Додавання до дії зміни режиму за умовою

Можна задати умови для зміни режиму таким чином, що перетворення буде відбуватися під час дії, що складається з ряду команд, які послідовно застосовуються до одного файлу або пакету файлів. Коли зміна режиму є частиною дії, може статися помилка, якщо файл, що відкривається, знаходиться не у вихідному режимі, вказаному у дії. Наприклад, припустимо, що одним з кроків у дії є перетворення зображення з початкового режиму RGB в цільовий режим CMYK. Застосування цієї дії до зображення у режимі градацій сірого або іншому вихідному режимі, крім RGB, призведе до помилки.

Під час записування дії можна застосовувати команду «Зміна режиму за умовою» для зазначення одного або кількох режимів як вихідних і певного режиму як цільового.

  1. Почніть запис дії.
  2. Виберіть «Файл» > «Автоматизувати» > «Змінити режим за умовою».
  3. У діалоговому вікні «Змінити режим за умовою» виберіть один або декілька режимів у якості вихідного режиму. Використовуйте кнопки «Усі» або «Жоден», щоб вибрати усі можливі режими або не вибрати жодного.
  4. Виберіть вихідний режим зі спливаючого меню «Режим».
  5. Натисніть кнопку «OK». Зміна режиму за умовою з'являється як новий крок у панелі «Дії».