Пропорційне масштабування шарів

Оновлено у випуску Photoshop CC (версії 20.0) за жовтень 2018 р.

Трансформуючи більшість типів шарів, як-от шари пікселів, текстові шари, растрові зображення, розміщені смарт-об’єкти, просто потягніть кутовий держак, щоб масштабувати ці типи шарів пропорційно. Утримуйте клавішу Shift, перетягуючи кутовий держак під час трансформації, щоб масштабувати ці типи шарів без збереження пропорцій.

Зверніть увагу, що фігури та контури (тобто вектори) за замовчуванням масштабуються непропорційно, коли ви перетягуєте кутовий держак під час трансформації.

Докладніші інструкції див. в розділі Масштаб, поворот, нахил, деформація, застосування перспективи або викривлення.

Як вимкнути новий режим пропорційного масштабування, що застосовується за замовчуванням під час трансформації шарів?

Щоб повернутися до традиційного режиму трансформування, виконайте наведені нижче вказівки, відповідні для вашої версії Photoshop.

Інструкції для Photoshop версії 20.0.5 (випуск за червень 2019 р.)

Виконайте такі дії:

 1. Виберіть Редагувати > Параметри > Загальні (Windows) або Photoshop > Параметри > Загальні (macOS).
 2. Виберіть Використати наявне вільне трансформування
 3. Перезапустіть програму Photoshop.

Інструкції для Photoshop версій 20.0, 20.0.1, 20.0.2, 20.0.3 та 20.0.4

Виконайте такі дії:

 1. Скористайтеся Блокнотом (Windows) або текстовим редактором (Mac OS), щоб створити файл зі звичайним текстом (.txt).
 2. У текстовий файл введіть такий текст:

  TransformProportionalScale 0
   
 3. (Windows) Збережіть файл як «PSUserConfig.txt» в папку з параметрами Photoshop. [Інсталяційний диск]:\Users\[User Name]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CC 2019\Adobe Photoshop CC 2019 Settings\

  (macOS) Виконайте такі дії:
  1. Збережіть файл як «PSUserConfig.txt» на робочому столі.
  2. Утримуючи натиснутою клавішу Control, клацніть збережений на робочому столі файл PSUserConfig.txt і виберіть зі спливаючого меню пункт Копіювати.
  3. У програмі Finder виберіть Перейти > Перейти до папки. У діалоговому вікні «Перейти до папки» введіть такий текст: ~/Library/Preferences/Adobe Photoshop CC 2019 Settings/
  4. Вставте скопійований файл у це розташування.
 4. Перезапустіть програму Photoshop.

Застосування трансформацій

Трансформування масштабує, обертає, нахиляє або викривляє зображення. Можна застосувати трансформації до виділення, всього шару, декількох шарів або шару-маски. Також можна застосувати трансформації до контуру, векторної фігури, векторної маски, межі виділення або альфа-каналу. Трансформування впливає на якість зображення, коли ви маніпулюєте пікселями. Щоб застосувати неруйнівні трансформації до растрових зображень, користуйтеся смарт-об'єктами. (Див. Робота зі смарт-об’єктами.) Трансформування векторної фігури або контуру є завжди неруйнівним, бо ви змінюєте лише математичні розрахунки, що генерують об'єкт.

Щоб зробити трансформацію, спочатку виділіть елемент для трансформування, потім виберіть команду трансформування. Якщо треба, відрегулюйте контрольну точку до маніпуляцій із трансформацією. Можна виконати декілька маніпуляцій послідовно перед застосуванням кумулятивної трансформації. Наприклад, можна вибрати параметр «Масштабування» й перетягнути маркер для масштабування, а потім вибрати параметр «Деформація» й перетягнути маркер для деформації. Потім натисніть клавішу Enter або Return, щоб застосувати обидві трансформації.

Photoshop використовує метод інтерполяції, вибраний в розділі «Загальні» діалогового вікна «Параметри», щоб обчислити значення кольорів пікселів, що додаються або вилучаються під час трансформацій. Це налаштування інтерполяції безпосередньо впливає на швидкість і якість трансформації. Бікубічна (типова) інтерполяція найповільніша, але дає найкращий результат.

Примітка.

Також можна робити викривлення або деформацію растрових зображень фільтром «Пластика».

Трансформування зображення у Photoshop
Трансформування зображення

A. Вихідне зображення B. Віддзеркалення шару C. Обертання межі виділення D. Масштабування частини об'єкта 

Команди підменю «Трансформування»

Масштаб.

Збільшує або зменшує елемент відносно його контрольної точки, фіксованої точки, навколо якої відбувається трансформування. Можна масштабувати за горизонталлю, вертикаллю або як за горизонталлю, так і за вертикаллю.

Поворот

Обертає елемент навколо контрольної точки. Типово ця точка — центр об'єкта, проте можна перенести її в інше місце.

Нахил

Нахиляє елемент вертикально або горизонтально.

Деформація

Розтягує елемент в усіх напрямках.

Перспектива

Застосовує до елемента одноточкову перспективу.

Викривлення

Маніпулює формою елемента.

«Поворот на 180», «Поворот на 90 за стрілкою годинника», «Поворот на 90 проти стрілки годинника»

Повертає об'єкт на вказану кількість градусів за стрілкою годинника або проти неї.

Віддзеркалення

Віддзеркалює об'єкт за вертикаллю або за горизонталлю.

Навчальне відео: поради щодо роботи з векторами в програмі Photoshop

Навчальне відео: поради щодо роботи з векторами в програмі Photoshop
У цьому випуску «The Complete Picture» Джуліанна демонструє функції для роботи з векторами у Photoshop.
Julieanne Kost

Вибір елемента для трансформування

 1. Виконайте одну з таких дій:
  • Щоб трансформувати весь шар, зробіть шар активним та переконайтеся, що нічого не виділено.

  Примітка.

  Не можна трансформувати задній план. Щоб трансформувати, спочатку перетворіть його на звичайний шар.

  • Щоб трансформувати частину шару, виділіть шар у панелі «Шари» і потім виділіть частину зображення на цьому шарі.
  • Щоб трансформувати кілька шарів, виконайте одну з таких дій на панелі «Шари»: зв’яжіть шари або виділіть декілька шарів, утримуючи клавішу Ctrl (Windows) або Command (Mac OS). На панелі «Шари» можна також клацнути, утримуючи клавішу Shift, щоб виділити суміжні шари. (Див. статтю Виділення, групування та зв’язування шарів.)
  • Щоб трансформувати шар-маску або векторну маску, звільніть маску та виділіть мініатюру маски у панелі «Шари».
  • Щоб трансформувати контур або векторну фігуру, скористайтеся інструментом «Виділення контуру» , щоб виділити весь контур, або інструментом «Часткове виділення» , щоб виділити частину контуру. Якщо виділено одну або кілька точок на контурі, трансформуватимуться лише сегменти контуру, з’єднані з цими точками. (Див. розділ Виділення контуру.)
  • Щоб трансформувати межу виділення, зробіть або завантажте виділення. Потім виберіть «Виділення» > «Трансформувати виділення».
  • Щоб трансформувати альфа-канал, виділіть цей канал у панелі «Канали».

Установлення та переміщення контрольних точок для трансформації

Оновлено у випуску Photoshop CC (20.0) за жовтень 2018 р.

Усі трансформації виконуються навколо фіксованої точки, що зветься контрольною точкою. Типово ця точка знаходиться в центрі елемента, що трансформується. Проте можна змінити контрольну точку або перенести центральну точку в інше місце, використовуючи шукач контрольної точки у панелі параметрів.

 1. Виберіть команду трансформування. На зображенні відобразиться розмірна рамка.
 2. За замовчуванням контрольна точка прихована. Щоб відобразити контрольну точку , поставте прапорець біля шукача контрольної точки на панелі параметрів. 

  Відображення контрольної точки під час перетворення об’єктів.
  Прапорець відображення контрольної точки на панелі параметрів.
 3. Виконайте одну з таких дій:
  • У панелі інструментів клацніть квадрат шукача контрольної точки . Кожний квадрат представляє точку на розмірній рамці. Наприклад, щоб пересунути контрольну точку у верхній лівий кут розмірної рамки, клацніть верхній лівий квадрат шукача контрольної точки.
  • У розмірній рамці трансформації, яка з’являється на зображенні, перетягніть контрольну точку . Контрольна точка може знаходитися поза межами елементу, який необхідно трансформувати.

Масштаб, поворот, нахил, деформація, застосування перспективи або викривлення

До вибраного зображення можна застосувати різні операції трансформації, як-от масштабування, поворот, нахил, деформація, застосування перспективи або викривлення. 

 1. Виділіть те, що збираєтеся трансформувати.
 2. Виберіть «Редагувати» > «Трансформувати» > «Масштабування», «Поворот», «Нахил», «Деформація», «Перспектива» або «Деформація».

  Примітка.

  Якщо ви трансформуєте фігуру або цілий контур, меню «Трансформувати» перетворюється меню «Трансформувати контур». Якщо ви трансформуєте декілька сегментів контуру, а не весь контур, меню «Трансформувати» перетворюється на меню «Трансформувати точки».

 3. (Додатково) на панелі параметрів клацніть квадрат шукача контрольної точки .
 4. Виконайте один чи декілька кроків із наведених нижче:
  • Якщо вибрано Масштабування, перетягніть держак на розмірній рамці. Коли курсор заходить на держак, він перетворюється на подвійну стрілку. 
   • Якщо ви масштабуєте такі типи шарів, як шари пікселів, текстові шари, растрові зображення чи розміщені смарт-об’єкти, перетягніть кутовий держак, щоб масштабувати пропорційно. Утримуйте клавішу Shift, коли перетягуєте кутовий держак, щоб масштабувати без збереження пропорцій
   • Якщо ви масштабуєте фігури та контури (тобто вектори), перетягніть кутовий держак, щоб масштабувати без збереження пропорцій. Утримуйте клавішу Shift, коли перетягуєте кутовий держак, щоб масштабувати пропорційно.
  • Якщо вибрано Поворот, пересуньте курсор поза межі розмірної рамки (він перетворюються на вигнуту двосторонню стрілку), потім перетягніть. Натисніть клавішу Shift, щоб зберігати приріст кута 15° під час повороту.
  • Якщо вибрано Нахил, перетягніть бічний держак, щоб нахилити розмірну рамку.
  • Якщо вибрано Деформація, перетягніть кутовий держак, щоб розтягнути розмірну рамку.
  • Якщо вибрано Перспектива, перетягніть кутовий держак, щоб застосувати перспективу до розмірної рамки.
  • Якщо вибрано Викривлення, виберіть елемент у спливаючому меню «Стиль викривлення» на панелі параметрів або застосуйте власний стиль викривлення, перетягніть контрольні точки, лінію чи ділянку в сітці, щоб змінити форму розмірної рамки та сітки.
  • Для будь-якого типу трансформації слід ввести значення у панелі параметрів. Наприклад, щоб виконати поворот елемента, задайте число градусів у текстовому полі повороту.
 5. (Додатково) Перейдіть до іншого типу трансформації, вибравши команду з підменю «Редагувати» > «Трансформувати».

  Примітка.

  Якщо ви трансформуєте бітове зображення (а не фігуру чи контур), зображення стає трохи менш різким кожного разу, коли ви виконуєте трансформацію, тому бажано не застосовувати кожну трансформацію окремо, а задати декілька команд перед застосуванням сукупної трансформації.

 6. (Додатково) Якщо необхідно деформувати зображення, натисніть кнопку «Переключатись між режимами вільного трансформування та деформації»  на панелі параметрів.
 7. Після завершення затвердьте трансформацію. Для цього виконайте одну з таких дій:

  • Виберіть новий інструмент.
  • Клацніть шар на панелі «Шари». (Ця дія автоматично затверджує зміни, а також виділяє шар.)
  • Клацніть зовні області полотна у вікні документа.
  • Клацніть зовні рамки розміру в області полотна.
  • Натисніть Enter (Windows) або Return (Mac OS), натисніть кнопку «Підтвердити»  на панелі параметрів або двічі клацніть всередині області трансформування.

  Щоб скасувати трансформування, натисніть Esc або натисніть кнопку «Скасувати»  на панелі параметрів.

Точне віддзеркалення або поворот

 1. Виділіть те, що збираєтеся трансформувати.

 2. Виберіть «Редагувати» > «Трансформувати» і виберіть одну з команд у підменю:

  • Виконати поворот на задане значення градусів у панелі параметрів

  • Поворот 180°, щоб повернути на півоберта

  • Поворот 90° за стрілкою годинника, щоб повернути на чверть оберту за стрілкою годинника

  • Поворот 90° проти стрілки годинника, щоб повернути на чверть оберту проти стрілки годинника

  • Дзеркало за горизонталлю, щоб віддзеркалити горизонтально вздовж вертикальної осі

  • Дзеркало за вертикаллю, щоб віддзеркалити вертикально вздовж горизонтальної осі

  Примітка.

  Якщо ви трансформуєте фігуру або цілий контур, команда «Трансформувати» стає командою «Трансформувати контур». Якщо ви трансформуєте кілька сегментів контуру (а не весь контур), команда «Трансформувати» перетворюється на команду «Трансформувати точки».

Повторна трансформація

 1. Виберіть «Правка» > «Трансформувати» > «Знову», «Правка» > «Трансформувати контур» > «Знову» або «Правка» > «Трансформувати точки» > «Знову».

Дублювання елемента під час трансформування

 1. Утримуючи клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS), виберіть команду «Трансформувати».

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності