Переміщення, приховування або інвертування виділення

Межу виділення можна переміщувати по зображенню та приховувати. Крім того, виділення можна інвертувати так, що виділеною стане та частина зображення, яка до цього була невиділеною.

Примітка.

Саме виділення (а не лише його межа) переміщується за допомогою інструмента «Переміщення». Див. Переміщення виділення.

Переміщення межі виділення

 1. За допомогою будь-якого інструмента виділення виберіть у панелі параметрів пункт «Нове виділення»  і розташуйте курсор усередині межі виділення. Курсор набуде вигляду , щоб показати, що виділення можна переміщувати.
 2. Перетягніть межу, щоб обмежити іншу область зображення. Після перетягування межа виділення може вийти за межі полотна. Якщо перетягнути її назад, вихідна межа виявиться незмінною. Межу виділення можна перетягнути у вікно іншого зображення.
  Переміщення межі виділення у Photoshop
  Вихідна межа виділення (ліворуч) і межа виділення після переміщення (праворуч)

  Примітка.

  Можна змінити форму межі виділення, застосувавши геометричні перетворення. (Див. Застосування трансформацій.)

Керування переміщенням виділення

 • Щоб обмежити напрямки кутами, кратними 45°, почніть перетягування, а потім натисніть та утримуйте клавішу Shift.
 • Щоб перемістити виділення на 1 піксель, використовуйте одну з клавіш зі стрілками.
 • Щоб перемістити виділення на 10 пікселів, натисніть та утримуйте клавішу Shift і використовуйте клавіші зі стрілками.

Приховування або показ меж виділених ділянок

Виконайте одну з таких дій:

 • Виберіть команду «Перегляд» > «Допоміжні елементи». Ця команда дає змогу показати або приховати межі виділених ділянок, сітки, напрямні, цільові контури, фрагменти, коментарі, межі шарів, кількість і швидкі напрямні.
 • Виберіть команду «Перегляд» > «Показати» > «Межі виділених ділянок». У результаті межі виділених ділянок будуть приховані або показані (залежно від попереднього стану); команда вплине лише на поточне виділення. Коли буде зроблено інше виділення, межі виділених ділянок знову з'являться.

Виділення невиділених частин зображення

 1. Виберіть «Виділити» > «Інверсія».

  Примітка.

  За допомогою цього параметра можна виділити об'єкт, розташований на фоні чистого кольору. Виберіть фон за допомогою інструмента «Чарівна паличка», а потім застосуйте інверсію до виділення.

Налаштовування виділень вручну

До існуючих растровихо виділень можна додавати нові за допомогою інструментів виділення. Можлива також зворотна операція (віднімання пікселів).

Перш ніж уручну додавати ділянки до виділення або відділяти їх, можливо, знадобиться вказати на панелі інструментів такі значення параметрів розтушовки та згладжування, які були вказані для початкового виділення.

Додавання ділянки до виділення або виділення додаткової області

 1. Виділіть яку-небудь область.
 2. Виконайте одну з наступних дій за допомогою будь-якого інструмента виділення:
  • Виберіть на панелі параметрів пункт «Додати до виділення»  та окресліть курсором область, яку потрібно додати.

  • Утримуючи клавішу Shift, окресліть курсором область, яку потрібно додати.

Під час додавання ділянки до виділення біля курсору з'являється знак «плюс».

Відділення ділянки від виділення

 1. Виділіть яку-небудь область.
 2. Виконайте одну з наступних дій за допомогою будь-якого інструмента виділення:
  • Виберіть на панелі параметрів пункт «Відняти з виділення»  та окресліть курсором область, яка перетинає ту область виділення, яку потрібно відділити.

  • Щоб відділити інше виділення, натисніть та утримуйте клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS).

Під час відділення виділення біля курсору з'являється знак «мінус».

Виділяйте лише область, яка перетинається з іншими виділеннями

 1. Виділіть яку-небудь область.
 2. Виконайте одну з наступних дій за допомогою будь-якого інструмента виділення:
  • Виберіть у панелі параметрів пункт «Перетин з виділенням»  і перетягніть.

  • Натисніть клавіші Alt+Shift (Windows) або Option+Shift (Mac OS) та окресліть курсором область, яка перетинає область вихідного виділення, яку потрібно зробити новим виділенням.

Під час додавання області перетину біля курсору відображається символ «x».

Виділення, які перетинаються, у Photoshop
Виділення, які перетинаються

Розширення або звуження виділення на певну кількість пікселів

 1. Виділіть область за допомогою інструмента виділення.
 2. Виберіть команду «Виділити» > «Змінити» > «Розгорнути» або «Згорнути».
 3. Для команд «Розгорнути» або «Згорнути» введіть кількість пікселів від 1 до 100 і натисніть кнопку «OK».

  Межа збільшується або зменшується на вказану кількість пікселів. (Будь-яка частина межі виділення, яка проходить уздовж краю полотна, залишається незмінною при використанні команди «Розгорнути».)

