Режим накладання шару визначає як його пікселі накладатимуться на пікселі під ними на зображенні. Можна створити різноманітні спеціальні ефекти за допомогою режимів накладання.

Визначення загальної непрозорості та непрозорості заливки для вибраних шарів

Загальна непрозорість шару визначає, до якої міри він приховує чи відкриває шар під ним. Шар із непрозорістю 1% здається майже прозорим, а шар із непрозорістю 100% є цілковито непрозорим.

На додаток до встановлення загальної непрозорості, що впливає на будь-які стилі шарів та режими накладання, що застосовуються до шару, можна також зазначити непрозорість заливки. Непрозорість заливки впливає лише на пікселі, фігури або текст на шарі, і не впливає на непрозорість ефектів шару, наприклад, тіні.

Примітка.

Ви не можете змінювати непрозорість шару фону або замкненого шару. Перетворення фонового шару на звичайний, який підтримує прозорість, див. Перетворення фону та шарів.

 1. У панелі «Шари» виберіть один або кілька шарів або груп.
 2. Змінення значень непрозорості та заливки. (Якщо вибрано групу, доступна лише непрозорість.)

  Примітка.

  Щоб переглянути всі параметри накладання, виберіть «Параметри накладання» зі значка «Додати стиль шару»  в нижній частині панелі «Шари».

Визначення режиму накладання для шару або групи

За промовчанням, режимом накладання групи шарів є «Пропускання», що означає, що група не має власних параметрів накладання. Коли ви вибираєте інший режим накладання для групи, ви фактично змінюєте порядок, в якому складаються компоненти зображення. Спочатку складаються всі шари в групі. Сполучена група далі обробляється як єдине зображення і накладається на решту зображення за вибраним режимом накладання. Відтак, якщо для групи вибрано режим накладання, відмінний від «Пропускання», жоден із коригуючих шарів чи режимів накладання всередині групи не застосовуватиметься до шарів поза межами групи.

Примітка.

Для шарів немає режиму накладання «Прозорий». Для зображень Lab режими «Освітлення основи», «Затемнення основи», «Заміна темним», «Заміна світлим», «Різниця», «Виключення», «Віднімання» і «Розділення» недоступні. Для HDR-зображень див. Функції, які підтримують HDR-зображення з 32 бітами на канал..

 1. Виберіть шар або групу у панелі «Шари».
 2. Вибір режиму накладання:
  • На панелі «Шари» виберіть параметр зі спливаючого меню «Режим накладання».

  • Виберіть «Шар» > «Стиль шару» > «Параметри накладання», потім виберіть параметр зі спливаючого меню «Режим накладання».

  Примітка.

  У спливаючому меню «Режим накладання» прокрутіть список варіантів, щоб подивитися, як вони впливають на ваше зображення. Photoshop динамічно відображатиме попередній перегляд режимів накладання на полотні.

Щоб переглянути описи та приклади кожного режиму, див. статтю Режими накладання.

Ефекти накладання групи

Автоматично шари у відсічній масці накладаються на нижні шари за режимом накладання найнижчого шару в групі. Проте можна вибрати, щоб режим накладання найнижчого шару застосовувався лише до цього шару, що дозволить зберегти первісний вигляд накладання відсічних шарів. (Див. Відкриття шарів за допомогою відсічних масок.)

Ви також можете застосувати режим накладання шару до ефектів шару, що модифікують непрозорі пікселі, таких як «Внутрішнє світіння шару» або «Накладання кольору», не змінюючи ефектів шару, що змінюють лише прозорі пікселі, таких як «Зовнішнє світіння шару» чи «Тінь».

 1. Виділіть шар, який необхідно змінити.
 2. Клацніть двічі на мініатюрі шару, виберіть «Параметри накладання» з меню панелі «Шари» або виберіть «Шар» > «Стиль шару» > «Параметри накладання».

  Примітка.

  Щоб переглянути параметри накладання для текстового шару, виберіть «Шар» > «Стиль шару» > «Параметри накладання» або виберіть «Параметри накладання» з кнопки «Додати стиль шару» внизу меню панелі «Шари».

 3. Вкажіть набір параметрів накладання
  • Виберіть «Накласти внутрішні ефекти як групу», щоб застосувати режим накладання шару до ефектів шару, що змінюють непрозорі пікселі, таких як «Внутрішнє світіння», «Атлас», «Накладання кольору» та «Накладання градієнта».

  • Виберіть «Накладати відсічні шари як групу», щоб застосувати режим накладання базового шару до всіх шарів у відсічній масці. Якщо зняти цей параметр, що завжди вибирається автоматично, це збереже первісний режим накладання та вигляд кожного шару в групі.

  Додаткові параметри накладання у Photoshop
  Додаткові параметри накладання

  • Виберіть «Шар-фігура прозорості», щоб обмежити ефекти шарів і вибиття непрозорими ділянками шару. Якщо скасувати цей параметр, що завжди вибирається автоматично, ці ефекти застосовуватимуться по всьому шару.

  • Виберіть «Шар-маска ховає ефекти», щоб обмежити ефекти шару ділянкою, визначеною шаром-маскою.

  • Виберіть «Векторна маска ховає ефекти», щоб обмежити ефекти шару ділянкою, визначеною векторною маскою.

 4. Натисніть кнопку «OK».

Виключення каналів із накладання

Можна обмежити ефекти накладання зазначеними каналами, коли накладаєте шар чи групу. Автоматично включаються всі канали. Наприклад, використовуючи зображення RGB, можна виключити з накладання червоний канал; у сполученому зображенні змінюються лише зелений та синій канали.

 1. Виконайте одну з таких дій:
  • Двічі клацніть мініатюру шару.

  • Виберіть «Шар» > «Стиль шару» > «Параметри накладання».

  • Виберіть «Параметри накладання» зі значка «Додати стиль шару»  внизу панелі «Шари».

  Примітка.

  Щоб переглянути параметри накладання для текстового шару, виберіть «Шар» > «Стиль шару» > «Параметри накладання» або виберіть «Параметри накладання» з кнопки «Додати стиль шару» внизу меню панелі «Шари».

 2. В частині «Розширене накладання» діалогового вікна «Стиль шару» зніміть виділення з усіх каналів, які не необхідно включати до накладання шару.

Зазначення відтінкового діапазону для накладання шарів

Повзунки в діалоговому вікні «Параметри накладання» керують тим, як пікселі з активного шару та з нижнього видимого шару виглядають на кінцевому зображенні. Наприклад, можна виключити темні пікселі активного шару або примусити яскраві пікселі нижніх шарів показуватися крізь верхній шар. Також можна визначити діапазон частково накладених пікселів, щоб забезпечити плавний перехід між накладеними та ненакладеними ділянками.

 1. Двічі клацніть мініатюру шару, виберіть «Шар» > «Стиль шару» > «Параметри накладання» або «Додати стиль шару» > «Параметри накладання» в меню панелі «Шари».

  Примітка.

  Щоб переглянути параметри накладання для текстового шару, виберіть «Шар» > «Стиль шару» > «Параметри накладання» або виберіть «Параметри накладання» з кнопки «Додати стиль шару» внизу меню панелі «Шари».

 2. В частині «Розширене накладання» діалогового вікна «Стиль шару» виберіть параметр зі спливаючого меню «Накладати якщо».
  • Виберіть «Сірий», щоб встановити діапазон накладання для всіх каналів.

  • Виберіть окремий колірний канал (наприклад, червоний, зелений або синій у зображенні RGB), щоб встановити накладання в цьому каналі.

 3. Застосовуйте повзунки «Цей шар» та «Нижній шар», щоб встановити діапазон яскравості пікселів, що накладаються, вимірюваний за шкалою від 0 (чорний) до 255 (білий). Перетягніть білий повзунок, щоб встановити найвище значення діапазону. Перетягніть чорний повзунок, щоб встановити найнижче значення діапазону.

  Примітка.

  Щоб визначити діапазон пікселів, що накладаються частково, утримуючи Alt (Windows) або Option (Mac OS), перетягніть половину трикутника повзунка. Два значення, що з'являються над розділеним повзунком, показують діапазон часткового накладання.

  Зазначаючи діапазони накладання, пам'ятайте про таке:

  • Використовуйте повзунки «Цей шар», щоб встановити діапазон пікселів на активному шарі, що накладатимуться, а відтак з'являтимуться в остаточному зображенні. Наприклад, якщо ви перетягнете білий повзунок на 235, пікселі зі значеннями яскравості вище за 235 залишатимуться без накладання і виключатимуться з остаточного зображення.

  • Використовуйте повзунки «Нижній шар», щоб встановити діапазон пікселів на нижніх видимих шарах, що накладатимуться в остаточному зображенні. Накладені пікселі сполучаються з пікселями активного шару, даючи сполучені пікселі, а ненакладені пікселі показуватимуться крізь верхні ділянки активного шару. Наприклад, якщо ви перетягнете чорний повзунок на 19, пікселі зі значеннями яскравості нижче за 19 залишатимуться без накладання і показуватимуться в остаточному зображенні крізь активний шар.

Заливка нових шарів нейтральним кольором

Ви не можете застосовувати певні фільтри (такі як «Ефекти освітлення») до шарів, що не містять пікселів. Вибір «Заливка нейтральним кольором» в діалоговому вікні «Створити шар» розв’язує цю проблему, спочатку заливаючи шар попередньо налаштованим нейтральним кольором. Цей невидимий нейтральний колір призначається відповідно до режиму накладання шару. Якщо жодного ефекту не застосовується, заливка нейтральним кольором не впливає на решту шарів. Параметр «Заливка нейтральним кольором» недоступний для шарів, що використовують режими «Звичайний», «Розчинення», «Жорстке змішування», «Колірний тон», «Насиченість», «Колір» або «Свічення».