Примітка.

Для версій, попередніх за версію Photoshop CC, деякі функції, описані в цій статті, можуть бути доступними лише за наявності розширеного випуску Photoshop Extended. Photoshop не має окремої пропозиції Extended. Усі функції у Photoshop Extended є частиною Photoshop.

Процес роботи з анімацією на основі шкали часу

Для анімації вмісту шару в режимі часової шкали встановіть ключові кадри на панелі «Шкала часу», переміщуючи індикатор поточного часу на інший час/кадр, а потім змінюючи положення, непрозорість або стиль вмісту шару. Photoshop автоматично додає або змінює серію кадрів між двома наявними кадрами, розподіляючи властивості шарів (положення, непрозорість або стилі) рівномірно між новими кадрами для створення вигляду руху або трансформації.

Наприклад, якщо необхідно виконати поступове згасання зображення шару, у початковому кадрі встановіть непрозорість шару на 100% і натисніть секундомір непрозорості для шару. Потім перемістіть індикатор поточного часу на час або кадр для кінцевого кадру та встановіть непрозорість для того самого шару на 0%. Photoshop автоматично інтерполює кадри між початковим і кінцевим кадрами, а непрозорість шару рівномірно зменшується в нових кадрах.

Крім того, що можна дозволити Photoshop інтерполяцію кадрів у анімації, також можна створити покадрову анімацію від руки шляхом намалювання порожнього відеошару.

Примітка.

Якщо необхідно створити анімацію у форматі SWF, скористайтеся програмою Adobe Flash, Adobe After Effects або Adobe Illustrator.

Щоб створити анімацію на основі шкали часу, використовуйте описаний нижче загальний процес.

1. Створіть новий документ.

Вкажіть розмір та фоновий колір. Впевніться, що піксельна пропорція та розміри відповідають виводу вашої анімації. Колірний режим повинен бути RGB. Якщо у вас не має великої потреби для змін, залиште роздільну здатність на 72 ppi, бітову глибину на 8 bpc, а піксельну пропорцію в квадраті.

Відкрийте панель «Шкала часу». Якщо потрібно, посередині панелі клацніть стрілку вниз, виберіть у меню пункт «Створити шкалу часу для відео» та натисніть кнопку зліва від стрілки. Якщо панель «Шкала часу» працює в режимі анімації кадру, у нижньому лівому куті панелі натисніть значок «Перетворити на шкалу часу відео».

2. У меню панелі вкажіть значення параметра «Установити частоту кадрів для шкали часу».

Укажіть тривалість і частоту кадрів. Див. Визначення тривалості шкали часу та частоти кадрів.

3. Додайте шар.

Фонові шари не можна перетворити на анімацію. Щоб створити анімацію вмісту, перетворіть фоновий шар на звичайний або додайте будь-що з переліченого:

 • Новий шар для додавання вмісту.

 • Новий відеошар для додавання відеовмісту.

 • Новий порожній відеошар для клонування вмісту або для створення анімації від руки.

4. Додайте вміст до шару.

5. (Додатково) Додайте шар-маску.

Шар-маску можна використовувати, щоб відобразити частину вмісту шару. Можна анімувати шар-маску для відтворення різних частин вмісту шару з часом. Див. Додавання шарів-масок.

6. Перемістіть поточний індикатор часу на час або кадр, на якому потрібно встановити перший ключовий кадр.

7. Увімкніть ключове кадрування для властивості шару.

Клацніть трикутник, що знаходиться біля назви шару. Трикутник з вершиною вниз відображає властивості шару. Потім натисніть на секундомір, щоб встановити перший ключовий кадр для властивості шару для анімації. Можна встановити ключові кадри для більш, ніж одної властивості шару за раз.

8. Перемістіть індикатор поточного часу та змініть властивість шару.

Перемістіть поточний індикатор часу на час або кадр, на якому необхідно змінити властивість шару. Виконайте один чи декілька кроків із наведених нижче:

 • Змініть положення шару для здійснення руху вмісту шару.

 • Змініть непрозорість шару для поступового зменшення чіткості зображення або його поступового зникнення.

 • Змініть розташування шару-маски для відтворення різних частин шару.

 • Увімкніть або вимкніть шар-маску.

Для деяких типів анімації, наприклад, зміни кольору об'єкта або повної зміни вмісту у кадрі, необхідні додаткові шари з новим вмістом.

Примітка.

Для анімації фігур ви анімуєте векторну маску, а не шар фігури, використовуючи секундомір зміни часу для параметра «Розташування векторної маски» або «Увімкнути векторну маску».

9. Додайте нові шари з вмістом та за потреби відредагуйте їхні властивості.

10. Перемістіть або обріжте смугу тривалості кадру, щоб зазначити, коли шар з’являється в анімації.

11. Перегляньте анімацію.

Використовуйте елементи керування на панелі «Шкала часу» для відтворення анімації після створення. Потім перегляньте анімацію у веб-переглядачі. Анімацію можна також переглядати в діалоговому вікні «Зберегти для веб-середовища». Див. Перегляд відео або анімації на основі шкали часу.

12. Збережіть анімацію.

Анімацію можна також зберегти як анімований файл GIF за допомогою команди «Зберегти для Web» або як послідовність зображень чи відео за допомогою команди «Візуалізація відео». Також можна зберегти її у форматі PSD, який можна імпортувати в програму Adobe After Effects.

Використання ключових кадрів для анімації властивостей шару

Можна анімувати різні властивості шару, наприклад положення, непрозорість та стиль. Кожна зміна може відбуватися незалежно або одночасно з іншими змінами. Якщо необхідно анімувати різні об'єкти окремо, найкраще буде створити їх на окремих шарах.

Нижче наведені приклади того, як можна анімувати властивості шарів:

 • Для анімації положення – додайте ключовий кадр до властивості «Положення», потім перемістіть індикатор поточного часу та перетягніть шар у вікно документу.

 • Для анімації непрозорості – додайте ключовий кадр до властивості «Непрозорість», потім перемістіть індикатор поточного часу та змініть непрозорість шару у панелі «Шари».

 • Можна створювати анімації таких властивостей 3D, як положення об'єкта та камери. (Детальнішу інформацію див. у розділі Створення 3D-анімацій.)

 

Для анімації властивості за допомогою ключових кадрів необхідно налаштувати щонайменше два ключових кадри на цю властивість. У іншому випадку зімни, які були внесені до властивості шару, залишаться у дії для тривалості шару.

Кожна властивість шару має значок «Секундомір зміни часу» , на який необхідно натиснути для того, щоб розпочати анімування. Коли секундомір активний для окремої властивості, Photoshop автоматично налаштує нові ключові кадри, які б зміни ви не вносили у поточний час та значення властивості. Коли секундомір не є активним для властивості, у властивості ключові кадри відсутні. Якщо ввести значення для властивості шару, коли секундомір не є активним, значення залишається у дії для тривалості шару. Якщо зняти вибір з секундоміру, ви постійно видалятимете усі ключові кадри для цієї властивості.

Вибір методу інтерполяції

Інтерполяція (часом називається створенням проміжних кадрів) описує процес заповнення невідомих значень між двома відомими значеннями. У цифровому відео або фільмі інтерполяція зазвичай означає створення нових значень між двома ключовими кадрами. Наприклад, якщо необхідно перемістити п'ятдесят пікселів графічного елемента по екрану вліво у 15 кадрах, встановіть положення графіки у першому та 15-му кадрах та позначте їх як ключові кадри. Photoshop інтерполює кадри між двома ключовими кадрами. Інтерполяція між ключовими кадрами може використовуватися для анімації руху, непрозорості, стилів та глобальної освітленості.

На панелі «Шкала часу» вигляд ключового кадру залежить від методу інтерполяції, вибраного для інтервалу між ключовими кадрами.

Лінійний ключовий кадр 

Рівномірно змінює анімовану властивість від одного ключового кадру до іншого. (Єдиний виняток – властивість «Розташування шару-маски», що переключається між активним та пасивним станами з проміжками).

Утримувати ключовий кадр 

Підтримує поточне налаштування властивості. Цей метод інтерполяції придатний для ефектів стробу, або якщо необхідно, щоб шари миттєво з'являлися та зникали.

Щоб вибрати метод інтерполяції для ключового кадру, виконайте такі дії:

 1. На панелі «Шкала часу» виділіть один чи кілька ключових кадрів.

