Завантаження зображень та текстур для фільтрів

Щоб створити їхні ефекти, деякі фільтри завантажують та використовують інші зображення, наприклад, текстури та мапи зсуву. До цих фільтрів належать «Восковий олівець», «Перемістити», «Скло», «Ефекти освітлення», «Пастель», «Текстуризатор», «Підмальовок» та фільтр «Власний». Не всі перераховані фільтри завантажують зображення або текстури у один спосіб.

 1. Виберіть потрібний фільтр у відповідному підменю.
 2. У діалоговому вікні фільтра виберіть «Завантажити текстуру» зі спливаючого меню «Текстура», а потім визначте та відкрийте текстурне зображення.

  Усі текстури повинні знаходитися у форматі Photoshop. Більшість фільтрів використовує лише інформацію кольорового файлу у градаціях сірого.

Налаштування елементів керування текстурою та поверхнею скла

Фільтри «Пастель», «Підмальовок», «Скло», «Восковий олівець» та «Текстуризатор» мають параметри текстуризації. Ці параметри роблять вигляд зображень таким, наче вони намальовані поверх таких текстур, як полотно та цегла, або відображаються через такі поверхні, як склоблоки або матоване скло.

 1. У меню «Фільтри» виберіть «Художні» > «Пастель», «Художні» > «Підмальовок», «Дисторсія» > «Скло», «Штрих» > «Восковий олівець» або «Текстура» > «Текстуризатор».
 2. У пункті «Текстура» виберіть вид текстури або виберіть «Завантажити текстуру», щоб вказати файл Photoshop.
 3. Перетягніть повзунок масштабування, щоб збільшити або зменшити розмір текстурного візерунку.
 4. Перетягніть повзунок рельєфу (якщо доступний), щоб налаштувати глибину текстурної поверхні.
 5. Виберіть «Перетворити», щоб поміняти місцями тіні та підсвічення у текстурі.
 6. У пункті «Направлення світла» (якщо доступний) зазначте напрямок, з якого джерело світла розповсюджує світло на текстурі.

Визначення невикривлених областей

Фільтри «Перемістити», «Нахил» та «Хвиля» у меню «Дисторсія» та фільтр «Зсув» у підменю «Інші» дозволяють вам обробляти ділянки, невизначені (або незахищені) фільтром, у такі способи:

Огортання

Заповнює невизначений простір вмістом із протилежного краю зображення.

Повторити пікселі краю

Розповсюджує піксельні кольори вздовж краю зображення у зазначеному напрямку. Може утворитися сегментація, якщо краї пікселів мають різний колір.

Налаштувати на колір тла (лише у фільтрі «Зсув»)

Заповнює виділену ділянку поточним фоновим кольором.

Застосування фільтру «Пил та подряпини»

 1. Виберіть «Фільтр» > «Шум» > «Пил та подряпини».
 2. За потреби налаштуйте кратність масштабування перегляду, поки ділянка, що містить шум, не стане видимою.
 3. Перетягніть повзунок порогу вліво до 0, щоб вимкнути значення таким чином, щоб усі пікселі в області виділення або зображенні можна було переглянути.

  Значення порогу визначає, наскільки різнорідними повинні бути пікселі, щоб бути усуненими.

  Примітка.

  Повзунок порогу надає більше можливостей керування для значень від 0 до 128 – найбільш звичайний діапазон для зображень – ніж для значень від 128 та 255.

 4. Перетягніть повзунок радіусу вліво або вправо, або введіть значення у текстовому полі від 1 до 16 пікселів. Значення радіусу визначає розмір ділянки, на якій відшукуються різнорідні пікселі.

  Збільшення радіусу призведе до розмиття зображення. Застосовуйте найменше значення, яке усуне дефекти.

 5. Збільшуйте поріг поступово, вводячи значення або пересуваючи повзунок до найвищого можливого значення, щоб усунути дефекти.

Застосування фільтру «Перемістити»

Фільтр «Перемістити» зсуває область виділення за допомогою значення кольору з мапи зсуву – 0 є максимально негативним зсувом, 255 – максимально позитивним зсувом, а значення сірого 128 зсуву не створює. Якщо схема містить один канал, зображення зсувається вздовж діагоналі, визначеної горизонтальним та вертикальним коефіцієнтами масштабування. Якщо схема містить більше одного каналу, перший канал контролює горизонтальне відхилення, а другий канал контролює вертикальне відхилення.

Фільтр створює схеми відхилення, застосовуючи зведений файл, записаний у форматі Adobe Photoshop. (Зображення у бітовому режимі не підтримуються.)

 1. Вибрати «Фільтр» > «Дисторсія» > «Зсув».
 2. Введіть шкалу для значення зсуву.

  Коли горизонтальна та вертикальна шкали налаштовані на 100%, найбільший зсув – 128 пікселів (тому що середній тон сірого не створює зсуву).

 3. Якщо розмір схеми зсуву не дорівнює розміру області виділення, зазначте, як мапа повинна відповідати зображенню – виберіть «Розтягнути за розміром», щоб змінити розмір мапи або «Створити сегменти», щоб заповнити схему візерунком.
 4. Виберіть «Огортання» або «Повторити пікселі краю», щоб визначити як недеформовані ділянки зображення обробляються.
 5. Натисніть кнопку «OK».
 6. Виберіть та відкрийте мапу зсуву. Дисторсія застосовується до зображення.

Застосування фільтру «Кольорові напівтони»

 1. Виберіть «Фільтр» > «Оформлення» > «Кольорові напівтони».
 2. Введіть значення у пікселях для максимального радіусу напівтонової точки, від 4 до 127.
 3. Введіть значення для кута встановлення растру (кут точки від справжньої горизонталі) для одного або декількох каналів:
  • Для зображення у градаціях сірого кольору застосуйте лише канал 1.

  • Для RGB-зображень застосуйте канали 1, 2 та 3, що відповідають червоному, зеленому та синьому каналам.

  • Для зображень CMYK застосуйте усі чотири канали, що відповідають голубому, пурпуровому, жовтому та чорному каналам.

  • Натисніть «Типові», щоб повернути всі кути растра до їхніх типових значень.

 4. Натисніть кнопку «OK».

Застосування фільтру «Видавлювання»

 1. Вибрати «Фільтр» > «Стилізація» > «Видавлювання».
 2. Виберіть 3D-тип:
  • Блоки створюють об'єкти з квадратною передньою гранню та чотирма боковими гранями. Щоб залити передню частину кожного блоку його середнім кольором, виберіть «Суцільні передні грані». Щоб залити передню грань зображенням, зніміть виділення з параметру «Суцільні передні грані».

  • Піраміди створюють об'єкти чотирма трикутними гранями, що зустрічаються в точці.

 3. Введіть значення у текстовому полі «Розмір», щоб визначити довжину будь-якої грані основи, від 2 до 255 пікселів.
 4. Введіть значення у текстовому полі «Глибина», щоб визначити, наскільки повинен видаватися найвищий об'єкт з екрана, від 1 до 255.
 5. Виберіть параметр глибини:
  • «Довільний» задає довільну глибину для кожного блоку або піраміди.

  • «На основі рівнів» задає таку глибину об'єкта, що відповідає його яскравості – світло є більш об'ємним, ніж тінь.

 6. Виберіть «Маскувати неповні блоки», щоб приховати будь-який об'єкт, що виходить за межі області виділення.

Застосування фільтру «Контурування»

 1. Вибрати «Фільтр» > «Стилізація» > «Контурування».
 2. Виберіть параметр «Край», щоб визначити області у виділенні: «Нижчий» визначає ділянки, на яких значення кольорів пікселів нижчі за вказаний рівень, а «Вищий» визначає ділянки, у яких значення кольорів вищі.
 3. Введіть поріг (Рівень) для оцінювання значень кольорів (тональний рівень), від 0 до 255. Поекспериментуйте зі значеннями, щоб віднайти те, яке забезпечує найкращу деталізацію зображення.

  Скористайтеся панеллю «Інформація» у режимі градацій сірого кольору, щоб визначити значення кольору, який потрібно візуалізувати. Потім введіть значення у текстове поле «Рівень».

Створення власного фільтра

 1. Виберіть «Фільтр» > «Інший» > «Власний». Діалогове вікно «Власний» відображає сітку текстових полів, у які можна ввести числові значення.
 2. Виберіть центральне текстове поле, яке представляє пікселі для оцінювання. Введіть значення, на яке необхідно збільшити значення яскравості пікселя, від –999 до +999.
 3. Виберіть текстове поле, що представляє сусідній піксель. Введіть значення, на яке ви хочете збільшити піксель у цій позиції.

  Наприклад, щоб збільшити значення яскравості пікселя безпосередньо справа від поточного пікселя на 2, введіть 2 у текстове поле безпосередньо справа від центрального текстового поля.

 4. Повторіть кроки 2 і 3, щоб включити всі пікселі до операції. Немає потреби вводити значення в усі текстові поля.
 5. У пункті «Масштабування» введіть значення, на яке потрібно ділити суму значення яскравості пікселів, включених до підрахунку.
 6. У пункті «Зсув» введіть значення, що треба додати до результату підрахунку масштабу.
 7. Натисніть кнопку «OK». Власний фільтр застосовується до кожного пікселя на зображенні, один за раз.

  Скористайтеся кнопками «Зберегти» та «Завантажити», щоб зберегти та повторно використовувати власні фільтри.