Дізнайтеся про відмінності між растровими й векторними зображеннями, а також про те, як вони зазвичай використовуються.

Типи цифрових зображень

Створюючи різноманітні комбіновані зображення й малюнки за допомогою різних програм, ви стикаєтеся з основними типами цифрових зображень — растровими та векторними.

Растрові зображення

Вступ. Растрові зображення, які іноді називають бітовими, складаються з прямокутної сітки елементів зображення – так званих пікселів. Кожному пікселеві призначається певне місце та значення кольору. Працюючи з такими зображеннями, ви змінюєте пікселі, а не об’єкти чи фігури.

Основні області застосування. Растрові зображення – найпоширеніше електронне середовище для зображень із неперервними тональними переходами, таких як фотографії чи цифрові малюнки, тому що вони ефективно відтворюють тонкі градації тіней і кольорів.

Поширені програмне забезпечення й типи файлів. Більшість професіоналів для роботи з растровими зображеннями використовують Photoshop. До поширених типів файлів, що використовуються у Photoshop для експорту, належать JPEG, GIF, PNG і TIFF.

Роздільна здатність і розмір файлу. Растрові зображення залежать від роздільної здатності, тобто вони містять стале число пікселів. Під час змінення розміру растрове зображення втрачає пікселі або набуває їх, що призводить до зменшення якості зображення.Растрові зображення зазвичай мають великі розміри файлів через те, що в них зберігаюється дані пікселів, і часто їх буває потрібно стиснути для зменшення розмірів файлів, коли вони використовуються у певних програмах Creative Cloud.

растрові зображення
Растрові зображення – це зображення на основі пікселів, які здебільшого використовуються для редагування фотографій або створення цифрових малюнків, придатних для використання в Інтернеті.

Векторні зображення

Вступ. Векторні зображення, які іноді називають векторною графікою, векторними фігурами чи векторними об’єктами, складаються з геометричних (точок, ліній і кривих) фігур, природних або довільної форми, що визначаються математичними рівняннями відповідно до їхніх характеристик. 

Основні області застосування.  Векторні зображення є найкращим варіантом для таких графічних зображень, як технічні ілюстрації, бланки, шрифти або логотипи, що використовуються з різними розмірами та виводяться на різні носії. Векторну графіку також використовують для друку рекламних та інших спеціальних вивісок, комп’ютерного проектування та 3D-графіки.

Поширені програмне забезпечення й типи файлів. Для створення векторних графічних зображень переважно використовується Adobe Illustrator. До поширених форматів файлів векторної графіки належать, серед іншого, AI, EPS, SVG, CDR і PDF.

Роздільна здатність і розмір файлу. Об’єкти векторної графіки можна вільно переміщувати чи змінювати без втрати деталей і чіткості, бо вони не залежить від роздільної здатності: чіткі краї зберігаються під час зміни розміру, друку на принтері PostScript, записування у PDF-файл та імпорту в програми для роботи з векторною графікою.

векторні зображення
Векторні зображення визначаються математичними рівняннями і використовуються здебільшого для створення ілюстрацій та інших зображень, які можна друкувати з різними розмірами.

Використання растрових і векторних зображень у Photoshop

Photoshop підтримує різноманітні творчі проекти – від редагування й комбінування фотографій до цифрового малювання, анімації та графічного дизайну. Як правило, більшість робіт, створених за допомогою Photoshop, є растровими файлами. Проте у Photoshop також можна створювати і векторні файли, а також перетворювати растрові файли на векторні.

Щоб дізнатися більше про додавання векторних елементів дизайну до сполученого зображення у Photoshop, див. Робота з інструментами «Фігура».

Фактори якості, що впливають на комбінацію растрових і векторних зображень

Поєднуючи в документі векторну графіку та растрові зображення, завжди пам’ятайте, що ваша робота на екрані може виглядати не так, як на кінцевому носії, наприклад після професійного друку, друку на настільному принтері або під час перегляду в Інтернеті.

На якість кінцевого зображення впливають такі фактори:

  • Прозорість. За допомогою багатьох ефектів до твору може бути додано частково прозорі пікселі. Якщо твір містить прозорі елементи, перед друком та експортом Photoshop виконує процес, який називається зведенням. Зазвичай зведення за замовчуванням дає відмінні результати. Однак, якщо ілюстрація містить складні області накладання та необхідно отримати вивід високої роздільної здатності, може бути доцільно заздалегідь переглянути результати зведення.
  • Роздільна здатність зображення. Кількість пікселів на дюйм (PPI) у бітовому зображенні. Використання низької роздільної здатності для друкованого зображення призводить до пікселізації – великих, грубих пікселів на виведеному зображенні. Використання дуже високої роздільної здатності (пікселі менші, ніж пристрій може вивести) збільшує розмір файлу без покращення якості друкованого зображення та сповільнює його друк.
  • Роздільна здатність принтера й лініатура растру. Кількість точок фарби на дюйм (DPI) та кількість рядків на дюйм (LPI) у напівтоновому растрі. Співвідношення між роздільною здатністю зображення, роздільною здатністю принтера та лініатурою растра визначають якість деталізації друкованого зображення.