У програмі Photoshop ви можете експортувати монтажні області, шари, групи шарів або цілі документи Photoshop як ресурси зображень у форматі PNG, JPEG, GIF або SVG.

Експорт монтажних областей, шарів чи документів за допомогою функції швидкого експорту

Експорт документа Photoshop або всіх його монтажних областей.

Виберіть «Файл» > «Експорт» > «Швидко експортувати як [формат зображення]». Якщо з’явиться відповідний запит, виберіть цільову папку. Photoshop експортує поточний документ як ресурс зображення у форматі, визначеному в параметрах швидкого експорту. Якщо документ містить монтажні області, у разі вибору цієї опції всі монтажні області буде експортовано окремо.

Експорт вибраний шарів, груп шарів або монтажних областей

На панелі «Шари» виділіть шари, групи шарів або монтажні області, які потрібно експортувати як ресурси зображення. Натисніть правою кнопкою миші виділені елементи та в контекстному меню виберіть «Швидко експортувати як [формат зображення]».Якщо з’явиться відповідний запит, виберіть цільову папку.

Для кожного виділеного шару, групи шарів або монтажної області створюється один ресурс зображення.

Змінення параметрів швидкого експорту

Стандартно функція швидкого експорту створює ресурси у форматі PNG з прозорістю та щоразу відображає запит на введення цільової папки для експорту. Ці налаштування можна змінити в меню «Параметри» > «Експорт» або «Файл» > «Експорт» > «Параметри експорту». Можна вказати перелічені нижче параметри.

 • Бажаний формат для функції «Швидкий експорт»: PNG, JPG, PNG-8, GIF або SVG
 • Спеціальні параметри формату Наприклад, для формату PNG можна експортувати ресурси з увімкненим параметром «Прозорість» (32-бітні кольори) або експортувати зображення менших розмірів (8-бітні кольори).
 • Розташування збереження для зображень, експортованих за допомогою функції «Швидкий експорт». Для цього виберіть один із параметрів.

Щоразу запитувати про розташування експорту: щоразу пропонує вибрати розташування для ресурсу зображення.
Експортувати файли до папки з ресурсами поряд із поточним документом: розташовує ресурс зображення у вкладеній папці «Ресурси» в одній папці з вихідним документом Photoshop.

 • Чи потрібно додавати метадані (авторські права та контактні дані) до експортованих ресурсів.
 • Чи перетворювати кольори зображення у колірний простір sRGB

Діалогове вікно «Експортувати як»: монтажні області, шари, документи

Діалогове вікно «Експортувати як»: монтажні області, шари, документи у Photoshop
Діалогове вікно «Експортувати як»

У діалоговому вікні «Експортувати як» можна вказувати точні параметри під час кожного експорту шарів, груп шарів, монтажних областей або документів Photoshop як зображень.

 • Виберіть «Файл» > «Експорт» > «Експортувати як», щоб експортувати поточний документ Photoshop. Якщо документ містить монтажні області, через це діалогове вікно буде експортовано всі його монтажні області.
 • Щоб відкрити це діалогове вікно для шарів, груп шарів або монтажних областей, виберіть їх на панелі «Шари». Натисніть правою кнопкою миші виділені елементи та в контекстному меню виберіть «Експортувати як».

  Кожен виділений шар, група шарів або монтажна область експортується як окремий ресурс зображення.

Параметри діалогового вікна «Експортувати як»

У діалоговому вікні «Експортувати як» можна визначити такі параметри:

Формат.

Виберіть PNG, JPGGIF або SVG.

Спеціальні параметри формату.

Для формату PNG експортуйте ресурси з увімкненим параметром «Прозорість» (32-бітні кольори) або експортуйте зображення менших розмірів (8-бітні кольори) Для формату JPEG укажіть бажану якість зображення (0–100%). Стандартно зображення GIF створюються як прозорі.

Примітка.

Під час експорту ресурсів PNG, потрібно пам’ятати зазначену нижче інформацію.

 • У разі вибору параметра «Прозорість» буде створено 32-бітні ресурси PNG.
 • У разі вибору параметра «Менший розмір файлу» буде створено 8-бітні ресурси PNG.
 • Якщо не вибрати ці параметри, буде створено 24-бітні ресурси PNG.

Розмір.

Укажіть ширину та висоту ресурсу зображення. Стандартно ширина й висота пов’язані. Якщо змінити ширину, висота автоматично зміниться пропорційно ширині. Щоб указати межі полотна в експортованому ресурсі, дивіться інструкції в розділі Розмір полотна.

Масштаб.

Укажіть, наскільки великим має бути експортоване зображення Ця опція корисна для експорту ресурсів із більшою чи меншою роздільною здатністю. Змінення масштабування впливає на розмір зображення.

