Підготовка зображень до друку

У Photoshop можна підготувати файли зображень для офсетного друку, цифрового друку, гравіювання та інших процесів комерційного друку.

Зазвичай робочий процес залежить від можливостей пристроїв переддрукової підготовки. Перед початком робочого процесу комерційного друку зверніться до персоналу з переддрукової підготовки, щоб дізнатися про їх вимоги. Наприклад, може знадобитися перетворити зображення на CMYK, оскільки потрібно використовувати спеціальні параметри підготовки до друку. Ось декілька сценаріїв підготовки до друку файлів зображень для досягнення очікуваних результатів друку:

 • Працюйте виключно в режимі RGB з файлом зображення, що містить теги з профілем робочого простору RGB. Якщо друкарський персонал або персонал переддрукової підготовки використовує систему керування кольором, він повинні мати змогу використовувати профіль файлу для виконання точного перетворення на CMYK перед створенням плівки та друком шаблонів.

 • Працюйте в режимі RGB до завершення редагування зображення. Після цього перетворіть зображення на CMYK та внесіть додаткові корекції кольору та тонів. Зокрема варто перевірити світлі тони та тіні зображення. Для редагування використовуйте коригуючі шари «Рівні», «Криві», «Тон/Насиченість». Ці коригування мають бути незначними. За потреби можна об'єднати шари, а потім відправити файл CMYK на друк на професійний принтер.

 • Розташуйте зображення RGB або CMYK в Adobe InDesign або Adobe Illustrator. Взагалі, більшість зображень, надрукованих на комерційній друкарській машині, друкуються зазвичай не безпосередньо з Photoshop, а з верстальних програм, наприклад, Adobe InDesign, або з ілюстраційних програм, наприклад, Adobe Illustrator. Додаткові відомості про імпортування файлів Photoshop у програми Adobe InDesign або Adobe Illustrator див. у довідці Adobe InDesign або Adobe Illustrator.

Ось декілька нюансів, про які потрібно пам'ятати під час роботи із зображеннями, призначеними для комерційного друку:

 • Якщо відомі характеристики друкарської машини, можна налаштувати світлі тони та тіні, щоб зберегти окремі деталі.

 • Якщо для перегляду готового друкованого зображення використовується настільний принтер, пам'ятайте, що настільний принтер не може цілком замінити комерційну друкарську машину. Професійно створена кольоропроба забезпечує точніший попередній перегляд готового відтиску.

 • За наявності профілю комерційної друкарської машини його можна вибрати за допомогою команди «Параметри кольоропроби» й переглянути цифрову кольоропробу за допомогою команди «Перевірити кольори». Цей метод можна використовувати для попереднього перегляду готового відтиску на моніторі.

Примітка.

Деякі принтери надають перевагу документам у форматі PDF, особливо якщо документи мають відповідати стандартам PDF/X. Див. Збереження у форматі Photoshop PDF.

Установлення параметрів виводу

Якщо зображення підготовлено до комерційного друку безпосередньо в Photoshop, можна переглянути різноманітні друкарські позначки та інші параметри виводу за допомогою команди «Друк». Зазвичай ці параметри виводу вказуються тільки спеціалістами з підготовки до друку або людьми, обізнаними з процесом комерційного друку.

Позначки сторінки для принтерів у Photoshop
Позначки сторінки

A. Шкала відтінків градієнта B. Мітка C. Позначки приведення D. Шкала послідовних кольорів E. Кутові мітки кадрування F. Центральні мітки кадрування G. Опис H. Зірочка-ціль 
 1. Виберіть команду «Файл» > «Друк».
 2. Виберіть у спливаючому меню команду «Вивід».
 3. Задайте такі параметри:

  Калібрувальні шкали

  Друкує 11‑кроковий градієнт сірого, перехід у густині від 0 до 100% з кроком 10%. При використанні кольороподілу CMYK шкала відтінків градієнту друкується зліва від кожної форми CMYK, а шкала послідовних кольорів — справа.

  Примітка.

  Калібрувальні шкали, позначки приведення й кадрування та підписи друкуються, тільки якщо папір більший за зображення.  

  Позначки приведення

  Друкує позначки приведення на зображенні (зокрема, «яблучка» та цілі). Ці позначки зазвичай використовуються для зіставлення кольороподілів на принтерах PostScript.

  Кутові мітки кадрування

  Друкує мітки кадрування в місцях, де зображення буде відрізатися. Можна друкувати мітки кадрування в кутах. На принтерах PostScript вибір цього параметра призведе до друку зірочок-цілей.

  Центральні мітки кадрування

  Друкує мітки кадрування в місцях, де зображення буде відрізатися. Можна друкувати мітки кадрування в центрі кожного краю.

  Опис

  Друкує будь-який текст опису, введений у діалоговому вікні Інформація про файл. Текст може містити до 300 символів. Текст опису завжди друкується шрифтом Helvetica розміру 9.

