Дізнайтеся, як в Adobe Photoshop підбирати колір на зображенні або використовувати колір з іншого зображення

Підбір кольорів на різних зображеннях

Команда «Підібрати колір» зіставляє кольори декількох зображень, шарів або виділень. Вона також дозволяє налаштовувати кольори зображення, змінюючи світність і діапазон кольорів та нейтралізуючи відтінки кольору. Команда «Підібрати колір» працює лише в режимі RGB.

При використанні команди «Підібрати кольори» курсор приймає форму інструменту «Піпетка». Цей інструмент можна використовувати для налаштування зображення для перегляду колірних значень пікселів у панелі «Інформація». Ця панель показує результати змін значень кольорів при використанні команди «Підібрати кольори». Див. Перегляд значень кольорів на зображенні.

Make a selection in the destination image Match color from another source image

Команда «Підібрати колір» зіставляє кольори одного зображення (вихідне зображення) з кольорами іншого (цільове зображення). Ця команда особливо корисна у випадку узгодження кольорів на різних світлинах або якщо окремі кольори (наприклад тони шкіри) одного зображення мають відповідати кольорам іншого зображення. Крім зіставлення кольорів двох зображень, команда «Підібрати колір» дає змогу зіставляти кольори двох шарів одного зображення.

Зіставлення кольорів двох зображень

 1. (Додатково) Виділіть області у вихідному та цільовому зображеннях.

  Якщо не виділити області, команда «Підібрати кольори» зіставить загальну статистику зображень.

 2. Активуйте зображення та виконайте команду «Зображення» > «Коригування» > «Підібрати кольори».

  При застосуванні команди «Підібрати кольори» до окремого шару цільового зображення переконайтеся, що шар активний.

  Виберіть параметр підбору кольорів у Photoshop
  Параметр «Підібрати колір» у Photoshop
  Діалогове вікно «Підібрати колір»
  Діалогове вікно «Підібрати колір»
 3. В меню «Джерело» діалогового вікна «Підбір кольорів» в області «Статистика зображення» виберіть вихідне зображення, кольори якого необхідно зіставити із кольорами цільового зображення. Виберіть «Немає», якщо немає потреби використовувати інше зображення для розрахунку налаштування кольору. В такому випадку одне зображення використовується як вихідне і як цільове.

  В разі необхідності скористайтеся меню «Шар», щоб вибрати шар вихідного зображення. Також можна вибрати в меню «Шар» пункт «Всі», щоб зіставити кольори всіх шарів вихідного зображення.

 4. Якщо виділена область зображення, виконайте одну з наступних дій:
  • В області «Цільове зображення» виберіть «Пропустити виділення при застосуванні налаштовувань», якщо налаштування необхідно застосувати до всього цільового зображення. Цей параметр ігнорує цільове зображення та застосовує налаштування до всього цільового зображення.

  • В області «Статистика зображення» встановіть прапорець «Використовувати виділення в джерелі для обчислення кольорів», якщо в вихідному зображенні виділена область і необхідно використати кольори цього виділення для обчислення налаштування. Зніміть цей прапорець, щоб не використовувати виділену область вихідного зображення, а використовувати кольори всього вихідного зображення для обчислення налаштування.

  • В області «Статистика зображення» встановіть прапорець «Використовувати виділення в цільового зображенні для обчислення налаштування», якщо в цільовому зображенні виділена область і необхідно використати кольори цього виділення для обчислення налаштування. Зніміть цей прапорець, щоб не використовувати виділену область цільового зображення, а використовувати кольори всього вихідного зображення для обчислення налаштування.

 5. Щоб автоматично видалити відтінок кольору в цільовому зображенні, виберіть параметр «Нейтралізувати». Встановіть прапорець «Попередній перегляд», щоб бачити результати внесення змін.
 6. Щоб збільшити або зменшити яскравість цільового зображення, перемістіть повзунок «Світність». Також можна ввести потрібне значення в поле світності. Максимальне значення дорівнює 200, а мінімальне — 1. За промовчанням встановлено 100.
 7. Щоб змінити насиченість кольору в цільовому зображенні, використовуйте повзунок «Інтенсивність кольору». Також можна ввести потрібне значення в поле «Інтенсивність кольору». Максимальне значення дорівнює 200 (що призводить до зображення в градаціях сірого), а мінімальне — 1. За промовчанням встановлено 100.
 8. Щоб контролювати ступінь налаштування зображення, використовуйте повзунок «Затухання». Пересуненні повзунка вправо зменшує налаштування.
 9. Натисніть кнопку «OK», щоб застосувати зміни.

Зіставлення кольорів двох шарів одного зображення

 1. (Додатково) Зробіть виділення на шарі, який необхідно зіставити. Цей метод стає у пригоді для зіставленя областей кольорів (наприклад лицьові тони шкіри) одного шару з областю іншого шару.

  Якщо не виділити області, команда «Підібрати кольори» зіставить кольори всього вихідного шару.

 2. Активуйте цільовий шар (тобто той, до якого застосовуються налаштування кольору) та виконайте команду «Зображення» > «Коригування» > «Підібрати кольори».
 3. В меню «Джерело» діалогового вікна «Підбір кольорів» в області «Статистика зображення» переконайтеся, що зображення в меню «Джерело» те саме, що і цільове зображення.
 4. Скористайтеся меню «Шар», щоб вибрати шар, кольори якого необхідно зіставити. Також можна вибрати в меню «Шар» пункт «Всі», щоб зіставити кольори всіх шарів.
 5. Якщо виділена область зображення, виконайте одну з наступних дій:
  • В області «Цільове зображення» виберіть «Пропустити виділення при застосуванні налаштовувань», якщо налаштування необхідно застосувати до всього цільового шару. Цей параметр ігнорує цільовий шар та застосовує налаштування до всього цільового шару.

  • В області «Статистика зображення» встановіть прапорець «Використовувати виділення в джерелі для обчислення кольорів», якщо в вихідному зображенні виділена область і необхідно використати кольори цього виділення для обчислення налаштування. Зніміть цей прапорець, щоб не використовувати виділену область вихідного шару, а використовувати кольори всього вихідного шару для обчислення налаштування.

  • В області «Статистика зображення» встановіть прапорець «Використовувати виділення в цільовому шарі для обчислення коригування», якщо необхідно використати тільки кольори виділеної області цільового шару для обчислення коригування. Зніміть цей прапорець, щоб ігнорувати виділення та використовувати кольори всього цільового шару для обчислення коригування.

 6. Щоб автоматично видалити відтінок кольору в цільовому шарі, виберіть параметр «Нейтралізувати». Встановіть прапорець «Попередній перегляд», щоб бачити результати внесення змін.

 7. Щоб збільшити або зменшити яскравість цільового шару, перемістіть повзунок «Світність». Також можна ввести потрібне значення в поле світності. Максимальне значення дорівнює 200, а мінімальне — 1. За промовчанням встановлено 100.
 8. Щоб змінити насиченість кольору в цільовому шарі, використовуйте повзунок «Інтенсивність кольору». Також можна ввести потрібне значення в поле «Інтенсивність кольору». Максимальне значення дорівнює 200 (що призводить до зображення в градаціях сірого), а мінімальне — 1. За промовчанням встановлено 100.
 9. Щоб контролювати ступінь налаштування шару, використовуйте повзунок «Затухання». Пересуненні повзунка вправо зменшує ступінь налаштування.
 10. Натисніть кнопку «OK», щоб застосувати зміни.

Збереження та застосування параметрів команди «Підібрати кольори»

 • В області «Статистика зображення» діалогового вікна «Підбір кольорів» натисніть кнопку «Зберегти статистику». Назвіть і збережіть налаштування.
 • В області «Статистика зображення» діалогового вікна «Підбір кольорів» натисніть кнопку «Завантажити статистику». Знайдіть та завантажте збережений файл налаштувань.