфу

Захист гліфу захищає від неправильних, нечитабельних символів, котрі з’являються, коли ви вводите текст не латиницею (наприклад, японською або кирилицею), а вибрано латинський шрифт. За замовчуванням Photoshop встановлює захист гліфу, автоматично вибираючи потрібний шрифт. Щоб вимкнути захист гліфу, зніміть позначку з «Ввімкнути захист відсутнього гліфа» в параметрах тексту.

Шрифти OpenType

Шрифти OpenType використовують той самий файл зі шрифтами для комп’ютерів під керуванням ОС Windows і Macintosh, щоб ви могли переміщати файли з однієї платформи на іншу, не хвилюючись про заміщення шрифтів та інші проблеми, які може спричинити змінення шрифтів. Вони можуть містити певні функції, як-от зразки та додаткові лігатури, які є недоступними в поточних шрифтах PostScript та TrueType.

Примітка.

Шрифти OpenType позначаються значком  у списку шрифтів.

Під час роботи зі шрифтом OpenType ви можете автоматично замістити у своєму тексті варіанти накреслення гліфів, наприклад лігатур, невеликих великих літер, дробів і пропорційних фігур старих стилів.

Шрифти OpenType використовують той самий файл зі шрифтами для комп’ютерів під керуванням ОС Windows і Macintosh, щоб ви могли переміщати файли з однієї платформи на іншу, не хвилюючись про заміщення шрифтів та інші проблеми, які може спричинити змінення шрифтів. Вони можуть містити певні функції, як-от зразки та додаткові лігатури, які є недоступними в поточних шрифтах PostScript та TrueType.

Примітка.

Шрифти OpenType позначаються значком  у списку шрифтів.

Під час роботи зі шрифтом OpenType ви можете автоматично замістити у своєму тексті варіанти накреслення гліфів, наприклад лігатур, невеликих великих літер, дробів і пропорційних фігур старих стилів.

Звичайні шрифти та шрифти OpenType
Звичайні (зліва) шрифти та шрифти OpenType (справа)

A. Порядкові числа B. Додаткові лігатури C. Каліграфічні накреслення 

Шрифти OpenType можуть включати розширених набір символів та можливості символів, щоб забезпечити багатшу лінгвістичну підтримку та додатковий типографічний контроль. Шрифти OpenType з Adobe, що містять підтримку для мов Центральної Європи (CE) та містять слово «Pro», як частину назви шрифту у меню шрифтів програми. Шрифти OpenType, що не містять підтримки Центральноєвропейських мов, помічені як «Стандартні» та мають суфікс «Std». Усі шрифти OpenType також можуть бути встановлені та використовуватися разом зі шрифтами PostScript Type 1 та TrueType.

Докладнішу інформацію про шрифти OpenType дивіться в статті OpenType.

Застосувати функції OpenType

 1. Переконайтеся, що під час використання інструмента «Текст» вибрано шрифт OpenType. Якщо не виділено жодного тексту, параметри застосуються до наступного створеного тексту.
 2. З меню панелі «Символ» в підменю «OpenType» виберіть:

  Стандартні лігатури

  Це типографські заміни деяким парам символів, наприклад, fi, fl, ff, ffi, та ffl.

  ligature

  Контекстні альтернативи

  Це альтернативні символи, що містяться в деяких гарнітурах для кращого суміщення. Наприклад, коли використовується шрифт Caflisch Script Pro з увімкненими альтернативними символами, пара літер «bl» в слові «bloom» суміщається, завдяки цьому, текст виглядає більш природно.

  Довільні лігатури

  Це символи типографської заміни для таких пар літер, як ct, st та ft.

  Примітка.

  Незважаючи на те, що символи в лігатурах здаються з’єднаними, їх можна редагувати окремо, а також вони сприймаються коректно під час перевірки правопису.

  Каліграфічне накреслення

  Заміняє каліграфічні гліфи, стилізовані літери з подовженими штрихами (зі збільшеними закрученнями).

  Старовинний стиль

  Це цифри, коротші за звичайні, деякі з них опущені нижче базової лінії шрифту.

  Стилістичні варіанти накреслення

  Форматує стилізовані символи для створення естетичного ефекту.

  Відмінності назв

  Форматує символи (зазвичай верхнього регістру), розроблені для використання у написах великого розміру, наприклад, у назвах.

  Орнаменти

  Це – методи, які додають особистий підпис до гарнітури і можуть використовуватися для декорування сторінки, позначення початку абзацу, розділення текстових блоків або для створення розмежувань.

  Порядкові числа

  Автоматично форматує порядкові числа (наприклад 1й та 2й) з використанням символів надіндексу. Такі символи, як надіндекси в словах іспанською мовою segunda та segundo (2a та 2o), також форматуються належним чином.

  Дроби

  Автоматично форматує дроби; числа, розділені скісною рискою (наприклад, 1/2), перетворюються на дроби (наприклад ).

  Примітка.

  Попередньо переглянути такі можливості OpenType, як контекстні альтернативи, лігатури та гліфи в Photoshop до їх застосування неможливо. Однак, можна переглядати та застосовувати можливості OpenType, використовуючи панель гліфів Adobe Illustrator. Скопіюйте та вставте текст в Adobe Illustrator та скористайтеся панеллю «Гліфи», щоб переглянути та застосувати можливості OpenType. Потім можна вставити текст назад у Photoshop.

Шрифти OpenType SVG

Photoshop підтримує шрифти OpenType SVG та має вбудовану колірну схему Trajan і шрифт EmojiOne. Шрифти OpenType SVG дають змогу використовувати кілька кольорів і градієнтів в одному гліфі. На платформі Mac OS в обмеженому обсязі підтримується шрифт Apple Color Emoji, хоча це не OpenType SVG.

v2_SQD
Шрифти OpenType SVG: кілька кольорів і градієнтів

Шрифти Emoji є зразками шрифтів OpenType SVG. Використовуючи шрифти Emoji, можна додавати до документів різноманітні кольорові та графічні символи, як-от емограми, прапори, дорожні знаки, зображення тварин, людей, їжі та пам’яток. Шрифти емодзі OpenType SVG, такі як EmojiOne, дають змогу створювати сполучені гліфи з одного або кількох інших гліфів. Наприклад, можна створювати прапори різних країн або змінювати колір шкіри певних гліфів, що зображають людей.

Докладнішу інформацію дивіться в статті Робота зі шрифтами SVG.

Варіативні шрифти OpenType

Варіативні шрифти OpenType підтримують такі спеціальні атрибути, як щільність, ширина, нахил, оптичний розмір тощо. У програму Photoshop додано кілька варіативних шрифтів, для яких можна регулювати щільність, ширину та нахил за допомогою зручних повзунків на панелі «Властивості». На панелі «Символ» або «Параметри» здійсніть пошук за терміном «варіативний» у списку шрифтів, щоб знайти елементи відповідного типу. Також можна орієнтуватися за значком  поруч із назвою шрифту.

Список шрифтів: деякі варіативні шрифти
Список шрифтів: деякі варіативні шрифти
Повзунки для налаштування варіативних шрифтів
Панель «Властивості»: повзунки для налаштування варіативних шрифтів

Програма Photoshop автоматично добиратиме стиль символів відповідно до поточних налаштувань, указаних за допомогою повзунків. Наприклад, якщо збільшити нахил для стилю символів «Правильний», програма Photoshop автоматично змінить його на варіант шрифту «Курсив».