  Мітки

  Друкує назву файлу зверху зображенням. При друкуванні кольороподілу також друкується його назва.

  Емульсія вниз

  Робить текст придатнішим до читання в разі розташування емульсії вниз, тобто фоточутливий шар плівки або фотографічного паперу повернутий від вас. Зазвичай зображення, що друкуються на папері, друкуються з емульсією вгорі, з текстом, який можна прочитати, коли фоточутливий шар повернутий до вас. Зображення, що друкуються на плівці, часто друкуються з емульсією внизу.

  Негатив

  Друкує інвертований варіант виводу, зокрема, всі маски та будь-який фоновий колір. На відміну від команди «Інвертувати» в меню «Зображення», параметр «Негатив» перетворює вивід, а не зображення на екрані, на негатив. Якщо кольороподіл друкується безпосередньо на плівку, може знадобитися надрукувати негатив, хоча в багатьох країнах також поширені і позитивні плівки. Зверніться до друкарні, щоб визначити потрібний тип плівки. Щоб визначити емульсійну сторону, потрібно оглянути плівку під яскравим світлом після її розробки. Темніша сторона є емульсійною; а більш блискуча — це основа. Дізнайтеся, яку плівку використовують у друкарні — позитивну з емульсією вгору, негативну з емульсією вгору, позитивну з емульсією вниз або негативну з емульсією вниз.

  Фон

  Вибирає колір тла, що буде надруковане на сторінці за межами області зображення. Наприклад, для друку слайдів на плівку може знадобитися чорне або кольорове тло. Щоб скористатися цим параметром, натисніть «Тло» та виберіть потрібний колір з палітри кольорів. Це – лише параметр друку. Він не впливає на саме зображення.

  Межа

  Друкує чорну межу навколо зображення. Введіть число та виберіть одиниці вимірювання, щоб вказати ширину межі.

  Дообрізний формат

  Друкує мітки кадрування всередині, а не зовні зображення. Використовуйте цей параметр, щоб обрізати зображення в межах графіки. Введіть число та виберіть одиниці вимірювання, щоб вказати ширину дообрізного формату.

  Інтерполяція

  Зменшує розмитість зображення низької роздільної здатності за рахунок автоматичної дискретизації під час друку (на принтерах PostScript). Дискретизація може вплинути на якість, зменшивши різкість зображення.

Щодо відомостей про команду «Включити векторні дані» див. Друк векторних даних.

Під час підготовки зображення та роботи із зображеннями CMYK або зображеннями із плашковими кольорами можна надрукувати кожний колірний канал на окремій сторінці.

Примітка.

Кольороподіли з CMYK, двофарбових або багатоканальних документів, надрукованих на принтерах, відмінних від Postscript, можуть відрізнятися від кольороподілів, надрукованих на принтерах Postscript.

Колірні канали, надруковані як окремі сторінки у Photoshop
Кожний колірний канал друкується як окрема сторінка.

Примітка.

Якщо друкується зображення з іншої програми і потрібно надрукувати плашкові канали на форми плашкових кольорів, спочатку запишіть файл у форматі DCS 2.0. DCS 2.0 зберігає плашкові канали. Цей формат підтримується такими програмами, як Adobe InDesign та QuarkXPress.

 1. Перевірте, що документ знаходиться в режимі CMYK, багатоканальному або двофарбовому режимі, та виберіть пункти меню «Файл» > «Друк».
 2. Виберіть у спливаючому меню «Обробка кольорів» пункт «Кольороподіл».

  Примітка.

  В залежності від вибраного принтера та драйверів принтера, що встановлені на комп'ютері, ці параметри можуть з'являтися і в діалоговому вікні «Параметри друку». У Windows натисніть кнопку «Властивості», щоб перейти до параметрів драйвера принтера. У Mac OS скористайтеся спливаючим меню в другому діалоговому вікні «Параметри друку».

 3. Натисніть кнопку «Друк». Кольороподіл друкується для кожного кольору зображення.

Підготовка зображення з плашковими каналами до друку з іншої програми

 1. Якщо зображення є двотонним, перетворіть його на багатоканальне.
 2. Запишіть зображення у форматі DCS 2.0.
 3. В діалоговому вікні формату DCS 2.0 зніміть прапорці «Включити напівтонові растри» та «Включити функцію передачі».
 4. Відкрийте або імпортуйте зображення у Photoshop та вкажіть кути. Переконайтеся, що принтерові передано потрібні плашкові кольори.

  Примітка.

  Можна помістити файл PSD із плашковими кольорами безпосередньо в Illustrator або InDesign без спеціальної підготовки.

Створення трепінгу кольору

Трепінг — це перекриття, що ліквідує крихітні зазори на друкованому зображенні, що з'являються внаслідок легких зсувів у пресі. Перед трепнігом зверніться до свого постачальника послуг. В більшості випадків потреба у трепінгу визначається друкарнею. Якщо він потрібний, працівники друкарні мають повідомити вам значення, які потрібно ввести в діалогове вікно «Трепінг».

Трепінг для запобігання неправильному розташуванню у Photoshop
Трепінг для корекції неправильного розташування

A. Зсув без трепінгу B. Зсув з трепінгом 

Трепінг призначений для виправлення наслідків невірного розташування суцільних кольорів. Загалом немає потреби виконувати трепінг зображень із безперервним тоном, наприклад світлин. Зайвий трепінг може спричинити ефект обвідки. Ці проблеми можуть бути непомітними на екрані та виявитися лише під час друку. Photoshop використовує стандартні правила трепінгу:

 • Усі кольори поширюються на чорний.

 • Світлі кольори поширюються на темні.

 • Жовтий поширюється на блакитний, пурпуровий і чорний.

 • Чистий блакитний і чистий пурпуровий поширюються один на одного.

 1. Виберіть пункт меню «Правка»·> «Перетворити на профіль», щоб переглянути зображення в колірному просторі пристрою виводу. Див. Перетворення кольорів документа на інший профіль (Photoshop).
 2. Виберіть «Зображення» > «Трепінг».
 3. В поле «Ширина» введіть значення трепінгу, надане друкарнею. Після цього виберіть одиниці вимірювання та натисніть кнопку «OK». Проконсультуйтеся із друкарнею з приводу очікуваного зсуву.

Визначення роздільної здатності відсканованого зображення для друку

Можна використовувати декілька методів визначення роздільної здатності, з якою потрібно сканувати світлину. Якщо світлини скануються для подальшого друку, і відомий точний розмір та частота растру, можна скористатися такими технологіями для визначення роздільної здатності сканування. Часто найпростіше сканувати із максимальною роздільністю, що доступна сканеру, після чого змінювати розмір зображення у Photoshop.

Оцінка роздільної здатності сканування

Можна визначити роздільність сканування за допомогою розмірів вихідного та готового зображення та роздільної здатності пристрою виводу. Роздільність сканування перетворюється на роздільність зображення під час відкриття сканованого зображення у Photoshop.

 1. Виконайте одну з таких дій:
  • Для лазерних принтерів та фотонабірних пристроїв потрібно помножити частоту растру принтера на 2. Для визначення лініатури растру принтера потрібно переглянути технічну документацію принтера або звернутися до постачальника послуг.

  • Для струминних принтерів зверніться до документації принтера, щоб дізнатися оптимальну роздільність. Багато сублімаційних принтерів та пристроїв, що друкують безпосередньо на фотопапір, мають оптимальну роздільну здатність 300-400 dpi (точок на дюйм).

 2. Обчисліть відношення розмірів готового зображення до розмірів вихідного зображення. Наприклад, відношення готового зображення розміром 6х9 до вихідного зображення розміром 2х3 становить 3:1.
 3. Потім потрібно помножити результат, отриманий на кроці 1, на результат, отриманий на кроці 2.

  Наприклад, припустимо, що потрібно надрукувати на пристрої фотовиводу з частотою растру 85 lpi (рядків на дюйм) та відношенням готового зображення до вихідного 3:1. Спочатку потрібно помножити 85 (частоту растра) на 2, що дорівнює 170. Після цього потрібно помножити 170 на 3 і отримати роздільність сканування 510 ppi (пікселів на дюйм). Якщо потрібно надрукувати зображення на струминному принтері з оптимальною роздільністю 300 dpi, помножити 300 на 3 і отримати роздільність сканування 900.

  Примітка.

  Різні процедури кольороподілу можуть потребувати різні відношення роздільної здатності зображення до частоти растру. Тому рекомендується проконсультуватися із постачальником послуг або друкарнею перед скануванням зображень.

Обчислення розміру файлу до сканування зображення

Можна створити фіктивний файл, щоб спрогнозувати розмір кінцевого файлу після сканування.

 1. У Photoshop виконайте команду «Файл» > «Створити».
 2. Введіть ширину, висоту та роздільність кінцевого надрукованого зображення. Роздільна здатність має бути в 1,5-2 рази більшою за частоту растру, що буде використано під час друку. Переконайтеся, що вибраний потрібний режим. В діалоговому вікні створення можна побачити розмір файлу.

  Наприклад, потрібно створити зображення 4х5. Планується надрукувати його з растром із 150 рядками, використовуючи відношення 2:1. Тому потрібно встановити роздільність 300. Розмір файлу буде 5,15 МБ.

  Щоб виконати сканування, укажіть потрібний розмір файлу в параметрах сканера. Не хвилюйтеся про роздільність та розміри зображення. Після сканування зображення та його імпортування в програму Photoshop скористайтеся командою «Розмір зображення» (знявши прапорець «Зміна роздільної здатності зображення»), щоб ввести для зображення правильні значення ширини й висоти.