Дискретизація Виберіть метод дискретизації. Унаслідок дискретизації змінюється обсяг даних зображення, коли змінюються або піксельні розміри, або роздільна здатність зображення.

Білінійний: додає пікселі за допомогою усереднення значень кольорів сусідніх пікселів. Результатом цього методу є зображення середньої якості.

Бікубічний: повільніший, але точніший метод, що базується на дослідженні значень сусідніх пікселів. Застосовуючи складні підрахунки, бікубічний метод забезпечує більш плавні переходи тонів кольору, ніж білінійний або метод «По сусіднім».

Бікубічний м’якший: ефективний метод для збільшення зображень, що базується на бікубічній інтерполяції, покращує згладжування.

Бікубічний чіткіший: ефективний метод для зменшення розміру зображення, що базується на бікубічний інтерполяції зі збільшеною різкістю. Цей метод підтримує чіткість в дискретизованому зображенні. Якщо «Бікубічна, чіткіше» робить деякі області зображення занадто чіткими, застосуйте бікубічний метод.

Бікубічний автоматичний: автоматично вибирає відповідний бікубічний метод дискретизації для зображення.

За сусіднім: швидкий, але менш точний метод, що дублює пікселі в зображенні. Цей метод застосовується для ілюстрацій, що містять незгладжені краї. Він зберігає чіткі межі та зменшує розмір файлу. Однак, цей метод може спричинити ефект незгладженості, який виявляється під час масштабування зображення або під час багаторазових операцій на виділеній області.

Зберегти деталі: під час зміни розміру зображення цей метод надає пріоритет збереженню деталізації та чіткості зображення.

Розмір полотна.

Якщо ресурсу потрібно призначити певну ширину та висоту, укажіть ці значення як «Розмір полотна». Попередній перегляд у діалоговому вікні «Експортувати як» оновиться й відцентрує зображення за новими межами.

Ця опція корисна в кількох сценаріях, як-от:

 • Ви експортуєте значки, що мають різні розміри, але їх потрібно відцентрувати в полях розміром 50x50 пікс.
 • Ви експортуєте зображення банерів, що є меншими чи більшими за вказані розміри.

Якщо зображення більше за розмір полотна, воно обрізується за значеннями ширини та висоти, указаними для полотна.

Щоб повернути значення, указані для параметра «Розмір зображення», натисніть «Скинути».

Метадані.

Укажіть, чи потрібно додавати метадані (авторська права та контактні дані) до експортованих ресурсів.

Колірний простір

Укажіть такі параметри:

 • Чи перетворювати експортований ресурс у колірний простір sRGB. Цей варіант є виділеним за замовчуванням.
 • За його допомогою можна вказати, чи потрібно додавати колірний профіль до експортованого ресурсу.

Експорт ресурсів різних розмірів

За допомогою діалогового вікна «Експортувати як» можна експортувати вибрані шари, монтажні області або документи як ресурси різних розмірів. Виконайте такі дії:

 1. На панелі ліворуч виберіть відносний розмір ресурсу, наприклад, 1.25x.
 2. Виберіть суфікс для експортованого ресурсу вказаного відносного розміру. Наприклад, @1,25x. За допомогою суфіксів легше впорядковувати експортовані ресурси.
 3. Якщо потрібно, натисніть значок «+», щоб зазначити більше розмірів і суфіксів для експортованих ресурсів.

Примітка.

Вибрані параметри змінення розміру застосовуються до всіх виділених шарів або монтажних областей.

Експорт монтажних областей як документів у форматі PDF або файлів зображень

Обмеження й типові помилки

Обмеження щодо експорту SVG

 • Текст може відтворюватися неправильно. Для найточнішого відтворення перетворіть текстовий шар на фігуру перед його експортом у формат SVG.
 • Шари-маски та відсічні маски відтворюються неправильно. Для експорту у формат SVG рекомендовано використовувати натомість векторні маски.
 • Фоновий шар експортується у формат SVG як прозорий. Створіть дублікат фонового шару на панелі «Шари», щоб зробити його видимим в експортованому зображенні SVG.

Типові помилки

Пусті або непридатні для візуалізації зображень шари не можна обробити в діалоговому вікні «Експортувати як». Це можуть бути відсічні маски, коригуючі шари або просто шари, що не містять пікселів.

Під час експорту не вдалося візуалізувати зображення, оскільки воно виходить за межі полотна. Перемістіть зображення так, щоб воно не виходило за межі полотна.

Для вирішення проблеми натисніть «Готово», щоб закрити діалогове вікно «Експортувати як», збережіть файл і перезапустіть програму Photoshop.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності