Режим накладання, заданий на панелі параметрів, визначає, як впливає на пікселі зображення застосування інструмента для малювання або редагування. Під час візуалізації ефектів накладання кольорів використовуйте такі поняття:

  • Основний колір — це початковий колір зображення.

  • Колір накладання — це колір, який наноситься інструментом малювання або редагування.

  • Кінцевий колір — це колір після накладання.

Опис режимів накладання

Режим можна вибрати у спливаючому меню «Режим» у панелі параметрів.

Примітка.

  • У спливаючому меню «Режим накладання» прокрутіть список варіантів, щоб подивитися, як вони впливають на ваше зображення. Photoshop динамічно відображатиме попередній перегляд режимів накладання на полотні.
  • Режими накладання, доступні для 32-бітних зображень: «Звичайний», «Розчинення», «Затемнити», «Множення», «Висвітлити», «Лінійне освітлення (додавання)», «Розбіжність», «Тон», «Насиченість», «Колір», «Свічення», «Світліший колір» і «Темніший колір».

Звичайний.

Редагує або замальовує кожен піксель кінцевим кольором. Цей режим є стандартним. (Звичайний режим називається Поріг, якщо ви працюєте з бітовим зображенням або із зображенням з індексованими кольорами).

Розчинення

Редагує або замальовує кожен піксель кінцевим кольором. Однак кінцевий колір є випадковим поєднанням пікселів з основним кольором або кольором накладання залежно від непрозорості кожного пікселя.

Позаду

Змінює або замальовує лише прозору частину шару. Цей режим працює лише із шарами, для яких знято прапорець «Заблокувати прозорість», і діє аналогічно до малювання на зворотній стороні прозорих областей ацетатного аркуша.

Очистити

Змінює або замальовує кожен піксель і робить його прозорим. Цей режим доступний лише для інструментів «Фігура» (якщо виділено область заливки ), «Заливка» , «Пензель» , «Олівець» , а також команд «Заливка» та «Обведення». Щоб використовувати цей режим, необхідно зняти прапорець «Заблокувати прозорість».

Затемнення

Перевіряє інформацію про колір у кожному каналі та вибирає основний колір або колір накладання (темніший з них) як кінцевий колір. Пікселі, світліші від кольору накладання, замінюються, а пікселі, темніші від кольору накладання, не замінюються.

Множення

Перевіряє інформацію про колір у кожному каналі та множить основний колір на колір накладання. Кінцевий колір завжди є темнішим. Множення будь-якого кольору на чорний дає чорний колір. Множення будь-якого кольору на білий не змінює колір. Якщо ви працюєте з кольорами, відмінними від чорного та білого, послідовні мазки інструментом дають усе темніші кольори. Результат подібний до малювання на зображенні кількома маркерами.

Затемнення основи

Перевіряє інформацію про колір у кожному каналі та затемняє основний колір, щоб виділити колір накладання збільшенням контрастності. Накладання з білим не дає змін кольору.

Лінійний затемнювач

Перевіряє інформацію про колір у кожному каналі та затемняє основний колір, щоб виділити колір накладання спадаючою яскравістю. Накладання з білим не дає змін кольору.

Заміна світлим

Перевіряє інформацію про колір у кожному каналі та вибирає основний колір або колір накладання (світліший із них) як кінцевий. Пікселі, темніші від кольору накладання, замінюються, а пікселі, світліші від кольору накладання, не змінюються.

Екран

Перевіряє інформацію про колір у кожному каналі та перемножує колір, обернений до кольору накладання, на основний колір. Кінцевий колір завжди є світлішим. Екранування будь-якого кольору чорним не змінює його. Екранування білим дає білий колір. Результат схожий на проектування кількох фотографічних слайдів, накладених один на одного.

Освітлення основи

Перевіряє інформацію про колір у кожному каналі та робить яскравішим основний колір, щоб виділити колір накладання зменшенням контрастності. Накладання з чорним не дає змін кольору.

Лінійне освітлення (додавання)

Перевіряє інформацію про колір у кожному каналі та робить яскравішим основний колір, щоб виділити колір накладання більшою яскравістю. Накладання з чорним не дає змін кольору.

Перекриття

Перемножує або екранує кольори залежно від основного кольору. Візерунки або кольори перекривають існуючі пікселі, зберігаючи світло та тіні основного кольору. Основний колір не замінюється, але змішується з кольором накладання, щоб відобразити освітленість або затемнення початкового кольору.

Розсіяне світло

Освітлює або затемняє кольори залежно від кольору накладання. Результат схожий на освітлення зображення розсіяним прожектором. Якщо колір накладання (джерело світла) світліший, ніж 50% сірий колір, зображення освітлюється «прожектором». Якщо колір накладання темніший, ніж 50% сірий колір, зображення затемняється «затемнювачем». Малювання чистим чорним або білим кольором дає чіткі темніші або світліші області, але не дає чистого чорного або білого кольору.

Направлене світло

Перемножує або екранує кольори залежно від кольору накладання. Результат схожий на освітлення зображення сфокусованим прожектором. Якщо колір накладання (джерело світла) світліший, ніж 50% сірий колір, зображення освітлюється подібно до екранування. Це корисно для додавання світлих тонів до зображення. Якщо колір накладання темніший, ніж 50% сірий колір, зображення затемняється (як під час перемноження). Це корисно для додавання до зображення тіней. Малювання чистим чорним або білим кольором дає чистий чорний або білий колір.

Живе світло

«Випалює» або освітлює кольори, зменшуючи або збільшуючи контраст, залежно від кольору накладання. Якщо колір накладання (джерело світла) світліший, ніж сірий колір (50%), зображення освітлюється зменшенням контрасту. Якщо колір накладання темніший, ніж сірий колір (50%), зображення затемняється збільшенням контрасту.

Лінійне світло

«Випалює» або освітлює кольори, зменшуючи або збільшуючи яскравість залежно від кольору накладання. Якщо колір накладання (джерело світла) світліший, ніж сірий колір (50%), зображення освітлюється, стаючи яскравішим. Якщо колір накладання темніший, ніж сірий колір (50%), зображення затемняється зменшенням яскравості.

Точкове світло

Замінює кольори в залежності від кольору накладання. Якщо колір накладання (джерело світла) є світлішим, ніж сірий колір (50%), замінюються пікселі, темніші, ніж колір накладання, а пікселі, світліші за колір накладання, не змінюються. Якщо колір накладання є темнішим ніж сірий колір (50%), замінюються пікселі, світліші, ніж колір накладання, а пікселі, темніші за колір накладання, не змінюються. Це корисно для додавання спеціальних ефектів до зображення.

Жорстке змішування

Додає червоне, зелене та блакитне значення каналу кольору накладання до RGB-значень основного кольору. Якщо кінцева сума для каналу дорівнює 255 або більше, він отримує значення 255, якщо менше 255, то 0. Таким чином, всі змішувані пікселі мають значення червоного, зеленого та блакитного каналів 0 або 255. Ця дія змінює всі пікселі на основні аддитивні кольори (червоний, зелений або синій), білий або чорний.

Примітка.

Для зображень у режимі CMYK жорстке змішування змінює всі пікселі на основні субтрактивні кольори (блакитний, жовтий або пурпуровий), білий або чорний. Максимальне значення кольору складає 100.

Різниця

Перевіряє інформацію про колір у кожному каналі та віднімає колір накладання від основного кольору або навпаки, залежно від того, який із них має більше значення яскравості. Накладання з білим інвертує значення основних кольорів; накладання з чорним не змінює кольори.

Виключення

Результат схожий на результат застосування режиму «Різниця», але з нижчою контрастністю. Накладання з білим інвертує значення основних кольорів. Накладання з чорним не дає змін кольору.

Віднімання

Перевіряє інформацію про колір у кожному каналі та віднімає колір накладання від основного кольору. У 8- і 16-розрядних зображеннях будь-які результуючі від'ємні значення стають рівними нулю.

Поділити

Перевіряє інформацію про колір у кожному каналі та ділить основний колір на колір накладання.

Тон

Створює кінцевий колір зі світністю та насиченістю основного кольору та тоном кольору накладання.

Насиченість

Дає кінцевий колір зі світністю та тоном основного кольору та насиченістю кольору накладання. Малювання в цьому режимі в області з насиченістю «0» (сірий) не змінює зображення.

Колір

Дає кінцевий колір зі світністю основного кольору та насиченістю й тоном кольору накладання. Це зберігає рівні сірого в зображенні та є корисним для розфарбовування монохромних зображень і для тонування кольорових зображень.

Свічення

Дає кінцевий колір із тоном та насиченістю основного кольору та світністю кольору накладання. Цей режим створює обернений ефект до режиму «Колір».

Світліший колір

Порівнює загальне значення всіх значень каналів для сполученого та основного кольору, а також відображає колір з більшим значенням. Режим «Світліший колір» не створює третій колір, який може бути отриманий в результаті переходу до світліших відтінків, тому що для створення кінцевого кольору буде вибрано найвищі значення каналів як основного, так і сполученого кольору.

Темніший колір

Порівнює загальне значення всіх значень каналів для сполученого та основного кольору, а також відображає колір із найменшим значенням. Режим «Темніший колір» не створює третій колір, який може бути отриманий в результаті переходу до темніших відтінків, тому що для створення кінцевого кольору буде вибрано найнижчі значення каналів як основного, так і сполученого кольору.

Приклади режимів накладання

Ці приклади показують результат застосування до частин зображення кожного режиму накладання.


Вихідне зображення


Звичайний, непрозорість — 100%


Звичайний, непрозорість — 50%


Розчинення, непрозорість — 50%


Позаду


Очистити


Затемнити


Множення


Затемнення основи


Лінійний затемнювач


Висвітлити


Екран


Освітлення основи


Лінійне освітлення (додавання)


Перекриття


Розсіяне світло


Жорстке світло


Яскраве світло


Лінійне світло


Точкове світло


Жорстке змішування


Розбіжність


Виключення


Віднімання


Поділити


Тон


Насиченість


Колір


Свічення, непрозорість — 80%


Світліший колір


Темніший колір