Примітка.

Для версій, попередніх за версію Photoshop CC, деякі функції, описані в цій статті, можуть бути доступними лише за наявності розширеного випуску Photoshop Extended. Photoshop не має окремої пропозиції Extended. Усі функції у Photoshop Extended є частиною Photoshop.

Про відеошари

Photoshop можна використовувати для редагування окремих кадрів послідовності відеофайлів і файлів послідовностей зображень. На додаток до використання будь-якого інструменту Photoshop для редагування та розфарбовування відео ви також можете застосовувати режими фільтрів, масок, трансформації, стилів шарів та накладання. Після редагування можна зберегти документ у вигляді файлу PSD (його можна буде відтворювати за допомогою інших програм Adobe, таких як Premiere Pro та After Effects, або відкривати за допомогою інших програм у вигляді статичного файлу) або відтворити у вигляді фільму QuickTime або послідовності зображень.

Примітка.

У відеофайлі можна працювати лише з візуальними зображеннями, з аудіозаписом – ні.

Коли ви відкриваєте відеофайл або послідовність зображень у Photoshop, кадри містяться у відеошарі. На панелі «Шари» відеошар позначений значком кінострічки . Відеошари дозволяють розфарбовувати та клонувати окремі кадри, використовуючи інструменти «Щітка» та «Штамп». Подібно до роботи зі звичайними шарами можна створювати виділення чи застосовувати маски для обмеження правок щодо окремих площ кадру. Для переходу з кадру на кадр використовуйте режим часової шкали у панелі «Анімація» (Вікно» > «Анімація).

Примітка.

Відеошари не можна використовувати, коли панель «Анімація» перебуває в режимі «Кадр».

З відеошарами можна працювати так само як зі звичайними, коригуючи режим накладання, непрозорості, розташування та стилю шару. Також можна групувати відеошари у панелі «Шари». Коригуючі шари дають можливість застосовувати кольорове та тонове коригування без пошкодження відеошарів.

Якщо ви віддаєте перевагу редагуванню на окремому шарі, можна створити порожній відеошар. Порожні відеошар також дозволяють малювати анімації від руки.

Примітка.

Відеошар посилається на оригінальний файл, таким чином, правки відеошару не змінюють початкового відео чи файл послідовності зображень. Щоб зберегти посилання на оригінальний файл, його слід залишати у тому ж місці відносно файлу PSD. Докладніше див. Заміна матеріалу у відеошарі.

Підтримувані формати відео та послідовності зображень

Відеофайли та послідовності зображень можна відкривати в перелічених нижче форматах.

Відеоформати QuickTime

 • MPEG‑1 (.mpg або .mpeg)

 • MPEG‑4 (.mp4 або .m4v)

 • MOV

 • AVI

 • Формат MPEG‑2 підтримується, якщо на вашому комп'ютері встановлено кодер MPEG‑2.

Формати послідовності зображень

 • BMP

 • DICOM

 • JPEG

 • OpenEXR

 • PNG

 • PSD

 • Targa

 • TIFF

 • Формати Cineon і JPEG 2000 підтримуються, якщо на комп'ютері встановлено модулі.

Колірний режим і бітова глибина

Відеошари можуть містити файли в таких колірних режимах і з такою кількістю бітів на канал (bpc):

 • Градації сірого: 8, 16 або 32 bpc

 • RGB: 8, 16 або 32 bpc

 • CMYK: 8 чи 16 bpc

 • Lab: 8 чи 16 bpc

Огляд панелі «Анімація»

анімація – це послідовність зображень чи кадрів, яка відображується з часом. Кожен кадр дещо відрізняється від попереднього, створюючи ілюзію руху або інших змін при перегляді кадрів у швидкій послідовності.

У стандартному випуску попередніх версій Photoshop панель «Анімація» («Вікно» > «Анімація») відображається в режимі кадрів, показуючи мініатюру кожного кадру анімації. Використовуйте інструменти внизу панелі для переходу з кадру на кадр, налаштування параметрів циклу, додавання та видалення кадрів, а також попереднього перегляду анімації.

Меню панелі «Анімація» містить додаткові команди для редагування кадрів чи тривалості на шкалі часу, а також для конфігурування відображення панелі. Для перегляду доступних команд клацніть значок меню панелі.

Панель «Анімація» в режимі кадрів у Photoshop
Панель «Анімація» (режим кадру)

A. Вибирає перший кадр B. Вибирає попередній кадр C. Відтворює анімацію D. Вибирає наступний кадр E. Створює проміжні кадри анімації F. Створює дублікати виділених кадрів G. Видаляє виділені кадри H. Перетворює на часову шкалу I. Меню панелі «Анімація» 

Панель «Анімація» можна використовувати в режимі кадрів або в режимі шкали часу. Режим часової шкали показує час тривання та властивості анімації для шарів документу. Використовуйте інструменти внизу панелі для переходу з кадру на кадр, зменшення/збільшення відображення часу, перемикання режиму кальки, видалення ключових кадрів, а також для перегляду відео. Можна використовувати елементи керування на самій шкалі часу для того, щоб відкоригувати час тривання кадру для шару, налаштувати ключові кадри для властивостей шару та призначити розділ відео у вигляді робочої площі.

Панель «Анімація» в режимі часової шкали у Photoshop
Панель «Анімація» (режим часової шкали)

A. Увімкнути відтворення аудіо B. Зменшити C. Повзунок масштабу D. Збільшити E. Перемкнути режим кальки F. Видалити ключові кадри G. Перетворити на анімацію кадру 

У режимі шкали часу панель «Анімація» відображає кожен шар (крім заднього плану) у документі Photoshop і синхронізується з панеллю «Шари». Після кожного додавання, видалення, перейменування, групування, дублювання шару або призначення кольору зміни оновлюються на обох панелях.

Примітка.

Коли анімовані шари групуються у вигляді смарт-об'єкта, дані про анімацію з панелі «Анімація» зберігаються в смарт-об'єкті. Див. також Робота зі смарт-об’єктами.

Елементи керування режиму кадрів

У режимі кадрів панель «Анімація» має такі елементи керування:

Параметри циклів.

Визначає, скільки разів відтворюється анімація в разі експорту у вигляді анімованого GIF-файлу.

Час затримки кадру.

Установлює тривалість кадру під час відтворення.

Проміжні кадри анімації 

Додає серію кадрів між двома наявними кадрами, рівномірно інтерполюючи (варіюючи) властивості шару між новими кадрами.

Створення дублікатів виділених кадрів 

Додає кадр до анімації, створюючи дублікат вибраного кадру на панелі «Анімація».

Перетворення на анімацію на основі шкали часу

Перетворює анімацію кадрів на анімацію на основі шкали часу, використовуючи ключові кадри для анімації властивостей шару.

Елементи керування режиму шкали часу

У режимі часової шкали панель «Анімація» має такі функції та елементи керування:

Індикатор кешованих кадрів.

Відображає зелену горизонтальну смугу для позначення кешованих для відтворення кадрів.

Доріжка коментарів.

У меню панелі виберіть пункт «Редагувати коментар часової шкали», щоб вставити коментар у поточній часовій точці. Коментарі відображаються як значки на доріжці коментарів. Щоб відображати коментарі як спливаючі підказки для інструментів, встановіть курсор над цими піктограмами. Щоб внести зміни до коментарів, клацніть двічі на них. Щоб перейти від одного коментаря до іншого, натисніть кнопку «Перейти до попереднього»  або «Перейти до наступного» в дальньому лівому куті доріжки «Коментарі».

Примітка.

Щоб створити таблицю HTML з указанням часу, номера кадру та тексту для кожного коментаря, виберіть у меню панелі пункт «Експортувати коментарі шкали часу».

Перетворення на покадрову анімацію.

Використовуючи ключові кадри, перетворює анімацію на основі часової шкали на анімацію кадрів.

Часовий код або відображення номеру кадру.

Показує код часу або номер кадру (залежно від параметрів панелі) для поточного кадру.

Індикатор поточного часу 

Для переходу з кадру на кадр або зміни поточного часу чи кадру перетягуйте індикатор поточного часу.

Доріжка глобального освітлення.

Відображає ключові кадри, де можна налаштувати або змінити головний кут освітлення для таких ефектів шару як тінь, внутрішня тінь, фаска та рельєф.

Навігатор ключового кадру   

Кнопки зі стрілками ліворуч від підпису доріжки переміщають індикатор поточного часу до попереднього чи наступного ключового кадру з його поточної позиції. Щоб додати або видалити ключовий кадр у поточній часовій точці, натисніть центральну кнопку.

Смуга тривалості шару.

Визначає місце кадру у часі в рамках відео чи анімації. Для переміщення шару у інше місце в часі перетягніть смугу. Щоб вирізати (налаштувати тривалість) шар, перетягніть будь-який кінець смуги.

Доріжка змінених відеокадрів.

У випадку відеошарів відображає смугу тривалості змінених кадрів. Для переходу до змінених кадрів використовуйте навігатор ключових кадрів ліворуч від підпису доріжки.

Лінійка часу.

Вимірює тривалість (чи номер кадру) горизонтально, відповідно до тривалості документа та частоти кадрів. (Виберіть «Параметри документа» в меню панелі, щоб змінити тривалість або частоту кадрів). Уздовж лінійки відображаються контрольні позначки та числа, які змінюються з інтервалом відповідно до параметрів масштабування шкали часу.

Секундомір зміни часу 

Активує або виключає кадрування зображень для властивості шару. Виберіть цей параметр для тог, щоб вставити ключовий кадр та активізувати кадрування зображень для властивості шару. Зніміть цей прапорець, щоб видалити всі ключові кадри та вимкнути кадрування зображень для властивості шару.

Меню панелі «Анімація».

Містить функції, що впливають на ключові кадри, шари, вигляд панелі, калькування й параметри документа.

Індикатори робочої області.

Щоб відмітити окрему частину анімації або відео, які ви хочете переглянути чи експортувати, перетягніть блакитну закладку в будь-який кінець найвищої доріжки.

Зменшення розміру мініатюри

В панелі «Анімація» можна змінювати розмір мініатюр, які представляють кожен кадр шару.

 1. Виберіть «Параметри панелі» в меню панелі «Анімація».
 2. Виконайте одну з таких дій:
  • Виберіть параметр розміру.
  • У режимі шкали часу виберіть пункт «Немає», щоб відображати лише назви шарів.

Перемикання одиниць шкали часу

Шкалу часу панелі «Анімація» можна відображати як у вигляді кількості кадрів, так і в одиницях виміру часу.

 • Щоб вибрати одиниці виміру для відображення, виберіть пункт «Параметри панелі» в меню панелі «Анімація», а потім виберіть «Номер кадру» або «Часовий код».
 • Щоб змінити одиниці виміру, натисніть відображення поточного часу в лівому верхньому кутку часової шкали, утримуючи клавішу Alt (Windows) або клавішу Option (Mac OS).

Показ або приховання властивостей шарів на шкалі часу

Коли ви додаєте до документа шари, вони з’являються у вигляді доріжок на шкалі часу. Для відображення властивостей шарів, які можна анімувати, розгорніть треки шарів.

 1. Щоб показати або приховати властивості шарів, натисніть трикутник, який знаходиться справа від імені шару.

Показ або приховання шарів на шкалі часу

За промовчанням на шкалі часу відображаються всі шари документа. Для відображення лише діапазону шарів їх необхідно спочатку налаштувати як вибране.

 1. В режимі часової шкали виберіть один або більше шарів у панелі «Анімація», потім виберіть «Показати» > «Задати вибрані шари» в меню панелі «Анімація».
 2. Щоб визначити, які шари відображаються, виберіть пункт «Показати» в меню панелі «Анімація», потім обперіть пункт «Всі шари» або «Вибрані шари».
 1. Перевівши панель «Анімація» в режим часової шкали, виконайте одну з таких дій:
  • Перетягніть індикатор поточного часу .
  • Натисніть номер або розташування на лінійці часу там, де ви хочете розташувати індикатор поточного часу.
  • Перетягніть відображення поточного часу (у верхньому лівому куті лінійки часу).
  • Двічі клацніть відображення поточного часу та введіть номер кадру чи час у діалоговому вікні «Встановити поточний час».
  • Використовуйте елементи керування відтворенням на панелі «Анімація».
  • Виберіть «Перейти до» в меню панелі «Анімація», а потім виберіть параметр часової шкали.

Переключення між режимами анімації

Панеллю «Анімація» можна користуватися в режимі анімації кадрів або анімації на основі шкали часу. Режим кадрів відображає кожен кадр окремо, що дозволяє визначити для кожного тривалість і властивості шару. Режим часової шкали відображає кадри на суцільній шкалі часу, що дає змогу анімувати властивості за допомогою ключових кадрів і відтворювати відеошари.

Бажано перед тим, як розпочати анімування, вибрати потрібний режим. Проте можна перемикати режими анімації у відкритому документі, конвертуючи анімацію кадру в анімацію на основі часової шкали і навпаки.

Примітка.

Під час конвертування анімації на основі часової шкали в кадрову анімацію можна втратити певні інтерпольовані ключові кадри. Проте це не впливає на вигляд анімації.

 1. На панелі «Анімація» виконайте одну з таких дій:
  • Клацніть значок «Перетворення на анімацію кадру».
  • Клацніть значок «Перетворення на анімацію часової шкали» .
  • У меню панелі «Анімація» виберіть пункт «Перетворити на анімацію кадру» або «Перетворити на часову шкалу».

Визначення тривалості шкали часу й частоти кадрів

Коли ви працюєте у режимі часової шкали, можна вказувати тривалість та частоту кадрів документу, який містить у собі відео або анімацію. Тривалість – це загальний часовий проміжок відеокліпу, починаючи з першого вказаного кадру до останнього. Частота кадрів, або кількість кадрів за секунду (fps), як правило, визначається типом виводу, який ви створюєте: NTSC-відео має частоту кадрів 29.97 fps; PAL-відео – 25 fps; фільм – 24 fps. В залежності від системі передачі, DVD-відео може мати таку саму частоту кадрів як NTSC або PAL-відео, або частоту кадрів, яка дорівнює 23.976. Відео для CD‑ROM або веб зазвичай має частоту кадрів від 10 до 15 fps.

У випадку створення нового документа тривалість шкали часу за промовчанням становить 10 секунд. Частота кадрів залежить від вибраного стилю документу. У випадку стилів не відео (наприклад International Paper) стандартна частота становить 30 кадрів на секунду. У випадку відео-стилів частота становить 25 кадрів на секунду для PAL і 29,97 кадрів для NTSC.

 1. В меню панелі «Анімація» виберіть «Параметри документів».
 2. Введіть або виберіть значення для тривалості та частоти кадрів.

Примітка.

Скорочення тривалості наявного відео або анімації має вплив у вигляді вирізання кадрів (або будь-якого ключового кадру) з кінця документу.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності