Підбір кольорів

Підбір кольорів в різних зображеннях

Команда «Підібрати колір» зіставляє кольори декількох зображень, шарів або виділень. Вона також дозволяє налаштовувати кольори зображення, змінюючи світність і діапазон кольорів та нейтралізуючи відтінки кольору. Команда «Підібрати колір» працює лише в режимі RGB.

Примітка.

При використанні команди «Підібрати кольори» курсор приймає форму інструменту «Піпетка». Цей інструмент можна використовувати для налаштування зображення для перегляду колірних значень пікселів у панелі «Інформація». Ця панель показує результати змін значень кольорів при використанні команди «Підібрати кольори». Див. статтю Перегляд значень кольорів зображення.

Команда «Підібрати кольори» зіставляє кольори одного зображення (вихідне зображення) з кольорами іншого (цільове зображення). Ця команда особливо корисна у випадку узгодження кольорів на різних світлинах або якщо окремі кольори (наприклад тони шкіри) одного зображення мають відповідати кольорам іншого зображення.

Крім зіставлення кольорів двох зображень, команда «Підібрати кольори» може зіставляти кольори двох шарів одного зображення.

Співставлення кольорів двох зображень

 1. (Додатково) Виділіть області у вихідному та цільовому зображеннях.

  Якщо не виділити області, команда «Підібрати кольори» зіставить загальну статистику зображень.

 2. Активуйте зображення та виконайте команду «Зображення» > «Коригування» > «Підібрати кольори».

  При застосуванні команди «Підібрати кольори» до окремого шару цільового зображення переконайтеся, що шар активний.

 3. В меню «Джерело» діалогового вікна «Підбір кольорів» в області «Статистика зображення» виберіть вихідне зображення, кольори якого необхідно зіставити із кольорами цільового зображення. Виберіть «Немає», якщо немає потреби використовувати інше зображення для розрахунку налаштування кольору. В такому випадку одне зображення використовується як вихідне і як цільове.

  В разі необхідності скористайтеся меню «Шар», щоб вибрати шар вихідного зображення. Також можна вибрати в меню «Шар» пункт «Всі», щоб зіставити кольори всіх шарів вихідного зображення.

 4. Якщо виділена область зображення, виконайте одну з наступних дій:
  • В області «Цільове зображення» виберіть «Пропустити виділення при застосуванні налаштовувань», якщо налаштування необхідно застосувати до всього цільового зображення. Цей параметр ігнорує цільове зображення та застосовує налаштування до всього цільового зображення.

  • В області «Статистика зображення» встановіть прапорець «Використовувати виділення в джерелі для обчислення кольорів», якщо в вихідному зображенні виділена область і необхідно використати кольори цього виділення для обчислення налаштування. Зніміть цей прапорець, щоб не використовувати виділену область вихідного зображення, а використовувати кольори всього вихідного зображення для обчислення налаштування.

  • В області «Статистика зображення» встановіть прапорець «Використовувати виділення в цільового зображенні для обчислення налаштування», якщо в цільовому зображенні виділена область і необхідно використати кольори цього виділення для обчислення налаштування. Зніміть цей прапорець, щоб не використовувати виділену область цільового зображення, а використовувати кольори всього вихідного зображення для обчислення налаштування.

 5. Щоб автоматично видалити відтінок кольору в цільовому зображенні, виберіть параметр «Нейтралізувати». Встановіть прапорець «Попередній перегляд», щоб бачити результати внесення змін.
 6. Щоб збільшити або зменшити яскравість цільового зображення, перемістіть повзунок «Світність». Також можна ввести потрібне значення в поле світності. Максимальне значення дорівнює 200, а мінімальне — 1. За промовчанням встановлено 100.
 7. Щоб змінити насиченість кольору в цільовому зображенні, використовуйте повзунок «Інтенсивність кольору». Також можна ввести потрібне значення в поле «Інтенсивність кольору». Максимальне значення дорівнює 200 (що призводить до зображення в градаціях сірого), а мінімальне — 1. За промовчанням встановлено 100.
 8. Щоб контролювати ступінь налаштування зображення, використовуйте повзунок «Затухання». Пересуненні повзунка вправо зменшує налаштування.
 9. Натисніть кнопку «OK».

Співставлення кольорів двох шарів одного зображення

 1. (Додатково) Зробіть виділення на шарі, який необхідно зіставити. Цей метод стає у пригоді для зіставленя областей кольорів (наприклад лицьові тони шкіри) одного шару з областю іншого шару.

  Якщо не виділити області, команда «Підібрати кольори» зіставить кольори всього вихідного шару.

 2. Активуйте цільовий шар (тобто той, до якого застосовуються налаштування кольору) та виконайте команду «Зображення» > «Коригування» > «Підібрати кольори».
 3. В меню «Джерело» діалогового вікна «Підбір кольорів» в області «Статистика зображення» переконайтеся, що зображення в меню «Джерело» те саме, що і цільове зображення.
 4. Скористайтеся меню «Шар», щоб вибрати шар, кольори якого необхідно зіставити. Також можна вибрати в меню «Шар» пункт «Всі», щоб зіставити кольори всіх шарів.
 5. Якщо виділена область зображення, виконайте одну з наступних дій:
  • В області «Цільове зображення» виберіть «Пропустити виділення при застосуванні налаштовувань», якщо налаштування необхідно застосувати до всього цільового шару. Цей параметр ігнорує цільовий шар та застосовує налаштування до всього цільового шару.

  • В області «Статистика зображення» встановіть прапорець «Використовувати виділення в джерелі для обчислення кольорів», якщо в вихідному зображенні виділена область і необхідно використати кольори цього виділення для обчислення налаштування. Зніміть цей прапорець, щоб не використовувати виділену область вихідного шару, а використовувати кольори всього вихідного шару для обчислення налаштування.

  • В області «Статистика зображення» встановіть прапорець «Використовувати виділення в цільовому шарі для обчислення коригування», якщо необхідно використати тільки кольори виділеної області цільового шару для обчислення коригування. Зніміть цей прапорець, щоб ігнорувати виділення та використовувати кольори всього цільового шару для обчислення коригування.

 6. Щоб автоматично видалити відтінок кольору в цільовому шарі, виберіть параметр «Нейтралізувати». Встановіть прапорець «Попередній перегляд», щоб бачити результати внесення змін.

 7. Щоб збільшити або зменшити яскравість цільового шару, перемістіть повзунок «Світність». Також можна ввести потрібне значення в поле світності. Максимальне значення дорівнює 200, а мінімальне — 1. За промовчанням встановлено 100.
 8. Щоб змінити насиченість кольору в цільовому шарі, використовуйте повзунок «Інтенсивність кольору». Також можна ввести потрібне значення в поле «Інтенсивність кольору». Максимальне значення дорівнює 200 (що призводить до зображення в градаціях сірого), а мінімальне — 1. За промовчанням встановлено 100.
 9. Щоб контролювати ступінь налаштування шару, використовуйте повзунок «Затухання». Пересуненні повзунка вправо зменшує ступінь налаштування.
 10. Натисніть кнопку «OK».

Збереження та застосування параметрів команди «Підібрати кольори»

 • В області «Статистика зображення» діалогового вікна «Підбір кольорів» натисніть кнопку «Зберегти статистику». Назвіть і збережіть налаштування.
 • В області «Статистика зображення» діалогового вікна «Підбір кольорів» натисніть кнопку «Завантажити статистику». Знайдіть та завантажте збережений файл налаштувань.

Заміна кольорів

Заміна кольору об’єктів в зображенні

Програма Photoshop надає кілька методів, які дають змогу заміняти кольори об’єктів. Для оптимальної гнучкості та найкращих результатів застосуйте до виділених об’єктів параметр «Налаштування тону/насиченості». Для меншої гнучкості, проте зручного групування параметрів скористайтеся діалоговим вікном «Замінити колір». Для швидкості, але меншої точності спробуйте використати інструмент «Заміна кольору».

Навчальне відео: заміна кольору об’єкта

Навчальне відео: заміна кольору об’єкта
Діка МакКлеланда (Deke McClelland)

Застосування до виділених об’єктів параметра «Налаштування тону/насиченості»

Здебільшого цей гнучкий метод є найкращим способом для заміни кольорів. Оскільки маски й коригуючі шари не руйнуються, результати можна настроїти пізніше без жодних обмежень. Унікальний параметр «Тонування» забезпечує абсолютну, а не відносну зміну кольорів (уникаючи тонування з початкових кольорів).

 1. Виділіть об’єкти, які потрібно змінити. Використання інструменту «Швидке виділення»  часто має хороші результати. Інформацію про додаткові методи див. в статтях Вибір діапазону кольорів і Уточнення меж виділення.

 2. На панелі «Коригування» клацніть значок «Тон/насиченість».

  Виділення перетворюється на маску на коригуючому шарі.

 3. На панелі «Властивості» змініть параметри тону й насиченості, щоб замінити колір об’єкта. Якщо початковий колір надає певний відтінок новому кольору, виберіть пункт «Тонування» й повторно відкоригуйте параметри. (Див. статтю Коригування тону та насиченості.)

  Примітка.

  Щоб зберегти контраст, залиште значення нуль для параметра «Яскравість». Щоб зберегти і контраст, і насиченість, виберіть для коригуючого шару режим «Накладання тону».

 4. За потреби збільште або зменште задіяну область, малюючи на масці білим або чорним. (Див. статтю Редагування шарів-масок.)

Докладніші відомості див. в статті Огляд панелі коригувань.

Використання діалогового вікна «Замінити колір»

Діалогове вікно «Замінити колір» поєднує інструменти для виділення колірного діапазону з повзунками HSL для заміни потрібного кольору. Колір для заміни можна також вибрати в палітрі кольорів.

У діалоговому вікні «Замінити колір» не вистачає параметра «Тонування» з меню «Налаштування тону/насиченості», який може знадобитися для повної зміни кольору. Метод коригуючого шару може бути зручнішим для змінення окремих об’єктів. Однак команда «Замінити колір» зручна для глобальних змін кольору, особливо зміни кольорів, які виходять за межі гами, для друку.

 1. Виберіть «Зображення» > «Коригування» > «Замінити колір».
 2. (Додатково) Якщо ви вибираєте на зображенні кілька схожих кольорів, виберіть «Локалізовані колірні кластери», щоб створити точнішу маску.
 3. Виберіть параметр попереднього перегляду:

  Виділення

  Показує маску в полі попереднього перегляду. Області маски — чорні, а області, що не входять в маску, — білі. Області, що входять в маску частково (області, покриті напівпрозорою маскою), мають вигляд різних рівнів сірого в залежності від прозорості.

  Зображення

  Показує зображення в полі попереднього перегляду. Цей параметр корисний при роботі зі збільшеним зображенням або, якщо простір екрану обмежений.

 4. Щоб вибрати кольори, які потрібно замінити, клацніть зображення або поле попереднього перегляду інструментом «Піпетка» , щоб виділити області, не закриті маскою.
 5. Для коригування виділеної області, виконайте одну з наведених нижче дій:
  • Клацніть, утримуючи клавішу Shift, або використайте пункт інструмента «Піпетка» «Додати до зразка», щоб додати області.

  • Клацніть, утримуючи клавішу Alt (Windows)/Option (Mac OS), або використайте пункт інструмента «Піпетка» «Вилучити зі зразка» , щоб вилучити області.

  • Клацніть зразок вибраного кольору, щоб відкрити палітру кольорів. Щоб виділити колір, який потрібно замінити, скористайтеся палітрою кольорів. Під час вибору кольору в палітрі кольорів маска оновлюється у полі попереднього перегляду.

 6. Перетягніть повзунок або введіть значення параметра «Розкид», щоб відрегулювати ступіть додавання суміжних кольорів у вибраний фрагмент.
 7. Вкажіть колір для заміни. Для цього виконайте одну з наведених нижче дій.
  • Перетягніть повзунки «Тон», «Насиченість» та «Освітлення» (або введіть значення в текстові поля).

  • Двічі клацніть зразок «Результат» та скористайтеся палітрою кольорів, щоб вибрати новий колір.

  Примітка.

  Чистий сірий, чорний або білий кольори не можна замінити на інший колір. Однак можна змінити параметр «Яскравість». (Параметри тону й насиченості пов’язані з наявним кольором, тому вони не матимуть ефекту.)

 8. (Додатково) Натисніть кнопку «Зберегти», щоб зберегти параметри, які завантажуватимуться пізніше для інших зображень.

Використання інструмента «Заміна кольору»

Інструмент «Заміна кольору» зафарбовує цільовий колір новим. Хоча цей інструмент зручний для швидких правок, він часто надає незадовільні результати під час використання з чорним і темними кольорами. Якщо не вдалось отримати задовільний результат, експериментуючи з параметрами інструмента, перегляньте статтю Коригування тону та насиченості.

Інструмент «Заміна кольору» не працює в колірних режимах «Бітове зображення», «Індексований колір» або «Багатоканальний».

 1. Виберіть інструмент «Заміна кольору» . (Якщо інструмент невидимий, його можна вибрати натисканням інструмента «Пензель»)
 2. На смужці параметрів виберіть кінчик пензля. Зазвичай ви маєте зберігати режим накладання «Колір».
 3. Налаштовуючи параметр «Вибірка», виберіть одне зі значень:

  Безперервна 

  Вибирає кольори безперервно вздовж контуру перетягування.

  Один раз 

  Заміняє зазначений колір лише на ділянках, що містять колір, який ви клацнули першим.

  Колір тла 

  Заміняє лише ділянки, що містять поточний колір тла.

 4. Виконайте в меню «Межі» одну з таких дій:

  Несуміжний

  Заміняє вибраний колір, коли він трапляється під курсором.

  Суміжний

  Заміняє кольори, суміжні до кольору безпосередньо під курсором.

  Виділення країв

  Заміняє зв'язані ділянки, що містять вибраний колір, краще зберігаючи різкість різких країв.

 5. Для параметра «Допуск »виберіть низький відсоток, щоб заміняти кольори, дуже подібні до кольору пікселя, який ви клацнули, або збільште відсоток, щоб заміняти ширший діапазон кольорів.
 6. Щоб створити згладжений край на корегованій ділянці, виберіть пункт «Зі згладжуванням».
 7. Виберіть колір переднього плану, що замінятиме небажаний колір. (Див. Вибір кольору на панелі інструментів.)
 8. Клацніть колір, який необхідно замінити на зображенні.
 9. Потягніть мишею на зображенні, щоб замінити цей колір.

Примітка.

Якщо діапазон кольорів, які замінюються, замалий, збільште значення параметра «Допуск» на смужці параметрів.

Вибіркове змішування кольорів

Вибіркова корекція кольору

Вибіркова корекція кольору — це техніка, що використовується професійними сканерами та програмами кольороподілу для зміни кількості тріадних кольорів кожного основного колірного компонента зображення. Можна змінити кількість тріадного кольору в будь-якому основному кольорі вибірково, тобто не впливаючи на інші основні кольори. Наприклад, можна скористатися вибірковою корекцією кольору, що значно знизити блакитний в зеленому компоненті зображення без зміни блакитного в синьому компоненті.

Хоча «Вибіркова корекція кольору» використовує кольори CMYK для корекції зображення, цю команду можна використовувати і для зображень RGB.

 1. Виберіть комбінований канал у панелі «Канали». Команда «Вибіркова корекція кольору» доступна тільки під час перегляду комбінованого каналу.
 2. Виконайте одну з таких дій:
  • Клацніть значок «Вибіркова корекція кольору»  на панелі «Коригування».

  • Виберіть «Шар» > «Створити коригуючий шар» > «Вибіркова корекція кольору». Натисніть кнопку «ОК» у діалоговому вікні створення шару.

  Примітка.

  Також можна вибрати «Зображення» > «Коригування» > «Вибіркова корекція кольору». Але пам’ятайте, що цей спосіб вносить коригування безпосередньо на шар зображення та призводить до втрати інформації про зображення.

 3. Виконайте одну з таких дій:
  • У меню «Кольори» на панелі «Властивості» виберіть колір, який потрібно відкоригувати. Також можна вибрати збережений раніше стиль.

  • На панелі «Властивості» виберіть стиль «Вибіркова корекція кольору» в меню «Стиль».

 4. На панелі «Властивості» виберіть метод:

  Відносний

  Змінює існуючи блакитний, пурпуровий, жовтий або чорний на відсоток від загального. Наприклад, якщо почати з пікселя, в якого 50% пурпурового и додати 10%, 5% буде додано до пурпурового (10% від 50% = 5%) і загальне значення буде 55%. (Використання цього методу не дозволяє налаштувати чистий білий, що не містить колірних компонентів).

  Абсолютний

  Змінює кольори на абсолютні значення. Наприклад, якщо додати до пікселя із значенням пурпурового 50% ще 10%, отримаємо 60%.

  Примітка.

  Налаштування базується на близькості кольору до одного з параметрів меню «Кольори». Наприклад, 50% пурпурового — це середина між білим та чистим пурпуровим і отримує пропорційну суміш корекцій, визначених для двох кольорів.  

 5. Перетягніть повзунки, щоб збільшити або зменшити компоненти у вибраному кольорі.

  Також можна зберегти налаштування, встановлені у параметрі «Вибіркова корекція кольору», та використовувати їх у подальшому для інших зображень.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності