Переміщення, приховування або інвертування виділення

Межу виділення можна переміщувати по зображенню, можна її приховувати, а також інвертувати виділення так, що стане виділеною та частина зображення, яка перед цим була невиділеною.

Примітка.

Саме виділення (а не лише його межа) переміщується за допомогою інструмента «Переміщення». Див. Переміщення виділення.

Переміщення межі виділення

 1. За допомогою будь-якого інструмента виділення виберіть у панелі параметрів пункт «Нове виділення»  і розташуйте курсор усередині межі виділення. Курсор набуде вигляду , щоб показати, що виділення можна переміщувати.
 2. Перетягніть межу, щоб обмежити іншу область зображення. Після перетягування межа виділення може вийти за межі полотна. Якщо перетягнути її назад, вихідна межа виявиться незмінною. Межу виділення можна перетягнути у вікно іншого зображення.
  Переміщення межі виділення у Photoshop
  Вихідна межа виділення (ліворуч) і межа виділення після переміщення (праворуч)

  Примітка.

  Можна змінити форму межі виділення, застосувавши геометричні перетворення. (Див. Застосування трансформацій.)

Керування переміщенням виділення

 • Щоб обмежити напрямки кутами, кратними 45°, почніть перетягування, а потім натисніть та утримуйте клавішу Shift.
 • Щоб змістити виділення на 1 піксель, використовуйте клавіші зі стрілками.
 • Щоб змістити виділення на 10 пікселів, натисніть та утримуйте клавішу Shift і використовуйте клавіші зі стрілками.

Приховування або показ меж виділених ділянок

Виконайте одну з таких дій:

 • Виберіть команду «Перегляд» > «Допоміжні елементи». Ця команда дає змогу показати або приховати межі виділених ділянок, сітки, напрямні, цільові контури, фрагменти, коментарі, межі шарів, кількість і швидкі напрямні.
 • Виберіть команду «Перегляд» > «Показати» > «Межі виділених ділянок». У результаті межі виділених ділянок будуть приховані або показані (залежно від попереднього стану); команда вплине лише на поточне виділення. Коли буде зроблено інше виділення, межі виділених ділянок знову з'являться.

Виділення невиділених частин зображення

 1. Виберіть «Виділити» > «Інверсія».

  Примітка.

  За допомогою цього параметра можна виділити об'єкт, розташований на фоні чистого кольору. Виберіть фон за допомогою інструмента «Чарівна паличка», а потім застосуйте інверсію до виділення.

Налаштовування виділень вручну

До існуючих растровихо виділень можна додавати нові за допомогою інструментів виділення. Можлива також зворотна операція (віднімання пікселів).

Перед операціями додавання або віднімання пікселів, які здійснюються вручну, може виникнути потреба задати значення розтушовки та згладжування в тому самому панелі параметрів, який застосовувався для вихідного виділення.

Додавання ділянки до виділення або виділення додаткової області

 1. Виділіть яку-небудь область.
 2. Виконайте одну з наступних дій за допомогою будь-якого інструмента виділення:
  • Виберіть на панелі параметрів пункт «Додати до виділеного»  та окресліть вказівником область, яку потрібно додати.

  • Утримуючи клавішу Shift, окресліть вказівником область, яку потрібно додати до виділення.

Під час додавання виділення біля вказівника з’являється знак «плюс».

Відділення ділянки від виділення

 1. Виділіть яку-небудь область.
 2. Виконайте одну з наступних дій за допомогою будь-якого інструмента виділення:
  • Виберіть на панелі параметрів пункт «Відняти з виділення»  та окресліть вказівником область, яка перетинається з іншими виділеннями.

  • Щоб відняти інше виділення, натисніть та утримуйте клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS).

Під час віднімання виділення біля вказівника з’являється знак «мінус».

Виділяйте лише область, яка перетинається з іншими виділеннями

 1. Виділіть яку-небудь область.
 2. Виконайте одну з наступних дій за допомогою будь-якого інструмента виділення:
  • Виберіть на панелі параметрів пункт «Перетин з виділенням»  і перетягніть вказівник.

  • Натисніть клавіші Alt+Shift (Windows) або Option+Shift (Mac OS) та окресліть вказівником частину вихідного виділення, яку потрібно зробити новим виділенням.

Під час додавання області перетину біля вказівника відображається символ «x».

Виділення, які перетинаються, у Photoshop
Виділення, які перетинаються

Розширення або звуження виділення на певну кількість пікселів

 1. Виділіть область за допомогою інструмента виділення.
 2. Виберіть команду «Виділити» > «Змінити» > «Розгорнути» або «Згорнути».
 3. Для команд «Розгорнути» або «Згорнути» введіть кількість пікселів від 1 до 100 і натисніть кнопку «OK».

  Межа збільшується або зменшується на вказану кількість пікселів. (Будь-яка частина межі виділення, яка проходить уздовж краю полотна, залишається незмінною при використанні команди «Розгорнути».)

Створення виділення навколо межі виділення

Команда «Межа» дає змогу вибирати ширину пікселів усередині та ззовні наявної межі виділення. Це може стати у пригоді, якщо потрібно виділити межу або смугу пікселів навколо області зображення, а не саму область, наприклад, щоб позбавитися ефекту гало навколо вставленого об'єкта.

Команда «Межа» у Photoshop
Вихідне виділення (ліворуч) і виділення після застосування команди «Межа»: 5 пікселів (праворуч)

 1. Виділіть область за допомогою інструмента виділення.
 2. Виберіть команду «Виділити» > «Змінити» > «Межа».
 3. Уведіть значення від 1 до 200 пікселів для ширини межі нового виділення та натисніть кнопку «OK».

  Нове виділення є рамкою для вихідної виділеної області та центрується відносно вихідної межі виділення. Наприклад, додавання межі шириною 20 пікселів призведе до створення нового виділення з м'якими краями, яке розширюється на 10 пікселів усередину вихідної межі виділення та на 10 пікселів назовні.

Розширення виділення за рахунок включення областей із подібним кольором

Виконайте одну з таких дій:

 • Виберіть команду «Виділити» > «Збільшити», щоб включити у виділення всі суміжні пікселі, які потрапляють у діапазон допуску, визначений у параметрах інструмента «Чарівна паличка».
 • Щоб включити у виділення пікселі в межах допуску в усьому зображенні, а не лише суміжні, виберіть команду «Виділити» > «Подібні».

  Щоб надати додатковий приріст виділенню, виберіть одну з двох команд декілька разів.

Примітка.

Команди «Суміжні пікселі» та «Подібні» не можна застосовувати до зображень у бітовому режимі або до зображень із 32 бітами на канал.

Очищення виділення на основі кольору від відокремлених пікселів

 1. Виберіть команду «Виділити» > «Змінити» > «Оптимізувати».
 2. Уведіть для параметра «Радіус зразка» кількість пікселів від 1 до 100 і натисніть кнопку «OK».

  Для кожного пікселя у виділенні програма Photoshop перевіряє наявність інших пікселів навколо нього на відстані, вказаній у згаданому вище параметрі. Якщо виділено більше половини цих оточуючих пікселів, даний піксель залишається у виділенні, а невиділені пікселі навколо нього додаються у виділення. Якщо виділено менше половини оточуючих пікселів, даний піксель видаляється з виділення. Загальний результат полягає в тому, що у виділенні зменшується розрізненість і згладжуються гострі кути та зазубрення.

Уточнення меж виділення

Параметр «Виділити й додати маску» підвищує якість меж виділених ділянок, надаючи змогу легко вилучати об’єкти. Також параметр «Виділити й додати маску» можна використовувати для уточнення шару-маски. (Див. Коригування непрозорості та країв маски.)

Клацніть «Виділити й додати маску» на панелі параметрів або виберіть Виділити > Виділити й додати маску

Докладніше див. Виділити й додати маску.

Пом’якшення країв виділень

Застосувавши згладжування та розтушовку, можна пом’якшити жорсткі краї виділення.

Згладжування

Дає змогу згладити краї із зазубреннями шляхом пом'якшення переходів кольорів між крайніми пікселями виділення та пікселями фону. Оскільки змінюються лише крайні пікселі, жодні подробиці не втрачаються. Згладжування є корисним для операцій вирізання, копіювання та вставляння для створення складних зображень.

Воно доступне для наступних інструментів: «Ласо», «Прямолінійне ласо», «Магнітне ласо», «Овальна область» і «Чарівна паличка». (Щоб відобразити рядок параметрів інструмента, виберіть його).

Примітка.

Цей параметр слід вибрати перед застосуванням відповідних інструментів. Після того як виділена область буде створена, до неї не можна застосовувати згладжування.

Розтушовка

Дає змогу розмивати межі між виділенням і оточуючими пікселями. Таке розмивання може спричинити втрату деяких подробиць на краях виділення.

Розтушовку можна задавати для інструмента «Область», «Ласо», «Прямолінійне ласо» або «Магнітне ласо» під час використання цих інструментів; її також можна додавати до наявного виділення.

Примітка.

Ефекти розтушовки стають помітними лише після переміщення, вирізання, копіювання або заливки виділення.

Виділення пікселів за допомогою згладжування

 1. Виберіть інструмент «Ласо», «Прямолінійне ласо», «Магнітне ласо», «Овальна область» або «Чарівна паличка».
 2. Виберіть у панелі параметрів пункт «Згладжування».

Визначення розтушованих країв для інструмента «Виділення»

 1. Виберіть будь-який з інструментів типу «ласо» або «область».
 2. Уведіть у панелі параметрів значення для параметра «Розтушовка». Це значення визначає ширину розтушованого краю і може змінюватися в діапазоні від 0 до 250 пікселів.

Визначення розтушованого краю наявного виділення

 1. Виберіть команду «Виділити» > «Змінити» > «Розтушувати».
 2. Уведіть значення параметра «Радіус розтушовки» та натисніть кнопку «OK».

  Примітка.

  Створення виділеної області малого розміру з великим радіусом розтушовки може бути настільки нечітким, що його краї будуть невидимими, і його неможливо буде вибрати. Якщо з'явиться повідомлення «Немає пікселів, виділених більш ніж на 50%», слід зменшити радіус розтушовки або збільшити розмір виділення. Можна також натиснути кнопку «OK», щоб прийняти маску з поточними параметрами та створити виділення, в якому не можна буде побачити краї.

  Виділення з розтушовкою та без неї у Photoshop
  Виділення без розтушовки та з розтушовкою

  A. Виділення без розтушовки (те саме виділення, залите візерунком) B. Виділення з розтушовкою (те саме виділення, залите візерунком) 

Видалення граничних пікселів із виділення

Під час переміщення або вставляння згладженого виділення частина пікселів, які оточують межу виділення, включається у нього. Це може призвести до утворення бахроми або гало навколо країв вставленого виділення. Ці команди меню «Шар» > «Робити матовим» дають змогу змінювати небажані граничні пікселі:

 • Команда «Очистити кольори» замінює кольори фону на пікселях облямівок на кольори повністю виділених сусідніх пікселів.

 • Команда «Прибрати кайму» замінює колір усіх пікселів кайми на колір пікселів, які знаходяться далі від краю виділення, якщо їхній колір відмінний від кольору фону.

 • Команди «Видалити чорний ореол» і «Видалити білий ореол» корисні, якщо виділення згладжене на білому або чорному фоні, і його потрібно вставити на інший фон. Наприклад, чорний текст, згладжений на білому фоні, має на краях сірі пікселі, помітні на кольоровому фоні.

Примітка.

Граничні області, які належать шару, можна також видалити або зробити прозорими за допомогою повзунків «Додаткове накладання» в діалоговому вікні «Стилі шару». У цьому разі відповідні чорні або білі області стають прозорими. Щоб відокремити повзунки, клацніть їх, утримуючи клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS); відокремлення повзунків дає змогу видаляти пікселі кайми та зберігати краї гладкими.

Звуження кайми виділення

 1. Виберіть команду «Шар» > «Робити матовим» > «Прибрати кайму».
 2. Уведіть значення в поле «Ширина», щоб задати область, у якій слід здійснювати пошук пікселів для заміни. У більшості випадків достатньою є відстань 1 або 2 пікселя.
 3. Натисніть кнопку «OK».

Видалення матовості з виділення

 1. Виберіть команду «Шар» > «Робити матовим» > «Видалити чорний ореол» або команду «Шар» > «Робити матовим» > «Видалити білий ореол».