Дізнайтеся, як використовувати команди «Скасувати» або «Повторити» та панель «Історія» для керування станом зображень в Adobe Photoshop.

Використовуючи команди «Скасувати/повторити» й панель «Історія», можна без зайвих зусиль керувати станом зображень.

Використання команд «Скасувати» та «Повторити»

Оновлено у Photoshop CC 20.0 (випуск за жовтень 2018 р.)

Починаючи з випуску Photoshop CC за жовтень 2018 р. (20.0), у документі Photoshop можна скасувати відразу кілька кроків за допомогою сполучень клавіш Control + Z (Win) або Command + Z (Mac). Цей новий режим скасування ввімкнено за замовчуванням.

Щоб скасувати або повторити операцію, виконайте такі дії:

 • Скасувати: перехід на один крок назад у ланцюжку скасування. Виберіть Редагувати > Скасувати або скористайтеся сполученням клавіш Control + Z (Win) чи Command + Z (Mac).
 • Повторити: перехід на один крок уперед. Виберіть Редагувати > Повторити або скористайтеся сполученням клавіш Shift + Control + Z (Win) чи Shift + Command + Z (Mac).

Також у меню Редагувати біля команд «Скасувати» та «Повторити» відображається назва кроку, який буде скасовано. Приклад: «Редагувати > Скасувати редагування тексту».

(Photoshop)

Щоб повернутися до старого режиму скасування у Photoshop, виконайте такі дії:

 1. На панелі меню виберіть Редагувати > Комбінації клавіш.
 2. У діалоговому вікні Комбінації клавіш і меню виберіть Використовувати старі комбінації клавіш для дій скасування та натисніть кнопку OK.
 3. Перезапустіть програму Photoshop.

(Adobe Camera Raw)

Щоб повернутися до старого режиму скасування в Adobe Camera Raw, виконайте описані нижче дії.

 1. У рядку меню Photoshop виберіть Редагувати > Параметри > Обробка файлів.
 2. У розділі Сумісність файлів виберіть Налаштування Camera Raw.
 3. У діалоговому вікні Налаштування Camera Raw виберіть пункт Використовувати старі комбінації клавіш для дій скасування та натисніть кнопку OK.
 4. Перезапустіть програму Photoshop.

Повернення до останньої записаної версії

 1. Виберіть «Файл »> «Повернути».

  Примітка.

  Операція повертання додається до стану історії у панелі «Історія» і її не можна скасувати.

Відновлення частини зображення до попередньо записаної версії

 1. Виконайте одну з таких дій:
  • Скористайтесь інструментом «Архівний пензель» , щоб використовувати для малювання вибраний стан або знімок на панелі «Історія».

  • Скористайтеся інструментом «Гумка»  з вибраним параметром «Стерти до історії».

  • Виберіть область, яку необхідно відновити, і виберіть «Редагувати» > «Заливка». Для використання виберіть «Історію» і клацніть «ОК».

  Примітка.

  Щоб відновити зображення знімком первинного стану документа, виберіть «Параметри історії» в меню панелі і переконайтеся, що ввімкнено параметр «Автоматично створювати перший знімок».

Скасування операції

 1. Утримуйте клавішу Esc, доки операція, що триває, не зупиниться. У Mac OS ви також можете натискати Command+крапка.

Одержання повідомлення, коли операцію завершено

Індикатор виконання показує, що операція виконується. Можна перервати операцію або наказати програмі повідомити вас, коли вона скінчить операцію.

 1. Виконайте одну з таких дій: Виберіть пункт меню «Редагувати» > «Параметри» > «Загальний» (Windows) або «Photoshop» > «Параметри» > «Загальний» (Mac OS).

 2. Виберіть «Сигнал про виконання».
 3. Натисніть кнопку «OK».

Використання панелі «Історія»

Можна скористатися панеллю «Історія» для швидкого переходу до будь-якого попереднього стану зображення, створеного під час сеансу роботи. Кожного разу, коли ви застосовуєте зміни до зображення, новий стан зображення додається до панелі.

Наприклад, якщо вибираєте, малюєте або виконуєте поворот частини зображення, кожен із цих станів ставиться у список панелі окремо. Коли ви вибираєте один із станів, зображення повертається до того, як воно виглядало, коли цю зміну було виконано. Далі можна працювати із цим станом.

Можна також скористатися панеллю «Історія» для видалення станів зображення та створення у Photoshop документа зі стану чи знімка.

Щоб показати панель «Історія», виберіть «Вікно» > «Історія» або клацніть вкладку панелі «Історія».

Панель «Історія» у Photoshop
Панель «Історія» у Photoshop

A. Установлює джерело для архівного пензля B. Мініатюра знімка C. Стан історії D. Повзунок станів історії 

Зважайте на це, використовуючи панель «Історія»:

 • Зміни програми, такі як зміни панелей, параметрів кольору, дій, параметрів, не відображаються у панелі «Історія», бо вони не змінюють конкретне зображення.

 • Типово панель «Історія» перелічує 20 попередніх станів. Кількість записаних станів можна змінити, установивши параметри в розділі «Параметри» > «Продуктивність». Старіші стани автоматично вилучаються, щоб звільнити пам’ять для Photoshop. Щоб зберігати окремий стан під час усього сеансу роботи, зробіть знімок цього стану (див. розділ Створення знімка зображення).

 • Коли закриваєте та знову відкриваєте документ, усі стани і знімки останнього сеансу роботи стираються з панелі.

 • Типово знімок первинного стану документа показується вгорі панелі.

 • Стани додаються вниз списку. Відтак найстаріший стан знаходиться вгорі списку, а найновіший – внизу.

 • Кожен стан стоїть у списку разом із назвою інструмента чи команди, застосованої для зміни зображення.

 • Типово, коли ви вибираєте стан, стани внизу заливаються сірим. Таким чином, можна легко побачити, які зміни будуть відкинуті, якщо ви продовжуватиме працювати з виділеного стану.

 • Типово виділення стану та наступна зміна зображення стирає всі стани, що були після.

 • Якщо вибрано стан і потім змінили зображення, стираючи наступні стани, можна застосувати команду «Скасувати», щоб скасувати останню зміну та відновити стерті стани.

 • Типово вилучення стану вилучає цей стан і всі, що були після нього. Якщо ви встановите параметр «Дозволити нелінійну історію», вилучення стану вилучатиме лише цей стан.

Повернення до попереднього стану зображення

 1. Виконайте одну з таких дій:
  • Клацніть назву стану.

  • Виберіть «Крок уперед» або «Крок назад» в меню панелі «Історія» або меню «Редагувати», щоб перейти до наступного або попереднього стану.

Вилучення одного або кількох станів зображення

 1. Виконайте одну з таких дій:
  • Клацніть назву стану та виберіть «Видалити» в меню панелі «Історія», щоб вилучити цю зміну і ті, що були після неї.

  • Перетягніть стан на значок «Видалити» , щоб видалити цю зміну і наступні.

  • Виберіть «Стерти історію» в меню панелі, щоб стерти перелік станів у панелі «Історія», не змінюючи зображення. Цей варіант не зменшує кількість пам’яті, що її використовує Photoshop.

  • Утримуючи Alt (Windows) або Option (Mac OS), виберіть «Стерти історію» в меню панелі, щоб очистити перелік станів без зміни зображення. Якщо ви одержали повідомлення про те, що Photoshop бракує пам’яті, очищення станів є корисним, бо ця команда вилучає стани з буфера команди «Скасувати» і звільняє пам’ять. Ви не можете скасувати команду «Стерти історію».

  • Виберіть «Редагувати» > «Очистити» > «Історія», щоб очистити перелік станів для всіх відкритих документів. Цю дію не можна скасувати.

Створення або заміна документа станом зображення

 1. Виконайте одну з таких дій:
  • Перетягніть стан або знімок на кнопку «Створити новий документ із поточного стану»  на панелі «Історія». Список історії для новостворених документів містить лише запис «Дублювати стан».

  • Виділіть стан або знімок і натисніть кнопку «Створити новий документ із поточного стану» . Список історії для новостворених документів містить лише запис «Дублювати стан».

  • Виберіть стан або знімок і виберіть «Створити документ» в меню панелі «Історія». Список історії для новостворених документів містить лише запис «Дублювати стан».

  • Перетягніть стан на наявний документ.

  Примітка.

  Щоб записати один чи декілька знімків або станів зображення для використання в пізнішому сеансі редагування, створіть новий файл для кожного стану і запишіть кожний стан в окремий файл. Коли ви відкриваєте ваш первинний файл, плануйте також відкривати решту записаних файлів. Можна перетягнути первинний знімок кожного файлу на оригінальне зображення для доступу до знімка з панелі «Історія» оригінального зображення.

Встановлення параметрів історії

Можна вказати максимальне число елементів для включення в панель «Історія» і встановити решту параметрів для налаштування панелі.

 1. Виберіть «Параметри історії» в меню панелі «Історія».
 2. Виберіть параметр:

  Автоматично створювати перший знімок.

  Автоматично створює знімок первинного стану зображення, коли документ відкривається.

  Автоматично створювати новий знімок під час збереження.

  Створює знімок під час кожного збереження.

  Дозволити нелінійну історію.

  Вносить зміни до вибраного стану, не стираючи наступні стани. Зазвичай коли ви вибираєте стан і змінюєте зображення, всі стани, що йдуть після вибраного, стираються. Таким чином, панель «Історія» може показувати перелік кроків редагування у тому порядку, в якому вони зроблені. Записуючи стани нелінійним шляхом, можна вибирати стан, вносити зміни до зображення та вилучати саме цей стан. Зміни додаються в кінець списку.

  Показувати діалог нового знімка за замовчуванням.

  Змушує Photoshop запитувати назву знімка під час використання кнопок на панелі.

  Зробити зміни видимості шару необоротними.

  Цей варіант виділяється за замовчуванням. Вмикання та вимикання видимості шару записується як крок історії. Скасуйте вибір цього параметра, щоб виключити зміни видимості шарів із кроків історії.

Встановлення параметрів протоколу змін

Може знадобитися ретельно відстежувати, що робиться з файлом у Photoshop, для вашої власної документації, документації клієнта або в правових цілях. Протокол змін допомагає вам зберігати текстову історію змін, внесених до зображення. Метадані правок протоколу змін можна переглядати за допомогою програми Adobe Bridge або діалогового вікна Інформація про файл.

Можна експортувати текст у зовнішній файл журналу або зберігати інформацію в метаданих редагованих файлів. Збереження багатьох операцій редагування як метаданих файлу збільшує його розмір; такі файли відкриваються й записуються довше за звичайні.

Примітка.

Якщо ви потребуєте доказу, що файл журналу не був підроблений, тримайте журнал редагування у метаданих файлу і скористайтеся Adobe Acrobat для цифрового підпису файлу журналу.

Типово дані протоколу про кожен сеанс записуються як метадані, вбудовані у файл зображення. Можна зазначити, куди мають записуватися дані протоколу, і рівень детальності даних у журналі.

 1. Виберіть пункт меню «Редагувати» > «Параметри» > «Загальні» (Windows) або «Photoshop» > «Параметри» > «Загальні» (Mac OS).
 2. Клацніть параметр «Протокол змін», щоб вимкнути або ввімкнути протокол.
 3. Для параметра «Зберегти записи звіту в» виберіть один з таких пунктів:

  Метадані.

  Записує протокол як метадані, вбудовані в кожен файл.

  Текстовий файл.

  Експортує протокол змін як текстовий файл. Може з’явитися запит назви текстового файлу та місця, де його зберігати.

  Обидві.

  Зберігає метадані у файлі та створює текстовий файл.

  Примітка.

  Якщо необхідно записати текстовий файл в іншому місці або записати інший текстовий файл, клацніть кнопку «Вибрати», вкажіть, де записати текстовий файл, і назву файлу за потреби, клацніть «Зберегти».

 4. В меню «Елементи протоколу змін» виберіть один із наведених параметрів:

  Тільки сесії.

  Створює запис щоразу, коли запускається або закривається Photoshop, і кожного разу, коли ви відкриваєте і закриваєте файли (записується назва файлу кожного зображення). Жодна інформація про правки у файлі не включається.

  Стислий.

  Включає текст, що з’являється на панелі «Історія», додатково до інформації про сеанси.

  Детальний.

  Включає текст, що з’являється на панелі «Дії», на додатково до інформації типу «Стислий». Якщо ви потребуєте повної історії всіх змін, зроблених у файлі, виберіть «Детальний».

Створення знімка зображення

Команда «Знімок» дозволяє вам робити тимчасову копію (або знімок) будь-якого стану зображення. Новий знімок додається до переліку знімків вгорі панелі «Історія». Вибір знімка дозволяє працювати з даною версією зображення.

Знімки подібні до станів, перелічених у панелі «Історія», але мають додаткові переваги:

 • Можна назвати знімок, щоб його можна було легко ідентифікувати.

 • Знімки можуть записуватися для всього сеансу роботи.

 • Можна легко порівнювати ефекти. Наприклад, можна зробити знімок перед і після застосування фільтра. Потім виберіть перший знімок і спробуйте той самий фільтр з іншими налаштуваннями. Перехід між знімками для знаходження найліпших налаштувань.

 • Зі знімками можна легко відновити свою роботу. Експериментуючи зі складною технікою або застосовуючи якусь дію, спершу зробіть знімок. Якщо ви не задоволені результатами, можна вибрати знімок, щоб скасувати всі кроки.

Примітка.

Знімки не записуються разом із зображенням, тому вилучаються, коли зображення закривають. Також, якщо ви не вибрали параметр «Дозволити нелінійну історію», вибір знімка і зміна зображення вилучають всі стани, перелічені у панелі «Історія».

Створення знімка

 1. Виберіть стан і виконайте одну з наведених дій:
  • Щоб автоматично створити знімок, натисніть кнопку «Створити новий знімок»  на панелі «Історія» або, якщо в параметрах історії вибрано «Автоматично створювати новий знімок під час збереження», виберіть «Створити знімок» у меню панелі «Історія».

  • Щоб установити параметри під час створення знімка, виберіть «Створити знімок» у меню панелі «Історія» або, утримуючи Alt (Windows) чи Option (Mac OS), клацніть кнопку «Створити новий знімок».

 2. Введіть назву знімка в текстовому полі «Ім’я».

 3. Виберіть вміст знімка в меню «З»:

  Цілковитий документ.

  Робить знімок усіх шарів зображення в цьому стані.

  Об’єднані шари.

  Робить знімок, що об’єднує всі шари зображення в цьому стані.

  Поточний шар.

  Робить знімок лише виділеного шару в цьому стані.

Робота зі знімками

 1. Виконайте одну з таких дій:
  • Щоб вибрати знімок, клацніть назву знімка або перетягніть повзунок праворуч від знімка вгору чи вниз на інший знімок.

  • Щоб перейменувати знімок, двічі клацніть знімок або введіть назву.

  • Щоб видалити знімок, виберіть знімок та виберіть «Видалити» в меню панелі, клацніть значок «Видалити»  або перетягніть знімок на значок «Видалити».

Малювання станом чи знімком на зображенні

Інструмент «Архівний пензель»  дає змогу малювати копію стану або знімка в поточному вікні зображення. Цей інструмент створює копію або зразок зображення і малює в ньому.

Наприклад, можна зробити знімок зміни, яку ви зробили інструментом малювання або фільтром (з вибраним параметром «Весь документ», коли ви створюєте знімок). Після скасування зміни до зображення можна скористатися інструментом «Архівний пензель», щоб застосувати зміну вибірково до ділянок зображення. Якщо ви тільки не вибрали зведений знімок, інструмент «Архівний пензель» малює з шару у вибраному стані на тому самому шарі в іншому стані.

Інструмент «Архівний пензель» копіює з одного стану або знімка до іншого, але лише в тому самому місці. У Photoshop ви також можете малювати інструментом «Художній архівний пензель», щоб створювати особливі ефекти.

 1. Виберіть інструмент «Архівний пензель» .
 2. На панелі параметрів виконайте одне з наведеного:
  • Задайте непрозорість та режим накладання.

  • Виберіть пензель і встановіть параметри пензля.

 3. На панелі «Історія» клацніть лівий стовпчик стану або знімка, щоб використовувати його як джерело для інструмента «Архівний пензель».
 4. Ведіть мишею, щоб малювати інструментом «Архівний пензель».