Створення виділення навколо межі виділення

Команда «Межа» дає змогу вибирати ширину пікселів усередині та ззовні наявної межі виділення. Це може стати у пригоді, якщо потрібно виділити межу або смугу пікселів навколо області зображення, а не саму область, наприклад, щоб позбавитися ефекту гало навколо вставленого об'єкта.

Команда «Межа» у Photoshop
Вихідне виділення (ліворуч) і виділення після застосування команди «Межа»: 5 пікселів (праворуч)

 1. Виділіть область за допомогою інструмента виділення.
 2. Виберіть команду «Виділити» > «Змінити» > «Межа».
 3. Уведіть значення від 1 до 200 пікселів для ширини межі нового виділення та натисніть кнопку «OK».

  Нове виділення є рамкою для вихідної виділеної області та центрується відносно вихідної межі виділення. Наприклад, додавання межі шириною 20 пікселів призведе до створення нового виділення з м'якими краями, яке розширюється на 10 пікселів усередину вихідної межі виділення та на 10 пікселів назовні.

Розширення виділення за рахунок включення областей із подібним кольором

Виконайте одну з таких дій:

 • Виберіть команду «Виділити» > «Збільшити», щоб включити у виділення всі суміжні пікселі, які потрапляють у діапазон допуску, визначений у параметрах інструмента «Чарівна паличка».
 • Щоб включити у виділення пікселі в межах допуску в усьому зображенні, а не лише суміжні, виберіть команду «Виділити» > «Подібні».

  Щоб надати додатковий приріст виділенню, виберіть одну з двох команд декілька разів.

Примітка.

Команди «Збільшити» та «Подібний» не можна застосовувати до зображень у бітовому режимі або до зображень із 32 бітами на канал.

Очищення виділення на основі кольору від відокремлених пікселів

 1. Виберіть команду «Виділити» > «Змінити» > «Оптимізувати».
 2. Уведіть для параметра «Радіус зразка» кількість пікселів від 1 до 100 і натисніть кнопку «OK».

  Для кожного пікселя у виділенні програма Photoshop перевіряє наявність інших пікселів навколо нього на відстані, вказаній у згаданому вище параметрі. Якщо виділено більше половини цих оточуючих пікселів, даний піксель залишається у виділенні, а невиділені пікселі навколо нього додаються у виділення. Якщо виділено менше половини оточуючих пікселів, даний піксель видаляється з виділення. Загальний результат полягає в тому, що у виділенні зменшується розрізненість і згладжуються гострі кути та зазубрення.

Уточнення меж виділення

Навчальне відео: ідеальна точність виділення

Навчальне відео: ідеальна точність виділення
Infinite Skills

Параметр «Уточнити краї» підвищує якість меж виділених ділянок, надаючи змогу легко вилучати об’єкти. Для вдосконалення шару-маски можна також використовувати функції «Уточнення краю». (Див. статтю Коригування непрозорості та країв маски.)

 • На панелі параметрів клацніть позначку «Уточнити край» або виберіть «Виділити» «Уточнити край». Потім установіть такі параметри:

Режим перегляду

Зі спливаючого меню виберіть режим зміни відображення виділення. Щоб отримати відомості про кожний з режимів, наведіть вказівник на цей режим і почекайте, поки з'явиться підказка. «Показати оригінал» відображає вихідне виділення для порівняння. Параметр «Показати радіус» відображає межу виділення, де відбувається уточнення країв.

Виявлення країв

Інструменти «Уточнення радіуса» й «Стирання уточнень»

Ці інструменти дають змогу точно налаштувати ділянку межі зображення, у якій відбувається уточнення країв. Щоб швидко переключитися з одного інструмента на інший, натисніть комбінацію клавіш Shift+E. Щоб змінити розмір пензля, натисніть клавіші з квадратними дужками.

Примітка.

Проведіть пензлем по м'яких ділянках, таких як волосся або хутро, щоб додати до виділення дрібні деталі.

Інтелектуальний радіус

Автоматично встановлює радіус жорстких і м'яких країв, виявлених у ділянці межі. Зніміть цей прапорець, якщо границя має однорідні гострі або скруглені краї, або якщо потрібно більш точно змінювати параметр «Радіус» і пензлі уточнення.

Радіус.

Визначає розмір межі виділення, у якій відбувається уточнення країв. Використовуйте малі радіуси для чітких країв, а великі — для більш м'яких.

Налаштувати краї

Згладжування

Знижує кількість нерегулярних областей («нерівності та западини») в межах виділення, створюючи гладкіший контур.

Розмиття.

Розмиває перехід між виділенням і оточуючими пікселями.

Контраст

За збільшення цього значення м'які переходи вздовж границі виділення стають більш різкими. Звичайно, параметр «Інтелектуальний радіус» й інструменти уточнення є більш ефективними.

Змістити край

Переміщує м'які краї границь до середини для від'ємних значень або назовні для додатних. Зсув цих границь до середини може допомогти видалити небажані кольори фону з країв виділення.

Вивід

Очистити кольори

Замінює кольорові облямівки кольорами сусідніх повністю виділених пікселів. Інтенсивність заміни кольорів відповідає м'якості країв виділення.

Примітка.

Оскільки цей параметр змінює колір пікселів, він потребує виводу до нового шару або документу. Збережіть початковий шар, щоб за потреби можна було його відновити. (Щоб переглянути зміни у кольорі пікселів, виберіть для режиму перегляду значення «Показати шар».)

Ступінь

Змінює рівень очищення та заміни облямівок.

Вивід в

Визначає, чи уточнене виділення стає виділенням або маскою на поточному шарі, або створює новий шар у документі.

Пом'якшення країв виділень

Застосувавши згладжування та розтушовку, можна пом'якшити жорсткі краї виділення.

Згладжування

Дає змогу згладити краї із зазубреннями шляхом пом'якшення переходів кольорів між крайніми пікселями виділення та пікселями фону. Оскільки змінюються лише крайні пікселі, жодні подробиці не втрачаються. Згладжування є корисним для операцій вирізання, копіювання та вставляння для створення складних зображень.

Воно доступне для наступних інструментів: «Ласо», «Прямолінійне ласо», «Магнітне ласо», «Овальна область» і «Чарівна паличка». (Щоб відобразити рядок параметрів інструмента, виберіть його).

Примітка.

Цей параметр слід вибрати перед застосуванням відповідних інструментів. Після того як виділена область буде створена, до неї не можна застосовувати згладжування.

Розтушовка

Дає змогу розмивати межі між виділенням і оточуючими пікселями. Таке розмивання може спричинити втрату деяких подробиць на краях виділення.

Під час використання інструментів «Область», «Ласо», «Прямолінійне ласо» або «Магнітне ласо» для них можна вказувати значення розтушовки. Крім того, це значення можна вказати згодом для вже наявного виділення.

Примітка.

Ефекти розтушовки стають помітними лише після переміщення, вирізання, копіювання або заливки виділення.

Виділення пікселів за допомогою згладжування

 1. Виберіть інструмент «Ласо», «Прямолінійне ласо», «Магнітне ласо», «Овальна область» або «Чарівна паличка».
 2. Виберіть у панелі параметрів пункт «Згладжування».

Визначення розтушованих країв для інструмента «Виділення»

 1. Виберіть будь-який з інструментів типу «ласо» або «область».
 2. Уведіть у панелі параметрів значення для параметра «Розтушовка». Це значення визначає ширину розтушованого краю і може змінюватися в діапазоні від 0 до 250 пікселів.

Визначення розтушованого краю наявного виділення

 1. Виберіть команду «Виділити» > «Змінити» > «Розтушувати».
 2. Уведіть значення параметра «Радіус розтушовки» та натисніть кнопку «OK».

  Примітка.

  Створення виділеної області малого розміру з великим радіусом розтушовки може бути настільки нечітким, що його краї будуть невидимими, і його неможливо буде вибрати. Якщо з'явиться повідомлення «Немає пікселів, виділених більш ніж на 50%», слід зменшити радіус розтушовки або збільшити розмір виділення. Можна також натиснути кнопку «OK», щоб прийняти маску з поточними параметрами та створити виділення, в якому не можна буде побачити краї.

  Виділення з розтушовкою та без неї у Photoshop
  Виділення без розтушовки та з розтушовкою

  A. Виділення без розтушовки (те саме виділення, залите візерунком) B. Виділення з розтушовкою (те саме виділення, залите візерунком) 

Видалення граничних пікселів із виділення

Під час переміщення або вставляння згладженого виділення частина пікселів, які оточують межу виділення, включається у нього. Це може призвести до утворення бахроми або гало навколо країв вставленого виділення. Ці команди меню «Шар» > «Робити матовим» дають змогу змінювати небажані граничні пікселі:

 • Команда «Очистити кольори» замінює кольори фону на пікселях кайми на кольори повністю виділених сусідніх пікселів.

 • Команда «Прибрати кайму» замінює колір усіх пікселів кайми на колір пікселів, які знаходяться далі від краю виділення, якщо їхній колір відмінний від кольору фону.

 • Команди «Видалити чорний ореол» і «Видалити білий ореол» корисні, якщо виділення згладжене на білому або чорному фоні, і його потрібно вставити на інший фон. Наприклад, чорний текст, згладжений на білому фоні, має на краях сірі пікселі, помітні на кольоровому фоні.

Примітка.

Граничні області, які належать шару, можна також видалити або зробити прозорими за допомогою повзунків «Додаткове накладання» в діалоговому вікні «Стилі шару». У цьому разі відповідні чорні або білі області стають прозорими. Щоб відокремити повзунки, клацніть їх, утримуючи клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS); відокремлення повзунків дає змогу видаляти пікселі кайми та зберігати краї гладкими.

Звуження кайми виділення

 1. Виберіть команду «Шар» > «Робити матовим» > «Прибрати кайму».
 2. Уведіть значення в поле «Ширина», щоб задати область, у якій слід здійснювати пошук пікселів для заміни. У більшості випадків достатньою є відстань 1 або 2 пікселя.
 3. Натисніть кнопку «OK».

Видалення матовості з виділення

 1. Виберіть команду «Шар» > «Робити матовим» > «Видалити чорний ореол» або команду «Шар» > «Робити матовим» > «Видалити білий ореол».

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності