Про двофарбові колірні режими

У Photoshop, термін двофарбовий стосується однофарбових, трифарбових і чотирифарбових зображень, а також власне двофарбових. Однофарбові зображення є зображеннями у градаціях сірого, що друкуються одним нечорним чорнилом. Дво-, три– та чотирифарбові зображення є зображеннями у градаціях сірого, що друкуються з використанням двох, трьох та чотирьох фарб. В цих зображеннях для відтворення тонів сірого використовуються кольорові фарби, а не різні відтінки сірої.

Двофарбові зображення збільшують градаційну шкалу зображення у градаціях сірого. Хоча відтворення градацій сірого можуть відображати до 256 рівнів сірого, друкарська машина може відтворити лише біля 50 рівнів сірого для одних чорнил. Тому зображення в градаціях сірого, надруковані тільки за допомогою чорних чорнил, можуть мати зернистий вигляд в порівнянні із зображенням, надрукованим за допомогою двох, трьох або чотирьох фарб – кожні окремі чорнила відтворюють до 50 рівнів сірого.

Іноді двофарбові зображення друкуються з використанням чорних та сірих чорнил — чорні для тіней, а сірі для світлих тонів та напівтонів. Частіше двофарбові зображення друкуються з використанням кольорових чорнил для світлих кольорів. Така техніка створює зображення з невеликим відтінком та значно збільшує динамічний діапазон зображення. Двофарбові зображення ідеально підходять для двокольорових завдань друку з плашковими кольорами (наприклад PANTONE), що використовуються для акцентів.

Оскільки двофарбові зображення використовують різні кольорові чорнила для відтворення різних рівнів сірого, Photoshop вважає їх одноканальними 8-розрядними зображеннями у градаціях сірого. В режимі двофарбовості немає потреби мати прямий доступ до окремих каналів зображення (як в режимах RGB, CMYK и Lab). Замість цього користувач працює з каналами через криві в діалоговому вікні «Параметри двофарбових зображень».

Перетворення зображення на двофарбове

 1. Перетворіть зображення на зображення у градаціях сірого за допомогою команди «Зображення» > «Режими» > «Градації сірого». Лише 8‑розрядні зображення у градаціях сірого можна перетворити на двофарбові.
 2. Виберіть «Зображення» > «Режим» > «Двофарбове».
 3. В діалоговому вікні «Параметри двоколірного зображення» виберіть «Попередній перегляд», щоб переглянути зображення.
 4. Для параметра «Тип» виберіть «Однофарбове», «Двофарбове», «Трифарбове» або «Чотирифарбове».
 5. Клацніть поле кольорів (суцільний квадрат), щоб відкрити палітру кольорів. Після цього натисніть кнопку «Бібліотеки кольорів» і виберіть книгу фарб та колір у діалоговому вікні.

  Примітка.

  Щоб відтворити цілком насичені кольори, вказуйте фарби у нисхідному порядку — найтемніші зверху, найсвітліші внизу.

 6. Клацніть поле кривої поряд із полем кольору чорнил і налаштуйте криву двофарбового зображення для кожного кольору фарб.
 7. В разі потреби вкажіть накладання кольорів.
 8. Натисніть кнопку «OK».

  Примітка.

  Щоб застосувати ефект двофарбовості тільки до частини зображення, перетворіть двофарбове зображення на багатоканальне. Це призведе до перетворення кривих двофарбового зображення на плашкові канали. Після цього можна вилучити частину плашкового каналу областей, які потрібно друкувати як звичайні зображення у градаціях сірого.

Зміна кривої двофарбового зображення для окремої фарби

В двофарбовому зображенні кожна фарба має окрему криву, що задає принцип розподілення кольору між тінями та виблисками. Ця крива зіставляє кожне значення градації сірого у вихідному зображенні з заданим відсотком фарби.

 1. Щоб переглянути налаштування, виберіть «Попередній перегляд» в діалоговому вікні «Параметри двофарбових зображень».
 2. Клацніть поле кривої поруч із полем кольору фарби.

  Стандартна крива двофарбового зображення, що має вигляд прямої діагональної лінії, свідчить про те, що значення градацій сірого на вихідному зображенні зіставлено однаковому відсотку фарби. При такому значенні піксель із 50% напівтону відтворюється за допомогою 50% відтінку фарби, 100% тіні відтворюється за допомогою 100% кольору і т.д.

 3. Налаштуйте криву двофарбового зображення для кожної фарби, перетягнувши точку на графіку або увівши значення для різних відсотків фарби.
  • На графіку кривої горизонтальна вісь іде від виблисків (зліва) до тіней (справа). Щільність фарби збільшується при русі вгору по вертикальній осі. Можна вказати до 13 точок на кривій. Якщо вказати дві значення на кривій Photoshop обчислює проміжні значення автоматично. Під час налаштування кривої значення автоматично вводяться в поля відсотків.

  • Значення в текстовому полі є відсотком фарби, що використовується для відтворення значення градації сірого у вихідному зображенні. Наприклад, якщо ввести 70 в поле 100%, 70% відтінок цієї фарби буде використано для друку 100% тіней.

 4. Натисніть «Записати» в діалоговому вікні «Крива двофарбового зображення», щоб записати криві, створені в цьому діалоговому вікні.
 5. Натисніть «Завантажити», щоб завантажити ці криві або криві, створені в діалоговому вікні «Криві», зокрема, криві, створені за допомогою «Довільне зіставлення».

  Можна скористатися панеллю «Інформація», щоб побачити відсотки фарби, під час роботи з двофарбовими зображеннями. Встановіть режим зчитування в «Справжній колір», щоб визначити, які відсотки фарби будуть застосовані під час друку зображення. Ці значення віддзеркалюють будь-які зміни, внесені в діалоговому вікні «Крива двофарбового зображення».

Установка накладання кольорів

Накладання кольорів — це дві фарби, надруковані одна зверху іншої. Наприклад, друк блакитною фарбою зверху жовтої, в результаті якого отримується зелений колір. Порядок друку кольорів, а також комбінації фарб та паперу, можуть значно вплинути на кінцевий результат.

Щоб передбачити вигляд кольорів після друку, скористайтеся надрукованим зразком накладених фарб та налаштуйте відповідно відображення. Пам'ятайте, що ці налаштування впливають тільки на зовнішній вигляд кольорів на екрані, а не під час друку. Перед налаштуванням цих кольорів переконайтеся, що монітор відкалібровано.

Налаштування відображення накладених кольорів

 1. Виберіть «Зображення» > «Режим» > «Двофарбове».
 2. Натисніть «Накладання кольорів». В діалоговому вікні «Накладання кольорів» показаний вигляд комбінацій фарб під час друку.
 3. Клацніть зразок кольору комбінації фарб, який потрібно налаштувати.
 4. Виберіть потрібний колір з палітри кольорів і натисніть кнопку «ОК».
 5. В разі потреби повторіть кроки 3 та 4. Потім натисніть кнопку «OK».

Запис та завантаження параметрів двофарбових зображень

Скористайтеся кнопкою «Записати» в діалоговому вікні «Параметри двофарбових зображень», щоб записати набір кривих двофарбових зображень, параметри фарб та накладання кольорів. Скористайтеся кнопкою «Завантажити», щоб завантажити набір кривих двофарбових зображень, параметри фарб та накладання кольорів. Після цього можна застосувати ці параметри до інших зображень у градаціях сірого.

Photoshop включає декілька зразків кривих дво-, три- та чотирифарбових зображень. Ці набори включають деякі поширені криві та кольори. Їх можна використовувати в якості основи при створенні власних комбінацій.

Перегляд окремих кольорів двофарбових зображень

Оскільки двофарбові зображення є зображеннями з одним каналом, налаштування окремих фарб відображається як частина кінцевого комплексного зображення. В деяких випадках може знадобитися переглянути окремі «друкарські форми», щоб побачити, як окремі кольори будуть розділені під час друку (як це можна зробити із зображеннями CMYK).

 1. Після визначення кольорів фарб, виконайте команду «Зображення» > «Режим» > «Багатоканальний».

  Зображення перетвориться на багатоканальне і кожний канал буде представлений каналом плашкового кольору. Вміст кожного плашкового каналу точно віддзеркалює параметри двофарбового зображення, але комплексний перегляд на екрані може бути не таким точним, як перегляд у режимі двофарбового зображення.

  Примітка.

  Якщо внести будь-які зміни в зображення в багатоканальному режимі, то повернутися до вихідного двофарбового стану буде неможливо (якщо тільки до нього не буде доступу у панелі «Історія»). Щоб налаштувати розподіл фарб та переглянути його вплив на окремі друкарські форми, внесіть зміни до параметрів діалогового вікна «Криві двофарбових зображень» до перетворення на багатоканальне зображення.

 2. Виберіть канал для перегляду у панелі «Канали».
 3. Виконайте команду «Редагувати» > «Скасувати багатоканальний режим», щоб повернути до двофарбового режиму.

Друк двофарбових зображень

Під час створення двофарбових зображень пам'ятайте, що порядок друку кольорів та кути растру, що використовуються, мають значний вплив на кінцевий результат. (За потреби змініть кути півтонового растру процесора растрових зображень принтера.)

Для друку кольороподілів не потрібно перетворювати двофарбові зображення на CMYK –·просто виберіть пункт «Кольороподіл» зі спливаючого меню «Профіль» у розділі Керування кольором діалогового вікна «Друк» (для налаштування параметрів принтера). Перетворення в режим CMYK перетворює всі власні кольори на еквіваленти CMYK.

Експорт двофарбових зображень в інші програми

Щоб експортувати двофарбове зображення до програми розмітки сторінок, потрібно спочатку записати зображення у форматі EPS або PDF. (Однак, якщо зображення містить плашкові канали, потрібно перетворити його на багатоканальне та записати у форматі DCS 2.0). Пам'ятайте, що потрібно назвати власні кольори, використавши відповідний суфікс, щоб імпортуюча програма змогла розпізнати їх. В іншому разі програма може не надрукувати кольори правильно або взагалі не надрукувати зображення.