Навчальне відео: маскування частини зображення

Навчальне відео: маскування частини зображення
Train Simple

Про маски й альфа-канали

Під час виділення частини зображення область поза виділенням стає замаскованою, тобто захищеною від редагування. Таким чином, створюючи маску, користувач ізолює та захищає області зображення від застосування до решти зображення змін кольорів, фільтрів та інших ефектів. Можна також використовувати маски для складного редагування зображень, наприклад, поступове застосування до зображення кольорів або ефектів фільтрів.

Приклади масок Photoshop
Приклади масок

A. Непрозора маска, застосована для захисту фону та зміни метелика B. Прозора маска, застосована для захисту метелика та зміни фону C. Напівпрозора маска, застосована до кольорів фону та частини метелика 

Маски зберігаються в альфа-каналах. Маски та канали – це зображення у градаціях сірого, тому їх можна змінювати за допомогою інструментів малювання, редагування та фільтрів, як і будь-які інші зображення. Захищеними є ті області маски, які зафарбовані чорним кольором; області, зафарбовані білим, доступні для редагування.

Режим «Швидка маска» використовується для перетворення виділення на тимчасову маску для зручнішого редагування. «Швидка маска» відображається як перекриття кольорів, прозорість якого можна налаштовувати. Засіб «Швидка маска» можна редагувати за допомогою будь-якого інструмента малювання або змінювати за допомогою фільтра. Після виходу з режиму «Швидка маска» маска знову перетворюється на виділення на зображенні.

Зберігати виділення протягом тривалішого терміну можна в альфа-каналі. В альфа-каналі виділення зберігається у вигляді доступної для редагування маски у градаціях сірого на панелі «Канали». Зберігши виділення як альфа-канал, його в будь-який момент можна повторно завантажити в те саме або навіть в інше зображення.

Панель «Канали» у Photoshop
Виділення, збережене у вигляді альфа-каналу на панелі «Канали»

Примітка.

За допомогою маски шару можна маскувати або приховувати частини шару.

Створення та редагування масок альфа-каналу

Можна створити новий альфа-канал, а потім — маску з нього за допомогою інструментів малювання та редагування, а також фільтрів. Можна також зберегти наявне виділення в зображенні Photoshop як альфа-канал, який відображатиметься у панелі «Канали». Див. статтю Зберігання та завантаження виділення.

Створення маски з альфа-каналів за допомогою поточних інструментів

 1. Натисніть кнопку «Створити канал» внизу панелі «Канали».
 2. Зафарбуйте новий канал, щоб замаскувати області зображення.

  Примітка.

  Перед створенням каналу для маски виділіть області зображення. Потім зафарбуйте канал, щоб поліпшити маску.

Створення маски з альфа-каналів і налаштування параметрів

 1. Натисніть кнопку «Створити канал» унизу панелі «Канали», утримуючи клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS), або виберіть пункт «Новий канал» у меню панелі «Канали».
 2. Задайте параметри в діалоговому вікні «Створити канал».
 3. Зафарбуйте новий канал, щоб замаскувати області зображення.

Редагування параметрів каналу

Щоб змінити параметри наявного каналу, двічі клацніть його мініатюру на панелі «Канали» або виберіть параметри каналів у меню панелі «Канали».

Наведемо перелік доступних параметрів у діалогових вікнах «Створити канал» та «Параметри каналу».

Масковані області

Замасковані області позначаються чорним кольором (непрозорі), а виділені — білим (прозорі). Зафарбовування чорним кольором збільшує замасковану область, а зафарбовування білим — збільшує виділену область. Якщо вибраний цей параметр, кнопка «Швидка маска» у панелі інструментів перетворюється на біле коло на сірому фоні .

Виділені області

Замасковані області позначаються білим кольором (прозорі), а виділені — чорним (непрозорі). Зафарбовування білим кольором збільшує замасковану область, а зафарбовування чорним — збільшує виділену область. Якщо вибраний цей параметр, кнопка «Швидка маска» у панелі інструментів перетворюється на сіре коло на білому фоні .

Плашковий колір

Перетворює альфа-канал на канал плашкового кольору. Доступний тільки для існуючих каналів.

Колір

Встановлює колір та непрозорість маски. Клацніть у полі кольору, щоб змінити колір. Параметри кольору та непрозорості впливають лише на вигляд маски, але не на захищені області під нею. Зміна цих параметрів може зробити маску більш видимою, ніж кольори у зображенні.

Зафарбуйте канал, щоб замаскувати області зображення.

Коли новий канал з'явиться внизу панелі «Канали», буде видимим лише один канал у вікні зображення. Клацніть значок ока для змішаного колірного каналу (RGB, CMYK), щоб показати зображення з накладанням кольору, яке показує маску.

 1. Виберіть пензель або інструмент редагування та виконайте одну з наступних дій, щоб додати або відняти маску, створену з альфа-каналу:
  • Щоб видалити області в новому каналі, зафарбуйте їх білим.

  • Щоб додати області до нового каналу, зафарбуйте їх чорним.

  • Щоб додати або видалити області за допомогою непрозорості, меншої від 100%, налаштуйте непрозорість у панелі параметрів інструмента та зафарбуйте ці області білим або чорним. Ви також можете замалювати їх іншим кольором, щоб зменшити непрозорість.

Зберігання та завантаження виділення

Виділення можна зберігати як маску в новому або існуючому альфа-каналі, а потім повторно завантажити його з маски.

Виділення можна використовувати як шар-маску, завантаживши (активізувавши) його, а потім — додавши нову шар-маску.

Збереження виділення в новому каналі

 1. Виділіть область або області зображення, які потрібно ізолювати.
 2. Натисніть кнопку «Зберегти виділення» внизу панелі «Канали». З'явиться новий канал, названий у відповідності до послідовності створення.

Збереження виділення в наявному каналі

 1. Виділіть за допомогою інструмента виділення область або області зображення, які потрібно ізолювати.
 2. Виберіть команду «Виділити» > «Зберегти виділення».
 3. Задайте наступні параметри в діалоговому вікні «Зберегти виділення» та натисніть кнопку «OK»:

  Документ.

  Виберіть цільове зображення для виділення. За промовчанням виділення розміщується в каналі активного зображення. Виділення можна зберегти в каналі іншого відкритого зображення з такими самими розмірами в пікселях або в новому зображенні.

  Канал

  Виберіть канал призначення для виділення. За промовчанням виділення зберігається в новому каналі. Виділення можна зберегти в будь-якому наявному каналі виділеного зображення або у шарі-масці, якщо зображення містить шари.

 4. Якщо виділення зберігається як новий канал, уведіть ім'я каналу в текстовому полі «Ім'я».
 5. Якщо потрібно зберегти виділення в наявному каналі, виберіть спосіб об'єднання виділених областей:

  Замінити канал

  Замінює поточні виділення в каналі.

  Додати до каналу

  Додає виділення до поточного вмісту каналу.

  Відняти з каналу

  Видаляє виділення з умісту каналу.

  Перетин з каналом

  Зберігає області нового виділення, які перетинаються з умістом каналу.

  Щоб переглянути збережене виділення у відтінках сірого, можна вибрати канал у панелі «Канали».

Завантаження збереженого виділення з панелі «Канали»

Одне й те саме збережене виділення можна використовувати повторно, завантажуючи його із зображення. Можна також завантажувати виділення в зображення по завершенні модифікації альфа-каналу.

 1. Виконайте одну з таких дій у панелі «Канали»:
  • Виберіть альфа-канал, натисніть кнопку «Завантажити виділення»  внизу панелі, а потім клацніть змішаний колірний канал у верхній частині панелі.

  • Перетягніть на кнопку «Завантажити виділення» канал, що містить виділення, яке потрібно завантажити.

  • Клацніть канал, що містить виділення, яке потрібно завантажити, утримуючи клавішу Ctrl (Windows) або Command (Mac OS).

  • Щоб додати маску до існуючого виділення, натисніть клавіші Ctrl+Shift (Windows) або Command+Shift (Mac OS) і клацніть канал.

  • Щоб відняти маску від існуючого виділення, натисніть клавіші Ctrl+Alt (Windows) або Command+Option (Mac OS) і клацніть канал.

  • Щоб завантажити перетин збереженого виділення та наявного виділення, натисніть клавіші Ctrl+Alt+Shift (Windows) або Command+Option+Shift (Mac OS) і виділіть канал.

  Примітка.

  Можна перетягнути виділення з одного відкритого зображення Photoshop в інше.

Завантаження збереженого виділення

Примітка.

Завантажуючи збережене виділення з іншого зображення, перевірте, чи воно відкрите. Переконайтеся також, що кінцеве зображення активне.

 1. Виберіть команду «Виділити» > «Завантажити виділення».
 2. Задайте параметри «Джерело» в діалоговому вікні «Завантажити виділення».

  Документ.

  Виберіть джерело завантаження.

  Канал

  Вибір каналу, що містить виділення, яке потрібно завантажити.

  Інверсія

  Виділяє невиділені області.

 3. Виберіть параметр «Операція», щоб указати спосіб поєднання виділень, якщо зображення вже містить виділення:

  Створити виділення

  Додавання завантаженого виділення.

  Додати до виділеного

  Додавання завантаженого виділення до будь-якого наявного виділення в зображенні.

  Відняти з виділеного

  Віднімання завантаженого виділення з будь-якого наявного виділення в зображенні.

  Перетин з виділенням

  Зберігає виділення з області, що перетинається із завантаженим виділенням та існуючими виділеннями у зображенні.

  Примітка.

  Можна перетягнути виділення з одного відкритого зображення Photoshop в інше.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності