Форматування абзаців

У простому тексті кожний рядок представляє собою окремий абзац. У абзацному тексті кожний абзац може містити декілька рядків, в залежності від розмірів віконця.

Можна вибрати абзаци, а потім скористатися панеллю «Абзац», щоб налаштувати параметри форматування для окремого абзацу, кількох абзаців або всіх абзаців у текстовому шарі.

 1. Виберіть інструмент «Горизонтальний текст»  або «Вертикальний текст» .
  • Щоб застосувати форматування до окремого абзацу, натисніть на цей абзац.
  • Щоб застосувати форматування до декількох абзаців, виберіть їх з абзацного діапазону.
  • Щоб застосувати форматування до всіх абзаців у шарі, виберіть текстовий шар у панелі «Шари».

Огляд панелі «Абзац»

Скористайтеся панеллю «Абзац», щоб змінити параметри форматування стовпців та абзаців. Щоб відобразити панель, виберіть «Вікно» > «Абзац» або натисніть на вкладку панелі «Абзац», якщо панель видима, але не активована. Ви також можете вибрати інструмент для тексту й натиснути кнопку «Панель» на панелі параметрів.

Щоб налаштувати параметри за допомогою числових значень у панелі «Абзац», можна скористатися стрілками вгору або вниз, або ввести значення прямо у текстовому вікні. Якщо ви вводите значення безпосередньо в текстовому вікні, натисніть клавішу «Enter» або «Return» для застосування значення, Shift+Enter або Shift+Return для того, щоб застосувати та виділити щойно введене значення, або «Tab», щоб задати значення та перейти до наступного текстового вікна на панелі.

Панель «Абзац» у Photoshop
Панель «Абзац»

A. Вирівнювання тексту B. Відступ ліворуч C. Відступ першого рядка зліва D. Інтервал перед абзацом: E. Перенесення слів F. Відступ справа G. Інтервал після абзацу 

У меню панелі «Абзац» ви маєте доступ до додаткових команд та параметрів. Щоб скористатися цим меню, натисніть трикутник у верхньому правому куті панелі.

Вирівнювання

Можна вирівняти текст по одному краю абзацу (по лівому, по центру або по правому для горизонтального тексту; по верхньому, по центру або по нижньому для вертикального тексту). Параметри вирівнювання доступні лише для тексту з абзацами.

 1. Виконайте одну з таких дій:
  • Виберіть текстовий шар, якщо необхідно охопити усі абзаци у текстовому шарі.
  • Виберіть абзаци, які необхідно охопити.
 2. На панелі «Абзац» або лінійці параметрів натисніть на параметр вирівнювання.

  Параметри для горизонтального тексту:

  Вирівняти текст за лівим краєм

  Вирівнює текст за лівим краєм, залишаючи правий край абзацу нерівним.

  Центрувати текст

  Вирівнює текст по центру, залишаючи обидва краї абзацу нерівними.

  Вирівняти текст за правим краєм

  Вирівнює текст за правим краєм, залишаючи лівий край абзацу нерівним.

  Параметри для вертикального тексту:

  Вирівнювання тексту по верхньому краю

  Вирівнює текст за верхнім краєм, залишаючи нижній край абзацу нерівним.

  Центрувати текст

  Вирівнює текст по центру, залишаючи верхній і нижній краї абзацу нерівними.

  Нижнє вирівнювання тексту

  Вирівнює текст за нижнім краєм, залишаючи верхній край абзацу нерівним.

Вирівнювання тексту абзацу

Текст вважається вирівняним по ширині, якщо він вирівняний з обох країв. Можна вибрати вирівнювання усього тексту у абзаці, окрім останнього рядка, або можна вирівняти текст включно з останнім рядком. Параметри, які вибрано для вирівнювання, впливають на інтервал між рядками по горизонталі та на естетичний вигляд тексту на сторінці.

Параметри вирівнювання доступні лише для тексту абзаців та визначають інтервал між словами, літерами та гліфами. Налаштування вирівнювання по ширині можуть застосовуватися лише до латинських символів; двобайтові символи у китайському, японському та корейському шрифтах не охоплюються цими параметрами.

 1. Виконайте одну з таких дій:
  • Виберіть текстовий шар, якщо необхідно охопити усі абзаци у текстовому шарі.
  • Виберіть абзаци, які необхідно охопити.
 2. На панелі «Абзац» натисніть на параметр вирівнювання за шириною.

  Параметри для горизонтального тексту:

  Вирівнювання останнього за лівим краєм

  Вирівнює за шириною всі рядки, крім останнього, який вирівнюється за лівим краєм.

  Вирівнювання останнього за центром

  Вирівнює за шириною всі рядки, крім останнього, який вирівнюється по центру.

  Вирівнювання останнього за правим краєм

  Вирівнює за шириною всі рядки, крім останнього, який вирівнюється за правим краєм.

  Вирівняти усі

  Вирівнює за шириною всі рядки з останнім включно, який вирівнюється примусово.

  Параметри для вертикального тексту:

  Вирівнювання останнього за верхнім краєм

  Вирівнює за шириною всі рядки, крім останнього, який вирівнюється за верхнім краєм.

  Вирівнювання останнього за центром

  Вирівнює за шириною всі рядки, крім останнього, який вирівнюється по центру.

  Вирівнювання останнього за нижнім краєм

  Вирівнює за шириною всі рядки, крім останнього, який вирівнюється за нижнім краєм.

  Вирівняти усі

  Вирівнює за шириною всі рядки з останнім включно, який вирівнюється примусово.

  Примітка.

  Вирівнювання по ширині (за правим краєм, по центру, за лівим краєм і вирівнювання всього по ширині) для тексту на контурі починається від точки вставлення та закінчується в кінці контуру.

Налаштування інтервалу між словами та літерами у вирівняному тексті

Ви з точністю можете контролювати, як Photoshop встановлює інтервали між літерами та словами та масштабує символи. Налаштування пробілу особливо підходить для вирівняного тексту, хоча Ви також можете налаштувати інтервал для нього.

 1. Виберіть абзаци, які необхідно охопити, або виберіть текстовий шар, якщо необхідно охопити усі абзаци у цьому текстовому шарі.
 2. Виберіть «Вирівнювання тексту» у меню панелі «Абзац».
 3. Введіть значення для інтервалів між словами, літерами та гліфами. Максимальне та мінімальне значення визначає діапазон допустимого інтервалу лише для вирівняних абзаців. Значення «За бажанням» визначає довільний інтервал для вирівняних та невирівняних абзаців:

  Інтервал між словами

  Інтервал між словами в результаті натискання клавіші Spacebar. Значення інтервалу між словами можуть знаходитися в діапазоні від 0% до 1000%, при 100% між словами не додається жоден інтервал.

  Міжлітерний інтервал

  Відстань між літерами, зокрема, значення кернінгу та трекінгу. Значення інтервалу між літерами може знаходитися в діапазоні від 100% до 500%; якщо значення 0%, між літерами не додається жоден інтервал, якщо 100% – уся ширина пропуску додається між літерами.

  Масштаб гліфів

  Ширина символів (гліф – це будь-який символ шрифту). Значення можна вибирати в діапазоні від 50% до 200%, якщо вибрано 100%, висота символів не масштабується.

  Примітка.

  Параметри інтервалу завжди застосовуються до усього абзацу. Щоб налаштувати інтервал у декількох символах, а не у всьому абзаці, скористайтеся параметром «Трекінг».

Абзаци з відступом

Відступ визначає величину інтервалу між текстом та обмежувальною рамкою або рядком, у якому цей текст міститься. Відступ охоплює лише вибрані абзаци або усі абзаци, таким чином Ви легко можете налаштувати відступи різних розмірів для абзаців.

 1. Виконайте одну з таких дій:
  • Виберіть текстовий шар, якщо необхідно охопити усі абзаци у текстовому шарі.
  • Виберіть абзаци, які необхідно охопити.
 2. На панелі «Абзац» введіть значення для параметра відступу:

  Відступ від лівого поля

  Встановлює відступ по лівому краю абзацу. Для вертикального тексту цей параметр контролює відступ від верхнього краю абзацу.

  Відступ від правого поля

  Встановлює відступ по правому краю абзацу. Для вертикального тексту цей параметр контролює відступ від нижнього краю абзацу.

  Уступ першого рядка

  Здійснює відступ лише першого рядка абзацу. Для горизонтального тексту відступ першого рядку відноситься до лівого відступу; для вертикального тексту відступ першого рядка – до верхнього відступу. Щоб налаштувати від'ємний відступ першого рядка, введіть від'ємне значення.

Налаштування інтервалу між абзацами

 1. Виберіть абзаци, які необхідно охопити, або виберіть текстовий шар, якщо необхідно охопити усі абзаци у цьому текстовому шарі. Якщо Ви не розмістите курсор над абзацом або не виберете текстовий шар, налаштування буде застосоване до наступного тексту.
 2. На панелі «Абзац» налаштуйте значення для параметрів «Додати інтервал перед абзацом»  і «Додати інтервал після абзацу» .

Висячі розділові знаки для латинських шрифтів

Висяча пунктуація контролює вирівнювання розділових знаків для зазначеного абзацу. Якщо включено «Висячі розділові знаки», наступні символи з'являться за межами полів: одинарні лапки, подвійні лапки, апострофи, коми, крапки, дефіси, довгі тире, короткі тире, двокрапки та крапки з комою. Коли після пунктуаційних символів є лапки, обидва символи стають висячими.

Пам'ятайте, що вирівнювання абзаців визначає поле, від якого розділові знаки будуть висячими. Для вирівняних з лівого або правого краю абзаців, розділові знаки розташовуються за лівим та правим полями відповідно. Для вирівняних з верхнього або нижнього краю абзаців, розділові знаки розташовуються за верхнім та нижнім полями відповідно. Для абзаців, вирівняних по центру або по ширині, розділові знаки розташовуються за обома полями.

Висяча пунктуація у Photoshop
Абзаци без висячих розділових знаків (зліва) відповідають абзацам з висячими розділовими знаками (справа)

 1. Виконайте одну з таких дій:
  • Виберіть текстовий шар, якщо необхідно охопити усі абзаци у текстовому шарі.
  • Виберіть абзаци, які необхідно охопити.
 2. Виберіть «Висяча пунктуація» з меню панелі «Абзац». Галочка у полі означає, що даний параметр вибрано.

  Примітка.

  Двохбайтові розділові знаки, доступні у китайському, японському та корейському шрифтах у вибраному діапазоні, не стануть висячими, якщо застосовувати «Висячі розділові знаки». Замість цієї команди скористайтеся «Burasagari Standard» або «Burasagari Strong». Ці елементи доступні у тому разі, якщо вибрано «Відображати параметри азійського шрифту» у параметрах «Текст».

Налаштування автоматичної розстановки переносів

Налаштування, які Ви вибрали для розстановки переносів, впливають на інтервал між рядками по горизонталі та на естетичний вигляд тексту на сторінці. Параметри розстановки переносів визначають, чи можуть слова переноситися та, у випадку, якщо можуть, то у яких саме.

 1. Щоб застосувати автоматичну розстановку переносів, зробіть одну з наступних дій:
  • Щоб увімкнути або вимкнути автоматичну розстановку переносів, виберіть або зніміть виділення параметру «Розставити переноси» у панелі «Абзац».
  • Щоб застосувати розстановку переносів до зазначених абзаців, у першу чергу, виберіть лише ті абзаци, які Ви необхідно охопити.
  • Щоб вибрати словник для розстановки переносів, виберіть мову у меню «Мова» у нижній частині панелі «Символ».
 2. Щоб указати параметри, виберіть «Розстановка переносів» на панелі меню «Абзац» і зазначте такі параметри:

  Слова, довші за _ літери

  Зазначає мінімальну кількість символів для слів із переносами.

  Після першої _ літери та перед останньою _ літерою

  Зазначає мінімальну кількість символів у початку та наприкінці слова, яке може переноситися. Наприклад, якщо вказати для цих значень число 3, слово ароматний буде перенесено як аро- матний замість а- роматний або аромат- ний.

  Ліміт дефісів

  Указує максимальну кількість послідовних рядків, у яких можлива розстановка переносів.

  Зона переносу

  Зазначає відстань від правого краю абзацу, розмежовуючи частину рядка, у якій заборонено розстановку переносів. Параметр 0 дозволяє розстановку усіх переносів. Цей параметр застосовується лише у випадку використання «Однорядкового компонувальника Adobe».

  Переносити слова, набрані великими літерами

  Скасуйте цей параметр, щоб заборонити розстановку переносів у словах із великої літери.

Примітка.

Налаштування розстановки переносів може застосовуватися лише до латинських символів; двобайтові символи, доступні в китайському, японському та корейському шрифтах, не охоплюються цими параметрами.

Запобігання розриву слів

Ви можете запобігти розриву слів у кінці рядків, наприклад, власних іменників або слів, що можуть невірно читатися при розстановці переносів. Ви також можете тримати декілька слів або групи слів разом — наприклад, кластери ініціалів та прізвищ.

 1. Виділіть символи, розриву яких необхідно запобігти.
 2. Оберіть «Без розриву» у меню панелі «Символ».

  Примітка.

  Якщо застосувати параметр «Без розриву» до багатьох сусідніх символів, усередині слова може відбутися обтікання текстом. Однак, якщо застосувати параметр «Без розриву» до більше, ніж одного рядка або тексту, текст не з'явиться.

Методи композиції

Вигляд тексту на сторінці залежить від комплексної взаємодії процесів, що називається композицією. Використовуючи виділені вами параметри міжсловних інтервалів, міжлітерного інтервалу, інтервалу між гліфами та розстановки переносів, програми Adobe оцінюють можливі розбиття на рядки та обирають таке, що найкраще підтримує вказані параметри.

Пропонуються два методи композиції на вибір: «Багаторядковий компонувальник Adobe» і «Однорядковий компонувальник Adobe». Обидва методи оцінюють можливі розбиття та обирають той, що найкращим чином підтримує параметри розстановки переносів та вирівнювання тексту для даного абзацу. Метод композиції охоплює лише вибраний абзац або абзаци, щоб ви легко могли налаштувати різні методи композиції для різних абзаців.

Багаторядковий компонувальник

Багаторядковий компонувальник розглядає мережу точок розриву для діапазону рядків, і, таким чином, оптимізує передуючі рядки абзацу, щоб потім усунути особливо непривабливі розбиття.

Багаторядковий компонувальник здійснює композицію шляхом ідентифікації можливих точок розриву, оцінюючи їх та призначаючи вагому похибку на основі наступних принципів:

 • Для тексту, вирівняного зліва, справа та по центру, перевагу мають рядки, що знаходяться з правої сторони, та мають низьку похибку.

 • Для вирівняного тексту найвища важливість належить рівномірності літери та міжсловним інтервалам.

 • Розстановка переносів при можливості уникається.

Однорядковий компонувальник

Однорядковий компонувальник пропонує традиційний підхід до одночасної композиції одного рядка тексту. Цей параметр доступний, якщо необхідно контролювати вручну те, як рядки розбиваються. Однорядковий компонувальник використовує наступні принципи під час розгляду точки розриву:

 • Перевага надається більш довгим рядкам, ніж коротшим.

 • У вирівняному тексті стиснений або розгорнутий міжсловний інтервал має перевагу над розстановкою переносів.

 • У невирівняному тексті розстановка переносів має переваги над стисненими та розгорнутими міжлітерними інтервалами.

 • Якщо необхідно налаштувати інтервал, перевага надається компресії, а не розширенню.

  Щоб обрати один з цих методів, виділіть його у меню панелі «Абзац». Щоб застосувати цей метод до абзацу, спочатку виділіть текстовий об'єкт;щоб застосувати цей метод лише до поточного абзацу, спочатку поставте курсор на цей абзац.

Стилі абзаців

Стиль абзацу включає атрибути форматування як символів, так і абзацу, і його можна застосовувати до одного або кількох абзаців. Можна створити стилі абзацу та застосувати їх пізніше.

Виберіть пункт меню Вікно > Стилі абзаців, щоб відкрити панель «Стилі абзаців». За промовчанням кожний новий документ містить стиль «Звичайний абзац», який застосовується до тексту, що вводиться. Ви можете редагувати цей стиль, але ви не можете перейменувати або вилучити його. Ви можете перейменовувати та вилучати стилі, які ви створюєте. Ви також можете вибрати інший типовий стиль для застосування до тексту.

 • Щоб застосувати стиль абзацу, виділіть текст або шар тексту та виберіть стиль абзацу.

Стилі тексту ієрархічні: внесені вручну зміни замінюють будь-які застосовані стилі символів, які, у свою чергу, замінюють застосовані стилі абзаців. Цей ієрархічний підхід дає змогу поєднувати ефективність стилів із гнучкістю для персоналізації власного проекту.

Щоб переглянути відео, дивіться Стилі абзаців і символів у програмі Photoshop CS6 Джуліанни Кост.

(Лише для Creative Cloud) Поточні стилі символів і абзацу можна зберегти як стилі тексту за промовчанням. Докладнішу інформацію можна отримати в статті Визначення стилів тексту за промовчанням | Лише для Creative Cloud.

Створення стилю абзацу

 1. Щоб створити новий стиль на основі формату наявного тексту, виділіть цей текст або розмістіть у ньому курсор.
 2. У меню панелі «Стилі символів» виберіть пункт «Створити стиль абзацу».

Примітка. Щоб створити стиль, не виділяючи спочатку текст, клацніть значок «Створити новий стиль»  у нижній частині панелі «Стилі абзаців». Щоб відредагувати стиль, не застосовуючи його до тексту, виділіть шар зображення, наприклад фон.

Редагування стилю абзацу

Щоб відредагувати наявні стилі й оновити весь пов’язаний текст у поточному документі, двічі клацніть наявні стилі. Коли ви змінюєте формат стилю, увесь текст, до якого цей стиль застосовано, оновлюється й набуває нового формату. 

Щоб відредагувати стиль абзацу, виконайте такі дії:

 1. Двічі клацніть стиль на панелі «Стилі абзаців».
 2. Щоб визначити атрибути форматування, зліва виберіть категорію (наприклад, «Звичайні формати символів») і вкажіть атрибути, які потрібно додати до стилю.
 3. Задаючи колір символу в діалоговому вікні «Параметри стилю», ви можете створити новий колір, двічі клацнувши поле заливки або обведення.

 4. Завершивши визначення атрибутів форматування, натисніть «OK».

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності