Показ діалогового вікна «Параметри фрагмента»

Виконайте одну із зазначених нижче дій.

 • Двічі клацніть фрагмент за допомогою інструмента «Виділення фрагмента» . (Якщо цей інструмент не відображається, натисніть і утримуйте інструмент «Кадрування» або «Фрагмент»).
 • Вибравши інструмент «Виділення фрагмента», натисніть кнопку «Параметри фрагмента»  на панелі параметрів. Цей метод відсутній у діалоговому вікні «Записати для Web і пристроїв».

Вказання типу вмісту фрагмента

Можна вказати, яким чином дані фрагмента з'являтимуться у веб-браузері під час експорту з HTML-файлом. Доступні параметри різняться залежно від вибраного типу фрагмента.

 • Фрагменти зображення містять дані зображення. Це – усталений тип вмісту.

 • Фрагменти «Без зображення» дають змогу створювати порожні клітинки таблиці, які можна заповнювати текстом або суцільним кольором. Можна ввести HTML-текст у фрагмент «Без зображення». Якщо ви налаштували параметр «Текст HTML» у діалоговому вікні «Зберегти для Web та пристроїв», текст інтерпретується як HTML під час перегляду в браузері. Фрагменти типу «Без зображення» не експортуються як зображення й можуть переглядатися в браузері.

Примітка.

Налаштування параметрів для автофрагмента підвищує тип фрагмента до користувацького.

 1. Виділіть фрагмент. Якщо ви працюєте у Photoshop, двічі клацніть фрагмент інструментом «Виділення фрагмента», щоб вивести діалогове вікно «Параметри фрагмента».
 2. У діалоговому вікні «Параметри фрагмента» виберіть тип фрагмента зі спливаючого меню «Тип».

Перейменування фрагмента

Коли ви додаєте фрагменти до зображення, для вас може виявитися зручним перейменовувати фрагментів на основі їхнього вмісту. За промовчанням користувацькі фрагменти отримують назву згідно з параметрами в діалоговому вікні Параметри виводу. (Див. статтю Параметри виведення для веб-графіки.)

 1. Виділіть фрагмент та двічі клацніть його інструментом «Виділення фрагмента», щоб вивести діалогове вікно «Параметри фрагмента». У діалоговому вікні «Параметри фрагмента» введіть нову назву в текстовому полі «Назва».

  Примітка.

  Текстове поле «Назва» недоступне для вмісту фрагмента «Без зображення».

Вибір кольору тла для фрагмента

Можна вибрати колір тла для заливки прозорої ділянки (для фрагментів «З зображенням») або всієї ділянки (для фрагментів «Без зображення») фрагмента.

У Photoshop не відображається виділений колір тла – потрібно переглянути зображення в браузері, щоб побачити наслідок вибору кольору тла.

 1. Виділіть фрагмент. Якщо ви працюєте в програмі Photoshop у діалоговому вікні «Записати для Web і пристроїв», двічі клацніть фрагмент за допомогою інструмента «Виділення фрагмента» для відображення діалогового вікна «Параметри фрагмента».
 2. У діалоговому вікні «Параметри фрагмента» виберіть фоновий колір зі спливаючого меню Фоновий колір. Виберіть «Немає», «Матовий», «Білий», «Чорний» або «Інший» (за допомогою палітри кольорів Adobe).

Призначення URL фрагментові перетворює всю ділянку фрагмента на посилання на кінцевій веб-сторінці. Коли користувач натискає на посилання, веб-браузер переходить до вказаного URL та цільового фрейма. Цей параметр доступний лише для фрагментів «З зображенням».

 1. Виділіть фрагмент. Якщо ви працюєте у Photoshop, двічі клацніть фрагмент інструментом «Виділення фрагмента», щоб вивести діалогове вікно «Параметри фрагмента».
 2. У діалоговому вікні «Параметри фрагмента» введіть URL у текстовому полі «URL». Можна ввести відносний URL або абсолютний (повний) URL. Якщо ви вводите абсолютний URL, впевніться у наявності відповідного протоколу (наприклад, http://www.adobe.com, не www.adobe.com). Детальнішу інформацію щодо використання відносних та повних URL дивіться у довідникові з HTML.
 3. За бажання введіть назву цільового фрейма у текстове поле «Ціль»:

  _blank

  Відображає прив'язаний файл у новому вікні, залишаючи відкритим вікно браузера початкового документа.

  _self

  Відображає прив'язаний файл у фреймі вихідного документа.

  _parent

  Показує прив'язаний файл у його власному батьківському первинному наборі фреймів. Застосовуйте цей параметр, якщо HTML-документ містить фрейми, і поточній фрейм є дочірнім. Прив'язаний файл з'являється у поточному батьківському фреймі.

  _top

  Дозволяє замінити все вікно браузера з прив'язаним файлом, видаляючи всі поточні фрейми. Назва повинна відповідати попередньо визначеній назві фрейму у файлі HTML для документа. Коли користувач клацає на посиланні, вказаний файл з'являється у новому фреймі.

  Примітка.

  Докладнішу інформацію про фрейми можна знайти в довіднику з HTML.

Зазначення повідомлень браузера та альтернативного тексту (Alt)

Можна вказати, які повідомлення з'являються у браузері. Ці параметри доступні лише для фрагментів «З зображенням» та з'являються лише в експортованих HTML-файлах.

 1. Виділіть фрагмент. Якщо ви працюєте у Photoshop, двічі клацніть фрагмент інструментом «Виділення фрагмента», щоб вивести діалогове вікно «Параметри фрагмента».
 2. У текстовому полі «Параметри фрагмента» введіть потрібний текст.

  Текст повідомлення

  Змінює типове повідомлення в рядку стану браузера для виділеного фрагмента або фрагментів. Типово відображається URL фрагмента за його наявності.

  Alt-тег/Alt

  Визначає Alt-тег для виділеного фрагмента або фрагментів. Alt-текст з'являється на місці зображення фрагмента у неграфічних переглядачах. Він також з'являється на місці зображення під час його завантаження та як кінчик інструмента у деяких браузерах.

Додавання HTML-тексту до фрагмента

Коли ви вибираєте фрагмент типу «Без зображення», можна ввести текст для показу на ділянці фрагмента кінцевої веб-сторінки. Це може бути неформатований текст або текст, форматований зі стандартними HTML-тегами. Можна також вибрати параметри вертикального та горизонтального вирівнювання. Детальнішу інформацію про окремі HTML-теги можна знайти у довідникові з HTML.

Photoshop не відображає HTML-текст у вікні документа; для перегляду тексту слід використовувати веб-браузер. Переглядайте HTML-текст у різних браузерах, з різними параметрами переглядачів та на різних операційних системах, щоб впевнитися, що текст правильно відображається у веб.

Примітка.

Кількість тексту у фрагменті «Без зображення» може впливати на макет експортованої сторінки.

 1. Виділіть фрагмент. Двічі клацніть фрагмент інструментом «Виділення фрагмента», щоб вивести діалогове вікно«Параметри фрагмента». Можна двічі клацнути фрагмент у діалоговому вікні «Записати для Web і пристроїв», щоб установити додаткові параметри форматування.
 2. У діалоговому вікні «Параметри фрагмента» виберіть «Без зображення» у меню «Тип фрагмента».
 3. Введіть у текстове поле потрібний текст.
 4. (Лише діалогове вікно «Записати для Web і пристроїв») Якщо текст містить HTML-теги форматування, виберіть параметр «Текст HTML». Якщо не вибрати цей параметр, HTML-теги ігноруються, і весь текст з'являється як неформатований на кінцевій веб-сторінці.
 5. (Лише діалогове вікно «Записати для Web і пристроїв») Якщо потрібно, виберіть параметри в розділі «Вирівнювання клітинок» діалогового вікна:

  За промовчанням

  Використовує типове горизонтальне вирівнювання для браузера.

  Ліворуч

  Вирівнює текст за лівим краєм ділянки фрагмента.

  По центру

  Вирівнює текст за центром ділянки фрагмента.

  Праворуч

  Вирівнює текст за правим краєм ділянки фрагмента.

  За промовчанням

  Використовує типове вертикальне вирівнювання для браузера.

  За верхом

  Вирівнює текст за верхнім краєм ділянки фрагмента.

  За базовою лінією

  Встановлює звичайну базову лінію для першого рядка тексту у клітинах у тому самому рядку (кінцевої HTML-таблиці). Кожна клітинка у рядку повинна використовувати параметр «Базова лінія».

  Посередині

  Центрує текст по вертикалі на ділянці фрагмента.

  За низом

  Вирівнює текст за нижнім краєм ділянки фрагмента.