 2. Виконайте одну з таких дій:
  • Клацніть виділений ключовий кадр правою кнопкою миші та виберіть у контекстному меню «Лінійна інтерполяцію» або «Зберегти інтерполяцію».

  • Відкрийте меню панелі та виберіть «Інтерполяція ключового кадру» > «Лінійна інтерполяція» або «Інтерполяція ключового кадру» > «Утримувати».

Переміщення індикатора поточного часу до ключового кадру

Після того, як ви встановили початковий ключовий кадр на властивість, Photoshop відображає навігатор ключового кадру, який можна використовувати для переміщення з одного ключового кадру до іншого чи до набору або видалення ключових кадрів. Коли ромб навігатора ключового кадру активний (жовтого кольору), індикатор поточного часу знаходиться точно на ключовому кадрові для цієї властивості кадру. Коли ромб навігатора ключового кадру неактивний (сірого кольору), індикатор поточного часу знаходиться між ключовими кадрами. Коли стрілки з'являються на кожній стороні вікна навігатора ключового кадру, інші ключові кадри для цієї властивості існують на обох сторонах поточного часу.

 1. На панелі «Шкала часу» натисніть стрілку навігатора ключового кадру. Стрілка вліво переміщує індикатор поточного часу до попереднього ключового кадру. Стрілка вправо переміщує індикатор поточного часу до наступного ключового кадру.

Виділення ключових кадрів

 1. На панелі «Шкала часу» виконайте одну з таких дій:

  • Щоб виділити ключовий фрагмент, натисніть на значок ключового фрагменту.

  • Щоб виділити ключові кадри, натисніть, утримуючи клавішу Shift, на ключові кадри або перетягніть область виділення навколо ключових кадрів.

  • Щоб виділити усі ключові кадри для властивості шару, натисніть на назву властивості шару біля значка «Секундомір».

Переміщення ключових кадрів

 1. На панелі «Шкала часу» виділіть один чи кілька ключових кадрів.

 2. Перетягніть будь-який зі значків вибраних кадрів на необхідний час. (Якщо вибрано кілька ключових кадрів, вони переміщаються як група і дотримуються однакового часового простору).

Примітка.

Щоб розгорнути або стиснути простір кількох ключових кадрів, утримуючи клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS), перетягніть перший або останній ключовий кадр виділення. Ключовий кадр з протилежного боку виділення залишається на місці під час перетягування, сповільнюючи або прискорюючи анімацію.

Копіювання та вставлення ключових кадрів

Можна скопіювати ключові кадри для властивості (наприклад положення) у ту саму властивість будь-якого шару. У випадку вставляння ключових кадрів вони відображають скопійований зсув з індикатора поточного часу.

Можна скопіювати ключові кадри лише з одного шару за раз. Коли ви вставляєте ключові кадри у інший шар, вони з'являються у відповідній властивості цільового шару. Найперший ключовий кадр з'являється у цей самий момент, а інші ключові кадри слідують у відносному порядку. Ключові кадри залишаються виділеними після вставлення, щоб ви могли негайно перемістити їх на шкалі часу.

Примітка.

Можна копіювати та вставляти ключові кадри між однією та декількома властивостями за раз.

 1. На панелі «Шкала часу» відобразіть властивість шару, що містить ключові кадри, які потрібно скопіювати.

 2. Виділіть один або кілька ключових кадрів.
 3. Клацніть правою кнопкою миші на вибраний ключовий кадр і натисніть «Копіювати ключові кадри».
 4. На панелі «Часова шкала», що містить цільовий шар, перемістіть маркер поточного часу до точки часу, де необхідно, щоб з’явилися ключові кадри.

 5. Виберіть цільовий шар.
 6. Відкрийте меню панелі та виберіть «Вставити ключовий кадр».

Видалити ключові кадри

 1. На панелі «Шкала часу» виділіть один або кілька ключових кадрів і виконайте одну з таких дій:

  • Клацніть правою кнопкою миші (Windows) або утримуючи клавішу Control (Mac OS) виділений ключовий кадр і виберіть у контекстному меню команду «Видалити ключові кадри».

  • У меню панелі виберіть пункт «Видалити ключові кадри».

Створення анімацій від руки

Можна додавати порожній відеошар до документу, якщо необхідно створити покадрові анімації від руки. Додавання порожнього відеошару над відеошаром, а потім налаштування непрозорості порожнього відеошару дозволяє побачити вміст відеошару нижче. Потім можна покадрово обробити вміст відеошару шляхом малювання або рисування на порожньому відеошарі. Див. також Малювання кадрів у відеошарах.

Примітка.

Якщо ви анімуєте декілька незалежних елементів, створіть окремий вміст на різних порожніх відеошарах.

 1. Створити новий документ.
 2. Додайте порожній відеошар.
 3. Намалюйте або додайте вміст до шару.
 4. (Додатково) На панелі «Шкала часу» виберіть «Увімкнути кальку» з меню панелі, щоб увімкнути відповідний режим.

 5. Перемістіть індикатор поточного часу до наступного кадру.
 6. Намалюйте або додайте вміст до шару у трохи іншому положенні від вмісту у попередньому кадрі.

  Примітка.

  Можна додавати порожній відекадр, створювати його дублікат або видаляти з порожнього відеошару шляхом вибрання «Шар» > «Відеошари», а потім вибрати підходящу команду.

  Створивши більше кадрів від руки, для перегляду анімації можна або перетягувати індикатор поточного часу, або використовувати елементи керування відтворенням.

Вставлення, видалення або створення дубліката пустих відеокадрів

Порожній відеокадр можна додавати або видаляти з порожнього відеошару. Також можна створювати дублікат існуючих (намальованих) кадрів у порожніх відеошарах.

 1. На панелі «Шкала часу» виберіть порожній відеошар, а потім перемістіть маркер поточного часу на потрібний кадр.

 2. Виберіть «Шар» > «Відеошари», а потім виберіть одну з таких дій:

  Вставити порожній кадр.

  Вставляє порожній відеокадр у виділеному порожньому відеошарі в поточний момент часу.

  Вилучити кадр.

  Видаляє відеокадр у виділеному порожньому відеошарі в поточний момент часу.

  Дублювати кадр.

  Додає копію відеокадру в поточний момент часу у виділеному порожньому відеошарі.

Зазначення параметрів кальки

Режим кальки відображає вміст, намальований на поточному кадрі, плюс вміст, намальований на оточуючих кадрах. Ці додаткові кадри з'являються при непрозорості, яку зазначили для того, щоб відрізняти їх від поточного кадру. Режим кальки придатний для малювання покадрової анімації, тому що він забезпечує контрольні точки для положення обведень та інших правок.

Параметри кальки визначають спосіб відображення попередніх і наступних кадрів, коли ввімкнено цей режим. (Див. Огляд панелі «Шкала часу».)

 1. Відкрийте панель «Шкала часу» та виберіть пункт «Параметри кальки».

 2. Укажіть такі параметри:

  Лічильник кальки.

  Вказує, як відображається велика кількість попередніх та наступних кадрів. Введіть значення для «Кадри перед» (попередні кадри) та «Кадри після» (наступні кадри) у текстових вікнах.

  Інтервал кадру.

  Визначає кількість кадрів між кадрами, що відображаються. Наприклад, значення 1 відображає послідовні кадри, а значення 2 відображає обведення, що два кадри розділені.

  Максимальна непрозорість.

  Установлює відсоткове співвідношення непрозорості для кадрів безпосередньо перед поточним моментом часу або відразу після нього.

  Мінімальна непрозорість.

  Установлює відсоткове співвідношення непрозорості для останніх кадрів перед наборами кадрів кальки або після них.

  Режим накладання.

  Установлює вигляд областей, у яких відбувається накладання кадрів.

  Калька у Photoshop
  Калька

  A. Поточний кадр з одним кадром після B. Поточний кадр з одним кадром перед і після C. Поточний кадр з одним кадром перед 

Відкриття багатошарової анімації

Можна відкрити анімації, що були збережені у більш ранніх версіях як багатошарові файли Photoshop (PSD). Шари розташовуються на панелі «Шкала часу» в порядку складання, нижній шар стає першим.

 1. Виберіть «Файл» > «Відкрити» і виберіть файл Photoshop для відкриття.
 2. На панелі «Шари» виділіть необхідні для анімації шари та виберіть з меню панелі «Створити кадри із шарів».

  Анімацію можна редагувати: використовуйте команду «Зберегти для Web» для збереження анімованого файлу GIF або команду «Візуалізація відео» для збереження анімації як фільму QuickTime.